Problēmas definēšana:
Download
1 / 15

Problēmas definēšana: pārliecināšanas māksla Rīgas plānošanas reģions 2012.gada 03.-04.jūlijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Problēmas definēšana: pārliecināšanas māksla Rīgas plānošanas reģions 2012.gada 03.-04.jūlijs Dace Zandfelde Komunikācijas konsultante [email protected] IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ. Komunikācijas klasika: Lasvela formula. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ. Komunikācijas formula.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Problēmas definēšana: pārliecināšanas māksla Rīgas plānošanas reģions 2012.gada 03.-04.jūlijs' - milly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Problēmas definēšana:

pārliecināšanas māksla

Rīgas plānošanas reģions

2012.gada 03.-04.jūlijs

Dace Zandfelde

Komunikācijas konsultante

[email protected]

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Komunikācijas klasika: Lasvela formula

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Komunik cijas formula
Komunikācijas formula

 • Komunikators (“es” un situācija):

  • vieta, loma, pozīcijas, temata nozīmīgums & aktualitāte

 • Vēstījums (“problēma” un aktualitāte):

  • ko gribu teikt? kāpēc tagad?

 • Kanāls (kur, kādā veidā):

  • mediji, sapulce, rakstīts iesniegums, e-pasts u.tml.

 • Saņēmējs (mērķauditorija):

  • iedzīvotāji, novada priekšsēdētājs u.tml.

  • (priekš) zināšanas, domāšanas veids, gaidas

 • Efekts (mērķis):

  • informēt - par savu darbību, eksistenci u.tml.,

  • gūt atbalstu - finanses, iesaitīt piedalīties u.tml.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Komunik cija
Komunikācija

 • Tikai informēt – aizvadītais gadsimts

 • Šodiena – pārliecināt, gūt uzmanību

 • Pārliecināšana kā “iejušanās”

  • Situācija

  • Mērķauditorijas vēlmes, gaidas

  • Mans mērķis

 • Mājas darbs – paša iniciatīva, iespējas

  • piedāvājums

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Probl mas formul ana v st jums
Problēmas formulēšana: vēstījums

 • Mērķis

 • “Stāsts draugam” – lietas būtība pāris teikumos

 • Struktūra – no svarīgākā uz mazsvarīgāko

 • Kam tas interesē?

  • Mērķauditorija

 • Praktisks labums, ieguvums

 • Skaidrs vēstījums – skaidra pozīcija

 • Neskaidrs vēstījums - ?

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


V st jums medijiem
Vēstījums medijiem

 • Jaunums

 • Aktualitāte

 • Ieguvums, praktiskais labums

 • Partneri – vārdi, reputācija (ne sponsori)

 • Pieredzes

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


P rliecin ana ietekm ana
Pārliecināšana, ietekmēšana

 • Valodas daiļrunība

 • Argumentācija – fakti, partneri

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Ietekm jo valoda retorika k ietekm ana
Ietekmējošā valoda (retorika kā ietekmēšana)

 • Vienkārša valoda – saprotama, pārliecinoša

 • Skaidra pamatapgalvojumu uzsvēršana – pamatnostādnes skaidras minūtes laikā

 • Pārliecinoša galvenā ziņa – “Izdevies kaujas sauciens dod pusi no uzvaras!”

 • Ziņas fokusam seko pastāvīga atkārtošana – biežāka atkārtošana: pozitīvāka uztvere

 • Kontrasti – melns vs. balts

 • Argumentācija pa punktiem vs. “Es ticu, tātad Dievs ir”

 • Personiski adresēti izteikumi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


P rliecin anas v st jums
Pārliecināšanas vēstījums

 • Kodolīgs kopsavilkums

 • Ietver organizācijas vārdu (“labdaris”)

 • Satur nepārprotamu vērtējumu

  • “X ir/piedāvā pirmklasīgu projektu, kas ļaus ietaupīt Y, uzlabot Z!”

 • Konkrēts vērtējums – ieguvums

 • Mājas darbs – paša iespējas, iniciatīva

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Krit riji p rliecin anai
Kritēriji pārliecināšanai

 • Konsekvents skata kontakts – no izteikuma sākuma līdz beigām, pēc tam novērš

 • Signāli, kas pavada valodu – vārdu uzsvēršana, nopūtas

  • Runāšanas ātrums stresa situācijās

 • Saskaņa starp kustībām, ķermeņa stāvokli, pozu, mīmiku

  • Treniņš pie spoguļa

 • Pauzes – atvieglo uztveri

 • Paskaidrojumi – negrimstiet detaļās, koncentrējaties uz galveno!

 • Konteksts, ja nepieciešams

 • Uzmanīgi ar komplimentiem

 • No negatīvā piemēra uz pozitīvo

 • Nevis daudzi argumenti, bet daži labi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Saruna
Saruna

 • Uzrunājiet sarunas partneri vārdā!

  • Sākumā – piesaista uzmanību, beigās – piekrītošu galvas mājienu

 • Veidojiet saikni ar sarunas partnera iepriekš teikto

  • “.... Tas ir jautājums, kuru jūs, Bērziņa kungs, jau aizskārāt (tad un tad)”

 • Ievijiet runā formulējumus, kas vērsti uz vienošanos

  • “šī problēma pazīstama ikvienam, kas nodarbojas ar .... (konkrētā joma)”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Tre s personas p rliecin anas kontekst
“Trešās personas” pārliecināšanas kontekstā

 • Atbalsts - (potenciālie) partneri, domubiedri

 • Iespējas –

  • lielāka pārstāvniecība, ietekme, var atļauties citu retoriku (tekstus)

 • Potenciāli -

  • kolektīvi, aktīvas sociālās grupas, kultūras un izglītības iestādes, kaimiņu novada partneri, TIC

 • Kooperācija →

  • lielāks vēriens → lielāks pasākums → labāka publicitāte → pašapliecināšanās → jaunu dalībnieku iesaiste → CV

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


P rliecin anas m ksla
Pārliecināšanas māksla

 • Problēmas definēšana,

 • Skaidrs mērķis (ko, kam, kāpēc)

 • Skaidrs vēstījums

 • Mērķauditorija

 • Argumentācija

 • Trešās personas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Paldies!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Uzdevums
Uzdevums

 • Definēt savu

 • problēmu

 • mērķi

 • mērķauditoriju

 • risinājumu

 • ieguvumus, labumus citiem

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


ad