Shmu 2
Download
1 / 41

SHMU.2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 692 Views
 • Uploaded on

SHMU.2. Lënda:Teknologji Tema:Pyetje dhe Përgjegjje Punoi:Blerina Jashari Xl9 Arsimtar:Muhamer Ujkani. Hyrje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SHMU.2' - minya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Shmu 2

SHMU.2

Lënda:TeknologjiTema:Pyetje dhe PërgjegjjePunoi:Blerina Jashari Xl9Arsimtar:Muhamer Ujkani


Hyrje
Hyrje

 • Rreziqet nga rryma elektrikeMaterialet elektroteknikeProdhimi i energjisë elektrikeMaterialet elektroinstalueseElektroteknikaTransformatoriElektromotoriGjeneratoriAparatet elektrotermike


Rreziqet nga rryma elektrike
Rreziqet nga rryma elektrike

 • 1.Cilat janë rreziqet kryesore nga rryma elektrike?1.Rreziqet kryesore nga rryma elektrike janë:a) rreziku i djegies nga harku elektrikb) rreziku nga goditja elektrike2.Qka do të ndodhë nëse nuk ka tokzim ose tokzimi nuk është si duhet?2.Nëse nuk ka tokzim ose tokëzimi nuk është si duhet atëherë rreziku do të jetë më i madhë për njeriun sepse mundë të përfundojë deri në vdekje.
 • 1. Prej nga e ka prejardhjen shprehja elektricitet? elektrike?1. Shprehja elektricitet e ka prejardhjen nga fjala greke elektron që do të thotë qelibarë.2.Qka janë materialet përcjellëse?2.Materialet të cilat përmbajnë grimca të lira të elektricitetit dhe mundësojnë kalimin e rrymës elektrike, janë materiale përcjellëse.


 • 3.Qka janë materialet izoluese? elektrike?3. Materialet të cilat nuk kanë grimca të lira te elektricitetit dhe nuk e përqojnë rrymen elektrike,janë materiale izoluese.Materialet izoluese janë: goma,plastika,etj. • 1. Qka quajmë central elektrik? elektrike?1. Sistemin teknologjik ku prodhohet energjia elektrike e quajmë central energjik.2. Cilat janë llojet e burimeve energjike?2. Llojet e burimeve energjike janë:a) burime te ripërtëritshme: psh. era, uji, dielli,valët e detit etj.b) burime të paripërtëritshme: psh. gazi natyror, linjiti, nafta, qymyri etj.


3. Qka janë termocentralet? elektrike?3. Termocentralet janë objekte ku bëhet shndërrimi i energjisë së nxehtësisë së lëndës djegëse në energji elektrike.


 • 1. Qka paraqesin simbolet elektrike? elektrike?1. Simbolet elektrike janë shenja përmes së cilave paraqiten paisjet elektrike.2. Qka shërbejnë përcjellësit elektrikë?2. Përcjellësit elektrikë shërbejnë për mbajtjen e energjisë elektrike me përcjellje. • 4. Qka shërbejnë kutitë shpërndarëse? elektrike?4. Kutit shpërndarëse shërbejnë për vazhdimin ose degëzimin e përcjellësve dhe për vedosjen e komponentëve elektrikë.5.Qka shërbejnë qelësat?5.Qelësat janë komponentë elektrik të cilët shërbejnë për kyqjen dhe shkyqjen e qarkut elektrikë.Qelësat mundë të jenë:a) njëpolarb) serikc) alternativ

 • 9.Qka shërbejnë prizat? elektrike?9. Prizat janë komponentë elektrikë të cilat shërbejnë për lidhjen e pajisjeve në instalim.


 • 10.Qka shërbejnë spinat? elektrike?10. Spinat janë komponentë elektrikë të cilat shërbejnë për lidhjen e paisjes me prizën.


 • 11. Qka siguresat? elektrike?11. Siguresat janë komponentë elektrikë që shërbejnë për mbrojtjen nga rrymat e mëdha që vijnë si pasojë e mbingarkesave ose lidhjeve te shkurta.


 • 12. Cila është arsyeja e zëvendësimit të siguresave shkrirëse, me automatike ?12. Siguresat shkrirëse janë zëvendësuar me automatike, sepse ato janë më të shpejta dhe më të lehta për mirëmbajtje.13. Cilat janë llojet e darëve?13. Llojet e darëve janë:a) darë për lakimb) darë për prerjec) darë për mbrojtjed) darë për zhveshje


Elektroteknika
Elektroteknika shkrirëse, me automatike ?


 • 1. Ku paraqitet fusha magnetike? shkrirëse, me automatike ?1. Fusha magnetike paraqitet atëherë kur rryma elektrike rrjedh nëpër përcjellës.2. Qka është bobina?2. Bobinë e quajmë përcjellësin e mbështjellur në formë të spirales nëpër të cilën kalon rryma elektrike.


 • 3. Ku aplikohet elektromagneti? shkrirëse, me automatike ?3. Elektromagneti përdoret në teknikë si pjesë konstruktive e zileve,makinës larëse,telefonit,në komunikacion,industri etj.


Transformatori
Transformatori shkrirëse, me automatike ?
Elektromotori
Elektromotori shkrirëse, me automatike ?


 • 1. Qka quajmë elektromotor? shkrirëse, me automatike ?1. Elektromotor quhet makina e cila bën shëndrrimin e energjisë elektrike në energji mekanike.
Gjeneratori
Gjeneratori shkrirëse, me automatike ?


 • 1. Qka është gjeneratori? shkrirëse, me automatike ?1. Gjenerator quhet makina e cila bën shndërrimin e energjisë mekanike në energji elektrike.Aparatet elektrotermike
Aparatet elektrotermike shkrirëse, me automatike ?


 • 1. Cilët janë pjesët e përbashkëta të aparateve elektrotermike?1. Pjesët e përbashkëta të aparateve elektrotermike janë:a) trupi ngrohësb) qelësi termikc) termostati2.Prej kujt ndërtohet trupi ngrohës?2.Trupi ngrohës ndërtohet prej legurave me rezistencë ndaj nxehtësisë,sepse ai duhet të punoj në temperatura shum më të larta.


 • 3. Qka shërben qelësi termik? elektrotermike?3. Qelësi termik shërben për të kyqur dhe shkyqur trupin ngrohës në aparatin elektrotermik.4.Qka shërben Termostati?4. Termostati shërben për mbajtjen e temperaturës në hapsirën përreth trupit ngrohës në nivel të caktuar.