slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
KARDIÁLNE BIOMARKERY – PRÍNOS ALEBO CHAOS ? MUDr. K atar ína Daňová, PhD.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

KARDIÁLNE BIOMARKERY – PRÍNOS ALEBO CHAOS ? MUDr. K atar ína Daňová, PhD. - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

KARDIÁLNE BIOMARKERY – PRÍNOS ALEBO CHAOS ? MUDr. K atar ína Daňová, PhD. ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY, NÚSCH, a.s. BRATISLAVA. UNIVERZÁLNA DEFINÍCIA INFARKTU MYOKARDU KRITÉRIÁ MYOKARDIÁLNEHO INFARKTU MYOKARDIÁLNA NEKRÓZA :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KARDIÁLNE BIOMARKERY – PRÍNOS ALEBO CHAOS ? MUDr. K atar ína Daňová, PhD.' - milek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KARDIÁLNE BIOMARKERY – PRÍNOS ALEBO CHAOS ?

MUDr. Katarína Daňová, PhD.

ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY, NÚSCH, a.s. BRATISLAVA

slide2

UNIVERZÁLNA DEFINÍCIA INFARKTU MYOKARDU

KRITÉRIÁ MYOKARDIÁLNEHO INFARKTU

MYOKARDIÁLNA NEKRÓZA :

DETEKCIA VZOSTUPU A/ALEBO POKLESU KARDIÁLNYCH BIOMARKEROV – PREDNOSTNE TROPONÍNOV S ASPOŇ JEDNOU HODNOTOU NAD 99 PERCENTIL HORNÉHO REFERENČNÉHO LIMITU

S ASPOŇ JEDNÝM DÔKAZOM MYOKARDIÁLNEJ ISCHÉMIE Z NASLEDUJÚCICH :

• SYMPTÓMY ISCHÉMIE MYOKARDU

• NOVÉ ZMENY ST SEGMENTU, BĽTR

• VÝVOJ NOVÝCH Q VĹN

• STRATA VIABILITY

• PORUCHY KINETIKY MYOKARDU

ESC/ ACCF / AHA / WHF expert consensus document

Universal Definition of Myocardial Infarction

Thygesen, K., Alpert, J.S., White, H.D. on behalf of the Joint Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. Eur. Heart J., 28, 2007, 2525-2538.

slide3

Kritériá požadované pre určenie diagnostickej rozhodovacej hodnoty (cut off, decision limit) – stanovenie koncentrácie 99 percentilu referenčného súboru klinicky zdravých osôb s analytickou nepresnosťou CV ≤ 10%

ESC/ ACCF / AHA / WHF expert consensus document

Universal Definition of Myocardial Infarction

Thygesen, K., Alpert, J.S., White, H.D. on behalf of the Joint Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. Eur. Heart J., 28, 2007, 2525-2538.

ACC / AHA GUIDELINE REVISION

ACC /AHA Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina / Non-ST –Elevation Myocardial Infarction. Anderson, J.L. et al. J. Am. Coll. Cardiol., 50, 2007, 7.

National Academy of Clinical Biochemistry and IFCC Committee for Standardization of Markers of Cardiac Damage Laboratory Medicine Practice Guidelines: Analytical Issues for Biochemical Markers of Acute Coronary Syndromes. Clin. Chem., 53, 2007, 4.

National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines: Clinical Characteristics and Utilization of Biochemical Markers of Acute Coronary Syndromes. Clin. Chem., 53, 2007, 4.

slide4

Distribúcia hodnôt hs cTnT v zdravej populácii

Saenger, A.K., Beyrau, R., Braun, S. et al.: Multicenter analytical validation of a high-sensitive troponin T assay. Clin. Chim. Acta, 412, 2011, 784-754.

