Wyk ad 1 wprowadzenie
Download
1 / 32

Bazy danych - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Wykład 1 - Wprowadzenie. Bazy danych. Literatura. [1] System zarządzania bazą danych Oracle 7 i Oracle 8 /R. Wrembel, J. Jezierski, M. Zakrzewicz, wyd. Nakom, Poznań, 2000. [2] Poznaj Oracle 8 /D. Austin, wyd. Mikom, Warszawa , 1999.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bazy danych' - miles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Literatura
Literatura

[1] System zarządzania bazą danych Oracle 7 i Oracle 8 /R. Wrembel, J. Jezierski, M. Zakrzewicz, wyd. Nakom, Poznań, 2000.

[2] Poznaj Oracle 8 /D. Austin, wyd. Mikom, Warszawa , 1999.

[3] Oracle - łatwiejszy niż przypuszczasz /J. Gnybek. Gliwice : Helion, 1996.

[4] Learning Oracle PL/SQL /B. Pribyl, S. Feuerstein. Beijing : O’Reilly, 2002.

[5] Oracle database 11g :kompendium administratora /K. Loney , Gliwice : Helion, 2010.

[6] HTML 4 :biblia /B. Pfaffenberger, B. Karow. Gliwice : Helion, 2001.

[7] UML dla każdego :Ujednolicony Język Modelowania - wyrażanie związków między klasami w projektowaniu obiektowym /J. Schmuller.

Gliwice : Helion, 2003.

[8] UML - przewodnik użytkownika /G. Booch, J. Rumbaugh, J. , Warszawa : WNT, 2002.

[9] Techniczne podstawy systemów klient-serwer /C. L. Hall. Warszawa : WNT, 1996.

[10] Postawy języka C++/S. Lippman, WNT Warszawa, 2001.


Zastosowania
Zastosowania

• systemy bankowe (bankomat)

• systemy masowej obsługi (hipermarket)

• rezerwacja biletów lotniczych

• telefonia komórkowa (sms)

• Dziekanat Wydziału Elektroniki

• toto-lotek

• policja (ewidencja przestępców, rejestr samochodów)

• rejestry sądowe, księgi wieczyste

• ankiety internetowe

• sklepy internetowe

• gry internetowe

• system audiotele

• biblioteka PWr.


Kryteria klasyfikacji b d
Kryteria klasyfikacji b.d.

• wielkość

• liczba odwołań

• stopień ważności informacji

• struktura informacji

• implementacja komputerowa


Cele i zadania
Cele i zadania

• wysoka jakość danych, wiarygodność i spójność

• bezpieczeństwo (przed niepowołanym dostępem do informacji i utratą danych)

• szybki dostęp do informacji (wielozadaniowość)

• prosta obsługa systemu


Konkluzje
Konkluzje

• informacja jako dobro materialne

• wpływ specyfiki informacji na metodę projektowania bazy danych

• celowość budowania modelu

6


Poj cie pliku i procesu
Pojęcie pliku i procesu

 • Plik — ciąg bajtów, przechowuje się wskaźnik do początku ciągu, ciąg zakończony jest umowną wartością oznaczającą jego koniec.

 • Proces — instancja programu w trakcie uruchomienia.

 • Baza danych = pliki + procesy.

 • Pliki — przechowują informacje

 • Procesy — zarządzają przepływem informacji
Transakcyjne bazy danych
Transakcyjne bazy danych

tutaj komunikują się pomiędzy sobą dwa procesy

— większe bezpieczeństwo

— większa elastyczność (wielozadaniowość)


Poj cie klienta i serwera
Pojęcie klienta i serwera

 • Klient — proces który prosi o (zleca) wykonanie pewnej usługi.

 • Serwer — proces czekający na zlecenia klientów i realizujący je (nie mylić, tego samego określenia używa się potocznie dla określenia fizycznej maszyny – komputera — dedykowanego do wykonywania procesów serwerowych).


Transakcja
Transakcja

 • serwer jest uruchomiony i śpi (czeka, czuwa)

 • klient przesyła zlecenie do serwera

 • serwer budzi się i wykonuje szereg procesów mających na celu realizację zlecenia

 • klient czeka

 • serwer wysyła odpowiedź do klienta

 • klient odbiera odpowiedź

 • serwer jest uruchomiony i śpi (czeka, czuwa)


Popularne systemy b d
Popularne systemy b.d.

 • dBase

 • Clipper

 • Firefox

 • MS Access

 • MySql

 • SQL Server

 • PostgreSQl

 • Sybase

 • Informix

 • SAS

 • Oracle


Komunikacja warstwowa
Komunikacja warstwowa

Kapitanowie grają w szachy („na odległość”)

Pośrednicy zapisują kody ruchów (np. c1-c2) i zanoszą na pokład

Operatorzy zamieniają kody na impulsy alfabetu Morse’a

Jak umożliwić rozgrywanie 2 partii jednocześnie?


Warstwowy model sieci
Warstwowy model sieci

R. Stevens, Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix, WNT, Warszawa, 1996.


Poj cie protoko u
Pojęcie protokołu

Protokół – zespół reguł umożliwiających komunikację, standard pozwalający na przekazywanie informacji pomiędzy warstwami, w sposób zrozumiały po obu stronach, łączenie danych w większe paczki itp.Poj cie rekordu
Pojęcie rekordu

Rekord — paczka wartości ustalonych atrybutów (tzw. pól) np. imię, nazwisko, pesel, nip, adres, data urodzenia, płeć.

