Markkinoiden kilpailukeinot
Download
1 / 36

Markkinoiden kilpailukeinot - PowerPoint PPT Presentation


 • 402 Views
 • Uploaded on

Markkinoiden kilpailukeinot. 3. Kilpailukeinot. Tuote (product) = tavarat ja palvelut customer value, lisäarvo, tarve ja halu Hinta (price) costs, kustannukset asiakkaalle Saatavuus (place) convenience, mukavuus Viestintä (promotion) communication, vuorovaikutus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Markkinoiden kilpailukeinot' - miriam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Markkinoiden kilpailukeinot

Markkinoiden kilpailukeinot

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


3 kilpailukeinot
3. Kilpailukeinot

 • Tuote (product) = tavarat ja palvelut

  • customer value, lisäarvo, tarve ja halu

 • Hinta (price)

  • costs, kustannukset asiakkaalle

 • Saatavuus (place)

  • convenience, mukavuus

 • Viestintä (promotion)

  • communication, vuorovaikutus

 • Henkilökunta (personnel)

  • customer interface, kumppanuus

 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  3 1 tuote
  3.1. Tuote

  • Kaiken toiminnan lähtökohta.

   • Tuote on mikä tahansa, mikä tarjotaan markkinoille ostettavaksi ja kulutettavaksi siten, että tyydytetään asiakkaiden tarpeita ja mielihaluja.(Kotler 1991)

   • Idea – tuotteistaminen – kaupallinen tuote

 • Asiakkaan tarpeet + yrityksen/yrittäjän omat mahdollisuudet + tuotekehitysprosessi= markkinointikelpoinen tuote

 • Tarjooman lajitelma –ja valikoimapäätökset

 • Tuotteen 3-kerroksellisuus

 • 20/80 –sääntö

 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Tuotteen kerroksellisuus n k kulmia
  Tuotteen kerroksellisuusnäkökulmia

  • Tuotteen 3-kerroksellisuus

   • ydintuote

   • avustavat osat

   • mielikuva

  • Tuotteen 5-tasoa (lähde: Viitala, Jylhä s.118)

   • ydintuote

   • perustuote

   • odotettu tuote

   • laajennettu tuote

   • potentiaalinen tuote

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Kun tuot uutta tuotetta markkinoille mieti
  Kun tuot uutta tuotetta markkinoille, mieti:

  • Onko tuotteelle kysyntää tai onko sitä markkinoinnin keinoin luotavissa?

  • Kilpaileeko tuote markkinoilla olevien kanssa? Mikä on sen kilpailuetu?

  • Sopiiko uusi tuote yrityksen imagoon?

  • Takaako uusi tuote kannattavuuden ja soveltuuko se entisten tuotteiden ja markkinoiden valikoimaan?

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Tuotteen laatu
  Tuotteen laatu

  • Mitä ominaisuuksia asiakas liittää tuotteeseen?

  • Laatu muodostuu kokonaisuudesta:

   tekninen laatu

   markkinointi laatu

   vuorovaikutuslaatu (palvelulaatu)

   mielikuvalaatu

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Tuotekehitys
  Tuotekehitys

  • Jatkuvaa toimintaa ja selkeä prosessi, jonka pohjalta tuote kehittyy markkinoitavaksi tuotteeksi.

  • Prosessi vaiheet: (Bergström-Leppänen s.177)

   • Ideointi ja arviointi

    • paljon ideoita eri tekniikoiden avulla

    • arvioidaan ideoiden menestymismahdollisuudet

    • tehdään kannattavuuslaskelmia: kustannukset ja tuotot

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  • Tuotteistaminen

   • nimen ja pakkauksen suunnittelu

   • jälleenmyyjien valinta

   • patenttiasiat

   • hinnoittelu

   • markkinointiviestinnän suunnittelu

   • tuoteasemointi

   • mahdolliset uudet koneet ja laitteet

  • Lanseeraus

   • tuote tuodaan markkinoille

   • tunnetuksi tekeminen

   • tuotekehityksen jatkaminen

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Tuotteen swot analyysi
  Tuotteen swot -analyysi

  • Kartoita tuotteesi (tee siis swot-analyysia)

   • vahvuudet

   • heikkoudet

   • mahdollisuudet

   • uhkat

  • Kartoita markkinoilla olevat vastaavat kilpailijoiden tuotteet

   • tee niistä myös swot-analyysi ja vertaa omiin tuotteisiin -> mitkä ovat omat toimenpiteesi selviytyä kilpailussa?

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Tuotteen oeh analyysi
  Tuotteen OEH-analyysi

  Mikään tuote ei myy itse itseään!

