Sverige beh ver renoveras 1 4 miljoner l genheter beh ver stambytas
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Sverige behöver renoveras 1,4 miljoner lägenheter behöver stambytas PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sverige behöver renoveras 1,4 miljoner lägenheter behöver stambytas. Renovering eller byte av rörstammar Renovering av våtrum och byte av installationer!. Vad är ett stambyte?. Så här kan det se ut. Värmestam. Tappvattenstam. Avloppsstam. VVC-system (endast i källare).

Download Presentation

Sverige behöver renoveras 1,4 miljoner lägenheter behöver stambytas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sverige behöver renoveras1,4 miljoner lägenheter behöver stambytas


Renovering eller byte av rörstammar

Renovering av våtrum

och byte av installationer!

Vad är ett stambyte?


Så här kan det se ut

Värmestam

Tappvattenstam

Avloppsstam

VVC-system

(endast i källare)


Målad puts

10 – 15 år

Värmesystem

och radiatorer

ca 80 år

Kakelvägg

30 – 40 år *)

Klinkergolv

30 – 40 år

Värmerör i

sandfyllning

30 - 40 år

Golvbrunn o

avloppsledningar

i gjutjärn

30 – 60 år

*) Tätskikt

saknas

Uppskattad livslängd


Vattenskador 2002

Försäkringsbolagen:- flerbostadshus 0,8- småhus 1,4- självrisker och avskrivningar: >1,0

Flerbostadshus med hög självrisk: 2,0

Stat, kommuner och landsting: okänt

Summa: > 5 miljarder


Tre skadekategorier


10 till 20 % > genomsnittet

Vattenskador flerbostadshus

Medelskadekostnad för rörskador


Antal,procent

Skadeorsaker rör


Korrosionsrisk för rör


Summa: 78%

Bad, dusch

54%

Vattenskador flerbostadshus

Kök 24%


Antal skador

 • Tätskiktets anslutning till golvbrunn21%

 • Rör, rörgenomföringar, fogar29%

 • Tätskikt, golv och vägg28%

 • Övrigt22%


Antal skador

 • Tätskiktets anslutning till golvbrunn21%

 • Rör, rörgenomföringar, fogar29%

 • Tätskikt, golv och vägg28%

 • Övrigt22%


Tätskikt bakom

Kakel (100% RF)

Tätning av skruvhål mot tätskikt

Tätning av rörmot tätskikt


Antal skador

 • Tätskiktets anslutning till golvbrunn21%

 • Rör, rörgenomföringar, fogar29%

 • Tätskikt, golv och vägg28%

 • Övrigt22%


77%


Köksgolv!!!


Modern teknik

 • Våtrumskassett

 • Minimerar bilning

 • Minskar buller och damm

 • Vattenskadesäker rörförläggning

 • Legionellasäkerhet


Ökad livskvalitet

Vad får man?


Värdestegring


Minskar risken för:

Fukt- och vattenskador

Kostnader

Hälsorisker


Försäkringsbolagen ställer krav, t ex:

Fackmannamässigt utförande

Uppfyller samhällskraven(Boverkets byggregler)

Uppfyller de branschkrav som gällde vid installationen

Bra att tänka på

§§


Renovera alltid enligt branschregler för VVS och tätskikt

www.bkr.se

www.gvk.se

www.sakervatten.se


En Säker Vatteninstallation

Är:

 • Installationsregler

 • Anpassade monteringsanvisningar

 • Auktoriserade företag

 • Utbildad personal med branschlegitimation

 • Kvalitetskontroll och intyg


Renovering av rör – nya rör som tillverkas på plats

Plus:Låg kostnadGår snabbt

Relining


Renovering av rör – nya rör som tillverkas på plats

Minus:Ingen hänsyn till helhetenSvårt att veta rätt kvalitetGolvbrunnarna!!!

Relining


ReliningTillverkning av rör på platsMaterialUtförandeVilka krav ska man ställa på kvaliteten

Nya rörTillverkade efter erkänd standardProvade med tredjepartskontrollUtförande av utbildad montör

Relining


 • Login