Jar ky
Download
1 / 45

Jarňáky - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Jarňáky. Fotky + kronika. 2010. Úvodem…. Na naše Jarní prázdniny jsme jeli jako každoročně na chatu na Šumavu. Chata leží za vesničkou Onšovice (na samotě u lesa) v okrese Prachatic e , nedaleko obce Čk y ně.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Jarňáky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jar ky

Jarky

Fotky+kronika

2010


Vodem

vodem

Na nae Jarn przdniny jsme jeli jako kadoron na chatu na umavu.

Chata le za vesnikou Onovice (na samot u lesa) v okrese Prachatice,nedaleko obce kyn.

Na ,,jarcch blbneme,dovdme,bobujeme,koulujeme se,hrajeme hry, a to jak stoln, i spoleensk,tak chodme i na bojovkydo prody.


Jar ky

Prv Vy mte tu monost nahldnout naim vedoucm pod ouko,co hezkho letos pipravili dorostencm s jakmi asnmi, delikatesnmi hrami a npady prv pili


Den prvn poh dka mraz k

Den prvn: pohdka:Mrazk


Sobota p jezd

Sobota-pjezd

V sobotu jsme se vichni seli ped 8 hodinou rann na Smchovskm autobusovm ndra. Nkte u pijeli hromadn, jin tu jet mli za doprovody sv tatnky, pop. kluky.

Vichni nastoupili do autobusu a u vythli sv mobiln telefony, aby se pochlubili, kdo m jak model telefonu a taky a hlavn, kdo m lep psniky, obrzky a videa. Vedouc se a nestaili divit, co vechno ti dorostenci s nimi um.

Ne kad se chlubil, co jeho mobil um, nkte poslun zalehli hned pi prvn zatce, jin se tili, jak to vedoucm nandaj v jejich bulvrn prezentaci, dal si vyprvli, co vechno chtj a udlaj, nebo naopak pemtali o tom, co si na n vedouc vymysl tentokrt. Bli se, ale zrove se i tili.


Jar ky

Cesta ubhala a my se pomalu cht/necht vybusovali z autobusu. Na batohy tam ekalo nae mil a hodn dorostov autko a s nm mil a hodn pn - vedouc ma.

Vechny batohy se do auta kupodivu vely a my se vydali pky smrem Onovice. Jimi jsme proli a dle pokraovali, a se ped nmi objevila mohutn chata, pipomnajc nm chatu, na kterou jsme kad rok jezdvali.

Po pchodu na chatu jsme se vichni ubytovali a najedli, nae jsme zjistili, e nm vedouc zabavuj nae mobiln telefony! Nikdo je nechtl dt z ruky, ale nakonec je pece jen kad dobrovoln poloil do koku.

Po polednm klidu jsme se vichni vypravili ven. Nejdve ns vedouc rozdlili do skupin a pak jsme se vichni vydali hledat na milovanou Nastnku. Nali jsme ji a vichni se vydali po stopch jejho ivota. Vidli jsme dm, kde Nastnka bydlela (jet se svou macechou a nevlastn sestrou Marfuou), proli jsme lesem, kam byla Nastnka odvezena, navtvili ddeka Hbeka, kter Nastnku u sebe nechal penocovat a tak jsme se ocitli na radnici, kde se Nastnka provdala za svho enicha Ivnka.


Jar ky

Po tchto skvlch hrch - kde jsme u kadho stanovit mli jet speciln kol - zkoulovat mln, bt honn jinm lenem z jin skupinky, nebo bobovat a dole sbrat polnka, a ty pak pinst nahoru na kopec. Cel odpoledne jsme si moc uili.

Program: Sybka Pln Bo zbroj - opasek pravdy

List Efezskm 6,10-17 dnes vod 10-13,ver 14a

Po krsnm a nabitm programu jsme si zazpvali Noc v ir a vichni se (vtinou nechtn) museli odebrat do svch spack. Tam si kad jet pr minut povdal, nebo jsme si museli ve ci, protoe jsme se u dlouho nevidli.