  • Ominaisuudet

   • Mitattavat ja todennettavat ominaisuudet

  • Etu

   • Mikä merkitys ominaisuudella on asiakkaalle?

  • Hyöty

   • Edusta aiheutuva syy, motiivi hankkia tuote

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  3 2 hinta
  3.2. Hinta

  • Hinta on tuotteen arvo rahassa mitattuna. Yrityksen näkökulmasta se on asiakkaalta saatava vastike. Oikea hinta on se, jonka asiakas on valmis maksamaan.

  • Hinta on näkyvin kilpailukeino, johon on helppo reagoida.

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Hinta vaikuttaa
  Hinta vaikuttaa

  • tuotteen laatumielikuvaan, imagoon

  • myyntimääriin ja yksikkökustannuksiin

  • yrityksen kannattavuuteen

  • rahoitukseen

  • muiden markkinointikeinojen käyttöön

  • tuotteen asemointiin markkinoilla

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Hinta muodostuu
  Hinta muodostuu

  • kysynnästä

  • kustannuksista

  • tuotteen ominaisuuksista

  • kilpailutilanteesta ja asiakkaista

  • julkisen vallan toimenpiteistä

  • yrityksen omista tavoitteista

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Hintastrategia
  Hintastrategia

  • Olemassa oleva ja potentiaalinen kilpailutilanne vaikuttavat hinnan ylärajan asettamiseen.

  • Hinnoitteluvapautta tuo tuotteen erilaistaminen.

  • Tuotantohyödykkeiden kysyntä on suhteellisen joustamatonta.

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Hintap t kset
  Hintapäätökset

  • Tuotteen perushintatason määrittely

  • Hinnan muutosten harkitseminen

  • Alennusten ja maksuehtojen määrittely

   • alennus syö aina katetta

   • maksuehto vaikuttaa kassavirtoihin

    Psykologisten tekijöiden huomioon ottaminen

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Hinnalla operointi
  Hinnalla operointi

  • Hintaporrastus

   • aika, ikä, sukupuoli, käyttötarkoitus,kanta-asiakkuus

  • Hinnan esittämistapa

   • vähän alle –hinnoittelu, ostorajoitus, alennus%

  • Hinnan paketointi

   • kokonaisuus, jolle yhteishinta

  • Alennukset

   • alennukset on aina asiakkaan ansaittava

   • käteis-, määrä-, vuosi-, ennakkotilaus- tai varastointialennus

  • Maksuehdot

   • maksuaika sitoo myyjän rahoja myyntisaamisiin ja heikentää täten maksuvalmiutta ja kannattavuutta

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Hinnoittelu
  Hinnoittelu

  • Mikä on alan kilpailutilanne? mrk-hinta?

  • Kannattavuuslaskelmat: kulut ja tuotot

  • Mikä on yrityksesi tuotteiden/palvelun hintamielikuva: kallis – keskihintainen – halpa?

  • Millainen on yrityksesi politiikka maksuehtojen ja alennusten suhteen?

   Tee swot-analyysia markkinoilla olevista yrityksistä.

   Mieti yhteistyömahdollisuudet, verkostot.

   Hinnoittelu/asiakas

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  3 3 saatavuus
  3.3. Saatavuus

  • Saatavuudella varmistetaan, että tuote on asiakkaiden ulottuvilla, siten että ostaminen on vaivatonta ja yrityksen liiketoiminnalle ja markkinoinnilla asetetut tavoitteet toteutuvat.

   • markkinointikanava

   • fyysinen jakelu

   • sisäinen ja ulkoinen saatavuus

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Saatavuus
  Saatavuus

  • Mikä on yrityksen valitsema toimintamalli? (aukioloajat, sähköposti, yhteydet)

  • Mihin toimintamallin valinta perustuu ja onko se kannattavaa?

  • Miten toimintamallin toimintaa seurataan?

  • Miten yrityksen saavutettavuus on järjestetty (opastus, asiakastilat, jne.)?

  • Miten takaat asiakkaalle  Helposti, Nopeasti, Joustavasti!

