สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมษายน 2555 - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 46

 • 198 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรเพื่อก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมษายน 2555. อาเซียน ( ASEAN) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมษายน 2555

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2555

2555


Asean

(ASEAN)

10


Asean1

(ASEAN)

 • 8 2510 10

2540

2540

2510

2510

2538

2542

2527

2510

2510

2510

6

CLMV


2555

:ASEAN Secretariat, 2011


2555

(2552)

:ASEAN Secretariat, 2011


Asean community one vision one identity one community

(ASEAN Community) One Vision, One Identity, One Community

 • 2546 2558 (ASEAN Community) 3

  • (ASEAN Political security Community : APSC)

  • (ASEAN Economic Community : AEC)

  • (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)


Asean economic community aec

(ASEAN Economic Community: AEC)

AEC


Aec 2558

AEC : 2558


2555

AEC


2555

1.

(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)

2.

3.

(ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)

4.


Atiga

ATIGA -

1.

 • 10

  • (AFTA)

  • (NTMs)


2555

2553

2558

0%

0%

 • /

(Sensitive List:SL) 0% <5% ( 5%)

(Highly Sensitive List:HSL) ( (ID, MY, PH) (ID,PH))

 • (Non-Tariff Measures)

 • (Rules of Origin)


2555

( 0-5%)


2555

 • 0 % 2553

 • ( 5%)

 • 23 2553


2555

23 /

1)

2)

3) 4)

5) 6) - 7)

8) 9)

10) 11)

12) 13)

14)

15) 16)

17) /

18)

19)

20) -

21 )

22) -

23)


2555

()

 • SPS

 • GAP, GAHP, GHP, GMP, HACCP

 • (/)


2555

ACIA

2.

 • ACIA 4

 • 1. 2. 3. 4. 5. 5

 • 10 27 .. 2554


2555

ACIA

 • 2541 2553 ( 1 .. 2553 ) 3

  -

  -

  -

 • 3 2553 2555 2557

 • 2553 51%


2555

ACIA

 • ( 1 . .. 2542) ( .)

 • . ( 2)

 • . ( 3 )


2555

(Mutual Recognition Arrangements: MRAs)

MRAs

MRAs 8 ( !!!)


2555

AEC


2555

AEC

 • (Economy of Scale)

 • /


2555

AEC

 • /


2555


2555

 • ()

 • ( )

 • ( 5 10.7)


2555

: : 1-24


2555

2554

: : 1-24


2555

2554


2555

2554

-

5

 • 5 2553


2555

-

5

5 2553

2554


2555


2555

- 600

( )

-

( )

- /


2555

: Trade Map


2555

: Trade Map


2555

- 9

-

- (SPS)


2555

 • (Import License)

 • Bernas

 • /


2555


2555

()

  • (SPS)

   (.)

  • ()

  • ()

 • /

 • ()


2555

()


2555

()

 • (/ )

 • FTA


 • 2555

  • /


  2555

  • AEC

  • /


  2555

  FTA .

  • ( FTA) . 20 .. 2547

  • /

  • 50 -54 14 544.31

  • Q 340


  2555

  . 0-2561-4727

  0-2561-4726

  www2.oae.go.th/FTA

  E-mail: FTA@oae.go.th

  44


  2555

  • AEC

  • AEC

  • AEC


  2555


 • Login