Kochmeister
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Kochmeister PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kochmeister. Millora de l’aplicació per a iPhone i creació de l’aplicació per a iPad. Autor: Ruben Xifré Vera Director: Carlos Molina Titulació: ETIG Curs: 2012/2013. Índex. Introducció Objectius Especificacions Implementació Planificació temporal Avaluació Futur de l’aplicació

Download Presentation

Kochmeister

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kochmeister

Millora de l’aplicació per a iPhone i creació de l’aplicació per a iPad

Autor: RubenXifré Vera

Director: Carlos Molina

Titulació: ETIG

Curs: 2012/2013


Índex

 • Introducció

 • Objectius

 • Especificacions

 • Implementació

 • Planificació temporal

 • Avaluació

 • Futur de l’aplicació

 • Conclusions


Introducció: L’empresa

 • MicroMovie Media GmbH

 • Situada a Potsdam (Alemania)

 • Petita empresa especialitzada en aplicacions per a mòbil


Introducció: Kochmeister

 • Plataforma de receptes de cuina que consta de pàgina web, aplicació iOS i aplicació Android

 • Més de 65.000 receptes

 • Més de 500.000 usuaris

 • Permet cercar receptes segons uns criteris, guardar-les a favorits, crear una llista de la compra, entre d’altres.


Objectius: iPhone

 • Utilitzar iOS 5.x SDK en comptes de iOS 3.x SDK

 • Integrar Storyboard

 • Corregir errors de comportament


Objectius: iPad

 • Crear Storyboard per a iPad

 • Modificar vistes i afegir-ne de noves

 • Afegir un buscador de receptes per mitjà d’imatges


Especificacions: iPhone

 • Integració Storyboard

 • Millora en el codi i els comentaris

 • Canvis en la interfície gràfica

 • Gestió de la memòria amb ARC

 • Millores a la base de dades (Core Data)

 • Nova vista horitzontal de la recepta

 • API amb contrasenya

 • Integració iAd

 • Integració Flurry


Especificacions: iPad

 • Creació d’un nou Storyboard

 • Nou disseny

 • Combinar vistes de l’aplicació iPhone en una de sola

 • Vista horitzontal d’una recepta

 • Nou buscador de receptes per mitjà d’imatges. “Fotos”


Implementació: iPhone (I)

 • Interfície d’usuari


Implementació: iPhone (II)

 • Storyboard


Implementació: iPhone (III)

 • Integració iAd


Implementació: iPhone (IV)

 • Vista horitzontal per a cuinar


Implementació: iPhone (V)

 • Integració ARC

 • Millores en la base de dades i migració

 • API amb contrasenya

 • Integració Flurry


Implementació: iPad (I)

 • Ajuntar dues vistes en una


Implementació: iPad (II)

 • Vista horitzontal per a cuinar


Implementació: iPad (III)

 • Buscador de receptes per mitjà d’imatges: “Fotos”


Implementació: iPad (IV)

 • Video


Implementació: iPad (V)

 • “Fotos”

  • Array 2D


Implementació: iPad (VI)

 • “Fotos”

  • RecipeGridCell

  • UIScrollerView

  • layoutSubviews

  • 2 mètodes per comprovar si s’ha d’afegir o esborrar alguna cel·la

  • recenterIfNecessary

  • NSOperation i NSOperationQueue


Planificació temporal


Avaluació

 • iPhone:

  • Versió gratuïta i no gratuïta

  • Comprovar que es guarden les dades a Core Data.

  • Comprovar migració de base de dades.

  • Comportament de l’aplicació amb i sense internet

 • iPad:

  • Comprovar el funcionament del buscador “Fotos”


Futur de l’aplicació

 • Sincronització de l'aplicació amb la pàgina web

 • Enfocar més l'aplicació cap a les xarxes socials


Conclusions

 • Formar part d’un grup real de treball

 • Millorar organització personal i dins d’un grup

 • Oportunitat de treballar en un altre país, en una llengua estrangera i amb una cultura diferent, que m’ha permès créixer no només com a programador, sinó també com a persona

 • Oportunitat de conèixer el món de la programació mòbil


Gràcies!Alguna pregunta?


 • Login