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  3 4 markkinointiviestint
  3.4. Markkinointiviestintä

  Yrityksen tavoitteena on:

  • tiedottaminen yrityksestä, tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta

  • huomion herättäminen ja erottuminen alan kilpailijoista

  • mielenkiinnon ja myönteisen asenteen luominen

  • ostohalun herättäminen ja asiakkaan aktivointi

  • myynnin aikaansaaminen

  • ostopäätöksiin vaikuttaminen ja asiakassuhteen ylläpito

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Markkinointiviestinn n osa alueet
  Markkinointiviestinnän osa-alueet

  • MYYNTITYÖ

  • MYYNNINEDISTÄMINEN (SP)

  • TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA (PR)

  • MAINONTA

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Myyntity
  Myyntityö

  Yritys

  ulkoinen sisäinen

  markkinointi markkinointi

  lavasäteily

  ASIAKAS

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Imagon muodostuminen
  Imagonmuodostuminen

  • arvot

  • tunteet

  • kokemukset

  • asenteet

  • havainnot

  • ennakkoluulot

  • ”puska radio”

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Markkinoinnin peruss nt
  Markkinoinnin perussääntö

  Kaikki myydään tunteella,

  vaikka ostajalle on tärkeätä,

  että hän pystyy perustelemaan järjellä

  omat päätöksensä itselleen ja muille!

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Asiakkuuksien luominen ja jalostaminen

  ei keskity

  tyydyttämään tarpeita,

  joita asiakas ei aina edes tiedä,

  vaan luomaan mahdollisuuksia!

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Myyntiprosessi
  Myyntiprosessi

  • Myyntityöprosessin vaiheet:

   • kontakti

   • valmistelu

   • myyntitilanne

   • jälkimarkkinointi

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Bodytalk
  Bodytalk

  30 ensimmäistä sekunttia ja 30 ensimmäistä sanaa ovat erittäin tärkeitä hyvän ensivaikutelman luonnissa.

  10 % sanat

  40 % puhetapamme

  50 % oheisviestintä

  kehonkieli, reviirikäyttäytyminen ja ilmiasu

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Myyntity1
  Myyntityö

  • Mikä on tuotteemme?

  • Mitä tarvetta se tyydyttää?

  • Kuka on asiakkaamme?

  • Miten toimimme?

  • Millainen on meidän imago?

  • Kuka on kilpailijamme?

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Myyntity2
  Myyntityö

  • Tarvekartoitus

  • Myyntiargumentointi

  • Vastaväitteet

  • Kaupan päättäminen

  • Jälkimarkkinointi (After sales)

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Hyv myyj
  Hyvä myyjä

  • uskoo asiaansa

  • tilanneherkkä

  • ystävällinen

  • palveluhaluinen

  • rehellinen

  • kunnioittaa asiakastaan

  • tunnustaa virheensä

  • omaa lahjakkuustekijät

   • kontaktinottokyky

   • tilanteen hallintakyky

   • ilmaisukyky

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Miksi myyntitilanne ep onnistuu
  Miksi myyntitilanne epäonnistuu?

  • Myyjä puhuu liikaa.

  • Myyjä on liian itsekeskeinen, varma.

  • Myyjä ei hallitse alaansa.

  • Myyjä kehuu liikaa.

  • Myyjä arvostelee kilpailijoitaan.

  • Myyjällä/asiakkaalla huono päivä.

  • Kaupan kohde ei vastaa asiakkaan tarpeita.

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Asiakkuuksien hallinta
  Asiakkuuksien hallinta

  • Pidä yllä asiakassuhteitasi!

  • Aseta tavoitteet asiakassuhdemarkkinoinnille

   • myynti, kannattavuus ja imago

  • Tutki ja tyypittele asiakassuhteita

   • säilyttävät

   • kehitettävät

   • muutettavat tai poistettavat

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Mieti markkinointikeinot eri asiakkuuksille

  tuotteistus

  etujen tarjoaminen

  räätälöinti

  täsmämarkkinointi

  viestintä

  Seuraa asiakkuuksia ja opi

  ostojen kehitys

  tyytyväisyys

  uskollisuus

  kannattavuus

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Myynninedist minen
  Myynninedistäminen

  • Myynninedistämisen tavoitteena on kannustaa ostajia ostamaan enemmän tai myyjiä myymään enemmän tuotetta.

  • Kohdistuu sekä lopullisiin ostajiin että

   jakeluportaan jäseniin.

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006


  Oman ty n markkinointi
  Oman työn markkinointi

  TOIMINTASUUNNITELMA

  Tuote-

  kokonaisuus

  Resurssit

  0. Lähtötilanne

  Missä olemme?

  (ydinosaaminen)

  2. Tuote/palvelu

  Mitä myydään?

  Asiakas-

  palvelu

  Missio

  Visio

  Kilp.kyky

  OMAN TYÖN

  MARKKINOINTI

  1. Asiakas

  Kenelle?

  Millaiset tarpeet

  ympäristössä?

  3. Hinnoittelu

  5. Markkinointi-

  viestintä &

  sisäinen

  markkinointi

  Asiakas haluaa:

  4. Saatavuus

  Kuka tekee?

  Koska tekee?

  Mitä tekee?

  Helposti, Nopeasti, Joustavasti

  Millainen imago?

  Kilpailijat

  Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006