Den druh poh dka ma enka a jen ek

Den druh: pohdka:Maenka a Jenek


Ned le

Nedle

V nedli ns pila vzbudit nae psychovedouc Ma. Nasndali jsme se a poslechli si chvilku od Sybilky: n dorostov verek na rok 2010 - Matou 12,35: Dobr lovk z dobrho pokladu srdce vzn dobr,zl lovk ze zlho pokladu vyn zl.

Po krsn chvilce jsme se dozvdli, e budeme mt VKlub. A to malovn na hrnky. Dostali jsme krsn ist bl, zelen, hnd a fialov. Z nich jsme pak vykouzlili pekrsn hrnky, kter mli 2 vhody: 1) byly nae a 2) jsme si vyrobili krsnou vzpomnku na tyto Jarky .

Po VKlubu jsme se vichni odebrali ven. Kluci se zaali koulovat. Kdy u je to nebavilo, tak se s Kjou a Tomem dohodli, e se budou shazovat to snhu. Bylo to vedouc proti dorostencm. V menm potu dorostenc vyhrvali vedouc, ve vtm potu naopak vyhrvali dorostenci.


Jar ky

Holky to nebavilo. Ty radji ly na kopec bobovat. Sjdly kopec rznmi styly, na rznch bobech a lopatch.

Kdy to pestalo bavit i kluky, tak se Tom rozhodl, e vyzkou snowboard. A zaal sjdt kopec. Ten ho nakonec pestal bavit a tak si postavil skoknek. Kdy kluci vidli, e stav skoknek, nevhali a hned li Tomovi pomoct. Nkte kluci stavli skoknek, jin li Toma tlait do kopce jako vlek. A tak si Tom jezdil zadarmo na snowboardu a nic mu nechyblo. Vlek i skoknek ml.

Po chvli to i holky pestalo bavit. Kluci stav skoknek a dom jet nechtly. A tak se domluvily a spolenmi silami chtly postavit igl. To ale nestaily dokonit, nebo u se blil as obda.

Po obd nastal poledn klid a pak hur zase ven. Vydali jsme se po skupinkch na vpravu po fborcch; vdy s jednm vedoucm .


Jar ky

Jako ukazovatele nm krsn poslouily krtk textov zprvy v podob sms zprv. Ukazovaly nm nejen cestu, ale i nm zadvaly koly. Napklad jsme se museli honit ve snhu - bhat po vylapanch cestikch. Nebylo to lehk, ale dalo se to :-). Tak jsme si zali do McDonaldu. Kad si mohl vybrat co chtl.

Vichni ale zapomnli zaplatit. A to byl velk omyl. A proto ns zaali honit babka s ddkem. Chtli, abychom zaplatili. pln jsme na to zapomnli, nebo kdo by si nechtl pochutnat. Kad chtl pernk a zapomnl zaplatit. A po ns chtla babka s ddkem bu zaplatit, nebo ns snst. Kad musel vymyslet zpsob, jak uniknout zaplacen, ale pitom zstat na ivu. Bylo to tk, ale nakonec jsme se vichni ve zdrav seli u veee. Babku s ddkem potilo, e jsme se jim omluvili a jet dostali na paprech napsno, pro ns nemohou snst, p jsme mlad, dti a ty se pece nej, ne?


Jar ky

Po dobr veei jsme se vichni seli na programu.

Ped programem jsme se jet vichni dozvdli, e nen jen bodovn ve skupinkch, ale i bodovn jednotlivc. Dorostenci dostvaj body za klid a za zlaky - pomoc vedoucmu, povzbuzen vedoucho, pokec s vedoucm, plnn chvil s vedoucm (stailo jen teba zstat dle venku, nebo jet pozdjm autem, atd)

Program: ma Pln Bo zbroj-Panc spravedlnosti

List Efezskm 6,10-17 dnes ver 14b

Po programu zpv Noc v ir a zase blc se spnek. Kad se ho snail odkldat co nejvce, a se to nkterm povedlo a dotyn/ si povdal/a. Nakonec ale kadho stejn spnek pemohl, i kdy jsme nechtli.


