T vh szolg ltat s s t vh termel s 2011 janu r elseje ut n
Download
1 / 38

T VHOSZOLG LTAT S S T VHOTERMEL S 2011. JANU R ELSEJE UT N - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS Pécs, 2012. május 9-11. Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes (FŐTÁV Zrt .) alelnök ( MaTáSzSz ). Fontosabb változások (törvények 1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T VHOSZOLG LTAT S S T VHOTERMEL S 2011. JANU R ELSEJE UT N' - minty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T vh szolg ltat s s t vh termel s 2011 janu r elseje ut n

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÉS TÁVHŐTERMELÉS 2011. JANUÁR ELSEJE UTÁN

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

Pécs, 2012. május 9-11.

Orbán Tibor

műszaki vezérigazgató-helyettes (FŐTÁV Zrt.)

alelnök (MaTáSzSz)


Fontosabb v ltoz sok t rv nyek 1
Fontosabb változások (törvények 1)

 • 2011. január 1-től minden termelőre megmaradt a kötelező átvétel, de 15%-kal csökkent az átvételi ár

 • [2011. február, Lázár-féle javaslatok: -25%, majd -35% az átvételi árból]

 • 2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról

  • VET módosítása: KátV július 1-től, szervezett villamosenergia-piac

  • Tszt. módosítása 2011. április 15-től:

   • a termelt és a lakosságnak és KKI-nek szolgáltatott távhő árát 2011. március 31-i árszinten befagyasztják

   • az árak megállapításának új szabályait vezetik be: a távhő-szolgáltatás díjait - mint legmagasabb hatósági árat - és azok szerkezetét a MEH javaslatának (08.31-ig) figyelembe vételével az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg

   • bővíti a MEH, és - a csatlakozási díjak megállapítására - szűkíti az önkormányzatok képviselő-testületeinek feladatait, hatáskörét

   • előírja a távhőszolgáltatók és a MEH által kiadott működési engedéllyel nem rendelkező távhőtermelők részére új működési engedélykérelmek benyújtását 2011. december 31-ig a MEH felé


Fontosabb v ltoz sok t rv nyek 2
Fontosabb változások (törvények 2)

 • 2011. évi CXXVI. törvény a Tszt. és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról

  • Tszt. fontosabb változásai 2011. október 1-től

   • felhatalmazza a minisztert a távhőszolgáltatási támogatás mértékének, továbbá a távhőszolgáltatási támogatásra való jogosultság feltételeinek megállapítására

   • kibővíti a MEH és pontosítja az önkormányzatok feladat- és hatáskörét

 • A 2011. évi CLXXXII. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

  • Tszt. fontosabb változásai 2012. január 1-től

   • részletesen meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók részére a tevékenységek számviteli szétválasztásának követelményeit,

   • előírja, hogy a távhőszolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel


Fontosabb v ltoz sok korm nyrendeletek
Fontosabb változások (kormányrendeletek)

 • A 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (Vhr.) módosításáról (2011. július 7-től):

  • részletesen meghatározza a költségmegosztók használatának és a költségek megosztásának szabályait (2011. szeptember 1-től kezdődően)

 • A 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

  • A Tszt. Vhr. fontosabb változásai 2012. január 1-től:

   • meghatározza a MEH által kivethető bírság összegének felső határát (a tárgyévet megelőző évi nettó árbevétel legfeljebb tíz százalékában),

   • meghatározza a közüzemi szerződés felmondása alóli mentességre vonatkozó részletes szabályokat


Fontosabb v ltoz sok miniszteri rendeletek 1
Fontosabb változások (miniszteri rendeletek 1)

 • A 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet felhatalmazta az MVMP-t a távhőtermelők és a kapcsolt erőművek „kedvezményes” földgázellátására

  • az MVMP 2011. május 26-án tette közzé „kedvezményes” ajánlatát

 • Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a KKI-nek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról (hatályos 2011.10.01-től)

  • tételesen, termelőnként meghatározza a távhőtermelők által a távhő-szolgáltatók részére értékesített hőenergia díját, az értékesítőkre vonatkozó követelményeket, valamint a díjalkalmazási feltételeket,

  • rögzíti, hogy a végfelhasználó a távhőszolgáltatásért a 2011. március 31-én alkalmazott – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjakat köteles fizetni,

  • meghatározza a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók nyereség-korlátját (a könyv szerinti bruttó eszközérték 2%-ában, a nem megtérült termelők esetében 4,5%-ában),

  • meghatározza a nyereségkorláton felüli nyereség esetén a „nyereség-elvonás” szabályait.

