Energie v infrastruktu e a soci ln pohledy
Download
1 / 15

Energie v infrastruktuře a sociální pohledy - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Energie v infrastruktuře a sociální pohledy. Hynek Beran Česká společnost pro energetiku Cygni , s.r.o Některé výsledky a závěry této prezentace vznikly za pomoci projektu TA ČR „Bezpečná implementace obnovitelných zdrojů energie“ (BIOZE) č. TA01020865. motto.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Energie v infrastruktuře a sociální pohledy' - miriam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Energie v infrastruktu e a soci ln pohledy

Energie v infrastruktuře a sociální pohledy

Hynek Beran

Česká společnost pro energetiku

Cygni, s.r.o

Některé výsledky a závěry této prezentace vznikly za pomoci projektu TA ČR

„Bezpečná implementace obnovitelných zdrojů energie“ (BIOZE) č. TA01020865


Motto
motto

 • Stavíme-li obnovitelné nebo jakékoli jiné zdroje, stavme stroje na energii, nikoli automaty na peníze.

 • Jakákoli technologie není zodpovědná za ekonomický tunel.

 • Až do roku 1765 byla prakticky všechna energie užívaná lidstvem obnovitelná.

 • Budoucí energetika je buďto radikální změnou spotřeby a způsobu života společnosti (hypermarkety, logistická centra apod.) nebo symbiózou „malé“ a „velké“ energetiky, přičemž ta „malá“ musí systémově vyrůst a ta „velká“ musí umět spolupracovat a regulovat i pomocí „malé“.


P echod k tr n mu prost ed
Přechod k tržnímu prostředí

 • Věříme, že „neviditelná ruka trhu“ přinese nejvíce blahobytu

 • Demonopolizace v energetice = oddělení monopolu na vedeních nebo potrubích od prodeje komodity (unbundling)

 • V české republice proběhla transformace úspěšně, vybudovány instituce trhu včetně regulace (ERÚ), proběhlo bez technologických problémů

 • V letech 1996 až 2001 proběhly dokonce investice do tepláren (IPP = independent powerproducer), vyvolalo je snížení odběru tepla a příležitost na trhu s elektřinou (většinou úprava zastaralých zařízení na jiný druh dodávky, investice srovnatelné s Temelínem)


Role energetiky ve spole nosti
Role energetiky ve společnosti

 • Energie dnes patří k základním životním potřebám i závislostem současné civilizace.

 • Je chápána spíše jako nárok, nikoli jako pouhé zboží. (Podobně je tomu například u lékařské péče.)

 • V bezpečnostních studiích mezinárodních organizací často zaznívají tři možná budoucí ohrožení:

  • nedostatek potravin,

  • nedostatek pitné vody

  • nedostatek energie.


Energetick trilema sou asnosti wec
Energetické „trilema“ současnosti (WEC)

 • bezpečnost dodávky

 • sociální přiměřenost

 • minimalizace vlivu na životní prostředí (a zdraví – v ČR volně polétavý prach)


Spot eba elekt iny v r
Spotřeba elektřiny v ČR

 • Dnes 50x až 100x více než První republika

 • Přechod mezi segmenty spotřeby (1990 – 2010)


Dva kotrmelce eu
Dva kotrmelce EU

 • Zavedení trhu namísto centrálně řízené energetiky

 • Deformace trhu namísto fungujících tržních signálů

 • Výsledkem jsou nereálně nízké ceny komodity a nereálně vysoké dotace

 • Budeme zavádět apriorní ceny energií a energetických surovin, podle kterých pak budeme „obchodovat“?

  • Dotace fotovoltaiky

  • Kapacitní platby plynu

  • Kontrakt na diference v jádře

  • Vynucený provoz a export uhelných elektráren počítaný lobbistickými agenturami?Deformace trhu
Deformace trhu

 • Podpora ve skutečnosti nepodporuje „nevýhodnost – počáteční nekonkurenceschopnost“ nové technologie, aby se uplatnila, ale eliminuje tržní soutěž. Každý s dotací se uplatní, dokonce i tehdy, když jeho energie není potřeba.