Den t et poh dka ern karkul k

Den tet: pohdka: ern Karkulk


Pond l

Pondl

Rno se nikomu nechtlo vstvat. Komu by se taky chtlo co? Ale my museli, nebo jsme si dnes chtli zalyovat/zasnowboardovat. Po budku a dobr sndani jsme si vyslechli chvilku tentokrt od Kuby Moravce. Po chvilce se lyai odebrali na lye a nelyai zstali v chat.

Lyai:

Po pjezdu na sjezdovku jsme se vichni pezuli do pesk a pipravili si ve potebn. Po malch problmech jsme koupili jzdenky a hur lyovat. Bohuel byla zima, a to se dokonale potvrdilo na naich dorostencch, nebo jim u po prvn jzd byla zima. Ale byli ikovn, protoe museli hodinu a pl lyovat. Vichni potom byli vymrzl a na kost. Kad dostal aj, ale stejnak se u vichni tili do chaty. Pak se ale nkte rozhodli, e si jet zalyuj a dokud jim nebyla zima, a tak si zalyovali.


Jar ky

Nm zmrzlkm byla takov zima, e jakmile skonilo Terezce vypjen ly, vichni nasedli do aut a jelo se do chaty. Vedoucm se to dost nelbilo, nebo si chtli zalyovat, ale zima to rozhodla.

Do chaty se nakonec vichni vrtili v pohod. A to i ikovnej Honzk, na kterho jsme se vichni moc tili.

Nelyai:

Rno po odjezdu lya chajdaloupka osiela. Chvli jsme si li kad po svm, nkdo spal nkdo pracoval a tak rzn.

Nakonec jsme se pece jenom spolen shromdili vpokoji a povdali si. Kdy se blil as obda, kucha nevinn vyndal pagety a nevdl co vechno tm zpsob. Nejprve se zaali jst, potom nkdo Majdu vyhecoval (vi Mo s Janou), jestli jich za minutu sn 20. Nesndla. No a u to jelo... Skonilo to tm, e Fandov bobovali vplavkch na svahu, a tam mla skonit Majda. (Vce vm jist rd ekne Fanda.)


Jar ky

Nakonec jsme se pece jenom dobrali kobdu, kter se skldal jet z nesndench paget.

Po obd jsme si jet povdali. No a potom jsme se vypravili, jakoto vlci chytit ernho Karkulka, kter nm vak zbable utekl. No a potom jsme byli chat slyai.

Vichni dnes byli unaven, ale jet se pemohli, najedli se a vyslechli jsme si program.

Ped programem jsme jet dostali zlaky.

Program: Ma Pln Bo zbroj- Boty evangelia

List Efezskm 6,10-17 dnes ver 15

Nkte dnes zalehli do svch pelech hned a tak hned usnuli, ostatn si jet chvli povdali.


Den tvrt poh dka otes nek

Den tvrt: pohdka:Otesnek


Jar ky

ter

Kad, kdo se v ter probudil, tak se mu (opt) nechtlo vstvat. Vedouc byli ale pkn netolerantn a my museli dojt dol na sndani (nebo pes chodbu) a usednout ke stolm.

Sndan byla jako vdy vten.

Po sndani byla opt chvilka, kterou mla Terka. Po n jsme se dozvdli, e Otesnek njak nechce jst. e mu pr nechutn. Museli jsme ho nakrmit, ale nejdve jsme si ho museli ve skupinkch vyrobit. Ovem Otesnek ml stanoven rozmry a taky jsme na nj mli vyhrazenej as. Museli jsme do toho jet dlat devo. Pinst kldy, naezat je a natpat. Pak u je jenom nosit, skldat a plnit do pokoj, aby bylo m pikldat. Skupinky se ndhern rozdlili: jedna dlala Otesnka a 2 dlali devo. Pot se vystdali.

