Łuków -20 lat wspólnie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Łuków -20 lat wspólnie PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Łuków -20 lat wspólnie. Zmiany w Łukowie na przestrzeni ostatnich 20-stu lat. 1 LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Wstęp.

Download Presentation

Łuków -20 lat wspólnie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uk w 20 lat wsp lnie

Łuków -20 lat wspólnie

Zmiany w Łukowie na przestrzeni ostatnich 20-stu lat

1 LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie


Uk w 20 lat wsp lnie

Wstęp

Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad dzięki działalności samorządowej w Łukowie następowało bardzo wiele znaczących zmian. W tej prezentacji chcielibyśmy pokazać tylko niektóre z nich, mając świadomość, że niemożliwym będzie ukazanie całego ogromu pracy jaki w budowanie naszej gminy wnieśli działacze tego okresu.


Uk w 20 lat wsp lnie

O gminie Łuków

Urząd Gminy mieści się w Łukowie, samo miasto jest jednak oddzielną jednostką administracyjną . Do niewątpliwych walorów okolic Łukowa należy środowisko przyrodnicze - jedną trzecią powierzchni gminy stanowią lasy, w których zamieszkuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Teren Gminy Łuków to częściowo rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu.


Uk w 20 lat wsp lnie

Rozwój oświaty

Samorząd gminy kładzie duży nacisk na rozwój oświaty i szkolnictwa. Nie oszczędza się pieniędzy na remontowanie szkół, czy też nowe biblioteki. Dobrym przykładem może być ciągle odnawiane, modernizowane i przebudowywane 1 LO im. Tadeusza Kościuszki, czy też powstała w 1908 roku, a zmodernizowana w 1992 biblioteka miejska.


Uk w 20 lat wsp lnie

Warunki mieszkaniowe

Szczególnie dumni możemy być z poprawy warunków życia w naszym regionie. Zmodernizowano wiele budynków powstałych jeszcze w czasach komunistycznych, a także wybudowano wiele nowych, pięknych osiedli mieszkaniowych.


Uk w 20 lat wsp lnie

Życie w mieście

Powstanie owych miejsc mieszkaniowych wiązało się także z większym napływem ludności, a więc równocześnie z większymi wymaganiami dotyczącymi warunków życia. Aby im sprostać władze samorządowe w centrum miasta utworzyły piękny park, miejsce spotkań wielu rodzin.


Uk w 20 lat wsp lnie

Potrzeby religijne

Mając świadomość, że nasza gmina jest wybitnie chrześcijańska samorząd stara się także dbać o rozwój miejsc kultu, czyli świątyń i kaplic. Nowo-powstałym kościołem jest np. Kościół św. Alberta wybudowany w latach 1994-2002


Uk w 20 lat wsp lnie

Obiekty sportowe

Bardzo ważne szczególnie dla młodzieży jest wielkie zaangażowanie działaczy w rozwój obiektów sportowych. Powstają min. Nowe boiska piłkarskie, czy też hale sportowe. Nie ma więc żadnych trudności w dostępie o nich.


Uk w 20 lat wsp lnie

Rozwój handlu

Bardzo ważnym elementem jest także zwiększanie się w ostatnim 20-sto leciu dostępu do handlu. Niejako wiążę się to z inwestycjami zagranicznego kapitału i rozwojem wielkich sieci handlowych, ale także zainteresowaniem działaczy i pomocą w rozwoju miejsc handlu dla lokalnych przedsiębiorców.


Uk w 20 lat wsp lnie

Infrastruktura

Położenie gminy Łuków w województwie lubelskim oznacza, że przez miasto wiodą bardzo ważne szlaki komunikacyjne, łączące nasz kraj ze wschodem Europy. Aby ułatwić kontakty między krajami władze gminy dbają także o powstawanie nowych, oraz modernizację starych dróg.


Uk w 20 lat wsp lnie

Pamięć o bohaterach

Trudno zapomnieć o ludziach szczególnie znaczących dla naszego kraju. Dzięki zaangażowaniu samorządu w centrum Łukowa ustawiono pomnik papieża Jana Pawła II, nie zapomniano także o uhonorowaniu pochodzącego z naszego regionu pisarza Henryka Sienkiewicza.


Uk w 20 lat wsp lnie

Dziękujemy za obejrzenie prezentacji wykonanej w ramach projektu „20 lat wspólnie” dotyczącej gminy Łuków, wykonanej przez uczniów 1 LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Udział w tworzeniu prezentacji brali:

-Mateusz Nurzyński IIB

-Konrad Szczygieł IIB

-Kopeć Łukasz IIB

Zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy


  • Login