Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

dr. Nagy Ákos Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége „ A közbeszerzés elmélete és gyakorlata az Európai Unióban és Magyarországon ” c. konferencia Budapest , 2006. november 2-3. „Az Európai U n i ó közbeszerzési irányelvei alkalmazásának tapasztalatai és a változások várható irányai”.

Download Presentation

dr. Nagy Ákos Európai Bizottság Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége„Aközbeszerzés elmélete és gyakorlata az Európai Unióban és Magyarországon”c. konferenciaBudapest, 2006. november 2-3.


„Az Európai Unió közbeszerzési irányelvei alkalmazásának tapasztalatai és a változások várható irányai”

dr. Nagy Ákos

Európai Bizottság

Belső Piac és Szolgáltatások Főigazgatóság

Budapest, 2006. november 2.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm


Áttekintés

 • a korábbi közbeszerzési irányelvek alkalmazásának tapasztalatai

 • az új irányelvek, implementáció, a Bizottság szerepe

 • folyamatban lévő javaslatok


A közbeszerzések európai dimenziói

 • A piac nagysága: 1729 milliárdeuró

  (Magyarország 16 milliárd euró)

 • EU Hivatalos Lapjában közzétett ajánlattételi felhívások értéke 278 milliárd euró

  (Magyarország 1 milliárd euró)

 • EU GDP 16,6 %-a

  (Magyarország GDP 19,9 %-a)

  Forrás: Európai Bizottság, 2004


A közbeszerzések jelentősége mikro- és makro-ökonómiai szempontból

 • A nyílt, diszkriminációmentes és átlátható közbeszerzési eljárások hozzájárulnak a közbeszerzési piacokon aktív vállalatok versenyképességének fejlődéséhez.

 • A versenyen alapuló közbeszerzési gyakorlat elengedhetetlen a közpénzek hatékony felhasználása szempontjából

  Forrás: COM (2003) 283 final Communication of the Commission to the Council and the European Parliament – Public Finances in the EMU – 2003 (21.05.2003.)


A közbeszerzési piacok folyamatainak statisztikai elemzése

 • Az 1995-től 2002-ig tartó időszakra nézve: A report on the functioning of the public procurement markets in the EU: benefits from the application of the EU directives and challenges for the future (03/02/2004)

 • A tanulmány új indikátorokat használt, melyekből kitűnik, hogy a '90-es évek elején bevezetett irányelvek elérték a kívánt hatást, vagyis növelték a közbeszerzési piacokon az átláthatóságot és a versenyt, csökkentve így a közbeszerzés költségeit.

  http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf


Átláthatóság

 • Az ajánlattételi felhívások száma 1995 és 2002 között megduplázódott.

 • Ennek ellenére az EU Hivatalos Lapjában az EU teljes becsült közbeszerzései értékének mindössze 16%-a került meghirdetésre(magyarországi közbeszerzések 6,5%-a).


Nemzetközi verseny

Vállalatok részvétele külföldi közbeszerzésieljárásokban:

 • 3% közvetlenül

 • 30% helyi leányvállalat igénybevételével

 • 46% valamilyen formában


A közbeszerzési irányelvek hatása az árakra I.

 • A közbeszerzési jogszabályok végső fokmérője az ajánlatkérő szervek által ténylegesen fizetett árakra gyakorolt hatás.

 • Ha a növekvő átláthatóság, a fokozódó nemzetközi verseny és a diszkrimináció csökkenése nem eredményez alacsonyabb árakat, illetve jobb ár-érték arányt, akkor e három tényező pozitív társadalmi hatásai jelentéktelenek maradnak.

 • De: esettanulmányok arra engednek következtetni, hogy az irányelvek alkalmazása esetén az ajánlatkérők által fizetett árak mintegy 30%-kal alacsonyabbak!


A közbeszerzési irányelvek hatása az árakra II.

 • Módszertani nehézségek (A méréshez ajánlatkérők által egymással összehasonlítható árukért és szolgáltatásokért ténylegesen fizetett árakra vonatkozó információra van szükség.)

 • Homogén, tipikusan közbeszerzési eljárások tárgyát képező áruk esetében is viszonylag nagy a szóródás az árak területén.

 • De: a jellemzően közbeszerzési piacokon az irányelvek bevezetését a '90-es évek során az export-import árak fokozatos konvergenciája és a nemzetközi piacok integrációja követte.


Az irányelveknek történő megfelelés ára

 • Az irányelveknek történő megfelelés mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők számára többletköltségekkel jár.

 • Az irányelvek alkalmazása következtében felmerülő plusz operatív költség átlagosan a szerződés értékének 0,2 %-a.

 • Általában, szolgáltatások esetében mind az ajánlatkérői oldalon, az ajánlattevői oldalon magasabbak a költségek, mint az árubeszerzések és az építési beruházások esetében.


