BRON-HO
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

BRON-HO PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BRON-HO. Niet bekostigd onderwijs Maandag 2 december 2013. Programma:. Introductie MBO vs. HO Demo BRON-HO Voortgang ‘aansluiting’ NBO Testen NBO Toekomst aangewezen onderwijs en BRON-HO Vragen en afsluiting Lunch. Introductie BRON-HO. Vernieuwing in de HO keten. Studenten:

Download Presentation

BRON-HO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BRON-HO

 • Niet bekostigd onderwijs

 • Maandag 2 december 2013


Programma:

 • Introductie

 • MBO vs. HO

 • Demo BRON-HO

 • Voortgang ‘aansluiting’ NBO

 • Testen NBO

 • Toekomst aangewezen onderwijs en BRON-HO

 • Vragen en afsluiting

 • Lunch


Introductie BRON-HO


Vernieuwing in de HO keten

Studenten:

Minder gegevens opgeven

Snellere afwikkeling inschrijfproces

Instellingen:

Sneller inzicht in indicatie soort collegegeld

Sneller inzicht in bekostiging

Signalering van wijzigingen op Persoonsgegevens, Vooropleidingen, Indicatie soort collegegeld en Voorlopige status toekenning

DUO:

HO onderwijsregisters meer up-to-date

Systeemvernieuwing


Mijlpalen

27 april 2013

Persoonsgegevens

Vooropleidingen

6 januari 2014

Inschrijvingen en graden in nieuwe registers

Bekostiging in nieuw systeem

Indicatie soort collegegeld, voorlopige bekostigingstatus

CriHO uit

‘1e fase’ en ‘2e fase’ Niet bekostigd onderwijs (NBO)

Gebruik

T.b.v. studiefinanciering:

 Inschrijvingscontrole

 Omzetting prestatiebeurs (van lening naar gift)


Opslag en uitwisseling inschrijvingen en graden HO

Opslag

Onderwijsdeelname Hoger Onderwijs (OD-HO)

Onderwijsresultaten Hoger Onderwijs (OR-HO)

Uitwisseling inschrijvingen en graden HO

Uitwisseling NBO in het HO-veld wettelijk niet toegestaan

Hetzelfde geldt voor tonen van graden in het diplomaregister (dit mag niet)


VerschillenMiddelbaar Beroepsonderwijsvs.Hoger Onderwijs


Belangrijke verschillen MBO en HO (bekostigd)


Belangrijke verschillen MBO en HO (niet bekostigd)


Uitwisselen opleidingsgegevens vanaf 2014


Aanpassingen in CSV-bestand


Toevoegingen in CSV-bestand

Beperking op de aanlevering

Beperking van de periode waarvoor onderwijsdeelnames en –resultaten aangeleverd kunnen worden

Deelnames

Vorige, huidige en komende studiejaar

Resultaten

Vorige en huidige studiejaar


Demo BRON-HOniet bekostigd onderwijs


Uitgangssituatie

Bestand

‘Voorprojectie’

ZakelijkPortaal

(DUO)

DUO

SF

Admini-stratie

SF-aanvragen

OR-HO

(nog) nietbekendin OD-HOen OR-HO

OD-HO

4 aanvragen stufi, (nog) geen onderwijsdeelnames of -resultaten bekend bij DUO


Demo BRON-HO

Medewerker HO-instelling

Bestand met voorprojectie ophalen van Zakelijk Portaal

Bijwerken bestand a.d.h.v. eigen administratie

Bijgewerkte bestand via Zakelijk Portaal naar DUO sturen

Medewerker DUO

-Bestand ophalen van Afdelingsmap

Bestand inlezen in OD-HO en OR-HO

Verwerkingsbestand naar instelling

Medewerker HO-instelling

Ophalen verwerkingsbestand

Bijwerken administratie

-Bijgewerkt bestand naar DUO (nav. Fouten)


Stap 1 – Bestand ophalen van ZP en controleren (TIO)

Bestand

‘Voorprojectie’

Bestand

‘Deelnamesen resultaten’

ZakelijkPortaal

(DUO)

DUO

SF

Admini-stratie

Medewerker TIO controleert en bewerkt het bestand en stuurt het terug naar DUO


Koffie


Stap 2: Bestand ophalen en inlezen (DUO)

Bestand

‘Deelnamesen resultaten’

ZakelijkPortaal

(DUO)

DUO

Bestand

‘Voorprojectie’

