KHDAK
Download
1 / 27

KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman? - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman?. Dr Esra Kaytan SAĞLAM İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü. Postoperatif RT vs Takip çalışması - LCSG 1986 -. Evre II – III olan 230 hasta, YEH CA Cerrahi + RT vs RT 50 Gy/25 fr Sağkalım farkı yok Lokal yineleme %20………%5 indirilmiş!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KHDAK Postoperatif Tedavi: Kime? Ne zaman?' - minty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KHDAK Postoperatif Tedavi:

Kime? Ne zaman?

Dr Esra Kaytan SAĞLAM

İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


Postoperatif RT vs Takip çalışması - LCSG 1986 -

Evre II – III olan 230 hasta, YEH CA

Cerrahi + RT vs RT 50 Gy/25 fr

Sağkalım farkı yok

Lokal yineleme %20………%5 indirilmiş!

İpsilateral akciğer ve mediastinal yinelemeler azalmış

N2 hastalıkda lokal yinelemeler azalmış %41………%3

NEJM 1986; 315, 1377

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


1988 – 1992 yılları arasında

74 hasta C vs C +RT

Medyan yaş: 59

T1N2: 19 hasta, T2N2: 54 hasta, T3N2: 1 hasta

RT: 30 Gy/10 fr

Lokal-bölgesel yineleme: %26

Uzak metastaz: %64

Lokal yineleme ve sağkalım farkı yok

Lung Cancer 1996; 14(1), 99

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


1986 – 1993 arasında, 16 Merkez, UK

308 hasta, C: 154 C+RT:154

Medyan yaş: 62 N1: %63 – N2:%37

RT: 40 Gy /15 fr, Co60 veya Megavoltaj tedavi cihazı

Ön-arka alanlardan, 35 Gy de MS arkadan kapatılarak uygulama

Lokal yineleme fark yok: HR: 1.23 (0.87-1.73, p: 0.24)

N2 hastalıkda: L.kontrol ↑ - Uzak metastaz ↓

Sağkalım farkı yok: HR: 1.00 ( C: 19 ay, C+RT: 17.5 ay)

Kemik metastazı gelişimi: C+RT kolunda daha az: %36 vs %18 p:0.001

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


PORT Meta-analysis, 1998

 • 9 karşılaştırmalı çalışma (3 yayınlanmamış, 6 yayınlanmış),

 • 2128 hasta değerlendirilmiş

 • Medyan takip: 3,9 yıl

 • OS: %55 vs %48 ↓ HR: 1.21 (1.08-1.34, p: 0.001)

 • Ölüm RR: %21 artış 2 yıllık abs. fark %7

 • Negatif etki: nod tutulumu: 0 vs 2 P:0.01

 • erken evre: I vs III p:0.0003

 • Yaş – cins – histoloji etkili değil !

 • Lancet 352; 257, 1998

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


PORT META ANALİZ ÇALIŞMALARI

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


PORT META ANALİZ ÇALIŞMALARI

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


İlk Yineleme Bölgeleri

Lokal Kontrol

Lokal kontrol %18 vs %26

(1 çalışma dışında tüm çalışmalarda ↑)

Mayer, 1997: %6 vs %23,6 P<0.01

Dautzenberg, 1999: RR: 0.85

Feng,2000: %12,7 vs %33,2 P<0.01

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


 • Cerrahi sonrası RT sıklıkla (7 çalışmada Co60) geri teknoloji ile uygulanmış- 4 çalışma Hipofraksiyonasyon – geniş RT alanları

 • RT niçin sağkalım azalmasına sebep olmakta ?

 • Kardiyak risk ↑ - Solunum problemi ?

 • Enfeksiyon ? – vasküler problem ?

 • Komplet rezeksiyon tekrar tanımlanmalı

 • sınırda tm hücresi – 0.5 cm altı yakın?

 • Sonuç ve öneriler evre II – evre III gruplarında

 • No-N1-N2 aynı havuzda değerlendirilmiş

 • Lokal kontrol – Sağkalım – ilk nüks bölgesi ?

