Steget till chefskap - om läkare som verksamhetschefer - PowerPoint PPT Presentation

Steget till chefskap om l kare som verksamhetschefer
Download
1 / 15

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Steget till chefskap - om läkare som verksamhetschefer. Karriären fram till chefsjobbet. Chefernas upplevelse av vardagen som chef. Hur läkare upplever att de lär sig bli chefer. Olika ideologiers påverkan på chefsrollen och dess utformning. . Verksamhetschefsreformen 1997.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Steget till chefskap - om läkare som verksamhetschefer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Steget till chefskap om l kare som verksamhetschefer

Steget till chefskap- om läkare som verksamhetschefer

 • Karriären fram till chefsjobbet.

 • Chefernas upplevelse av vardagen som chef.

 • Hur läkare upplever att de lär sig bli chefer.

 • Olika ideologiers påverkan på chefsrollen och dess utformning.


Verksamhetschefsreformen 1997

Verksamhetschefsreformen 1997

 • Socialstyrelsen försöker med verksamhetsreformen etablera ett tydligare chefskap i sjukvården.

 • Deras allmänna råd beskriver bland annat egenskaper och kompetenser en chef skall ha och där den medicinska kompetensen inte framhävs framför andra.


Steget till chefskap om l kare som verksamhetschefer

Den strategiska nivån

Den administrativa nivån

Den operativa nivån


Varf r blir man verksamhetschef i sjukv rden

Varför blir man verksamhetschef i sjukvården?

Slumpen

?


Steget till chefskap om l kare som verksamhetschefer

Olika kategorier av arbetslivshistorier

Tronarvingarna

Fatalist

Andra valt åt dem

En och samma arbetsplats

Strategerna

Behärskar sitt öde

Planerar och styr sin karriär

Konkurrensfördelar

”För klinikens bästa”

Mest typisk för professionella organisationer.

Viktigt med en fungerande klinik

Utåt – lojal med kliniken

Inåt – misstror sina kollegor

”Att ta tillfället i akt”

Påverkar sin egen situation

Förändringar

Window of opportunity


L kares uppfattningar om chefsjobb

Läkares uppfattningar om chefsjobb

 • Det är inte ”fint” att deklarera sin chefsambition.

 • Fast det är en merit att vara verksamhetschef.

 • Samtidigt är den enskilde läkaren inte intresserad av att bli verksamhetschef.

 • Men de kan tänkas tacka ja om de blir tillfrågade.


Hur l ser l kare den mots gelsefulla bilden av chefsjobbet

Hur löser läkare den motsägelsefulla bilden av chefsjobbet?

Läkare tänker att andra som är chefer är

administratörer.

Läkare tänker att när de själva blir chefer ska de bli

ledare.


L kare skiljer p chefskap och ledarskap i chefsrollen

Läkare skiljer på chefskap och ledarskap i chefsrollen

Chefskap

Ledarskap

Fokus är den medicinska verksamheten.

Fokus ligger på kliniken som en organisation.

Utgår från professionen.

Maktbas underifrån eller sidledes.

 • Fokus på det administrativa arbetet.

 • Fokus ligger på sjukhuset som en organisation.

 • Hierarkiskt styrsystem.

 • Maktbas ovanifrån.

vilket resulterar i…


En bj rntj nst

… en björntjänst!

Praktiken stämmer inte överens med förväntningarna.


Den chefliga vardagen handlar mestadels om chefskap

Den chefliga vardagen handlar mestadels om chefskap

 • Cheferna upplever att vardagen står i vägen för det ”riktiga” chefsarbetet.

 • Skapar förvirring och frustration.

 • De tycker att de gör fel saker.


L kare uppfattar inte att de l r sig arbeta som chef i praktiken

Läkare uppfattar inte att de lär sig arbeta som chef i praktiken.

Men hur lär de sig då?


De tror sig l ra genom teori och utbildning

De tror sig lära genom teori och utbildning

 • Legitimitet

 • Teorier kring hur organisationer fungerar

 • Insikter i chefsarbete

 • Gemenskap

 • Utbildningen överbryggar glappet mellan ideal och praktik

 • Bryter ner orealistiska förebilder


Cheferna gl mmer bort att

Cheferna glömmer bort att…

… talang och erfarenhet är viktigt för ett lyckad insats.


Ett litet r d

Ett litet råd!

Till en början i ditt nya chefsjobb…

 • Skit i alla planer och visioner.

 • Anamma vardagen som den kommer.

 • Lär känna din organisation.

 • Gräv sedan fram planerna och visionerna.


 • Login