SF

Admini-stratie

OR-HO

Inlezenbestand

OD-HO

Medewerker DUO leest het bestand in (met enkel onderwijsdeelnames) in OD-HO


Bestandscontroles

Inlezen bestand

Tijdens het inlezen van het bestand worden diverse controles uitgevoerd

Geen fouten gevonden:Inlezen inschrijvingen en graden

Fout(en) gevonden:Bestand niet inlezen

Verwerken inschrijving

Bij verwerken van inschrijvingen in OD-HO worden diverse controles uitgevoerd

Geen fouten gevonden:Inschrijving is vastgelegd/bijgewerkt

Fout(en) gevonden:Functionele fout

(Idem voor resultaat)


Fouten herstellen

Door DUO

Medewerker DUO probeert zelf herstel te doen

Aanpassen bestand en opnieuw inlezen(gehele bestand of deel van bestand)

Door instelling

Is herstel door DUO niet mogelijk:

Medewerker DUO neem contact op met instelling

Medewerker DUO stuurt verwerkingsverslag met fout


Stap 3: Graden aanleveren (TIO)

Verwerkings-bestand

ZakelijkPortaal

(DUO)

DUO

Bestand

‘Voorprojectie’

SF

Admini-stratie

Bestand

‘Deelnamesen resultaten’

OR-HO

Aanmakenverslag

OD-HO

Medewerker TIO voegt resultaten toe aan het bestand en stuurt het naar DUO


Stap 3: Graden aanleveren (TIO)

Verwerkings-bestand

ZakelijkPortaal

(DUO)

DUO

Bestand

‘Voorprojectie’

SF

Admini-stratie

Bestand

‘Deelnamesen resultaten’

OR-HO

Aanmakenverslag

OD-HO

Medewerker TIO voegt resultaten toe aan het bestand en stuurt het naar DUO


Vraagbaak en betekenis voorprojectie van DUO

Verwerkingsverslag van DUO en fouten gevonden

Bestandsbeschrijving deelnames en resultaten


Demo BRON-HO

Uitwisseling bestanden via Zakelijk Portaal

Voorprojectie  van DUO naar instelling

Huidige stand voor SF  van instelling naar DUO

Verwerkingsverslag  van DUO naar instelling

Inlezen bestand

Nieuw graden opnemen in OR-HO

Nieuwe deelnames opnemen in OD-HO


Demo BRON-HO

Maar wat nu als ik een resultaat of deelname wil verwijderen?


Voortgangaansluiting NBO


Fasering - Niet bekostigd onderwijs

1e fase (6 januari 2014)

Uitwisseling bestanden via Zakelijk Portaal

Inlezen bestand

Nieuw graden kunnen opnemen in OR-HO

Beperken ontsluiting NBO-gegevens

Graden en inschrijvingen NBO geconverteerd naar OD-HO en OR-HO

2e fase(feb-apr 2014)

Nieuwe deelnames kunnen opnemen in OD-HO

3e fase

Nog te bepalen


Wat hebben we allemaal gedaan de afgelopen weken:

Bestandsuitwisseling zakelijkportaal

Automatische uitwisseling afdelingsmap

Inlezen bestand

Verwerkingsbestand

Opslag in Onderwijsdeelname en Onderwijsresultaat

Studentendossier filtering

Vooropleidingen filtering

CriHO conversie

Raadplegen aanleveringen

Resultaat - Niet bekostigd onderwijs


Testen NBO


Resultaat week 1

4 instellingen hebben deelgenomen

8 csv-bestanden incorrect

Bevindingen

Datum DD-MM-EEJJ i.p.v. EEJJMMDD

De opleidingsfase en de datum uitschrijving is niet gevuld bij het toevoegen van een nieuwe inschrijving (actie 4).

geen nieuwe inschrijving bij de nieuwe persoon toegevoegd (actie 4), de verplichte velden inschrijvingsvorm, Opleidingsfase, Opleidingsvorm, datum in- en uitschrijving zijn leeg.

De opleidingsfase is gevuld met een 'B' voor een bachelor maar dit moet een 'D' voor propedeuse bachelor zijn (actie 9).

Onjuist formaat postcode 911RR ipv 9111RR

Bij de 'nieuwe' regels staan geen correspondentienummers.

Testen NBO


Vragen?

Testen NBO


Toekomstaangewezen onderwijs en BRON-HO


Lunch


 • Login