pohon syst my pro vesm rn lety
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pohoné systémy pro vesmírné lety

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Pohoné systémy pro vesmírné lety - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Pohoné systémy pro vesmírné lety. Ľuboš Bednárik, Tomáš Bílý, Vítek Dolejší, Michal Svoboda. Co uvidíte. historie historie raket, schéma a druhy raket, druhy paliv, ... současnost Ariane 5, STS, Deep Space 1, ... blízka budoucnost EZ, solar sail, jaderné pohony (štěpný, fúzní), ...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pohoné systémy pro vesmírné lety' - minor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pohon syst my pro vesm rn lety

Pohoné systémy pro vesmírné lety

Ľuboš Bednárik, Tomáš Bílý, Vítek Dolejší, Michal Svoboda

co uvid te
Co uvidíte
 • historie
  • historie raket, schéma a druhy raket, druhy paliv, ...
 • současnost
  • Ariane 5, STS, Deep Space 1, ...
 • blízka budoucnost
  • EZ, solar sail, jaderné pohony (štěpný, fúzní), ...
 • vzdálená budoucnost
  • antihmotový, gravitační, WARP a další sci-fi pohony
historie raket
Historie raket
 • kol. r. 1130 n. l. Wu Cling Yeo: vynález rakety, pohon: černý prach (směs ledku draselného (KNO3), dřevného uhlí a síry)
 • 1232 Číňané u města Pien Kingu rozprášili mongolskou jízdu raketami
 • Indové, Peršané a Arabové (vojenské i oslavné účely)
 • 1397 Padovští (obléhání města Mestre)
 • 18. století námořní piráti ( zapalování napadených lodí)
historie raket1
Historie raket
 • 1766 první raketový útvar na světě; 1200 mužů, založen v Indii Hajderem Alim
 • 1806 součást výzbroje britské armády
 • 2.sv. v.: sovětská kaťuše, německé V-1, V-2
 • 1942 Bachvadži (SSSR) první let na stíhačce poháněné raketovým motorem
druhy raket
Druhy raket
 • chemické
  • výkonné, lehké a jednoduché (až čtyřstupňové)
 • jaderné
  • při reakcích uvolňuje 10 až 100milionkrát více energie než při chemickém spalování
 • elektrické
  • pracovní látka se zrychluje elektrickou energií ze zdroje, který si raketa nese s sebou
chemick rakety paliva
Chemické rakety - paliva
 • pevná
  • axiální hoření (ve směru osy rakety)
  • radiální hoření (kolmo k ose)
  • bezdýmný prach na bázi dusičnanu celulózy, nitroglycerín, diglykol aj.
 • kapalná
  • jednokapalinové: hydrazín N2H4, ethylnitrát C2H5NO3, etylénoxid (C2H4O)
  • dvoukapalinové
sou asnost
Současnost
 • Ariane 5
  • konstrukce, parametry, vlastnosti, ...
 • STS (Challenger, Columbia, Atlantis, Discovery, ...)
  • důležitá data, vlastnosti jednotlivých částí, srovnání s Ariane 5, ...
 • Deep Space 1
  • důležitá data, iontový pohon, stavba trysky, ...
slide14