Kdy bylo devo taktak hotov a my byli odpoinut po polednm klidu, tak jsme se opt seli venku i s Otesnkama.


Jar ky

kolem bylo vdy pijt za jednm vedoucm a tam jsme museli splnit kol, jinak nedostaneme ingredienci a nenakrmme naeho Otesnka. Protoe jsme za to dostvali ingredience v podob paprk, kter jsme si poctiv schovvali, aby nm pak byly vymnny za opravdick suroviny. Kdy jsme teba pili za Janou do lesa, tak jsme se mli chytnout provzku a ten ns postupn dovedl na konec a cestou jsme ty ingredience zskali. Nebo u Jitky jsme zase depovali. U Mi jsme bhali s Otesnkem tafetu. U Sybky jsme si hodem kostky urili, kolik dostaneme koleek salmu. Pak jsme si tak museli teba svzat nohu s jednm lenem skupinky a vichni pak dojt tam a zptky. Nebo jt na toto stejn msto se zavzanma oima, krom nejmladho lena skupinky. U Kji s Tomem jsme museli dokonce ohnm peplit provzek, nataenej mezi 2 hlkama.

Kdy jsme pak zskali vechny suroviny, tak jsme je vymnili za opravdick a vichni jsme se ponoili do ppravy jdel pro Otesnka(y).


Jar ky

Dlali jsme chlebky a dort. Kad skupinka mla troku jin suroviny, ale vesms jsme mli ve podobn. Dorty i chlebky se liily jen v mench rozdlech, napklad v kompotovm ovoci, v nakldan zelenin apod. Kad se snail nazdobit, naaranovat, dochutit co nejlpe, protoe kad v, e jst se me i oima. Jasn, e to mus i chutnat, ale jdlo nesm nikoho otrvit u jen pi pohledu.

Nikdo netuil, e si tmto pipravil vlastn i veei. A tak jsme se kadej z toho najedl.

Po veei nsledovali zlaky. Zlak dostal ten, kter si to podle vedoucch nejvc zaslouil.

Program:Tom Pln Bo zbroj- tt vry

List Efezskm 6,10-17 dnes ver 16

Po programu nsledoval spnek, na kter se u nkte tili a jin si opt povdali a spnek o nco oddlili.


Den p t poh dka o sn hurce

Den pt: pohdka:O Snhurce


St eda

Steda

Jako kad rno, tak i ve stedu po spnku nsledoval budek. Kdy jsme se konen vyhrabali ze spack a pili dol na sndani, tak se dole spustil stralivej kik. Nikdo to po rnu neekal a tak to byl dnes u druh budek. To trpaslci plakali pro svou Snhurku, kter jim pr odjela na Floridu. Nechala jim jen dopis, kde pe, e trpaslci moc smrd, nemejou se, neuklz a e j maj dojt nakoupit dietn jablka.

A tak jsme jim museli pomoct, nebo oni by to vechno nezvldli. Rno jsme jim pomohli uklidit (rann bodovn se tak pot !!).

Chvilku dneska mla Elika.

Dopoledne jsme vichni vyjeli do msta, vykoupat se ve Strakonickm baznu. Nakoupili jsme pro Snhurku jej dietn jabka. Tohle vechno bylo pro ns ale pohoda. Problm nm dlali jen 2 otzky, na kter Snhurka chtla odpovdt. Museli jsme se ptt lid na ulici, protoe jsme si sami s nimi nevdli vbec rady. Tady jsou:


Jar ky

1.) Jestli je a pro Snhurka pod jet nejkrsnj?

* Ano je,protoe m upmn srdce. ( :-)

2.) Pro princ pod otravuje Snhurku?

* Protoe na nj pilo jaro ( :-D

(* nejlep odpovdi)

V bazn jsme se vichni vyblbli. Nkte navtvili pru, jin celou dobu jezdili na tobognu, kde rzn blbli, pedjdli se nebo naopak na sebe v tobognu ekali. Dal si jen tak plavali v bazn, jin naopak soutili, kdo bude rychlej a zbytek si nenechal ujt tepl dtsk bazn, ze kterho se dalo pozorovat dn na tobognu a v celm bazn.