  • a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.)


Fontosabb v ltoz sok miniszteri rendeletek 2
Fontosabb változások (miniszteri rendeletek 2)

 • Az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról (hatályos 2011.10.01-től, a támogatás forrása a villamos energia végfelhasználói árába „kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj” elnevezéssel beépített 1,20 Ft/kWh)

  • tételesen, termelőnként, illetve szolgáltatónként meghatározza a szolgáltatók által igényelhető támogatás mértékét (összegét),

  • meghatározza a támogatás feltételeit, igénylésének, kifizetésének és ellenőrzésének, valamint a jogosulatlan igénybevétel esetén a visszafizetésének szabályait.

  • a rendelet az eddigiekben 4-szer módosult (dec., jan., feb., máj.)

  • a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet szerint 2012. január 1-től „a végfelhasználó a távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - díjat köteles fizetni.”


Nemzeti energiastrat gia tfcst
Nemzeti energiastratégia, TFCsT

 • Magyar Köztársaság Kormánya H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról

  • Az Országgyűlés ……….. felkéri a Kormányt, hogy az Energiastratégia alapján:

  • vizsgálja meg a távhőtermeléssel kapcsolatos árszabályozási és jogi rendelkezések végrehajtásának, valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók támogatásának tapasztalatait, és ez alapján dolgozzon ki cselekvési tervet a távhőszolgáltatás verseny-képességének biztosítására, hatékonyságának fejlesztésére és a megújuló energiaforrások bevonására


Mat szsz tev kenys gek
MaTáSzSz tevékenységek

Aktívan segítettük az új szabályozás kialakítását (már amikor lehetett), és „finomhangolását”

Felajánlottuk a regulátornak egy új, benchmark alapú árszabályozás alapelveinek kidolgozását (pályáztatott nyertes tanácsadó TIG-RES-Reál-Energo konzorcium)

Részt vettünk a 2012/13. gázévi gázbeszerzés „MEH-ajánlás”-ának kidolgozásában

A „MEH-ajánlás” szellemében – kisebb viharokat követően - közös gázbeszerzést írtunk ki (pályáztatott nyertes tanácsadó EnergiQ Kft., 170 millió m3/a pályáztatott mennyiség)

Részt veszünk a TFCsT kidolgozásában


K t s k t v ut n
Kát és KátV után

KÁTV jelölés forrása: Dr. Stróbl Alajos
A t vh magyarorsz gi t rsadalmi haszna
A TÁVHŐ magyarországi társadalmi haszna

A távhő~2/3-át Magyarországon (ma még!) a 2004/8 EU direktíva szerinti nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermeléssel állítják elő. A ~6 TWh/a (ebből KÁT-os~5 TWh/a) távhővel kapcsolt villamos energia a hazai fosszilis erőművek átlagos hatásfokát alapul véve megfelel

 • ~35 PJ évi primerenergia-megtakarításnak

 • ~2 millió tonna évi CO2-kibocsátás elmaradásának

 • ~1 milliárd gnm3 évi földgázimport csökkenésnek

A kapcsolt energiatermeléssel, ezen belül a távhőszolgáltatáson alapuló kapcsolt energiatermeléssel elérthez fogható mértékű primerenergia-megtakarítás és CO2-kiváltás konkrét műszaki intézkedésekkel az elmúlt másfél évtizedben egyetlen más területen nem valósult meg!

Az eddigiekben még nem korszerűsített panelépületekben lévő ~500 ezer lakás ésszerű korszerűsítésével elérhető összes primerenergia-megtakarítás ~6 PJ/év. Ennek egyszeri beruházási költsége legalább 750 mrd forint !


A t vh szolg ltat s versenyhelyzete
A távhőszolgáltatás versenyhelyzete

A hőpiacona termék helyettesíthetősége következtében éles piaci verseny van!

Csak a kedvezményes ÁFA biztosítja a versenyelőnyt (és csak a lakossági szektorban)!


A t vh d j szerkezete f t v
A távhődíj szerkezete (főtáv)

A szolgáltatás nettó költségeinek ~70%-a energia, ~10%-a ÉCs és adók!


