Studiedag Effectiviteit en Efficiëntie Vlaams Welzijnsverbond 28 september 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Het Opstapje
Download
1 / 21

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Het Opstapje of hoe de sociale functie van de kinderopvang doelmatig kan worden ingezet ter bestrijding van (kans)armoede. Studiedag Effectiviteit en Efficiëntie Vlaams Welzijnsverbond 28 september 2012. Voorstelling Het Opstapje. Aanleiding Samenstelling werkgroep

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Studiedag Effectiviteit en Efficiëntie Vlaams Welzijnsverbond 28 september 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Studiedag effectiviteit en effici ntie vlaams welzijnsverbond 28 september 2012

Het Opstapje of hoe de sociale functie van de kinderopvang doelmatig kan worden ingezet ter bestrijding van (kans)armoede

Studiedag Effectiviteit en Efficiëntie

Vlaams Welzijnsverbond

28 september 2012


Voorstelling het opstapje

Voorstelling Het Opstapje

 • Aanleiding

 • Samenstelling werkgroep

 • Doelgroep: mensen in (generatie)armoede

 • Doelstelling

 • Acties:1. Bevraging 23 gezinnen met een klein budget2. Vorming voor medewerkers kinderopvang3. Bezoekdagen voor toeleiders4. Laagdrempelige folder5. ProeftuinMezennestje6. Kennis delen, beleidsaanbevelingen

 • Middelen

 • Resultaten en inzichten


Aanleiding

Aanleiding

 • Je kinderopvang is de spiegel van de maatschappij waarin het zich bevindt

 • 8% van de Aalsterse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin

 • Deze groep ontbreekt in onze kinderopvang (tenzij gedwongen opvang)

 • De goede wil om dit te veranderen is er, maar er zijn drempels!


Samenstelling werkgroep

Samenstelling werkgroep

Werkgroep van het Lokaal Overleg Kinderopvang te Aalst

 • Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen

 • OCMW

 • Kind en Gezin (Regiohuis en Provinciaal Consulent)

 • Opvanginitiatieven:- 1 stedelijke Dienst voor Onthaalouders- 3 stedelijke Kinderdagverblijven- 2 stedelijke Lokale Diensten voor Buurtgerichte Opvang- 1 zelfstandig Kinderdagverblijf- 1 Kinderdagverblijf en BOKDV, initiatief van OLV-ziekenhuis

 • Centraal Aanspreekpunt Kinderopvang

 • Opvoedingswinkel


Doelgroep

Doelgroep

 • 20% voorrangsregel (Kind en Gezin)

 • Kwetsbare groepen die wij wel bereiken

 • GeneratiearmoedeCriteria:- Scholing- Arbeid- Inkomen- Gezondheid- Wonen- Gezinsleven (sociaal netwerk)


Doelstelling

Doelstelling

 • Inclusieve opvang van kansarme kinderen in de reguliere kinderopvang

 • Vinden en verminderen van drempels naarde kinderopvang

 • Eens de opvang is gestart: vinden en verminderen van drempels in de kinderopvang


Acties

Acties

1. Bevraging over kinderopvangvan 23 gezinnen met een klein budget:

- positieve ervaringen- negatieve ervaringenBesluit


Resultaat bevraging

Resultaat bevraging

Terugkoppeling van de resultaten aan de deelnemers: pannenkoeken met koffie en kinderanimatie in de speel-o-theek (Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen)


Acties1

Acties

2. Vorming voor medewerkers in de kinderopvangSessie 1: Wat is (kans)armoede?Sessie 2: Wat kan kinderopvang betekenen voor mensen in (kans)armoede? Welke drempels heeft onze kinderopvang?Lijst van 10 tips


Acties2

Acties

3. Bezoekdagen voor toeleiders

Voormiddag: - Voorstelling van het Centraal Aanspreekpunt Kinderopvang- Bezoek aan 4 verschillende opvanginitiatieven. Rondleiding door de verantwoordelijken, met aandacht voor de sociale functie van de kinderopvangMiddag: gezamenlijke maaltijd met kans om te netwerkenNamiddag: - Voorstelling van Het Opstapje- Lezing over de sociale functie van de kinderopvang door Ankie Vandekerckhove, VBJK


Studiedag effectiviteit en effici ntie vlaams welzijnsverbond 28 september 2012

4. Laagdrempelige folder


Acties proeftuin

Acties - proeftuin

5. Proeftuin Mezennestje

Lokaal project ter preventie van kinderarmoede, ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap (Lieten, 2011):- Aanwerving van een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting- 50% vrijstelling van de verantwoordelijke (aanwerving van een administratieve kracht)Doel: onderzoeken en aanpakken van de drempels voor kansarme ouders in de Aalsterse Kinderopvang


Acties proeftuin1

Acties - proeftuin

Drempel

Aanpak

Vrijhouden van bedjes voor Het Opstapje (sinds jan 2011)