Przykład poglądowy w języku C++:

struct liczba_zespolona {double re,im;};

...

liczba_zespolona Z; Z.re=0;Z.im=0; cout<<”Z=”<<re<<”+j”<<im;


Poj cie obiektu
Pojęcie obiektu

 • Obiekt — oprócz pól zawiera także metody np. do przetwarzania wartości pól i komunikacji z innymi obiektami

  Przykład poglądowy w języku C++:

  class liczba_zespolona

  {

  double re,im;

  public:

  void ustaw_re(double x) {re=x;};

  void ustaw_im(double y) {im=y;};

  void wyswietl(void) {cout<<re<<”+j”<<im;};

  };

  ...

  liczba_zespolona Z;

  //Z.re=0;Z.im=0; — bła˛d — brak doste˛pu do pól re i im

  Z.ustaw_re(0);Z.ustaw_im(0); Z.wyswietl();


Cechy podej cia obiektowego
Cechy podejścia obiektowego

 • hermetyczność (tzw. enkapsulacja) — zamknięcie powiązanych danych w „kapsułce”, i udostępnianie ich tylko poprzez interfejs publiczny kontrolujący poprawność;

 • dziedziczenie — programowanie od ogółu do szczegółu, definiowanie klas obiektów na bazie już istniejących;

 • polimorfizm — dzięki mechanizmowi przeciażania, metody dla różnych typów obiektów mogą być uruchamiane tym samym poleceniem;


Techniki programowania obiektowego
Techniki programowania obiektowego

Przeciążanie funkcji

różna liczba argumentów, różne typy argumentów, parametry domyślne, rozstrzyganie

void fun(int i) {cout<<”\nfun1: i= ”<<i;}

void fun(double d) {cout<<”\nfun2: d= ”<<d;}

void main(void)

{

clrscr();

fun(5);

fun(5.0);

}


Przeci anie c d
Przeciążanie (c.d.)

argumenty opcjonalne, wartości domyślne

int sum(int a, int b, int c=10, int mnoznik=1)

{

return( mnoznik*(a+b+c) );

}

void main(void)

{

clrscr();

cout<<”\n”<< sum(0,0);

cout<<”\n”<< sum(0,0,1);

cout<<”\n”<< sum(1,1,100,2);

}


Szablony funkcji parametryzacja typu
Szablony funkcji – parametryzacja typu

T gre(T x, T y)

{

if(x>y) return(x); //funkcja gre() zadziała dla wszystkich

else return(y); //typów (klas) dla których zdefiniowany jest

} //operator porównywania >

void main()

{ clrscr();

int i=0,j=1; cout<<gre(i,j);

double x=0.22,y=0.88; cout<<”\n”<<gre(x,y);

}


Szablony klas parametryzacja typu c d
Szablony klas – parametryzacja typu (c.d.)

template <class T>

class Vector

{

T *data;

int size;

public:

Vector(int);

~Vector( ) { delete[ ] data; }

T& operator[ ] (int i) { return data[i]; } //przeciążany operator []

};


template <class T> Vector<T>::Vector(int n)

{

data = new T[n]; size = n;

};

void main()

{

Vector<int> x(3); // skonstruowanie wektora 3-elementowego typu int

x[0] = 1; x[1] = 2; x[2] = 3;

cout<<”\n”<<x[0]<<”\n”<<x[1]<<”\n”<<x[2];

getch();

}


Dziedziczenie
Dziedziczenie

class figura { //klasa podstawowa (bazowa) - abstrakcyjna

public:

void kuku(void) {cout<<"\nKuku";};

virtual double pole(void)=0; //funkcja wirtualna

};

class kwadrat:public figura{ //klasa pochodna

double a;

public:

kwadrat(double x) {a=x;};

double pole(void) {return(a*a);};

};


Elementy algebry relacji
Elementy algebry relacji

Relacje

Osoba (imię, nazwisko, pesel, data_ur, płeć)

Samochód (nr_rejestr, rocznik, marka, poj_siln, pesel_właściciela)


Selekcja
Selekcja

Wybieramy podzbiór relacji

Przykład. Z tabeli osób wybieramy te wiersze (całe) dla których w polu płeć występuje warość mężczyzna

Przykład. Z tabeli samochodów wybieramy te wiersze, w których nr_rejestr rozpoczyna się od DW….


Projekcja rzut
Projekcja (rzut)

Wybieramy niektóre kolumny.

Przykład. Wybieramy tylko numery pesel (jedną kolumnę) z tablicy osób.

Przykład. Wybieramy numery pesel (projekcja), ale tylko te które należą do mężczyzn (selekcja).


R nica
Różnica

Podobnie jak różnica zbiorów:

A \ B – elementy które należą do zbioru A, i jednocześnie nie należą do zbioru B


Iloczyn kartezja ski
Iloczyn kartezjański

A×B - Zbiór wszystkich możliwych par, w których pierwszy element należy do A, a drugi element należy do B

Przykład

A – numery pesel mężczyzn

B – numery pesel kobiet

A×B – wszystkie możliwe pary (mieszane)

Liczba możliwych par jest równa iloczynowi liczby mężczyzn i liczby kobiet


Z czenie
Złączenie

Równozłączenie – iloczyn kartezjański, a następnie selekcja z warunkiem równości wartości pewnego atrybutu (wspólnego) z obu tabel

Złączenie naturalne – dodatkowo usuwane są powtarzające się atrybuty (te porównywane)

Złączenie zewnętrzne – w wyniku pozostają wiersze nie mające odpowiednika


ad