Den teoretiska bakgrunden till
Download
1 / 65

Thomas Lundqvist, leg. Psykolog & Docent - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

Den teoretiska bakgrunden till Haschavvänjningsprogrammet (HAP) – en metod för behandling av cannabismissbruk. Thomas Lundqvist och Dan Ericsson. 1984-2009. Thomas Lundqvist, leg. Psykolog & Docent. Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, Lund 1972-2009 April 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Thomas Lundqvist, leg. Psykolog & Docent' - minor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Den teoretiska bakgrunden till

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) – en metod för behandling av cannabismissbruk.

Thomas Lundqvist och Dan Ericsson

1984-2009

Thomas Lundqvist,

leg. Psykolog & Docent

Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, Lund 1972-2009

April 2009


Psychosocial treatment of cannabis disorders:a review of 13

studies.

2006

Author year Country experiment-controll N evidence

In the studies 1-5 only a minority (20 -40 %) of the clients

achieve a complete abstinent condition during the period of treatment.

However, they display a significant reduction in cannabis use

and cannabis related problems. • behandlingsmodell av typ kort intervention, då detta är visat effektivt

 • för att reducera cannabisrelaterade problem hos dem

 • med lägst svårighetsgrad av missbruk (Babor, 2003; evidensgrad 2).


 • behandlingsmodell av mer omfattande slag,

 • vilket fungerar bättre för patienter med högre svårighetsgrad av

 • missbruk; minst 14 sessioner över en 4-månadersperiod

 • med uppföljningssessioner, mer frekvent under inledningsfasen

 • av terapin (Stephens, 2000; evidensgrad 2)

 • det är av betydelse att identifiera även subtila försämringar

 • av kognitiva funktioner eftersom dessa påverkar behandlingsresultatet,

 • och metoder för att åstadkomma förbättring bör

 • integreras i behandlingsmodellen (Lundqvist, 1995; evidensgrad 3).


 • sessioner för familjemedlemmar och andra betydelsefulla närstående

 • (Azrin, 1994, Joanning, 1992, Hengeler, 1991, Lewis 1990,

 • Szapocznik, 1988; evidensgrad 3)

 • kännedom om att långvarig försämring av kognitiva funktioner

  påverkar såväl presterande när det gäller komplexa uppgifter

  som inlärningsförmåga; återvinnande av flexibilitet är ett viktigt

  behandlings mål (Stephens, 2000; evidensgrad 2)


 • behandlingen bör innefatta kritisk undersökning av drogrelaterat

 • episodiskt minne (med syfte att skapa en bas för självkännedom)

 • (Lundqvist, 1995; evidensgrad 3)


 • en uppsättning adekvata frågor eller förslag till temata för att

 • åstadkomma adekvat fokus; effektiviteten av ett visst stimulus är

 • avhängigt av dess associativa styrka och relevans

 • (Lundqvist, 1995; evidensgrad 3).


En Guide på drogrelaterat

för Dig som vill sluta med

Hasch och Marijuana

Rådgivningsbyrån

i

narkotikafrågor

Lund


Haschguide på olika språk på drogrelaterat

· En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana   (pdf)· En Guide for dig som vil ud af hashmisbrug   (html)· En guide for DEG som vil slutte med hasj   (pdf)· OPAS Sinulle, joka haluat lopettaa kannabiksen käytön   (pdf)· A guide to quitting Marijuana and Hashish   (pdf)· Ein Guide für die, die nach einem Ausweg aus dem Haschischmißbrauch suchen   (pdf)· Un guide pour arrêter la consommation de Marijuana et de Hachisch   (pdf)· EEN GIDS voor Wie wil stoppen met Hasj en Marihuana   (pdf)· FUNA GUÍA PARA SALIR DE LA MARIHUANA Y EL HACH   (html)


 • Om cannabis

 • Hur påverkar cannabis mig?

 • Varför röker jag cannabis?

