Peipsi alutaguse kost koda
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Peipsi-alutaguse kostöökoda PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Peipsi-alutaguse kostöökoda. LEADER. Leader-lähenemise kasutamine maapiirkondade toetamisel on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, aastast 1991.

Download Presentation

Peipsi-alutaguse kostöökoda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Peipsi-alutaguse kostöökoda


LEADER

 • Leader-lähenemise kasutamine maapiirkondade toetamisel on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, aastast 1991.

 • Praeguseks on Leader programm läbinud juba kolm perioodi: Leader I, Leader II ja Leader+ ning käimas on neljas periood - Leader meetme rakendamine Maaelu arengukavade raames.

 • Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006.a. 

 • Maaelu arengukava 2007–2013 Leader-meetme kaudu on riik otsustanud jagada 10 % arengukava eelarvest. See on 1,34 miljardit krooni, mis teeb keskmiselt aastas üle 200 miljoni krooni kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi.


Leader põhimõtted

 • planeerimistegevusel alt-üles lähenemine ehk keskendutakse altpoolt tulenevale algatusele, läbi mille saavad kohaliku tasandi probleemid suurema kõlapinna.

 • kohaliku tasandiga arvestamine;

 • põhiline panus otsustusprotsessi ja programmitöösse tuleb kohalikelt partnerlustelt, kes on kohalike tegevusgruppide näol põhilised programmist kasusaaja ning kohalike oludega kõige paremini kursis.

 • integreeritud ja mitmesektoriline lähenemine ehk toetatakse strateegiaid, mis toetavad kohalikku arengut terviklikult ning seovad erinevad sektorid omavahel.

 • uuenduslikkus ehk julgustatakse kohalikke tegevusgruppe toetama tegevusi, mis otsiksid uuenduslikke lähenemisi maapiirkondade arendamisel ja probleemide lahendamisel;

 • koostöö edendamine ja koostöövõrgustikud eesmärgiga vahetada kogemusi probleemidele lahenduste otsimisel nii kohalike tegevusgruppide vahel, riigi sees, riikide vahel kui ka üleeuroopalisel tasandil. http://www.agri.ee/leader/


PIIRKOND

 • Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevuspiirkond hõlmab Ida-Virumaalt

 • Alajõe

 • Avinurme

 • Iisaku

 • Illuka

 • Lohusuu

 • Mäetaguse ja

 • Tudulinna


Meie piirkond

52% Ida-Virumaast - 4% Ida-Virumaaelanikkonnast

7393 inimest - 1762 km2 - 4,2 in/km2


Lohusuu

Rannakultuuri Selts MTÜ

MTÜ Tartu

Spordiveteranide Koondis

MTÜ Lohusuu

vabatahtlik Päästeüksus

MTÜ Virumaa Koolituskeskus

OÜ Fatamorgana Group

NeliK Tehnika OÜ

Mehntack OÜ

Balmung AS

TriTempora MTÜ

Atsalama

Maarahvaselts MTÜ

Venator MTÜ

FIE Maie Paas

Iisaku Noorte Klubi MTÜ

FIE Villu Roosvald

SKVT Puit OÜ

Tõnu Tours OÜ

Dello RD OÜ

Iisaku Vabatahtlik

Tuletõrje MTÜ

Muusika-Lauluselts

Metsakaja MTÜ

Sarvikmoorid OÜ

OÜ Päevapoeg

AS E.Strauss

Oonurme Külaselts MTÜ

Lammas ja Puu OÜ

FIE Pille-Riin Kristmann

FIE Riilo Blum

Alutaguse

Matkaklubi MTÜ

MTÜ Illuka

Tehnikaspordi Klubi

Winkleri Talu OÜ

AlajõeRannakultuuri

Selts MTÜ

Peipus OÜ

Mäetaguse

Avinurme

Tudulinna

Peipsi-

Alutaguse

Koostöökoda

(liikmeid 38)

Iisaku

Lohusuu

Alajõe

Illuka


 • igapäevast tegevust juhib juhatus, mis on hetkel 7-liikmeline.

 • kuulub juhatusse 3 avaliku sektori esindajat, 3 ettevõtjat ja 1 mittetulundussektori esindajat. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees ning juhatuse koosolekud toimuvad keskmiselt 1 kord kuus. Juhatuse liikmed valib ja kinnitab üldkoosolek.

