Presskonferens 9 juni 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Presskonferens 9 juni 2010
Download
1 / 9

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Presskonferens 9 juni 2010. Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2010. Antaganden. Att den globala ekonomin växer med knappt 4 procent 2010 Att krisen I Grekland inte sprider sig till andra länder Att oljepriset ligger på 80 dollar per fat vid slutet av 2010

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Presskonferens 9 juni 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Presskonferens 9 juni 2010

Presskonferens9 juni 2010

Arbetsmarknadsutsikterna

Våren 2010


Antaganden

Antaganden

 • Att den globala ekonomin växer med knappt 4 procent 2010

 • Att krisen I Grekland inte sprider sig till andra länder

 • Att oljepriset ligger på 80 dollar per fat vid slutet av 2010

 • Att kronan apprecieras, framför allt mot euron

 • Att Riksbanken höjer sin styrränta till 2,75 procent i slutet av 2011

 • Att löneökningarna uppgår till cirka 2,1 procent 2010 och 2,3 procent 2011


Valda indikatorer

 • Procentuell förändring

 • 2005200620072008200920102011

  BNP, till marknadspris, förändring %3,24,33,3-0,4 -5,13,1 2,8

  Arbetade timmar, förändring %0,21,33,5 1,6 -2,9 1,12,2

  Produktivitetstillväxt, förändring %3,03,0-0,2 -2,0 -2,2 2,0 0,6

  KPIF, inflation, årsgenomsnitt1,11,41,52,71,92,1 1,1

  Timlön, procentuell förändring 3,13,13,3 4,3 3,4 2,1 2,3

  Hushållens reala disp. inkomster2,13,85,43,00,91,0 2,5

  Privat konsumtion2,82,73,7 -0,1 -0,8 3,3 2,7

  Sparkvot, inkl. avtalspension5,56,68,8 11,112,510,610,4

Valda indikatorer


Nyckeltal

Tusental personerFörändring, tusental

UtfallPrognosUtfallPrognos

20082009201020112008200920102011

Arbetskraft47784782484748974246550

Sysselsatta 448443814399445939-1031860

Arbetslösa294401448438210747-10

% av arbetskraften6,18,49,39,0-0,12,30,9-0,3

Konjunkturprogram87127200195-14073-5

% av arbetskraft1,82,74,14,000,81,5-0,1

Nyckeltal


Utmaningar f r 2010 och 2011

Utmaningar för 2010 och 2011

 • Minimera de långsiktiga skadeverkningarna av arbetslöshetschocken

 • Fokusera på grupper som har störst behov av stöd

 • Utnyttja det goda matchningsläget

 • Arbeta med långsiktiga strategier

 • Snabbt lokalisera rekryteringsproblem

 • Tillämpa arbetsmarknadspolitiken till regionala olikheter


 • Login