 • Testa ditt sätt att tänka som cannabisrökare

 • Vad händer när jag slutar?

 • Hur förblir jag drogfri?


 • www.droginfo.com på drogrelaterat


  Behandlingsprogrammet bygger på antagandet att kroniska på drogrelaterat

  cannabismissbrukare i mer eller mindre utsträckning:

  • uppvisar en språklig försämring, i huvudsak att hitta ord som

  • stämmer med det som man vill beskriva.

  • tänker konkret, dvs. har svårt att förstå abstrakta resonemang.

  • har svårigheter att dra korrekta slutsatser (exekutiv funktion)

  • om sitt eget beteende i förhållande till förväntningar.

  • har svårt att ha adekvat fokus i uppmärksamheten.

  • har försämrad temporal integration, dvs. försämrad arbetsminnesfunktion.

  • utvecklar ett drogrelaterat episodiskt minne (minne för självkännedom)

  • eftersom cannabis förstärker känsloupplevelser av ett objekt

  • eller skeenden (subjektiv perception)

  • utvecklar en avskärmning i förhållande till sin känsla av att leva

  • i ett sammanhang och därmed en strävan mot hälsa och

  • adekvat orientering till livet.


  • tenderar till att hålla kvar vid en strategi och har svårighet

  • att ändra strategin när situationen förändras.

  • uppvisar en försämrad exekutiv funktion, dvs. sekvensering, strukturering,

  • uppmärksamhet, impulskontroll, mental flexibilitet, övervakning/korrektion.

  • Förutom ovanstående punkter tar metoden hänsyn till

  • cannabinoidernas påverkan och elimination

  • samt fasindelningen under abstinensperioden.

  • Cannabinoiderna (psykoaktiva substanserna) kan påverka både

  • vid den kognitiva inputprocessen,

  • vid den kognitiva outputprocessen


  Exekutiva funktioner
  Exekutiva funktioner yttre värld.

  • Uppmärksamhet

  • Impulskontroll

  • Mental flexibilitet

  Vikarierande Frontallob

  • Strukturering

  • Sekvensering


  Cannabis påverkar yttre värld.

  1. input processen (Hippocampus)

  (förmågan att ta in information), vilken skapar en störning av

  • koncentrationen,

  • uppmärksamheten,

  • förmågan att lagra och

  • att bearbeta ny information.


  2. outputprocessen yttre värld.

  (förmågan att producera ett resultat av informationsbearbetningen)

  med bl.a. följande försämringar som följd

  • förmågan att hantera komplex information,

  • oförmåga att planera, att ha ett tidsperspektiv,

  • ej vara benägen att tolka andras motiv och åsikter,

  • nästan ingen självkritik, känslomässig ytlighet.


  Behandlings­tekniken involverar en kognitiv edukativ teknik

  som kompenserar för klientens kvalitativa försämring av de

  kognitiva funktionerna.

  Den hjälper individen med att lägga märke till förändringar,

  fundera på de olika fasernas skiftningar och

  att underlätta igenkänning.

  Krav på behandlaren

  • Behandlaren måste ha god kunskap om cannabis och dess verkningar,

  • formulera sig konkret och enkelt

  • omvandla abstrakta formuleringar till bilder eller bildliknelser

  • ta på sig rollen som ledande auktoritet


  Behandlarens arbetsredskap
  Behandlarens arbetsredskap

  Abstrakta formuleringar omvandlas

  till bilder och bildliknelser

  Språket:

  Att förutsäga vad som kommer

  att hända under avtändningen

  Prognostisering

  Repetition:Att vid varje session upprepa de specifika

  ämnena för steget


  Partitur

  Lundqvist & Ericssons modell för behandling av

  cannabisberoende är ett

  Partitur

  som per definition är en grundstruktur avsedd att

  tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen.

  Det förutsätter bokstavligen medskapande.