 • Igapäevast tööd korraldab PAK kontor, mis koosneb tegevjuhist ja sekretärist.


Peipsi- Alutaguse Koostöökoda on piirkonna strateegia eesmärkide saavutamiseks määratlenud 3 prioriteetset tegevussuunda:

 • Kogukondade aktiveerimine ja elukeskkonna parandamine; (peamiselt suunatud vabaühenduste ja mittetulundustegevustele)

 • Ettevõtluse aktiveerimine, toetamine ja konkurentsivõime tõstmine; (peamiselt suunatud ettevõtjatele)

 • Peipsi-Alutaguse piirkonnasisese ja – välise koostöö arendamine (peamiselt

  suunatud eesti sisese ja ka

  rahvusvahelise koostöö

  arendamiseks)


Taotlemine ja hindamine

 • Taotlusvoorud on keskmiselt 1-2 korda aastas. Voorudes avanevad meetmed, meetmete mahud ja vooru aja määrab üldkoosolek.

 • Enne vooru on 4-6 infopäeva piirkonnas.

 • Taotlusi menetleme 30-45 päeva.

 • Hindamiskomisjonina töötab juhatus (otsustusorgan). Volituse selleks on andnud neile üldkoosolek.

 • Seotud hindaja taandab ennast hindamiselt, projektid lähevad tabelisse keskmise hinde alusel.

 • Kohaliku tegevusgrupi otsus on aluseks PRIAle toetuse määramisel.

 • Üks taotlusvoor kestab kohalikule tegevusgrupile keskmiselt 6 kuud.


PAK TAOTLUSVOORUD

 • Projekte kokku esitatud 262

 • Rahastatud neist 172

 • Lõpetatud projekte tänaseks 106


Sektorite lõikes


M1- Kogukondade aktiveerimineM2- Elukeskkonna parandamine ja hoidmineM3- Ettevõtjate meedeM4- Keskkonna meedeM5- Koostöö meede


Avinurme elulaadikeskus

 • Saanud toetust 4 korral, kokku summas 1 474 304 eek.

 • Elulaadikeskuse rakendamine, õueala ja riistapuupargi arendus, käsitöötoad, koolitused, topised, talvkiriku gobelään, personali riietus, kontori sisustamine.


OÜ FatamorganaGroup

 • Kolm taotlust mööblitsehhi seadmete soetamiseks.

 • Toetus kokku 20763 €

 • Käsitööriistad, tööpingid, mitmespindiline puurpink, formaatsaag, freespink, laastuimur. www.puitmoobel.ee


Kauksi suveturu rajamine

 • Pakkuda külaelanikele võimalust köögivilja ja muid käsitöötarbeid müüa mitmekesistades Kauksi suvist turismi ja pakkudes uusi võimalusi nii pakkujale kui tarbijale.

 • Tegevused: turu rajamine, inventari soetamine

 • Eelarve: 32076 eek


Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

 • PAK-i haldusalasse kuuluvate valdade osaline viidastamine

 • Kuue PAK piirkonna valdade osaline viidastamine, mis aitab kaasa teadlikkuse tõusule ja kergendab objektide leitavust.

 • Tegevused: 73 viita (6 valda)

 • Eelarve: 13323 €


Rannapungerja Tuletorni festival 2011 ja 2012

 • Kauni Muusika MTÜ, eestvedaja

  Guido Kangur

 • 2011 toetus summa: 31 177 €

 • 2012 toetus summa: 13 035 €


Alutaguse lastelaagrid (2010, 2011, 2012)

 • MTÜ Iisaku Noorte Klubi

 • Osalejad jagatud 7 valla vahel. 60-64 noort, 6 päeva. Alajõe vallas, Karjamaa külas.

 • 2010 aastal toetus 16 200 €

 • 2011 aastal toetus 15 082 €

 • 2012 aastal toetus 16525 €


Alutaguse Seikluspark

 • 2010 aastal toetus 31966 € (kõrgseiklus rada)

 • 2012 aastal toetus 21 000 € (lasterada)

 • www.alutaguse.com


Lii Roosa

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

+372 56 208 461

Tartu mngt 49,

Iisaku

www.pakmty.ee

lii.roosa@pakmty.ee


 • Login