KHDAK
Download
1 / 27

KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman? - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman?. Dr Esra Kaytan SAĞLAM İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü. Postoperatif RT vs Takip çalışması - LCSG 1986 -. Evre II – III olan 230 hasta, YEH CA Cerrahi + RT vs RT 50 Gy/25 fr Sağkalım farkı yok Lokal yineleme %20………%5 indirilmiş!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

KHDAK Postoperatif Tedavi:

Kime? Ne zaman?

Dr Esra Kaytan SALAM

..Onkoloji Enstits

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

Postoperatif RT vs Takip almas - LCSG 1986 -

Evre II III olan 230 hasta, YEH CA

Cerrahi + RT vs RT 50 Gy/25 fr

Sakalm fark yok

Lokal yineleme%20%5 indirilmi!

psilateral akcier ve mediastinal yinelemeler azalm

N2 hastalkda lokal yinelemeler azalm%41%3

NEJM 1986; 315, 1377

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

1988 1992 yllar arasnda

74 hasta C vs C +RT

Medyan ya: 59

T1N2: 19 hasta, T2N2: 54 hasta, T3N2: 1 hasta

RT: 30 Gy/10 fr

Lokal-blgesel yineleme: %26

Uzak metastaz: %64

Lokal yineleme ve sakalm fark yok

Lung Cancer 1996; 14(1), 99

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

1986 1993 arasnda, 16 Merkez, UK

308 hasta, C: 154 C+RT:154

Medyan ya: 62N1: %63 N2:%37

RT: 40 Gy /15 fr, Co60 veya Megavoltaj tedavi cihaz

n-arka alanlardan, 35 Gy de MS arkadan kapatlarak uygulama

Lokal yineleme fark yok: HR: 1.23 (0.87-1.73, p: 0.24)

N2 hastalkda: L.kontrol - Uzak metastaz

Sakalm fark yok: HR: 1.00 ( C: 19 ay, C+RT: 17.5 ay)

Kemik metastaz geliimi: C+RT kolunda daha az: %36 vs %18 p:0.001

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

PORT Meta-analysis, 1998

 • 9 karlatrmal alma (3 yaynlanmam, 6 yaynlanm),

 • 2128 hasta deerlendirilmi

 • Medyan takip: 3,9 yl

 • OS: %55 vs %48 HR: 1.21 (1.08-1.34, p: 0.001)

 • lm RR: %21 art 2 yllk abs. fark%7

 • Negatif etki:nod tutulumu: 0 vs 2P:0.01

 • erken evre: I vs IIIp:0.0003

 • Ya cins histolojietkili deil !

 • Lancet 352; 257, 1998

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

PORT META ANALZ ALIMALARI

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

PORT META ANALZ ALIMALARI

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

lk Yineleme Blgeleri

Lokal Kontrol

Lokal kontrol %18 vs %26

(1 alma dnda tm almalarda )

Mayer, 1997: %6 vs %23,6 P<0.01

Dautzenberg, 1999: RR: 0.85

Feng,2000: %12,7 vs %33,2 P<0.01

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

 • Cerrahi sonras RT sklkla (7 almada Co60) geri teknoloji ile uygulanm- 4 alma Hipofraksiyonasyon geni RT alanlar

 • RT niin sakalm azalmasna sebep olmakta ?

 • Kardiyak risk - Solunum problemi ?

 • Enfeksiyon ? vaskler problem ?

 • Komplet rezeksiyon tekrar tanmlanmal

 • snrda tm hcresi 0.5 cm alt yakn?

 • Sonu ve neriler evre II evre III gruplarnda

 • No-N1-N2 ayn havuzda deerlendirilmi

 • Lokal kontrol Sakalm ilk nks blgesi ?

 • Lokal yineleme zerindeki etkisi

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

Cerrahi tam rezeksiyon kriterleri

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

 • Evre II hastalkda Cerrahi sonras RT standart olarak nerilmemektedir

 • Evre IIIA kesin neri yaplamamakla beraber lokal kontrol arttrabilir, sakalm fark yok