  THC

  Behandling av cannabismissbruk

  100

  %

  • Original modellen > 24 år

  • Manualbaserad modell, 17-24 år,

  • > sex månader regelbundet missbruk

  Introduktion

  • Kort version < 17 år eller < 6 mån

  • Haschsamtal

  • Guiden

  Fas 1

  Medicinskt fokus

  Alla fem varianterna bygger på de tre faserna

  50 %

  Motivations-samtal

  Fas 3

  Socialt fokus

  Fas 2

  Psykologiskt

  fokus

  Förlängning

  Ångest

  känslor

  Teman och frågor

  Teman och frågor

  Teman och frågor

  Veckor

  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Från Helena Gustavsson i Göteborg

  Hur lockar vi in och vidmakthåller ungdomar i HAP?

  • Initiala kontakten

  • Visa förståelse och respekt

  • Försök att väcka hopp om förändring

  • Initiala förändringar i lagom dos

  • Målet - väcka mod och nyfikenhet på förändring

  • Kunskap

  • Vi måste ha god kunskap om hasch (mer än ungdomarna)

  • God beredskap inför träffarna (förbered med teamet)

  • Teori varvat med färdighetsträning (träna, läs, träna, läsa)

  • Kunskap och klinisk skicklighet skapar respekt och trygghet

  • Visa alltid respekt för ungdomarnas egna erfarenhet

  • Undvik alla pekpinnar och beskäftighet


  • Känsla

  • Följ med - men behåll strukturen

  • Strukturen, steg för steg, viktig för att hantera abstinensen

  • För några, i slutet av programmet, ökad förståelse om det egna livet

  • Kontroll

  • Vi tar ansvar för strukturen

  • Fyll tiden - förberedelsen och material (oro hos ungdomar - ”vad skall jag prata om”)

  • Kreativitet

  • Var aktiv och agera i rummet

  • Illustrera med exempel för att öka själreflektionen

  • Kön

  • Pojkar ställer högre krav på aktivitet hos oss

  • Pojkarna trivs med strukturen och konkreta uppgifter


  Haschsamtal

  Haschsamtal

  Session 1; Kunskap om cannabis som preparat

  och hur det påverkar tankefunktionen.

  Session 2; Psykologisk inriktning, hur cannabis påverkar känslor

  Session 3; Social inriktning, hur påverkar cannabis

  den sociala situationen  Träff 1

  1:1 THC-kurvan

  1:2 Akut- och kroniskt rus

  1:3 Kognitiva funktionerna

  Hemuppgift: Guiden, ungdomsfrågorna

  Träff 2

  2:1 Uppföljning av förra träffen, ev frågor

  2.2 Genomgång av ungdomsfrågorna

  2:3 Genomgång av uppgifterna:

  - varför jag röker

  - varför jag ska sluta

  - vad behövs för att kunna sluta

  2:4 Genomgång av guiden

  Hemuppgift: Plus och minuslista


  Träff 3

  3:1 Genomgång plus- och minuslista

  3:2 Droglinje

  Träff 4

  4:1 Familjenätverkskarta

  4:2 Kompisnätverkskarta

  Träff 5

  5:1 Känslor

  Träff 6

  Avslutning tillsammans med föräldrar

  Vad krävs för att bibehålla drogfriheten?


  Cannabisberoende
  Cannabisberoende

  • Diagnosen cannabisberoende innebär att en individ trots upplevande av en mängd beteendemässiga, kognitiva, perceptuella och emotionella symptom sammanhängande med missbruk av cannabis fortsätter att använda cannabis.  Samtal 1

  THC- och ångestkurvan och informera om fysiska avtändningssymtom.

  Informera om cannabis.

  Tester: KASAM, SCL-90 och BDI samt skalfrågor ang relationer

  Samtal 2

  Kommentera testsvaren.

  Positivt och negativ med cannabisrökning ?

  Varför sluta nu ? Vad behöver du ?

