Salam pengenalan f2f pertama pelajar kom3305 pjj
Download
1 / 54

Salam Pengenalan F2F Pertama - pelajar KOM3305 (PJJ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Salam Pengenalan F2F Pertama - pelajar KOM3305 (PJJ). Prof Madya Dr. Siti Zobidah Omar Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia Semester Kedua ( Januari ), Sesi 2011/2012. Kod Kursus : KOM3305 (3+0) Nama Kursus : MEDIA, TEKNOLOGI DAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Salam Pengenalan F2F Pertama - pelajar KOM3305 (PJJ)' - minh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Salam pengenalan f2f pertama pelajar kom3305 pjj

Salam Pengenalan F2F Pertama - pelajar KOM3305 (PJJ)

Prof Madya Dr. SitiZobidah Omar

JabatanKomunikasi

FakultiBahasaModendanKomunikasi

Universiti Putra Malaysia

Semester Kedua (Januari), Sesi 2011/2012


KodKursus: KOM3305 (3+0)

NamaKursus: MEDIA, TEKNOLOGI DAN

MASYARAKAT

Semester: Kedua (Januari),

Sesi 2011/2012

Pengajar: Prof Madya Dr SitiZobidah Omar


Pensyarah kom3305
Pensyarah KOM3305

Nama: Prof Madya Dr SitiZobidah Omar

Tal: 03 – 8946 8797 (Pejabat)

Fax: 03 - 8948 5950

E-mail: [email protected]


Pensyarah kom 3305 samb
Pensyarah KOM 3305 (samb…)

Alamat: Prof Madya Dr. SitiZobidah Omar

JabatanKomunikasi,

FakultiBahasaModendanKomunikasi,

Universiti Putra Malaysia,

43400 Serdang,

Selangor DarulEhsan.

Bidang: Media, komunikasiteknologi, Budaya

Kepakaran.


Objektif kursus
Objektif Kursus

Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat:

 • menerangkan peranan dan konsep media dan teknologi dalam masyarakat

 • menerangkan kepentingan media dan teknologi dalam masyarakat, dan

 • membuat penilaian, perbandingan tentang kesan dan pengaruh media dan teknologi terhadap masyarakat.


Sinopsis kursus
Sinopsis Kursus

Kursusiniakanmendedahkanpelajarkepadasejarahdanperkembangan media danteknologikomunikasi; peranan, pengaruhdankesan media danteknologikomunikasiterhadapkehidupanmasyarakat; teknologikomunikasidanglobalisasi, demokrasi, imperialismedankedaulatannegara; polisidanundang media teknologikomunikasi.


Kandungan kursus
Kandungan Kursus

 • Konsep-konsep media, teknologidanmasyarakat

 • Sejarahdanperkembangan media danteknologikomunikasi

 • Peranan Media danteknologikomunikasiterhadapmasyarakat

 • Media danteknologikomunikasidalambidangpendidikandanlatihan


Kandungan kursus samb
Kandungan Kursus (samb…)

5. Media danteknologikomunikasidalamkegiatanekonomidanalampekerjaan

6. Media elektronikkomunikasidalamKerajaandanperhubunganantarabangsa

7. Isu-isupolisi, peraturansertaundang-undang media danteknologikomunikasi

8. Strategimenanfaatkan media danteknologikomunikasidalamkehidupanuntukpembangunan.


Penilaian kursus
Penilaian Kursus

 • Tugasansatu (Individu) 20%

 • Tugasandua (Kumpulan) 30%

 • Ujian 20%

 • PeperiksaanAkhir 30%


Ujian 20
Ujian 20%

 • Merangkumi unit 1 – 3

 • Artikel 1 dan 2

 • Soalanberbentukobjektif

 • Bilangansoalan 50 soalan.

 • Masamenjawab 1 jam


Peperiksaan akhir 30
Peperiksaan Akhir 30%

 • Merangkumi unit 4 – 8

 • Artikel 3 dan 4

 • Soalanberbentukobjektif

 • Bilangansoalan 60 soalan.

 • Masamenjawab 1 jam.


Tugasan pertama individu 20
Tugasan Pertama (Individu) - 20%

Apakah yang dimaksudkan dengan media, teknologi komunikasi dan masyarakat. Berdasarkan contoh-contoh, sila bincangkan bagaimana teknologi komunikasi ini menyumbang kepada pembangunan di kawasan anda.