Az új irányelvek hatása

Az új irányelvek célja, hogy

 • a megfelelés költségeinek csökkentése és

 • az átláthatóság és a verseny további fokozása révén

  hozzájáruljon a közpénzek még hatékonyabb elköltéséhez.

  Ez feltételezi az irányelvek időben történő és megfelelő átültetését, valamint tényleges alkalmazását a tagállamok részéről.


Egy következő hatástanulmány

Az új irányelvek új előírásainak hatását egy néhány évmúlva esedékes hatástanulmány kell, hogy vizsgálja.

Megválaszolandó kérdések:

 • A gyakorlatban, az egyes tagállamok ajánlatkérő szervei milyen mértékben és hogyan alkalmazták az irányelveket?

 • Milyen magasak voltak az irányelveknek történő megfelelés tényleges, operatív költségei? Hogyan oszlottak meg ezek a költségek az ajánlatkérők és az ajánlattevők között?

 • Az irányelvek alkalmazásából származó előnyök jelentősebbek voltak-e a költségeinél?


Mit tehet a Bizottság?

A Bizottságnak kettős hatásköre van:

 • javaslattételi

 • végrehajtási


Javaslattételi hatáskör

 • "Jogszabály-csomag": új irányelvek

  (2004/18/EK, ill. 2004/17/EK)

 • Folyamatban lévő új javaslatok:

  - jogorvoslatokra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata

  - védelmi beszerzések

  - esetlegesen koncessziók


Végrehajtási hatáskör

 • EKSZ 226. cikk szerinti tagállami jogsértés esetén indítható eljárás

 • Milyen esetekben indít a Bizottság tagállami jogsértési eljárást?

  - a Bizottsághoz benyújtott panasz alapján

  - saját kezdeményezésre


Notifikáció elmaradása

 • Az átvételre majdnem 2 év állt rendelkezésre!

 • Notifikáció elmaradása esetén automatikusan, az irányelv átvételére kitűzött határidő leteltét követő napon, minden érintett tagállam részére a Bizottság hivatalos felszólítást küld.

 • 2004/17/EK :

  16 hivatalos felszólítás, 13 indokolással ellátott vélemény

 • 2004/18/EK:

  18 hivatalos felszólítás, 10 indokolással ellátott vélemény


EKSZ 226. cikk szerinti eljárás

 • adminisztratív levél

 • hivatalos felszólítás

 • indokolással ellátott vélemény

 • Európai Bíróság


Az együttműködés lehetséges formái

 • Elfogadni tervezett jogszabályokat még az előkészítés fázisában, tervezet formájában konzultációra a Bizottságnak megküldeni

 • "package meetings" – megoldás-orientált

  • implementációval kapcsolatos problémák

  • konkrét jogsértési eljárások


„Explanatory notes”

Az új jogintézményekre vonatkozóan, helyes átültetés érdekében:

 • versenypárbeszéd

 • keretszerződés

 • több tevékenységre is irányulószerződések (2004/17/EK)

 • különleges vagy kizárólagos jogokdefiníciója (2004/17/EK)

  http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/explan-notes_en.htm


Értelmező közlemény a közbeszerzési irányelvek által nem vagy nem teljesen szabályozott közbeszerzési szerződésekre irányadó közösségi jogról I.

2 érintett terület:

 • közösségi értékhatárok alatti szerződések

 • 2004/18/EK IIB, ill. 2004/17/EK XVIIB mellékletében felsorolt szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések

 • kkv-k és induló vállalkozások számára kiemelten fontos piacok

 • önkormányzatok pénzügyi helyzetét figyelembe véve, a közpénzek felhasználása e területen kiemelten fontos


Értelmező közlemény a közbeszerzési irányelvek által nem vagy nem teljesen szabályozott közbeszerzési szerződésekre irányadó közösségi jogról II.

 • csak alapelvek vonatkoznak, nincsenek meghatározott eljárások – sokszor nehezebb jogszerűen eljárni

 • a cél a segítségnyújtás volt:

  - vonatkozó EB esetjog összegyűjtése

  - „best practices” ajánlása

 • vitatott


Folyamatban lévő javaslatok I.

Jogorvoslatokra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata I.

 • Jelenleg hatályos irányelvek:

  - Tanács 89/665/EGK irányelve (klasszikus szektor)

  - Tanács 92/13/EGK irányelve (közszolgáltatások)

 • Széleskörű konzultáció 2004-ben http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/remedies/remedies_en.htm

 • 2 fő problémakör:

  - szerződéskötést megelőzően igénybevehető jogorvoslati lehetőségek

  - szerződések közvetlen odaítélése


Folyamatban lévő javaslatok II.