A (sikeres) távhőszolgáltatás alapja az olcsón termelt hő! (1)

Közvetlen (forróvízkazános) távhőtermelés földgázbázison nem lehet versenyképes alternatíva!

Ha a távhő hőforrásai, mint nagyfogyasztók, nem jutnak olcsóbban földgázhoz, mint a közvetlen gázfűtéssel bíró végfelhasználók (kisfogyasztó épületek), akkor a távhőrendszerek karbantartási és működési költségeivel együtt (beleértve a távhőszolgáltatók általános költségeit is) a távhőszolgáltatás sohasem lesz nyereséges a gázfűtéssel szemben a hőpiacon!


A sikeres t vh szolg ltat s alapja az olcs n termelt h 2
A (sikeres) távhőszolgáltatás alapja az olcsón termelt hő! (2)

 • Bécs

 • Budapest

Előtérbe helyeződik (helyeződne?) a kapcsolt és/vagy a megújuló és hulladék(hő) bázisú hőtermelés!


A g z rakr l sokadszor de nem utolj ra
A gázárakról sokadszor, de nem utoljára

A regulátor beavatkozásai a szolgáltatók által a piacon kicsikart előnyöket általában felemésztik!


Mi a t mogat s c lja
Mi a támogatás célja?

 • Egy gazdasági tevékenység támogatása akkor lehet indokolt, sőt szükséges, ha:

  • Az adott tevékenység fejlesztését gyorsítani kell.

  • A piaci árban meg nem fizetett, a társadalom és az állam számára értéket képviselő előnyöket kell elismerni.

  • Egyes gazdasági szereplők – elsősorban a kistermelők – piacra jutásának nehézségeit kell ellensúlyozni.

  • Nemzetközi kötelezettségeket kell teljesíteni.

  • Nemzetgazdasági célkitűzéseket kell megvalósítani.

  • Szociális problémák megoldását és más célokat kell közvetetten támogatni.

 • A kapcsolt energiatermelés támogatása a fenti összes szempont alapján indokolt (volt), kivéve az f) pontot, de eddig még arra sem sikerült jobb megoldást találni.


A t mogat s sszege
A támogatás összege

 • 2010-ben

  • KÁT-kassza 203,5 mrd Ft

   • Kapcsoltakra 135 mrd Ft

   • Megújulókra 68,5 mrd Ft

  • Támogatott 7.275 GWh

  • Átlagár ~28 Ft/kWh

  • Piaci villanyár ~14 Ft/kWh

  • Támogatás 101,6 mrd Ft

   • Kapcsoltakra 67,4 mrd Ft

   • Megújulókra 34,2 mrd Ft

 • 2011.júl.1-től (okt.1-től)

  • „kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj” 1,20 Ft/kWh

   • 44 mrd Ft Û 67,4 mrd Ft

Támogatott villamos energia (GWh)


H termel k ered h r nak alakul sa az j szab lyoz s el tt s ut n f t v
Hőtermelők eredő hőárának alakulásaaz új szabályozás előtt és után (főtáv)

A SIKERES TÁVHŐ ALAPJA AZ OLCSÓ HŐ!


V s rolt h f ldg z t mogat s f t v
Vásárolt hő+földgáz-támogatás (főtáv)

LÁTHATÓ A REGULÁTOR TÖREKVÉSE A „FINOMHANGOLÁSRA”!
Kiser m spark spread
Kiserőmű sparkspread
A kapcsolt energiatermel s gazdas goss ga
A kapcsolt energiatermelés gazdaságossága

Kapcsolt energiatermelésnél a termelt hő ára kisebb is lehet, mint a felhasznált tüzelőanyag ára!

Ugyanez fűtőművi (közvetlen) hőtermelésnél nem lehetséges!


A teljess g kedv rt
A teljesség kedvéért…

EEX tőzsdei árak alakulása

Olajtermékek árainak alakulása

2011. október / 2008. július:

~60-65%

2011. október / 2008. július:

~85-90%


Meg jul k rendszerintegr ci ja buda faluh z 1
Megújulók rendszerintegrációjaóbuda, faluház (1)

 • 10 emeletes szalagház, 15 lépcsőház, 883 lakás

 • 2 hőközpont (5 + 10 lépcsőház)

 • Átlagosan 88 m3 napi és 8 TJ éves HMV-fogyasztás

 • Napkollektorok száma: 125 db

 • Teljes kollektorfelület: 1.515 m2

 • Szolártárolók térfogata: 100 m3

 • A rendszer beruházási költsége: 263 MFt (=173 eFt/m2)

 • Várt megtakarítás: hmv-hőigény 45-50%-a

 • Hasznosított napenergia: 1.923 GJ/év (a hmv-hőigénynek csak 24%-a!)

