Knji nica i knji na gra a
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

KNJIŽNICA I KNJIŽNA GRAĐA PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KNJIŽNICA I KNJIŽNA GRAĐA. Dejana Kurtović, školska knjižničarka. SADRŽAJ PREDAVANJA. Što je knjižnica i knjižnična građa? Vrste knjižnica Vrste knjižne građe Vrste tiskovina ili tiskane knjižnične građe Referentna ili priručna zbirka: enciklopedije, leksikoni, rječnici

Download Presentation

KNJIŽNICA I KNJIŽNA GRAĐA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KNJIŽNICA I KNJIŽNA GRAĐA

Dejana Kurtović,

školska knjižničarka


SADRŽAJ PREDAVANJA

 • Što je knjižnica i knjižnična građa?

 • Vrste knjižnica

 • Vrste knjižne građe

 • Vrste tiskovina ili tiskane knjižnične građe

 • Referentna ili priručna zbirka: enciklopedije, leksikoni, rječnici

 • Kako se služiti referentnom zbirkom?!

 • Učenje novih riječi i pojmova


Knjižnica je ustanova koja čuva i daje korisnicima na korištenje knjižničnu građu

Knjižnična građa je sva građa koja se nalazi u knjižnici sa svrhom da se posuđuje ili koristi za potrebe čitanja, učenja, istraživanja, …

Dijeli se na knjižnu i neknjižnu građu

KNJIŽNICA I KNJIŽNIČNA GRAĐA


VRSTE KNJIŽNICA

 • Nacionalne – velike knjižnice nacionalnog značenja

 • Narodne ili gradske – knjižnice jedne županije ili grada

 • Školske – knjižnice u sastavu škola

 • Sveučilišne – knjižnice u sastavu sveučilišta ili fakulteta

 • Specijalne i znanstveneknjižnice


SKUPINE KNJIŽNE GRAĐE

 • Tiskovine ili tiskana građa: knjige, časopisi,…

 • Audio-vizualna građa: videokasete, CD-i, DVD-i,…

 • Elektronička građa

 • Didaktičke/poučne igre


VAŽAN KNJIŽNIČNI FOND ŠKOLSKE KNJIŽNICE JEST TISKANA GRAĐA!

 • Obvezna lektira

 • Ostale knjige (koje nisu lektira)

 • Knjige na stranim jezicima

 • Referentna zbirka (rječnici, enciklopedije, leksikoni, pravopisi,…)

 • Znanstveno-popularna i stručna literatura za svako nastavno područje

 • Pedagoška, metodička, psihološka literatura za nastavnike

 • Stručni i znanstveni časopisi te časopisi za djecu i mladež


REFERENTNA ILI PRIRUČNA ZBIRKA U KNJIŽNICI

 • Priručna zbirka je literatura koja nam pomaže da na najbrži i najlakši način dođemo do potrebnih informacija, značenja riječi ili uputa za daljnje traženje podataka za zadaću, referat, i sl.

 • Smješta se u posebni dio knjižnice prema UDK klasifikaciji (0-9) i ne posuđuje se!

 • Prepoznatljiva je po riječima poredanim obično abecednim redom, koje se objašnjavaju ili same predstavljaju neko značenje, tj. na nešto nas upućuju ili nešto označavaju ili objašnjavaju


REFERENTNA ZBIRKA OBUHVAĆA:

 • U užem smislu:

 • Rječnike

 • Leksikone

 • Enciklopedije

 • Pravopise,

 • A u širem i:

 • Atlase

 • Gramatike i

 • Razne priručnike


RAZLIKE IZMEĐU RJEČNIKA, LEKSIKONA I ENCIKLOPEDIJA


OSTALA REFERENTNA LITERATURA

 • Pravopisi su jezični priručnici koji donose pravila pisanja nekog jezika.

 • Obično su popraćeni pravopisnim rječnikom s pravilno napisanim riječima u čijem pisanju može doći do pravopisne pogreške


KAKO SE SLUŽITI REFERENTNOM ZBIRKOM?!

 • Preduvjeti za uspješno korištenje:

 • Razlikovanje referentne literature po vrstama (rječnik, leksikon,…)

 • Dobro poznavanje poretka slova u abecedi

 • Poznavanje određenih autora i njihovih knjiga za koje znamo da u njima možemo pronaći potrebne odgovore


RJEČNICI HRVATSKOG JEZIKA

 • Jure Šonje (ur.): Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, 2000.

 • Vladimir Anić: Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, Novi Liber, 2004.


LEKSIKONI

 • Leksikon hrvatske književnosti, Zagreb, Naprijed, 1998.

 • Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb, Školska knjiga, 2000.

 • Leksikon stranih pisaca, Zagreb, Školska knjiga, 2001.


KNJIŽNA REFERENTNA ZBIRKA su svi tiskani rječnici, leksikoni i sl.

Pisani su na papiru ili objavljeni na CD-u.

E-REFERENTNA GRAĐA su svi rječnici, leksikoni i enciklopedije na pojedinim web stranicama poput Wikipedie, Brittanice, itd.

Tu nam puno pomažu pretraživači poput Google-a i Yahoo-a

KNJIŽNA I E-REFERENTNA GRAĐA


ZADATAK

 • Svaka grupa je dobila par pojmova i riječi te prvo mora otkriti u kojoj će vrsti referentne literature pronaći ono što joj treba, a nakon toga, prema abecedi pronaći značenje dobivenog pojma i napisati ga u prazno polje.

 • Nakon toga će svatko ispuniti evaluacijski ispit znanja sa sata


Želim znati gdje se laste gnijezde,

Želim znati gdje spavaju zvijezde,

Gdje se sunce na počinak sprema

Zašto medo zimi uvijek drijema.

Kako saznati ove brojne tajne

I otkriti što me muči često.

Ideje su potom sinule mi sjajne,

Knjižnica je za to dobro mjesto.

Tu je mnoštvo raznih komedija,

Leksikona, rječnika, enciklopedija,

Zbirki, knjiga, slova i natpisa

A i drugih meni nepoznatih spisa.

Znadem samo žuto i crveno

To je ono što me muči sada,

Uskoro ću prijeći na zeleno

I upoznat’ referentnu tada.

Marija Bilić

ČITAMO PJESMU ŽELIM ZNATI I OTKRIVAMO RIJEČI


ČESTITAM, NAUČILI STE MNOGO O KNJIŽNOJ GRAĐI


 • Login