  Samtal 3

  Cannabisruset; akut fas

  Samtal 4

  Kroniska cannabispåverkan

  Samtal 5

  De sju tankeförmågorna

  Samtal 6

  Cannabismönstret

  Samtal 7

  Droginventering

  Samtal 8

  Sociogram

  Samtal 9

  Livslinjen

  Samtal 10 (eller när det är lämpligt)

  Samtal med klient och föräldrar

  Samtal 11

  Avslappningsövning

  Samtal och övningsuppgifter kring känslor.

  Samtal 12

  Fortsatta samtal kring känslor

  Skuld och skam

  Samtal 13

  Normer och värderingar – Beteende –Missbruk

  Samtal 14

  Juharifönstret /eller något annat som är lämpligare

  Samtal 15

  Återfallsprocessen

  Samtal 16

  Fortsättning på återfallsprocessen

  Tester: Kasam, SCL-90, BDI samt skalfrågor

  Samtal 17

  Gå igenom testerna

  Gå igenom blädderblocket, repetera och bestämma vad som skall visas vid avslut

  Samtal 18 Avslutning

  Visa blädderblocket för familj och ev soc-tj och andra.

  Påminna om utvärdering.

  DIPLOM  Cannabis rusen

  • Akut påverkan har två faser

  • Högdos = utåtriktad och aktiv

  • Låg dos = inåtriktad och aktiv

  • Kronisk påverkan utvecklas i förhållande

  • till frekvens och tid i missbruk

  • Låg dos = inaktiv


  Ruset

  Det subjektiva akuta ruset som inträder efter en tids

  experimenterande har två faser:

  • Fas 1 från ca 15 min och 45 min efter röktillfället karaktäriseras av

  • ökad tankeverksamhet, att personen blir

  • utåtriktad, fnissig och pratsam.

  • att ögonen blir lätt blodsprängda, och överkänsliga för ljus,

  • hjärtklappning,

  • yrsel, hosta, tryck i huvudet, ökad puls,

  • samt torrhet i ögon, mun och svalg.


  • Fas 2 varar i ca tre tim och karakteriseras av

  • att tankeverksamheten är inåtvänd. Man sitter gärna och lyssnar på musik eller tittar på en videofilm, eller bara ligger och "flummar" för sig själv.

  • att färger blir starkare, lukter mer framträdande,

  • att samband som man kanske har anat tidigare

  • nu framträder ganska klart.

  • samt att tankeflykten är mycket utpräglad och

  • associationerna talrika.


  Fas 3

  är ett tillstånd som växer fram efter ett antal års

  regelbundet användande av cannabis.

  Cannabis är fettlösligt, vilket innebär att det har en lång elimineringstid

  (halveringstid ca 5 dagar), vilket kan innebära en förlängd påverkanseffekt.

  • Det karakteriseras av:

  • att den passiva perioden tenderar att bli längre och längre,

  • att när detta passiva och "sega" tillstånd blir för utmärkande så ger

  • det akuta ruset cannabisrökaren en känsla av att bli "normal".

  När detta stadium har uppnåtts kan man säga att cannabisrökaren

  har blivit en kronisk cannabismissbrukare.

  I detta tillstånd försämras individens förmåga att på ett naturligt sätt utnyttja sina tankeprocesser.


  Abstinensperioden

  Steg 1 innebär

  Dag 1-12

  Identifiering och bearbetning av ångest- och flyktreaktioner

  som cannabismissbruket har förorsakat.

  Att träna upp den bristande tankeförmågan

  så att den kompenserar den dåligt utvecklade

  inlärningsförmågan.

  Att för klienten avslöja dennes cannabismönster


  Steg 2 innebär

  Dag 12-21

  Att klienten måste kunna se skillnaden mellan vad han är nu och vad han skulle kunna vara,

  för att hitta en motivation till att fortsätta det mödosamma

  arbetet med att hitta sig själv.

