Lajittelupeli - PowerPoint PPT Presentation

Lajittelupeli
Download
1 / 13

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lajittelupeli. Rakennusala. Sisältö. Alustus Jäteasioiden tärkeysjärjestys Miksi ja miten ehkäistä syntyvän jätteen määrää? Kone- ja metallialan jätteet Pelin purku. Jätehuollon ensisijaisuusjärjestys. Vähennetään syntyvän jätteen määrää Käytetään jäte uudelleen sellaisenaan

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lajittelupeli

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lajittelupeli

Lajittelupeli

Rakennusala


Sis lt

Sisältö

 • Alustus

  • Jäteasioiden tärkeysjärjestys

  • Miksi ja miten ehkäistä syntyvän jätteen määrää?

  • Kone- ja metallialan jätteet

 • Pelin purku


J tehuollon ensisijaisuusj rjestys

Jätehuollon ensisijaisuusjärjestys

 • Vähennetään syntyvän jätteen määrää

 • Käytetään jäte uudelleen sellaisenaan

 • Kierrätetään jätteen sisältämä materiaali

 • Hyödynnetään jätteen sisältämä energia

 • Loppusijoitetaan jäte kaatopaikalle


Miksi v hent j tteen m r

Miksi vähentää jätteen määrää?

 • Kasvavat jätemäärät kertovat meille siitä, että yhteiskunnassa luonnonvaroja käytetään entistä enemmän ja ne päätyvät nopeammin jätteeksi.

 • Mitä vähemmän luonnonvaroja käytetään, sitä vähemmän syntyy jätettä ja päästöjä ympäristöön.

 • Ts. jäte on tuhlattua raaka-ainetta.


Miten v hent j tteen m r

Miten vähentää jätteen määrää?

 • Syntyvän jätteen määrän vähentämisessä tärkeää on esim.

  • materiaalien ja niiden elinkaaren tunteminen

  • materiaalien käytön suunnittelu ja oikeaoppinen käyttö

  • materiaalihukan välttäminen

  • raaka-aineiden järkevä hankinta

  • koneiden ja laitteiden energiataloudellinen käyttö sekä huolto ja kunnossapito


J tteen m r n v hent misen keinoja rakennuksella

Jätteen määrän vähentämisen keinoja rakennuksella

 • materiaalien käytön suunnittelu, materiaalihukan välttäminen

 • oikeaoppinen käyttö

 • tarkoituksenmukaiset tilaus- ja pakkauskoot

 • hyötyjätteiden lajittelu


Rakennusalan j tteet

Rakennusalan jätteet

 • erilaiset puulevyt

 • laudat

 • soirot

 • ehjät tai korjattavissa olevat laitteet ja kalusteet

 • metalliset palkit ja pilarit

 • putket ja kaapelit

 • osa tiilistä ja rakenteista kuten ovet, ikkunat ja erikoisuunit

 • paperia

 • pahvia

 • betonia


Rakennusalan vaaralliset j tteet

Rakennusalan vaaralliset jätteet

 • liuottimet

 • jäteöljyt

 • vanhentuneet maalit, liimat, lakat ja muut kemikaalit

 • elohopeaa sisältävät loisteputket, elohopeahöyrylamput

 • raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot

 • asbestia sisältävät rakennusaineet painekyllästetty puu

 • PCB- tai lyijypitoiset saumausmassat

 • kivihiilipiki (kreosootti) vesieristeissä

 • monet sähkö- ja elektroniikkalaitteet -> SER


Pelin ohjeistus

Pelin ohjeistus

 • Peliin kuuluu lajittelualustat (erillinen pdf), jotka koostuvat erilaisista jäteastioista

 • Oppilaitoksessa kootaan ”jätepussiin” (puhtaita) jätteitä ja/tai kuvia erilaisista jätteistä

  • Puuta, betonia… jne

 • Pelin ideana on, että jätteet asetetaan oikeaan jäteastiaan, lajitteluvalinnat käydään yhdessä läpi ja pohditaan myös jätteen syntyä ehkäiseviä vaihtoehtoja


Lajittelupelin purku

Lajittelupelin purku

Rakennusala


Muistutukseksi

Muistutukseksi

 • Jätehuollon tärkeysjärjestys

  • Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty.

  • Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta uudelleenkäytöstä ja sen jälkeen kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista.


Lajittelupeli

Sekajäte

Energiajäte

Lasi

PVC!

Kiviaines

Pahvi

Vaarallinen jäte

Metallijäte

Painepuu


Miten toimia jos kaikkia j tejakeita ei ker t

Miten toimia, jos kaikkia jätejakeita ei kerätä

 • Lajitteluohjeet löydät HSY:n kotisivuilta

  www.hsy.fi/jatehuolto/ohjeet/lajittelu

 • mihin jakeeseen esim.

  • erilaiset puulevyt

  • laudat

  • soirot

  • ehjät tai korjattavissa olevat laitteet ja kalusteet

  • metalliset palkit ja pilarit

  • putket ja kaapelit

  • osa tiilistä ja rakenteista kuten ovet, ikkunat ja erikoisuunit


 • Login