Odpovdi pro Snhurku jsme se dozvdli a hur do chaty to povdt trpaslkm, poppad rychl Snhurce, kter neekan pijela.


Jar ky

Jet jsme si vak stihli ve mst nakoupit litry koly a kila brambrek.

Snhurka opravdu neekan pijela. Vypadala ndhern, jen byla stran zmodernizovan tamn dobou. Kadho oichala, zda nesmrd, kadho projela oima, zda je umytej nebo je ist obleen. Jablka sndla jet ke svain. Kad ale proel. I uklizeno bylo.

Po veei nsledovali zlaky a pak program.

Program: Jitka Pln Bo zbroj-Pilba spasen

List Efezskm 6,10-17 dnes ver 17a

Po programu nsledoval Noc ir. Ale spt el jen ten, kdo chtl, protoe se jet promtali fotky.

Nakonec se opt vichni seli ve svch spaccch, kde mohl kad neruen usnout. Ale jak to u bv, prvn usnul po pl hodin od veerky. Ostatn pozdji.


Den est poh dka o popelce

Den est: pohdka:O Popelce


Tvrtek

tvrtek

Do dnenho rna jsme se opt nechtli probudit. Asi protoe nm u jarky pomalu konily. Ale i tak jsme se vyhrabali a dorazili na sndani.

Chvilku dnes mla Majda R.

Po chvilce jsme se dozvdli, e sourozenci Popelky chtj Popelku pro jej nemotornost a neikovnost provdat. Trochu jsme je chpali, ale zas nm to pilo brzo, teba se Popelka trochu zlep, a se zamiluje.

A tak jsme se vichni vydali na dlouhou cestu najt Popelce prince, kter se j nelekne a bude si chtt Popelku vzt za enu.

Cesta byla dlouh, tk a nron. To proto, e nm Popelka pomhala. Trochu to kazila, asi proto, e byla nervzn, e se bla setkn s princem. Nebo samotnch vdavk.


Jar ky

Cestou jsme dky Popelce hrli i njak hry. Napklad bylo rozcest a na nm 3 cesty. Jeliko jsou ti skupinky, kad skupinka mla na starost jednu cestu. A na n (nich) rozsypala Popelka hrch a oku. Museli jsme to sbrat ze snhu a tdit do sk. Skupinka, kter mla nejvc obojho,vyhrla.

Na druh zastvce jsme se museli koulemi ze snhu strefovat do vlaskch oech, zavench na strom. V jednom byli pro Popelku aty na vdvn.

Tet zastvkou bylo postavit v, ve kter se schovme ped Popelkou. Kad skupinka stavla jednu a vtzem se stal ten, kdo ml v nejvt. Jene to nebylo zas tak jednoduch, protoe nm je Popelka chtla zboit.

tvrt zastvka byla: kad skupinka dostala papr a tuku. Vdy jeden ze skupinky bel k vyznaenmu stromu a musel si zapamatovat co nejvc z toho, co tam vidl na obrzku. Na obrzku byl toti princ a my ho mli za kol co nejlpe pekreslit.


Jar ky

Nakonec jsme doli k jezrku. Bylo tam ndhern. A prv tam jsme mli najt Popelce prince. Pr se ukrv nkde v lese. Prince jsme opravdu nali. Ted jet mus princ souhlasit, e si vezme Popelku. Princ nm utkal, schovval se, odporoval, neposlouchal, ale nakonec souhlasil. Asi musel. Princ si Popelku vzal a mli krsnou svatbu.

Po obadu jsme se vichni vyfotili a vyrazili jsme smrem na ndra, abychom dojeli do chaty.

as ns honil a tak jakmile jsme dorazili do chaty, pevlkli se a hned jsme se seli nacviovat scnky na dnen posledn veer.