 • Nepodporované zdroje a technologie jsou cenové „podtrženy“, nemají šanci ani na prostou reprodukci, prodávají za variabilní náklady, omezují technologickou údržbu, sociální sféru i mzdový nárůst.

 • Kladná zpětná vazba: politické a lobbistické garnitury žádají další podpory do stávajících i nových dotací, tržní soutěž se transformuje v lobbistické utkání o podporu (a to i uhelné zdroje – limity, výkupy, jaderné – contractfordifference).


D sledky pro r
Důsledky pro ČR

 • Celková spotřeba 60 TWh, (+) export 12 až 15 TWh. Odpovídá produkci jedné jaderné elektrárny nebo spotřebě celého teplárenství.

 • Celkově se spotřebuje 40 až 50 mil tun uhlí, z toho (zhruba) třetina na teplo, třetina na kondenzační výrobu a třetina na export.

 • Česká republika to exportuje za poloviční cenu (vlivem deformace), s účinností méně jak 1/3 (vlivem zastaralé technologie) a s velkou ekologickou zátěží.

 • Z tohoto exportu není na sociální programy v regionech, které se exportu účastní, a není ani na investice, aby se energetika modernizovala.


D sledky pro lidi
Důsledky pro lidi

 • Vybíráme cca 50 miliard ročně na nevhodně implementované OZE. V populaci 10 mil. obyvatel to znamená 20 tisíc Kč ročně na čtyřčlennou rodinu (zvýšené faktury, mzdový nenarůst, zvýšená cena zboží a služeb).

 • Nedostatek prostředků na investice, provozují se zařízení na fosilní paliva stará 30 až 40 let.

 • Extrémně dotovanou obnovitelnou energii neexportujeme (cenově), tedy český občan si „kupuje“ předražené zboží z domácích fotovoltaik a Česká republika exportuje za dumping.

 • Samostatnou kapitolu tvoří poplatky za regulované služby (doprava energie), jejichž součástí je obnova, rozvoj i výzkum, prostředky jsou ale vyváženy zahraničním vlastníkům.


Dialog velk a mal energetiky
Dialog velké a malé energetiky

 • Koncepce nemůže být jenom pro velké (monopolní) společnosti, ale také pro obyčejné lidi a malé a střední podniky.

 • Zájmem není jen co nejlevnější energie, ale také moderní energetické hospodářství v infrastruktuře. Je to i bezpečnostní zájem státu.

 • Kde na to ta infrastruktura vezme prostředky? Cenové přirážky, které platí jako inovace a ekologickou energii, inkasují jiné subjekty a pouze nabalují na původní cenu další přirážky.


Motivace samov roby
Motivace samovýroby

 • Část ceny za komoditu („silovou““ energii): vyrobím si sám, ale musím investovat

 • Část ceny za distribuci a činnost dispečinků: Inteligentní infrastruktura má menší nárok na přenos energie z centrálních soustav. Tím je distribuce levnější. Krom toho je schopna poskytnout služby, například odlehčení odběru při výpadku Temelína. To může být zohledněno v ceně.

 • Energie z OZE si vyrobí sama. Proč by tedy měla platit „solárním baronům“?


Dostupnost energie
Dostupnost energie

 • Fyzická dostupnost (z dovozu nemusí být)

 • Dostupnost uhlí pro teplo – co je správně?

  a) musíme udržet těžbu aspoň 12 mil. tun, abychom měli čím topit?

  b) musíme exportovat a když omezíme těžbu, upřednostníme v rámci tržních pravidel surovinu na export před průmyslem a domácnostmi?

  c) Musíme podporovat jako národní zájem i takové teplárny, které neinovují a neinvestují a vyvážejí zisk?

 • Cenová dostupnost

 • Topení PET lahvemi?


Posl n energetiky
Poslání energetiky

 • Posláním energetiky je vyrobit

  • co nejvíce energie

  • za co nejlepších ekonomických podmínek

  • s minimální ekologickou zátěží.

 • A posláním státu ve strategickém oboru je starat se o lidi a skutečnou ekonomiku.

 • Cheme-li topit a svítit, nenechme z energetiky udělat podobný podnik, jako udělali z bank a telekomunikací.


ad