*(kgf/(kg/sec)) = sec) **HTPB - Hydroxyl Terminated Polybutadiene

slide26

vzdálenost

planet od

Země v km

78,4mil

108mil

628,4mil

bl zk budoucnost
Blízká budoucnost
 • EZ-rocket
  • pokročilý klasický chemický raketový motor
 • solar sail
  • založený na síle a energii fotonů
 • štěpný nukleární pohon
  • založený na štěpení atomových jader
 • fúzní nukleární pohon
  • založený na syntéze atomových jader
trocha teorie
Trocha teorie ;)
 • specifický impuls ISP
  • definovaný jako poměr tahu motoru k množství pracovní látky, která vytéká tryskou motoru za jednu vteřinu
  • lze však interpretovat, že je to doba, po kterou nám 1 kg pohonných látek dává tah 1 N.s.kg-1
 • poměr tahu rakety a její hmotnosti
  • udává zrychlení rakety, které jsou motory schopny vyprodukovat v jednotkách normálního tíhového zrychlení (tedy g)
lety vesm rem
Lety vesmírem
 • impulsní Hohmannova trajektorie
 • kontinuální zrychlení a zpomalení
ez rocket
EZ-rocket
 • zástupce klasických chemických raketových motorů
 • nízká hmotnost a vysoký tah  velká akceleracevhodné v letectví
t pn nukle rn pohon
Štěpný nukleární pohon
 • tepelné nukleární motory
  • s pevným jádrem ... ISP=9000 N.s.kg-1
  • s kapalnou aktivní zónou (suspenzí) ... ISP=11000 N.s.kg-1
  • s plynnou aktivní zónou ... ISP=30000 N.s.kg-1
 • impulsní nukleární pohon
  • využití exploze za lodí ... ISP=25500 N.s.kg-1
f zn pohon jadern synt za
Fúzní pohon – jaderná syntéza
 • První jednoduchá jaderná syntéza v roku 1934 (E.Rutheford a J.Douglas), z jader deuteria a trícia vzniká jádro hélia, neutrony a uvolněná energie
f zn pohon jadern synt za1
Fúzní pohon – jaderná syntéza
 • jádra se k sobě musí přiblížit natolik, aby jaderné síly překonali odpudivé síly kladných nábojů

to se dá dosáhnout například ohříváním

 • energetické bilance některých reakcí
solar sail
Solar Sail
 • využíva kinetickou energii fotonů
 • nepotřebuje žádný aktivní pohonný systém
 • závislý na přítomnosti a vzdálenosti zdroje fotonů (nejčastěji hvězdy)
vzd len budoucnost
Vzdálená budoucnost
 • antihmotový pohon
  • založený na reakci hmoty a antihmoty
 • gravitační pohon
  • založený na gravitačních deformacích prostoru
 • warp
  • založený na časoprostorových deformacích
 • červí díry, hyperprostor, ...
antihmotov pohon anihilace
Antihmotový pohon - anihilace
 • animace na http://www-hep2.fzu.cz/adventure/ani_eedd_slow.html
 • elektron a pozitron
 • virtuální částice Z nebo foton (nosič interakce)
 • kvark c a kvark anti-c
 • vzdalující se kvarky natahují gluonové pole
 • kvark d a anti-d
 • mezon D+ a D-
antihmotov pohon anihilace1
Antihmotový pohon - anihilace
 • antiprotony a pozitrony jsou zachycené v magnetických pastích

Anihilace v CERNu – projekt ATHENA

 • jejich spojením vzniká atom antivodíku
 • antivodík anihiluje s normální hmotou na aparatuře
 • Animace na
 • http://info.web.cern.ch/info/Announcements/CERN/2002/0918-CoolAntiH/Animations/Animations-en.html
porovn n vyu iteln energie
Porovnání využitelné energie

Z 1 kg hmoty se může maximálně uvolnit:

warp a gravita n pohon
WARP a gravitační pohon
 • založený na časoprostorových deformacích
 • před lodí je vesmír komprimovaný a za lodí dekomprimovaný
 • čas na lodi zůstává stejný jako na Zemi
erv d ry
Červí díry
 • základním principem je zakřivení prostoru
 • červí díra jako tunel spojující dva body normálního vesmíru
 • vytvoření červí díry pomocí negativní energie
 • záporné gravitační účinky negativní energie
hyperprostor
Hyperprostor
 • existence dalšího prostoru, tzv. hyperprostoru
 • vesmír jako koule, reálny prostor vně, hyperprostor uvnitř
z v rem
Závěrem
 • Dozvěděli jsme se tedy něco o historii, současnosti a budoucnosti pohonných systémů.
 • Hrozba i přínos nových technologií pohonu jsou velké, ale i tak se máme v budoucnu na co těšit.

Použitá literatúra

 • http://server.ipp.cas.cz/%7Evwei/fusion/fusion_c.htm
 • http://www.futurespace.de/
 • http://www.xcor.com/suborbital.html
 • http://members.lycos.co.uk/spaceprojects/propulsion.html
 • http://fas.org/nuke/space
ad