1. skupinka mla nacviovat detektivku s Elikou Ze mlejna. 2. skupinka naopak telenovelu (nekonen seril s x dly) s Dobou ledovou a 3. skupinka horor se len smutnou princeznou. Nacviilo se.

Po nacvien se jet doladily detaily na zvrenej veer a ve mohlo zat.


Jar ky

Teda naveeeli jsme se a pak zaal program. Nejdve duchovn.

Program: Pavel Pln Bo zbroj-MeDucha

List Efezskm 6,10-17 dnes ver 17b

A po programu to ve zaalo:

Nejprve se nm pedstavilo nae modertorsk duo v podob Jany a Kji, kte pro ns mli pichystanou spoustu novch vychytvek, drb a udlost. Jednu vm prozrad: Dozvdli se toti, e vedouc Kesanskho dorostu v Hornch Poernicch ns chtli trochu oblafnout. Vymysleli si toti, e dorostencm na jarnch przdninch vymysl pekvapen. To pekvapen bylo tma dorostovho tbora - Kdyby to bvalo bylo, jak by to mohlo bt. Tma nen jet nic zvltnho, ale oni to mli promylen: schvln nechali na stole poloenej itiner (co budeme na jarkch dlat), abychom si ho vimli a vzpt se ztratil. Vedouc najednou nevdli, co budeme vbec dlat. Ale nakonec to dobe dopadlo:


Jar ky

Kad den nm vedouc pipravili krsn pohdky. Ovem mrn upraven. Msto erven Karkulky - ern Karkulk, msto Pernkov chaloupky -fast food McDonald a msto Otesnka, ktermu jdlo chutn - Otesnka, kter trp anorexi (nechutn mu jdlo).

Dle jsme vidli prezentaci, kter nae mil vedouc pkn ,,zdrbala.

Ale jet chybly nae scnky: vechny se moc lbily, protoe byly vtipn, zbavn a asn. Herci hrli s chut a vichni se nramn pobavili. I samotn herci si to uili.

Kdy tento zbavn program skonil, tak ns vedouc vyhnali z mstnosti, aby jet nco pro ns pipravili: jednomu zavzali oi a poslali ho do mstnosti. Tam se ho ujala Ma a povdala si s nim. Dotyn j vil. ekla mu, e te si mus stoupnout na prkno, kter stlo za nm. Prkno se najednou zvedalo, ale my se mli dret Miny hlavy. Prkno se rzn houpalo a my najednou mli seskoit. Jeliko jsme mli zavzan oi, tak skoit pro ns bylo tk, ne proto, e nevidme kam skoit, ale protoe zavzan oi a houpac prkno v naim mozku vyvolalo pocit, e jsme se zvedli hodn vysoko. Ve skutenosti jsme byli jen 10 cm od podlahy. Kad seskoil a pitom se bl. Tmto skokem jsme se vyskoili z pohdky zptky do reality.


A nakonec

A nakonec

pr posteh z

finlovho veera:


Doba ledov telenovela

Doba ledov - telenovela


Jar ky

Jesus

God


Py n princezna horor

Pyn princezna - horor!...


Jar ky

Gods sun

Lord


Eli ka ze mlejna detektivka

Elika ze mlejna - detektivka


Jar ky

God


Z v rem

Zvrem

Jarky se kadmu moc lbily. Nkdo je proil prvn,jin naposled.

Vedouc mli dobr pocit z dobe vykonan prce. Dorostenci krsn vzpomnky.

S Bo pomoc,ochranou a lskou se vechny starosti vyeily!


Jar ky

Ma Hlavnikov

MajdaRausov

Autor:

Autor nelya:

Poet dorostenc: 17

Poet vedoucch: 8

Poet dn: 7

Msto: chata na umav

Kesansk dorost v Hornch Poernicch, Jarn przdniny 2010 a Bh = krsn vzpomnky


Jar ky

KONEC


Jar ky

Pt ahoj!!


ad
  • Login