Korte bijlage met breekpunten

Cash en per week betalen kan

Overleg met de oudersover het (soepel) opvangplan

Wengesprek, gevolgd door wenmomenten wanneer en zolang men wenst

Mensen zelf laten kiezen en de vertrouwenspersoon ondersteunen

 • Opnamebeleid

 • Huishoudelijk reglement

 • Betaalmodaliteiten

 • Daldagen aangeven om het kindje te brengen

 • Wenbeleid

 • Een vertrouwenspersoon aanduiden


Acties proeftuin2

Acties - proeftuin

Drempel

Aanpak

Nieuw feestbeleid: we vieren alle feesten, van alle aanwezige culturen

Vorming voor alle medewerkers; aanscherpen van het inlevingsvermogen

Meer open en directe communicatie (minder tijdverlies)

Aandacht voor kansenpas

 • Omgaan met diversiteit: geen feesten vieren uit respect voor andere culturen

 • Geen kennis over (generatie) armoede en de gevolgen ervan; vooroordelen

 • (Te) voorzichtige communicatie

 • Activiteiten voor ouders met financiële weerslag


Acties proeftuin3

Acties - proeftuin

Drempel

Aanpak

Zelf meer standaardmateriaal of reserves voorzien (bvb laarsjes, zonnecrème,…)Eenvoudig taalgebruik, altijd mondeling toelichten

Zelf steeds de mogelijkheid tot sociaal tarief en betaalwijzen aanhalen

De ouders sneller zelf opbellen

 • Briefjes voor ouders om iets mee te brengen

 • Sociaal tarief kwam niet altijd ter sprake bij eerste contacten

 • De opvang telefonisch verwittigen als het kindje niet komt


Acties proeftuin4

Acties - proeftuin

Drempel

Aanpak

Van bij het begin de ouderraad betrokken

Goed gestoffeerde motivatie:- pedagogisch belang van diversiteit- kans om (gesubsidieerd) werk te maken van de sociale functie

Communicatie; wederzijdse visie leren kennen

Goede contacten met de gezinsondersteuner

 • Weerstand van andere ouders

 • Weerstand van het bestuur

 • Samenwerking met CKG

 • Samenwerking met Regiohuis Kind en Gezin


Acties3

Acties

6. Kennis delen / Beleidsaanbevelingen

 • Maandelijkse bijeenkomsten Het Opstapje

 • Lokaal Overleg Kinderopvang Aalst

 • Werkgroep Diversiteit en Sociale Functie VWV

 • Begeleidingstraject Kind en Gezin

 • Deelname aan rondetafels en projectenmarkt

 • Opleiding Pedagogie van het Jonge Kind

 • Spreekbeurten


Middelen

Middelen

 • Cera: - Folder- Nieuwsbrief

 • Koning Boudewijnstichting:Vorming van de medewerkers kinderopvang

 • Vlaamse Gemeenschap (Lieten, 2011):Proeftuin Mezennestje

 • Alle deelnemers aan de werkgroep:Tijd en logistieke ondersteuning


Resultaten

Resultaten

 • Bevraging van de doelgroep: 23 gezinnen en 1 oudergroep

 • Toeleidersdagen: … aanwezigen

 • Vorming voor medewerkers kinderopvang:Sessie 1: … deelnemers (… keer gegeven)Sessie 2: … deelnemers (… keer gegeven)

 • Aantal aanwezige generatiearme kinderenin de proeftuin:Voor de acties van Het Opstapje: 2 (KDV) en 6 (BOKDV)Op dit moment: 13 (KDV) en 12 (BOKDV)

 • Bezettingscijfers proeftuin:Voor de acties van Het Opstapje: 98% Op dit moment: 95%

 • Gemiddeld aantal aanwezigen op de bijeenkomsten van Het Opstapje: …


Inzichten

Inzichten

 • Samenwerken!

 • Ervaringsdeskundigheid is absoluut nodig:zorg voor een goede ouderparticipatie

 • Vertrouwen is een basisgegeven:- in de omgang met de doelgroep- in de diensten waarmee je samenwerkt

 • Investeer in vorming van de medewerkers in de kinderopvang

 • Een goed uitgewerkte sociale functie geeft je opvang een grote meerwaarde


Toekomst

Toekomst

 • Nieuw decreet voor opvang van baby’s en peuters- Realisatie van een laagdrempelige eenloketfunctie te Aalst- Goed uitgewerkte sociale functie in zo veel mogelijk opvanginitiatieven

 • Tweede lokaal project ter bestrijding van kinderarmoede (Lieten 2012)?- Focus op toeleiding naar de kinderopvang en ondersteuning vanuit Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen- Visietraject voor alle diensten die werken voor gezinnen met (jonge) kinderen

 • Huis van het Kind?

 • Receptenboekje voor de kinderopvang


 • Login