 • Lokal yineleme üzerindeki etkisi

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


Cerrahi tam rezeksiyon kriterleri teknoloji ile uygulanmış- 4 çalışma Hipofraksiyonasyon – geniş RT alanları

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


7465 hasta, Cerrahi: %53 vs C + RT: %47 önerilmemektedir

Medyan takip: 3,5 yıl

Megavoltaj RT olmayan 1-2 çalışma

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


GUİDE önerilmemektedir

RT dozu: 45 – 55 Gy, konvansiyonel fraksiyonasyon

Özellikle multipl N2 tutulumunda

Ekstrakapsüler yayılım

Yakın veya (+) cerrahi sınır

Kardiyak ve pulmoneltoksisite değerlendirilerek…

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


Mediastinal lenf nod say s
Mediastinal Lenf Nod Sayısı önerilmemektedir

91 hasta N2 hasta ( C: 46 , C+RT: 45), 3BCRT – ort. 50.4 Gy

Tüm grupda 10 yıllık sağkalım: %40 vs %28

Tek N2

%41 vs %6

multipl N2

Genel Sağkalım

Hastalıksız Sağkalım

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

Inter CardioThor Surg ,2008, 7;573


2007 önerilmemektedir

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


Adjuvan KT verilmesini karşılaştıran çok merkezli çalışma

RT randomize edilmemiş…

RT: 45 – 60 Gy/ 2 gy/g, konvansiyonel – lineer akseleratör kullanılmış

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


 • No hastalık: 31 hasta olduğundan değerlendirme uygun değil…

 • N1 hastalık: Medyan sk 5 yıllık sk

 • KT 93.6 ay %56.3

 • PORT +KT 46.6 ay %40

 • Gözlem kolu 25.9 ay %31.4

 • PORT 50.2 ay %42.6

 • N2 hastalık: Medyan sk 5 yıllık sk

 • KT 23.8 ay %34

 • PORT + KT 47.4 ay %47.4

 • Gözlem kolu 12.7 ay %16.6

 • PORT 22.7 ay %21.3

IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


 • Preoperatif evrelemede N2 bulunanlarda eş zamanlı KT/RT

 • Sağ pnömonektomi gerektirmeyen olgularda Neoadjuvan KT/RT sonrasında Cerrahi önerilmekte

 • Kırmızı dergi, 78(4), 969, 2010

 • IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


  98 hastanın değerlendirilmesi: T3-T4 / N1 – N2, R1 rezeksiyon

  86 hasta C060 kaynağı ile, 12 hasta 6MV ile tedavi edilmiş

  RT doz: Medyan 50 Gy (48 – 66 Gy) BS- IH-M bölgeler RT

  Adjuvan PORT alan 71 hasta,

  Medyan sağkalım: 59 ay

  Evre II: 72 ay

  Evre III: 52 ay

  Lokal bölgesel yineleme: %19

  Lokal bölgesel kontrol:

  Evre I: %70 Evre II %84

  Evre III %68

  Tutulan lenf nod sayısı en önemli

  Sol taraf tm PORT dozu ile ölüm riski ↑ Kardiyotoksisite

  IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010

  Kırmızı dergi, 76(2), 433, 2010  2660 hasta, C+RT+KT vs C+RT rezeksiyon

  5 yıllık sk: %33 vs %29 (HR: 0.88)

  Absolute fayda: %4

  IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


  • Evre III, 183 hasta cerrahi sonrasında rezeksiyon

  • Retrospektif değerlendirme

  • C+KT+RT (104 hasta) vs C+KT (79 hasta)

  • RT: Medyan CTV: 50 Gy (48-54 Gy) lineer

  • akseleratör - %72 hastada 3BCRT

  • KT: Medyan 4 kür sisplatinli

  • Medyan takip: 72 ay

  • 5 yıllık OS %30,5 vs %14,4 P:0.007

  • 5 yıllık DFS %22,2 vs %9,3 P:0.003

  IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010  • Akciğerle ilgilenen 17 radyasyon onkoloğu 2 hasta üzerinde (lobektomi ve pnömonektomi yapılmış) CTV konturlama çalışması

  • Lung ART (ASCO, 2007) protoküyle karşılaştırılmış:

   CTV: Bronşial stump, İpsilat.hiler bölge, Mediasten ? (cerrahi olarak alınan tümöre komşu mediastinal plevra) – Tutulmuş ganglionlar: 4 – 7

  IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


  IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010 üzerinde (lobektomi ve pnömonektomi yapılmış) CTV konturlama çalışması


  %81 vs %56

  IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


  TEŞEKKÜRLER değerlendirilmiş

  IV Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 2010


  ad