 • zellikle N2 hastalkda deerlendirilmektedir

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

7465 hasta, Cerrahi: %53 vs C + RT: %47

Medyan takip: 3,5 yl

Megavoltaj RT olmayan 1-2 alma

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

GUDE

RT dozu: 45 55 Gy, konvansiyonel fraksiyonasyon

zellikle multipl N2 tutulumunda

Ekstrakapsler yaylm

Yakn veya (+) cerrahi snr

Kardiyak ve pulmoneltoksisite deerlendirilerek

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Mediastinal lenf nod say s

Mediastinal Lenf Nod Says

91 hasta N2 hasta ( C: 46 , C+RT: 45), 3BCRT ort. 50.4 Gy

Tm grupda 10 yllk sakalm: %40 vs %28

Tek N2

%41 vs %6

multipl N2

Genel Sakalm

Hastalksz Sakalm

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010

Inter CardioThor Surg ,2008, 7;573


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

2007

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

Adjuvan KT verilmesini karlatran ok merkezli alma

RT randomize edilmemi

RT: 45 60 Gy/ 2 gy/g, konvansiyonel lineer akseleratr kullanlm

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

 • No hastalk: 31 hasta olduundan deerlendirme uygun deil

 • N1 hastalk:Medyan sk5 yllk sk

 • KT93.6 ay%56.3

 • PORT +KT46.6 ay%40

 • Gzlem kolu25.9 ay%31.4

 • PORT50.2 ay%42.6

 • N2 hastalk:Medyan sk5 yllk sk

 • KT23.8 ay%34

 • PORT + KT47.4 ay%47.4

 • Gzlem kolu12.7 ay%16.6

 • PORT22.7 ay%21.3

IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

 • nceden tespit edilmeyen hastalkta: Cerrahi

 • Adjuvan Radyoterapi:N2 hastalkta nerilmekte

  • Snr (+) olgularda

 • Preoperatif evrelemede N2 bulunanlarda e zamanl KT/RT

 • Sa pnmonektomi gerektirmeyen olgularda Neoadjuvan KT/RT sonrasnda Cerrahi nerilmekte

 • Krmz dergi, 78(4), 969, 2010

 • IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


  Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

  98 hastann deerlendirilmesi: T3-T4 / N1 N2, R1 rezeksiyon

  86 hasta C060 kayna ile, 12 hasta 6MV ile tedavi edilmi

  RT doz: Medyan 50 Gy (48 66 Gy) BS- IH-M blgeler RT

  Adjuvan PORT alan 71 hasta,

  Medyan sakalm: 59 ay

  Evre II:72 ay

  Evre III:52 ay

  Lokal blgesel yineleme:%19

  Lokal blgesel kontrol:

  Evre I:%70 Evre II%84

  Evre III %68

  Tutulan lenf nod says en nemli

  Sol taraf tm PORT dozu ile lm riski Kardiyotoksisite

  IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010

  Krmz dergi, 76(2), 433, 2010


  Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

  10 alma ardk, 3 e zamanl

  40 65 Gy


  Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

  2660 hasta, C+RT+KT vs C+RT

  5 yllk sk: %33 vs %29 (HR: 0.88)

  Absolute fayda: %4

  IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


  Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

  • Evre III, 183 hasta cerrahi sonrasnda

  • Retrospektif deerlendirme

  • C+KT+RT (104 hasta)vsC+KT (79 hasta)

  • RT: Medyan CTV: 50 Gy (48-54 Gy) lineer

  • akseleratr - %72 hastada 3BCRT

  • KT: Medyan 4 kr sisplatinli

  • Medyan takip: 72 ay

  • 5 yllk OS%30,5vs%14,4 P:0.007

  • 5 yllk DFS%22,2vs%9,3 P:0.003

  IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


  Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

  IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


  Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

  • Akcierle ilgilenen 17 radyasyon onkolou 2 hasta zerinde (lobektomi ve pnmonektomi yaplm) CTV konturlama almas

  • Lung ART (ASCO, 2007) protokyle karlatrlm:

   CTV: Bronial stump, psilat.hiler blge, Mediasten ? (cerrahi olarak alnan tmre komu mediastinal plevra) Tutulmu ganglionlar: 4 7

  IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


  Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

  IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


  Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

  • Cerrahi sonrasnda bavuran 153 hasta retrospektif deerlendirilmi

  • RT: 50 Gy/2 Gy/g, lineer akseleratr

  • 66 hasta 2 D RT , 87 hasta 3D RT

  • Evre II %30, Evre III %65

   Lokal yineleme. HR 2.7 (1.3 5.5)

   Akut toksisite fark yok..

  %81 vs %56

  IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


  Khdak postoperatif tedavi kime ne zaman

  TEEKKRLER

  IV Ulusal Akcier Kanseri Kongresi, 2010


  ad
 • Login