Giannitsis, E., Kurz, K., Hallermayer, K. et al.: Analytical validation of high-sensitivity cardiac troponin T assay.. Clin. Chem., 56, 2010, 254-261.

pr iny zv enia koncentr cie tropon nu bez aterotromb zy koron rnych art ri
Príčiny zvýšenia koncentrácie troponínu bez aterotrombózy koronárnych artérií

Demand ischemia

supraventrikulárna tachykardia/AF, LVH, anémia, hypotenzia

Priame poškodenia myokardu

kontúzia, kardioverzia, infiltratívne ochorenia m.,myokarditis,Htx,

chemoterapia

Myokardiálne prepätie

kongestívne SZ, PE, Pľúcna hypertenzia alebo COPD

CHRI

Sepsa/systémové zápalové procesy

Intrakraniálna patológia

krvácanie do mozgu, MCP

Daubert, M.A., Jeremias, A.: The utility of troponin measurement to detect

myocardial infarction: review of the current findings. Vascular health and risk

management, 6, 2010, 691-699.

biologick variabilita short and long term biological variation in hs ctnt
Biologická variabilitaShort– and long–term biological variation in hs cTnT

Short-term Long-term

Variable (0-4 h) (0-8 weeks)

Analytical variation

CVA´ %a53.5 98

Biological variation

CVI´ % 48.2 94

CVG´ % 85.9 94

II 0.84 1.4

RCV, log-normal increase, %b 84.6 315

Mean δ increase, % 58 103.4

Mean δ decrease, % 57.5 87

a Based on duplicate results.

b Cls of 80 % and 95 % were used to calculate the RCV for short- and long-term biological variation, respectively.

Vasile, V.C., Saenger, A.K., Kroning, J.M., Jaffe, A.S.: Biological and analytical variability of a novel high-sensitivity cardiac troponin T assay. Clin. Chem., 56, 2010, 1086-1090.

slide7

Biologická variabilita

Short– and long–term biological variation in cTnl

Short-term Long-term

Variable (0-4 h) (0-8 weeks)

Analytical variation

CVA´ %a 8.3 15

Biological variation

CVI´ % 9.7 14

CVG´ % 57 63

II 0.21 0.39

RCV: log normal increase, % + 46 + 81

RCV: log-normal decrease, % - 32 - 45

a Based on duplicate results.

Wu, A.H.B., Lu, Q.A., Todd, J. et al.: Short- and long- term biological variation in cardiac troponin I measured with a high-sensitivity assay: implications for clinical practice. Clin. Chem., 55, 2009, 52-58.

slide8

hs cTnT a AKS

Giannitsis, E., Kurz, K., Hallermayer, K. et al.: Analytical validation of high-sensitivity cardiac troponin T assay.. Clin. Chem., 56, 2010, 254-261.

slide9

hs cTnT a predikcia rizika

Omland, T., de Lemos, J.A., Sabatine, M.S. et al.: A sensitive cardiac troponin T assay in stable coronary artery disease. N. Engl. J. Med., 361, 2009, 2538-2547.

slide10

Závery I.

 • Najvyššia diagnostická presnosť u AKS
 • Zlepšená senzitivita, obzvlášť u pacientov
 • s krátkou dobou od začiatku symptómov –
 • včasnejší dôkaz nekrózy myokardu
 • Diferenciálnu diagnostiku akútnych
 • koronárnych syndrómov
 • Prognostický význam stanovenia hs cTn
slide11

Závery IIa.

 • Častá „pozitivita“ nálezov - zvýšená
 • analytická senzitivita a presnosť výmenou
 • za nižšiu diagnostickú špecificitu, cut-off pre
 • rôzne klinické stavy?
 • Nutnosť serial testing
 • Stanovenia kritických rozdielov, aká je
 • signifikantná zmena koncentrácie? RCV? ,
 • delta change?
slide12

Závery IIb.

 • Stanovenie časových algoritmov vyšetrení
 • (3-6? 6-9?)
 • Vplyv veku, pohlavia ?
slide13

Závery III.

 • Vyšetrenie troponínov by sa vždy malo robiť
 • v klinicky odôvodnených prípadoch.
 • Zvýšené koncentrácie troponínov by sa mali
 • vždy vyhodnocovať v klinickom kontexte.
slide14

BNP / NT-proBNP ...

Satelitné sympózium Roche, XVI. kongres SKS, Bratislava, 22. septembra 2011

Satelitné sympózium Roche, XVI. kongres SKS, Bratislava, 6. októbra 2011

bnp nt probnp
BNP/NT-proBNP

NP sa vylučujú zo srdca ako odpoveď na tlakové a/alebo objemové preťaženie.