  Att klienten måste bli negativ till det han är nu,

  dvs han måste förstå att det sätt han nu fungerar på är otillfreds-

  ställande,

  och att det är haschet som förorsakar det.

  Att klienten måste få positiva föreställningar om framtiden.


  Steg 3 innebär

  Dag 21

  Att hjälpa klienten med att förstå beståndsdelarna i en

  utvecklingsprocess.

  Att utreda varför klienten missbrukar.

  Att belysa hur det är att byta identitet, från missbrukare

  till "medelsvensson".


  • Hjälp till kritisk granskning av det drogrelaterade episodiska minnet.

  • Hjälp med att fokusera uppmärksamheten på relevanta teman

  • Den psykologiska mognaden är ej åldersadekvat.

  • Vem är missbrukaren?

  • Behov av professionell vägledning

  • Vägen tillbaka - reorienteringsprocessen

  • Förbättra den sociala kompetensen och känsla av sammanhang


  Teman under Steg 1 (Sessioner 1-5) eller skeende (subjektiv perception).

  Hur påverkar haschet klienten jämfört med andra haschrökare

  som han känner ?

  Hur använder klienten haschet (missbruksmönster) ?

  Hur upplever klienten begreppet tid ?

  Teman under Steg 2 (Sessioner 6-10)

  Hur upplever klienten hemsituationen ?

  Kan klienten se någon förändring i sitt sätt att fungera ?

  Kan klienten beskriva hur "dimman lättar" ?

  Teman under steg 3 (Sessioner 11-18)

  Tycker klienten att han hör hemma i detta samhälle (rotlöshet)?

  Hur handskas klienten med den ökande känsligheten?

  Kan han läsa en bok med behållning?

  Hur ser klienten nu på hur han har levt sitt liv?


  • Varje diskussion bör innehålla eller skeende (subjektiv perception).

  • att klienten ska

  • lägga märke till det som sker

  • jämföra med tidigare erfarenheter

  • tänka efter och fundera på det som diskuteras


  Den kroniska cannabiseffekten på tankefunktionerna eller skeende (subjektiv perception).

  Cannabisrökaren upplever sin personliga historia

  som höljd i dimmoln.

  Försämring har noterats inom följande funktionsområden:

  Den språkliga förmågan.

  Man får svårare att hitta ord till det man vill beskriva

  och utvecklar ett konkretare tankesätt.

  Förmågan att dra korrekta slutsatser.

  Man noterar att misstagen upprepas men

  har förlorat förmågan att se vad det beror på.

  Flexibilitet i tanken.

  Man får svårt att rikta uppmärksamheten på ett

  adekvat sätt och inlärningsförmågan försämras.

  Man talar till och inte med andra.


  Ostkupa eller skeende (subjektiv perception).


  Kritisk granskning av dig själv eller skeende (subjektiv perception).


  Flexibilitet eller skeende (subjektiv perception).


  Minnessystemet eller skeende (subjektiv perception).

  Korttidsminnet, som normalt skapar tidsmedvetenhet

  Det episodiska långtidsminnet (personligt färgade händelser).

  Att man tappar tråden i ett samtal, glömmer avtal, tider, möten etc.

  får svårt att uppskatta tiden och att föreställa sig längre tidsintervaller.

  Förmågan att sätta samman en helhet av delar.

  En svårighet att sortera information och att sortera bort

  ovidkommande stimuli.

  Förmågan att kunna orientera sig i rummet.

  Att omgivningen bleknar bort och man bryr sig inte

  om relationer mellan människor. Man planerar inte sin dag.

  Gestaltminnet, att återskapa mönster.

  Att det blir svårare att återskapa mönster samt att

  man låter sig styras av de nu rådande omständigheterna.


  Att sätta samman delar till en helhet eller skeende (subjektiv perception).


  En typisk haschrökares bild av sig själv eller skeende (subjektiv perception).

  • Jag har svårt att finna orden.