Tarikhpenghantaran: 3 Mac, 2012 (Sabtu)


Tugasan kedua kumpulan tidak melebih 5 orang 30
Tugasan Kedua (Kumpulan tidak melebih 5 orang) - 30%

Pilih satu satu projek komuniti elektronik (e-komuniti) di Malaysia. Sila nyatakan siapakah yang terlibat dalam perlaksanaan projek ini, tujuan, peranan dan kumpulan sasarannya. Padapandanganandasejauhmanakahkeberkesananprojekini? Bincangkan.

 • Tarikhpenghantaran: 21 April 2012 (Sabtu).


Syarat syarat membuat tugasan
Syarat-syarat membuat Tugasan

 • Tugasan perlulah ditaip menggunakan komputer, menggunakan font Arial 11 pt, atau Times New Roman 12 pt., langkau dua baris (double spacing)

  2. Rujukan perlulah mengikut gaya American Psychology Association (APA style). Boleh didapati dalam web/Internet.

  3. Panjang tugasan adalah antara 8-10 muka surat termasuk Rujukan bagi Tugasan Individu, dan 18-20 muka surat bagi Tugasan Berkumpulan.


Syarat syarat membuat tugasan1
Syarat-syarat membuat Tugasan

4.Tugasan perlulah dihantar kepada UPMET atas nama pensyarah berkenaan. Markah akan dipotong jika lewat menghantar tugasan dari tarikh yang telah diberikan.

5.Penulisan tugasanperlulahberbentukpenulisanakademikiaitumempunyaisumberrujukan, senarairujukan, dan format penulisan yang telahditetapkan.


Nasihat dan peringatan pada pelajar
Nasihatdanperingatanpadapelajar

 • Pelajardinasihatkanmembuattugasanawaluntukmengelakkanmasalah yang tidakdijangkakan.

 • Bagitugasanberkumpulan, pelajarperlulahbekerjasamadalammenyiapkantugasandanbukannyamenjadi ‘passenger’ padakumpulantersebut.


Peringatan pelajar tidak dibenarkan meniru
Peringatan pelajar Tidak dibenarkan meniru

 • Tindakanakandiambilbagipelajar yang melakukanataucubamelakukanataubersubahatdalammelakukanapa-apakesalahanakademiksamaadamenirudalamsesuatukerjaakademik, menggunakanmaklumatataupernyataan yang palsuatau yang diubahreka, menyerahkantanpakebenarankerjaakademik yang sebahagianbesarkandungannyaserupadengankerjasendiri yang telahdiberikredit, melakukanplagiat, menyalahgunakanmana-manaalatataubahanakademikataumelakukanapa-apa yang bolehdianggapsebagaitelahmelanggaretikaakademikpelajar. • Journal of Communication

 • Media, Culture and Society

 • Asian Journal of Communication

 • Communication Studies

 • Critical Studies in Media Communication

 • Journalism Studies

 • Communication Monographs

 • Feminist Media Studies

 • Information, Communication and Society


 • The Information Society

 • Communication Research

 • European Journal of Communication

 • Global Media and Communication

 • Journal of Communication Inquiry

 • Journalism

 • New Media and Society

 • Journal of Computer Mediated Communication

 • Dan lain-lain lagi… silacarisendiri


Publisher
Publisher

 • Routledge Publication / Taylor & Francis

  (http://www.tandf.co.uk/journals)

 • Sage Publication

  (http://www.sagepub.co.uk/Journalhome.

  aspx)

 • Asian Media Information and Communication Centre (AMIC)Penerangan unit
Penerangan Unit

Unit 4 - Unit 8


Kom3305 media teknologi dan masyarakat

KOM3305: MEDIA, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT

UNIT 4: MEDIA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN


Kandungan
Kandungan

 • Pengenalan

 • Jenis-jenis pendidikan dan latihan

 • Penggunaan dan kesan media dan teknologi komunikasi terhadap pendidikan formal

 • Penggunaan dan kesan media dan teknologi komunikasi terhadap pendidikan tidak formal

 • Pendidikan pada alaf akan datang

 • Rumusan


2 jenis jenis pendidikan dan latihan
2. Jenis-jenis pendidikan dan latihan

Terdapat dua jenis pendidikan dan latihan:

 • Pendidikan formal

 • Pendidikan tidak formal


3 penggunaan dan kesan media dan tk terhadap pendidikan formal
3. Penggunaan dan kesan media dan TK terhadap pendidikan formal

MTK telah digunakan dlm kegiatan pendidikan sejak awal 50an. Kesan-kesan:

 • Perubahan dan penambahan kurikulum

 • Perubahan cara mengajar dan belajar

 • Perubahan dalam bilik darjah

 • Pendidikan melampaui bilik darjah dan kuliah

 • Pendidikan menjadi lebih demokratik


4 penggunaan dan kesan media dan tk terhadap pendidikan tidak formal
4. Penggunaan dan kesan media dan TK terhadap pendidikan tidak formal

 • Bidang ilmu pengetahuan

 • Pakej atau persembahan ilmu pengetahuan

 • Kumpulan sasaran yang khusus


5 pendidikan pada alaf akan datang
5. Pendidikan pada alaf akan datang tidak formal

 • Pendidikan Formal

 • Corak dan aktiviti pendidikan formal dan tidak formal berubah, terutama dalam sistem pendidikan

 • Wujud sekolah, univeristi maya – tidak perlu pada kemudahan fizikal yang lengkap


Kom 3305 media teknologi dan masyarakat

KOM 3305: MEDIA, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT tidak formal

UNIT 5: MEDIA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN


Kandungan1
Kandungan tidak formal

 • Pengenalan

 • Sektor ekonomi dan bidang pekerjaan

 • Penggunaan dan kesan media dan teknologi komunikasi dalam kegiatan ekonomi

 • Penggunaan dan kesan media dan teknologi komunikasi dalam alam pekerjaan

 • Suasana kerja masa hadapan

 • Rumusan


2 sektor ekonomi dan bidang pekerjaan
2. Sektor ekonomi dan bidang pekerjaan tidak formal

Peralatan yang biasa digunakan:

 • Telefon, komputer, mesin fotokopi, mesin faks dll.

 • Intranet – rangkaian dalam pejabat yang menyambungkan setiap komputer yang ada supaya mudah membuat kerja dan berkomunikasi


Sektor ekonomi dan bidang pekerjaan samb
Sektor ekonomi dan bidang pekerjaan tidak formal(samb…)

Terdapat beberapa sektor yang amat memerlukan MTK untuk menggerakkan aktiviti-aktivitinya:

1. Perkhidmatan komunikasi

2. Sektor perbankan

 • Sektor pelancongan

 • Perniagaan barangan dan perkhidmatan

 • Pengesanan jarak jauh


3 penggunaan dan kesan media dan tk dalam kegiatan ekonomi
3. Penggunaan dan kesan media dan TK dalam kegiatan ekonomi tidak formal

Beberapa contoh penggunaan dan kesan penggunaan MTK dalam urusan perniagaan:

1. Pengurusan stok

 • Mesin ATM, kad kredit dan kad pintar

 • Rangkaian syarikat dan ‘francise’

 • Perdagangan elektronik


4 penggunaan dan kesan media dan tk dalam alam pekerjaan
4. Penggunaan dan kesan media dan TK dalam alam pekerjaan tidak formal

Kemahiran yang perlu ada pada pekerja dengan adanya MTK supaya kerja dapat dijalankan dengan berkesan:

 • Pengurusan maklumat

 • Kemahiran pengkomputeran

 • Kemahiran menggunakan teknologi komunikasi yang lain

 • Pengurangan bilangan pekerja

 • Waktu kerja anjal


5 suasana kerja masa hadapan
5. Suasana kerja masa hadapan tidak formal

Bentuk-bentuk suasana kerja di masa hadapan antaranya ialah:

 • Pejabat bergerak

 • Telekerja atau bekerja dari jarak jauh

 • Pejabat di rumah

 • Urusan tanpa kertas


Kom3305 media teknologi dan komunikasi

KOM3305: MEDIA, TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI tidak formal

Unit 6: Media dan Teknologi Komunikasi Dalam Kerajaan dan Perhubungan Antarabangsa


Kandungan2
Kandungan tidak formal

 • Pengenalan

 • Peranan media dan TK dalam kerajaan

 • Cara kita dihubungkan secara global

 • Kerajaan elektronik

 • Kesan globalisasi

 • Rumusan


Peranan media dan tk dalam kerajaan
Peranan Media dan TK dalam Kerajaan tidak formal

 • Mendidik dan memberitahu

 • Menjaga keselamatan negara

 • Urusan Pentadbiran

 • Pengumpulan hasil

 • Pangkalan data


Cara kita dihubungkan secara global
Cara kita dihubungkan secara global tidak formal

 • Setiap negara di seluruh dunia saling bergantung di antara satu sama lain.

 • Ianya dihubungkan secara global melalui lima unsur:

  • Perkakasan

  • Perisisan atau bahan

  • Pemilikan

  • Penguatkuasaan

  • Tujuan


Definisi globalisasi
Definisi Globalisasi tidak formal

 • Luber, 1996 - ‘Globalisasi’ bermaksud menjadi atau menuju ke arah kesejagatan.