Nie sú špecifické pre HF ani pre ochorenie srdca.

Januzzi, J.L., Chen-Tournoux, A.A., Moe,G.: Amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide testing for the diagnosis or exclusion of heart failure in patients with acutesymptoms. Am.J.Cardiol., 101, 2008, Suppl.

slide16

BNP a NT-proBNP a srdcové zlyhanie

Vyhodnotenie pacienta v akútnom stave

Odhad prognózy

Monitoring a riadenie/vedenie liečby

slide17

Koncentrácia NT-proBNP u pacientov s akútnou dyspnoe podľa konečnej diagnózy

Januzzi, J.L. Jr., Camargo, C.A., Anwarudin, S. et all.: The N-terminal pro-BNP investigation of dyspnea in the emergency department (PRIDE) study. Am.J.Cardiol., 95, 2005.

slide18

Vzťah medzi koncentráciou NT-proBNP a krátkodobou mortalitou akútneho srdcového zlyhania

Januzzi, J.L. Jr., van Kimmenade, R., Lainchbury, J. et al.: NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients. The international collaborative of NT-proBNP study. Eur.Heart.J., 27, 2006.

slide19

Čo spôsobuje „falošné negatívne“ koncentrácie NP ?

Niekedy sa to stáva bez vysvetlenia!

Mitrálna regurgitácia

Pľúcny edém

Terminálne štádium SZ

Chronické, viac kompenzované SZ

Ne-systolické SZ

obezita

Omland, 2010

slide20

Z Á V E R Y I.

NP sú nešpecifickým markerom postihnutia srdca, ale tiež súčasne novým markerom kardiovaskulárneho rizika.

NP majú zásadný význam pre diagnostiku SZ (vyššia diagnostická efektivita než EKG, RTG a klinické príznaky).

Rozhodujúca je jednak negatívna prediktívna hodnota, ale aj zvyšujúca sa pravdepodobnosť SZ so stúpajúcimi koncentráciami BNP, NT-proBNP.

Na základe NP sa nedá spoľahlivo odlíšiť zlyhávanie pravej od zlyhávania ľavej komory.

Interpretáciu výsledkov treba robiť s ohľadom na vek pacientov (obezita, renálne zlyhanie).

slide21

Z Á V E R Y II.

NP majú výrazný prognostický potenciál (plánovanie odberov, absolútne hodnoty, zmeny v čase).

Prognostický význam – vývoj SZ, koronárnych príhod, kardiologickí vysoko rizikoví pacienti, bežná populácia.

Posúdenie prognózy akútne dekompenzovaného chronického zlyhania NT-proBNP nad 1 000 ng/l (dlhodobá) prognóza, nad 5 000 ng/l (krátkodobá prognóza).

Pokles koncentrácie NP o 30 % v odpovedi na liečbu je znakom dobrej prognózy.

Medzi BNP a NT-proBNP nie sú rozdiely v diagnostickej efektivite medzi producentmi rôznych súprav.

z v e r y iii
Z Á V E R Y III.

Existujú významné rozdiely medzi hodnotami poskytovanými jednotlivými diagnostickými súpravami.

Medzi metódami stanovenia BNP existuje veľká heterogenita.

Medzi metódami NT-pro BNP existuje podstatne menšia variabilita.

Predanalytické podmienky sú podstatne náročnejšie pri stanovení BNP.

Vplyv fyzickej záťaže na stanovenie BNP a NT-proBNP.

Nevyjasnené niektoré skutočnosti – fragmentácia molekúl, glykozylácia molekúl, skrížená imunoreaktivita. Klinickú výpovednú hodnotu neovplyvňujú.

Dynamické zmeny koncentrácií v patologických situáciách sú natoľko výrazné, že biologická variabilita úlohu NP v klinickej praxi neznižuje.

Oba druhy vyšetrení nie sú štandardizované.

slide23

Ďakujem Vám za pozornosť

Satelitné sympózium Roche, XVI. kongres SKS, Bratislava, 6. októbra 2011

ad