  • Jag läser gärna inte böcker.

  • Livet utan hasch är tristess, tomhet och ensamhet.

  • Det är aldrig mitt fel,

  • Jag fungerar adekvat.

  • Granskar inte mitt beteende.

  • Jag känner mig otillräcklig och misslyckad.

  • Svårt att diskutera en längre stund.

  • Jag är otålig. (Problem med koncentration och uppmärksamhet.)

  • Fasta åsikter och färdiga svar.

  • Jag är annorlunda, jag är unik.


  Tänk på att den kroniske cannabismissbrukaren: eller skeende (subjektiv perception).

  I låg utsträckning upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara,

  uppfattar information som oordnad, osammanhängande, ostrukturerad och

  otydlig, dvs. som ett brus,

  men upplever att det står resurser till förfogande,

  med hjälp av vilka han kan möta de krav som ställs av de stimuli

  som han bombarderas av.

  Detta leder till ett förhållningssätt att inte sträva mot hälsa.


  Ut ur dimman en uppf ljning av maria ungdoms cannabisprogram

  UT UR DIMMAN eller skeende (subjektiv perception). En uppföljning av Maria Ungdoms cannabisprogram

  2006


  Deltagare i programmet
  Deltagare i programmet eller skeende (subjektiv perception).

  • 50 ungdomar 5 av dessa var flickor

  • 25 ungdomar avbröt programmet3 av dem flickor

   år 2000 - 2004


  Missbruk cannabis alkohol eller skeende (subjektiv perception).

  • Debutålder i genomsnitt 14, 2 år

  • Cannabismissbruk i genomsnitt 3, 6år

  • Regelbunden rökning ” 2,5 år

  • Problem med alkohol 15 ungdomar


  Missbrukat andra droger
  Missbrukat andra droger eller skeende (subjektiv perception).


  Ungdomarnas tidigare v rdkontakter
  Ungdomarnas tidigare vårdkontakter eller skeende (subjektiv perception).

  procent


  Testinstrument
  Testinstrument eller skeende (subjektiv perception).

  • KASAM känsla av sammanhang

  • SCL -90 Symtom Checklist självskattning av psykiatriska symtom

  • BDI Becks Depression Inventory

   grad av depression

  • CAGE alkoholproblematik

  • Skala skattning av livssituation

   skattning av relationer


  KASAM eller skeende (subjektiv perception).känsla av sammanhang / Aaron Antonovsky

  Normalvärde 142 - 152


  KASAM delvärde eller skeende (subjektiv perception).

  > 4


  Skattning av relationer och livssituation
  Skattning av relationer och livssituation eller skeende (subjektiv perception).


  Resultat uppf ljning cannabismissbruk
  Resultat uppföljning eller skeende (subjektiv perception).Cannabismissbruk

  Drogfri

  67 %

  Återfall

  33 %


  Vilka klarar sig s mre

  Vilka klarar sig sämre eller skeende (subjektiv perception).

  Ungdomar med tidig cannabisdebut, mer sidomissbruk och alkoholproblem

  De som vid utskrivningen hade höga värden för ångest och depression enl SCL-90

  De som vid utskrivningen hade skattat relationen till modern lågt


  Vilka klarar sig b ttre
  Vilka klarar sig bättre eller skeende (subjektiv perception).

  • Ungdomar som hade högra känsla av sammanhang

  • Ungdomar med färre symtom enl SCL-90

  • Ungdomar som bodde med båda sina föräldrar

  • De som började i programmet utifrån eget initiativ


  Upplevd nytta av programmet
  Upplevd nytta av programmet eller skeende (subjektiv perception).

  • Kunskap om hur hjärnan påverkas

  • Vad händer fysiskt när jag röker

  • Vad händer psykiskt när jag röker

  • Få argument för att förhindra återfall

  • Lämna urinprov

  • Få eget utrymme i samtal


  ad