 • Megtakarított távhődíj: 6,2 MFt/év

 • Egyszerű megtérülés: 42,4 év (!)


Meg jul k rendszerintegr ci ja buda faluh z 2
Megújulók rendszerintegrációjaóbuda, faluház (2)

 • A körzet alaphőforrása egy gázturbinás fűtőerőmű (MVM É-B Fűtőerőmű Kft., csúcshőforrása földgáztüzelésű forróvízkazános fűtőmű (Főtáv)

 • Az adott helyen a napenergia részben nagy hatékonyságú kapcsolt termelést vált ki.

 • 1 GJ kiváltott kapcsolt hő primer energiában 0,3GJ többletigényt jelent, mivel a kieső kapcsolt villamos energiát kondenzáció-bankell megtermelni.

 • 1 GJ kiváltott közvetlen hő 1,11 GJ megtakarítást jelent primer energiában.

 • A primerenergia-igény és a CO2 emisszió nőtt!

 • A fogyasztói teher akár még nőhet is (gázturbinaüzem nyári ellehetetlenülése!)

Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon alapján!Meg jul k rendszerintegr ci ja fajlagos beruh z si k lts gek
Megújulók rendszerintegrációjafajlagos beruházási költségek


Meg jul k rendszerintegr ci ja termelt h egys gk lts ge
Megújulók rendszerintegrációja Termelt hő egységköltségeMeg jul k rendszerintegr ci ja k vetkeztet sek nem a meg jul k ellen
Megújulók rendszerintegrációjakövetkeztetések – nem a megújulók ellen!

 • Rendszerszintű megközelítés szükséges a társadalmi haszon alapján!

 • Fosszilis bázisú közvetlen (táv)hőtermelés kiváltása esetén a megújulók társadalmi haszna egyértelmű, gazdaságos megvalósításuk azonban jelentős arányú támogatás nélkül nem képzelhető el.

 • Nagyhatékonyságú kapcsolt energiatermelés (vagy éppen egy másik megújuló) kiváltása esetén a megújulók rendszerintegrációja ellentétes a fenntartható fejlődés követelményeivel, támogatásuk ilyen esetekben káros, tovább súlyosbítva a KÁT-megvonás hatásait.

 • Az integrált (rendszerszintű) megközelítés térnyerése híján az energiapolitikai célkitűzések (EU-s vállalások) nem lesznek teljesíthetők, a támogatásokra fordított összeg egy része pedig kidobott pénz lesz!


Egy sikeres t vh szolg ltat s
Egy sikeres távhőszolgáltatás

Néhány szükséges, de nem elégséges peremfeltétel:

Egyirányú, következetes energiapolitika, észszerű jogi szabályozók (pl. kötelező csatlakozás, nehezített leválás), párhuzamos infrastruktúra hiánya, tudatos fogyasztói magatartás (költségosztás, belső hőmérséklet), piaci árképzés, fizetőképes kereslet. VERSENYKÉPESSÉG!

Forrás: Finpro Hungary


A sikeres t vh szolg ltat s pill rei
A sikeres távhőszolgáltatás pillérei

A távhőellátásaz ingatlanok értéknövelő tényezője

2. PILLÉR

Hatékony működés

Működési költségek csökkentése

Korszerű vállalat-irányítás

Profi munkatársak Tulajdonosi szemlélet

1. PILLÉR

Olcsó hő

Hatékony és fenn-tartható hőtermelés

kommunális hulladék

kapcsolt termelés

megújulók bázisán

3. PILLÉR

Piacbővítés

Új fogyasztók

Új termékek

Vevőközpontúság

Nemzeti Energiastratégia 2030

Távhőfejlesztési Cselekvési Terv


Köszönöm a figyelmet!

Szeressük az energetikát!

Szeressük a távfűtést!

Orbán Tibor

torban@fotav.hu


ad