slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
1. Kompetencje kluczowe 2. Metoda projektów W. Kilpatricka – otwarta forma uczenia się

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

1. Kompetencje kluczowe 2. Metoda projektów W. Kilpatricka – otwarta forma uczenia się - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum i ich rozwój metodą projektów mgr Kamila Dębińska Uniwersytet Szczeciński. 1. Kompetencje kluczowe 2. Metoda projektów W. Kilpatricka – otwarta forma uczenia się

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1. Kompetencje kluczowe 2. Metoda projektów W. Kilpatricka – otwarta forma uczenia się ' - miriam-hamilton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum i ich rozwój metodą projektówmgr Kamila DębińskaUniwersytet Szczeciński

slide2

1. Kompetencje kluczowe

2. Metoda projektów W. Kilpatricka – otwarta forma uczenia się

3. Porównanie projektu edukacyjnego z Rozporządzenia MEN (Dz. U. nr 156, poz. 1046) z metodą projektów W. Kilpatricka

slide3

W 2006 roku Rada i Parlament Europejski przyjęły dokument pt. „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie– europejskie ramy odniesienia”

„(…) w ramach tych określa się i definiuje, po raz pierwszy na szczeblu europejskim, kompetencje niezbędne obywatelom do ich samorealizacji, integracji społecznej, aktywnej postawy obywatelskiej i uzyskania szans na rynku pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. „

JánFigel- członek Komisji Europejskiej w latach 2004-2009, odpowiedzialny za kształcenie, szkolenie, kulturę i młodzież

slide4

Kompetencje kluczowe

 • porozumiewanie się w języku ojczystym
 • porozumiewanie się w językach obcych
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
 • naukowo-techniczne
 • kompetencje informatyczne
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • inicjatywność i przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturalna
slide5

„Systemy kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich powinny wspierać kształtowanie tych kompetencji u wszystkich młodych ludzi.”

JánFigel- członek Komisji Europejskiej w latach 2004-2009, odpowiedzialny za kształcenie, szkolenie, kulturę i młodzież

METODA PROJEKTÓW

slide6

William Heard Kilpatrick - metoda projektów sprowadza się do tego, że osoba bądź zespół uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie.

„projekt to tyle co zamierzone działanie

wykonywane z całego serca w środowisku społecznym”

W.H.Kilpatrick „The Project Method”, 1918 r.

slide7

Ocena metody projektów

Raport z badań po I semestrze realizacji projektu „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!”

slide8

Charakterystyka metody projektów

- na każdym etapie punktem wyjścia są zainteresowania, uzdolnienia, zaangażowanie i potrzeby ucznia. Inicjatywy projektów wychodzą najczęściej od samych uczniów, a strategiczne decyzje dotyczące realizacji poszczególnych etapów podejmowane są wspólnie.

- progresywistycznarola nauczyciela - punktem wyjścia uczenia się jest zawsze aktywność ucznia.Przed interwencją nauczyciela niezbędne jest pozostawienie uczniowi czasu na samodzielne – nawet nieudolne – próby radzenia sobie z daną sytuacją problemową.

- otwarta forma uczenia się realizowana poprzez metodę projektów wymaga nowego podejścia do oceniania. W działaniu projektowym dyskutuje się o ocenianiu i ocenach.

- metoda projektów wychodzi poza usystematyzowane nauczanie i w tym sensie ma charakter międzyprzedmiotowy. Metoda projektów ma charakter interdyscyplinarny, scala proces uczenia się zorganizowanego, planowego, systematycznego z procesem uczenia się naturalnego, okazjonalnego, ponadprogramowego.

slide9

Porównanie

projektu edukacyjnego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046)

z metodą projektów W.H. Kilpatricka

ad