 • Hamilton, 1997 (dalam konteks ekonomi) -

  Negara-negara di dunia saling berkait di antara satu sama lain.

 • Globalisasi berlaku dalam tiga bentuk yang mana ianya saling berkait antara satu sama lain:

  1. Teknologi

  2. Ekonomi

  3. Ideologi


Kom3305 media teknologi dan masyarakat1

KOM3305: MEDIA, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT tidak formal

UNIT 7: ISU-ISU POLISI, PERATURAN SERTA UNDANG-UNDANG MEDIA DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI


Kandungan3
Kandungan tidak formal

 • Pengenalan

 • Keperluan polisi, peraturan dan undang-undang

 • Penggubalan polisi, peraturan dan undang-undang

 • Perlaksanaan polisi, peraturan dan undang-undang

 • Rumusan


2 keperluan polisi peraturan dan undang undang
2. Keperluan polisi, peraturan dan undang-undang tidak formal

 • Kecapaian (access) untuk semua

 • Keupayaan memiliki (affordability)

 • Keselamatan (security)

 • Tersendiri tanpa gangguan (privacy)

 • Kerahsiaan (confidentiality)

 • Kebebasan untuk menyatakan

 • Hakcipta karyawan

 • Perkembangan dan teknologi baru

 • Keserasian operasi (interoperability)

 • Persaingan

 • Tanggungan pembawa (carrier liability)


3 penggubalan polisi peraturan dan undang undang
3. tidak formalPenggubalan polisi, peraturan dan undang-undang

Terdapat 5 kumpulan yang terlibat:

 • Pengeluar atau pembuat media dan TK

 • Pengedar atau peniaga media serta TK

 • Ahli-ahli akademik atau pakar-pakar media dan TK

 • Pengguna media dan TK

 • Pihak penguatkuasa


Kom3305 media teknologi dan masyarakat2

KOM3305: MEDIA, TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT tidak formal

Unit 8: Strategi Memanfaatkan Media dan Teknologi Komunikasi Dalam Kehidupan Untuk Pembangunan


Kandungan4
Kandungan tidak formal

 • Pengenalan

 • Strategi penggunaan MTK di kalangan individu

 • Strategi penggunaan MTK di kalangan keluarga

 • Strategi penggunaan MTK di kalangan masyarakat

 • Strategi penggunaan MTK di kalangan organisasi atau institusi

 • Peranan kerajaan

 • Rumusan


2 strategi penggunaan mtk di kalangan individu
2. Strategi penggunaan MTK di kalangan individu tidak formal

 • Mesti suka dan berani untuk mencuba yang baru

 • Sanggup belajar dan berbelanja

 • Tidak segan untuk bertanya

 • Boleh berkongsi ilmu pengetahuan dan kemahiran


3 strategi penggunaan mtk di kalangan keluarga
3. Strategi penggunaan MTK di kalangan keluarga tidak formal

 • Dapatkan pendedahan awal

 • Ahli keluarga belajar teknologi bersama-sama

 • Sanggup berbelanja

 • Gunakan MTK dalam kegiatan seharian


4 strategi penggunaan mtk di kalangan masyarakat
4. Strategi penggunaan MTK di kalangan masyarakat tidak formal

 • Ada kemudahan pembekalan dan perkhidmatan sokongan

 • Ada kumpulan yang giat dengan teknologi komunikasi

 • Ada program jangka pendek dan jangka panjang

 • Menjadi kumpulan pengguna bukan penerima teknologi


5 strategi penggunaan mtk di kalangan organisasi atau institusi
5. Strategi penggunaan MTK di kalangan organisasi atau institusi

 • Pendedahan kepada semua ahli atau kakitangan

 • Menyediakan kemudahan yang sesuai

 • Adakan kursus dan bimbingan

 • Tubuhkan kumpulan teknologi komunikasi

  5. Memberi pengiktirafan

 • Perkhidmatan sokongan yang berkesan

  7. Mengikuti perkembangan teknologi


6. Peranan Kerajaan institusi

 • Polisi akses untuk semua

 • Penyediaan prasarana yang mantap

 • Kawalan harga

 • Penggalakan guna teknologi komunikasi

 • Kajian dan pembangunan (R&D) yang berterusan

 • Penyediaan kemudahan dan promosi yang meluas


7 rumusan
7. Rumusan institusi

 • Kerajaan memainkan peranan penting untuk membolehkan individu, keluarga, masyarakat dan organisasi memanfaatkan MTK sepenuhnyaad