Ing jaroslav pracha
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Ing. Jaroslav Prachař PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ing. Jaroslav Prachař. Dětská obuv a značka kvality CZECH MADE. CZECH MADE – značka ověřené kvality. nejstarší značka kvality v ČR (od roku 1993) symbol ověřené kvality dobrovolná je určena pro všechny druhy obuvi bez rozdílu věku uživatele (dětská až dospělá populace)

Download Presentation

Ing. Jaroslav Prachař

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ing jaroslav pracha

Ing. Jaroslav Prachař

Dětská obuv a značka kvality CZECH MADE


Czech made zna ka ov en kvality

CZECH MADE – značka ověřené kvality

 • nejstarší značka kvality v ČR (od roku 1993)

 • symbol ověřené kvality

 • dobrovolná

 • je určena pro všechny druhy obuvi bez rozdílu věku uživatele (dětská až dospělá populace)

 • propůjčuje se na dva roky

 • v roce 2002 byla přijata do vládního Programu Česká kvalita


Czech made zna ka ov en kvality1

CZECH MADE – značka ověřené kvality

Cíle programu:

 • podpora rozvoje průmyslu v ČR

 • zvýšení konkurenceschopnosti výrobků nejen na domácím trhu

 • zvýšení informovanosti zákazníků o nabídce kvalitních výrobků


Czech made zna ka ov en kvality2

CZECH MADE – značka ověřené kvality

 • práva a povinnosti všech účastníků jsou uvedeny v dokumentu „Regulativ systému ověřování kvality výrobků“

 • ověření provádí nezávislý inspekční orgán SCJ č. 4009 akreditovaný ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17020

 • kritéria na výrobek jsou uvedena ve směrnici, kterou zpracovali špičkoví odborníci, kde je také předepsán rozsah kontrol vč. termínů


Czech made zna ka ov en kvality3

CZECH MADE – značka ověřené kvality

Ověřování kvality výrobku obsahuje:

 • posouzení plnění povinných předpisů a jakostních ukazatelů

 • spokojenost zákazníků s výrobkem

 • posouzení zajištění stability jakosti ve výrobě


Czech made zna ka ov en kvality4

CZECH MADE – značka ověřené kvality

Vybraná kritéria pro dětskou obuv (1):

 • Zákonné předpisy

  (plnění předpisů je podmínkou nutnou!!)

 • zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

 • zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 • zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 • vyhl. MPO č. 265/2000 Sb., o způsobu označování obuvi údaji o použitých materiálech (Směrnice 94/11/EC)

 • vyhl. MZd. Č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let


Czech made zna ka ov en kvality5

CZECH MADE – značka ověřené kvality

Vybraná kritéria pro dětskou obuv (2):

 • Technické parametry

 • zdravotní nezávadnost výchozích materiálů

 • ortopedická vhodnost pro dětské chodidlo a zdravé obouvání

 • odírání podešví

 • stálost líce vrchového materiálu

 • střihové řešení výrobku – plnění aktuálních módních trendů

 • a další


Czech made zna ka ov en kvality6

CZECH MADE – značka ověřené kvality

Vybraná kritéria pro dětskou obuv (3):

 • Obchodně technické služby

 • značení na výrobku a obalu musí odpovídat požadavkům zákona č. 634/1992 Sb.

 • upozornění na specifické vlastnosti, údržbu nebo účel použití výrobku

 • způsob vyřizování reklamací

 • ekologická likvidace obalů

 • a další


Czech made zna ka ov en kvality7

CZECH MADE – značka ověřené kvality

Vybraná kritéria pro dětskou obuv (4):

 • Spokojenost s výrobkem

 • vyjádření od odběratelů, prodejců a spotřebitelů

 • Zajištění stability výroby

 • zda má výrobce vybudován systém jakosti k zajištění stabilní kvality výrobku


Czech made zna ka ov en kvality8

CZECH MADE – značka ověřené kvality

Pro oblast obuvi SCJ spolupracuje:

 • s akreditovanými zkušebními místy (ITC Zlín, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Státní zdravotní ústav)

 • s odborníky v daném oboru

 • s profesními organizacemi

  Čím výrobce prokazuje plnění kritérií?

 • platné dokumenty, protokoly, certifikáty, technická dokumentace, vyjádření zákazníků apod.


Czech made zna ka ov en kvality9

CZECH MADE – značka ověřené kvality

Co přináší značka zákazníkům?

 • garanci, že výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný

 • garanci, že kvalita výrobku označeného značkou je pravidelně kontrolována

 • informaci, že získávají výrobek, jehož kvalita byla ověřena „třetí nezávislou stranou“

 • rychlou orientaci při výběru zboží


Czech made zna ka ov en kvality10

CZECH MADE – značka ověřené kvality

Co přináší značka firmě?

 • soubor informací o tom, jaké vlastnosti má mít výrobek

 • doklad o tom, že výrobek je kvalitní, vydaný „třetí nezávislou stranou“

 • konkurenční výhodu

 • marketingový nástroj pro propagaci výrobku


Ozna en v robku

Označení výrobku


Kontakt

KONTAKT

Sdružení pro Cenu ČR za jakost

Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Galajdová

Tel.: +420 266 109 811

E-mail: czechmade@czechmade.cz

http://www.scj-cr.cz


D kuji za pozornost

DĚKUJI ZA POZORNOST


 • Login