A lar
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

ÇAĞLAR PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÇAĞLAR. Karanlık çağ İlk çağ Orta çağ Yakın çağ. KARANLIK ÇAĞ.

Download Presentation

ÇAĞLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A lar

ÇAĞLAR

Karanlık çağ

İlk çağ

Orta çağ

Yakın çağ


Karanlik a

KARANLIK ÇAĞ

 • Karanlık Çağ bazı Avrupalılar tarafında Orta Çağ'ın ilk dönemine (476-1000) verilen addır. Roma İmparatorluğu'nun yıkıldığı tarihten başlayarak Avrupa'nın tekrar güçlenmeye başladığı 1000 yılı civarına kadar olan dönemi kapsar.


A lar

İLK ÇAĞ

 • M.Ö. 3500'de yazının bulunmasıyla başlayıp 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına kadar devam eden tarihi dönemdir. Bazı tarihçilere göre ise 375 yılında meydana gelen Kavimler Göçü, bazı tarihçilere göre de 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması bu dönemin sonu olarak kabul edilir


Orta a

ORTA ÇAĞ

 • Orta Çağ, Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılışında, ortada kalan çağa verilen isimdir. Kavimler Göçü ile başlayıp İstanbul'un (ms.1453) Fatih Sultan Mehmet tarafından fethine kadar geçen dönemdir. Bu üç çağ: Antikitenin klasik uygarlıkları (Antik Çağ), Orta Çağ ve ModernZamanlar'dır. Batı Avrupa'nın Orta Çağ'ı genellikle Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile ulusal monarşilerin yükselişi,


Yakin a

YAKIN ÇAĞ

 • Günümüzdeki anlamıyla cumhuriyet ve demokrasi ortaya çıktı.

 • Fransız İhtilali'nin etkisiyle milliyetçilik akımları doğdu, bu akım milli devletlerin doğmasına ve imparatorlukların yıkılmasına ortam hazırladı

 • Sanayi Devrimi gerçekleşti bu durum sömürge yarışını hızlandırdı.

 • Kapitalizm, Sosyalizm ve Liberalizm gibi sistemler ortaya çıktı.

 • I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı ortaya çıktı.


 • Login