Jogorvoslatokra vonatkozó irányelvek felülvizsgálata II.

A Bizottság új javaslata a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelveknek a jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról

2006. május 4.

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/remedies/com-2006-195_hu.pdf

 • Együttdöntési eljárás (EKSZ 251. cikk)

 • Hatály

 • A javaslat 2 központi eleme:

  - 10 napos „standstill period”

  - „direct award”


PPP-k I.

Jelenlegi jogi helyzet közösségi szinten

 • árubeszerzésre vagy IIA - szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződésnek minősülő PPP-k – irányelvek részletes szabályai

 • Építési koncessziónak vagy IIB – szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződésnek minősülő PPP-k – irányelvek egyes szabályai

 • Szolgáltatásnyújtásra irányuló koncessziónak minősülő PPP-k – csak az EKSZ alapelvek (Telaustria C-324/98)


PPP-k II.

 • Koncessziókra vonatkozó Értelmező Közlemény (2000. április)

  - tisztázza a koncesszió fogalmát

  - kifejti a koncessziókra vonatkozó alapelvek következményeit (Telaustria)

 • Bizottság 2004-ben konzultációt kezdeményezett

  (PPP Zöld Könyv, 2004. április)

 • 2005: Communication on PPPs and Community Law on Public Procurement and Concessions

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0569:EN:NOT


PPP-k III.

A konzultáció tükrében igény mutatkozik:

 • a hatékony verseny biztosítására

 • kellő rugalmasság mellett

  Eszközök:

 • Koncessziók tekintetében jogalkotás

  (2007: hatástanulmány + annak függvényében javaslat)

 • Értelmező Közlemény IPPP-kre (2007)


Védelmi beszerzések I.

EKSZ 296. (1) b)

„a tagállamok megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket; ezek az intézkedések nem befolyásolhatják hátrányosan a közös piacon belüli versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében”


Védelmi beszerzések II.

A piac jellemzői

 • nemzeti piacok, európai szintű verseny hiánya

 • párhuzamos fejlesztések, programok

 • 2004-ben a Bizottság konzultációt kezdeményezett minden érdekelt féllel

  Green Paper on defence procurement, COM(2004)608, http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/green-paper/com04-608_hu.pdf

 • 2005. dec.: Kommunikáció a konzultáció eredményeiről http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/com05-626_hu.pdf


Védelmi beszerzések III.

A konzultáció eredménye:

 • A többség támogatta, hogy a Bizottság egy Értelmező Közleményt adjon ki az EB vonatkozó esetjogáról, különösen az EKSZ 296. cikkében foglalt kivétel alkalmazása tekintetében.

 • A többség támogatta egy külön erre a szektorra vonatkozó irányelv elfogadásának ötletét, mely figyelembe veszi annak sajátosságait és rugalmas szabályokat tartalmaz.


Védelmi beszerzések IV.

A konzultációra tekintettel a Bizottság által tervezett lépések:

 • 2006-ban Értelmező Közlemény kiadása az EKSZ 296. cikkének a védelmi beszerzések vonatkozásában történő alkalmazásáról (decemberben várható)

 • 2006-ban hatástanulmány egy esetleges irányelvről (év végéig várható)


Szerződés-tervezet

Közzététel

Hozzáférésanyagokhoz

Ajánlatok

vétele

Ajánlatok

értékelése

Szerződés

odaítélése

Szerződés köt.Megrend.

Szerződés

monitoring

Számlázás

Eljárás

Kiválasztása

Elektronikus

eszközök

alkalmazá-

sáravonatk.

információ

Hirdetmények

elektronikus

továbbítása

A Kiadvány-

hivatalhoz

(Új

Hirdetmény-

minták)

Elektronikus

hozzáférésa doku-mentációhoz

X melléklet -

előírásai, pl.:

Adat integritás

Titkosság,

Diszkrimináció-

mentesség

Hitelesség

Nyomon

Követés

Elektronikus

aukció/

DBR

Automatizált

értékelés

Eredmény

Ajánlattevők

informálása

Elektronikus beszerzési módszerek

Az EU közbeszerzési

irányelvei

hatályán kívül:

E-kereskedelem Irányelv

Elektronikus aláírás Irányelv

E-számlázásAdatvédelem

Elektronikus közbeszerzés


Elektronikus közbeszerzés II.

Elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazása:

 • Adatátvitel ideje csökken

 • Rövidebb határidők

 • Kisebb tranzakciós költségek

 • Nagyobb átláthatóság


Elektronikus közbeszerzés III.

Általános elvek:

 • Általános hozzáférés

 • Diszkrimináció-mentesség

 • Inter-operabilitás

  Veszély:

 • Eltérő tagállami rendszerek, piac feldarabolódása

  http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/sec2005-959_en.pdf


 • Login