ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ - PowerPoint PPT Presentation

St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav
Download
1 / 42

 • 270 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ. DR. CENGİZ KÖKSAL KARTAL KOŞUYOLU Y.İ.E.A.H . ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI. 2. DÜNYA SAVAŞI KORE SAVAŞI AFGANİSTAN SAVAŞI IRAK SAVAŞI. ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI. Modern vasküler cerrahide ilerlemenin unsurları.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ

DR. CENGİZ KÖKSAL

KARTAL KOŞUYOLU Y.İ.E.A.H.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalari

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • 2. DÜNYA SAVAŞI

 • KORE SAVAŞI

 • AFGANİSTAN SAVAŞI

 • IRAK SAVAŞI

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalari1

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Modern vask ler cerrahide ilerlemenin unsurlar

Modern vasküler cerrahide ilerlemenin unsurları

 • Modern görüntüleme teknikleri (BT anjiyografi)

 • Endovasküler girişimler

 • Hastanın fizyolojisianlamak- Önce yaşam

  İskemi? Kanama?

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalari2

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • Penetran yaralanmalar: (Üst extremitenin en önemli non-iyatrojenik yaralanma nedeni)

  -Kurşunlanma

  -Delici kesici alet yaralanmaları

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalari3

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • Künt travmalar

  -Trafik kazaları (hava yastığı & emniyet kemeri)

  -Yüksekten düşme

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalari4

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • İyatrojenik yaralanmalar

  -Hemoraji-hematom

  -Psödoanevrizma

  -Arteriovenöz fistül

  -Arteryeltromboz

  -Arteryelemboli

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalari5

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • İyatrojenik yaralanmalar

  -Kadın hasta

  -İleri yaş

  -Obesite

  -Antikoagulan kullanımı

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalari6

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • Sonucu etkileyen faktörler

  -Yaralanma mekanizması yani yaralanmaya neden olan etken

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

TANI

 • Hard signs:

  -Pulsatile kanama

  -Büyüyen hematom

  -Distal nabızların alınamaması

  -İskemik kol (5 P bulgusu)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

TANI

 • Softsigns

  -Fraktür

  -Hematom

  -Üfürüm

  -Azalmış kapiller geri dolum

  -ABI<1.0

  -Kanama hikayesi

  -Hipotansiyon

  -Yumuşak doku hasarı

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

TANI

 • 514 penetranextremite yaralanması

 • 105 yüksek riskli hasta (pulsedefisit, nörolojik defisit, kurşunlanma)

  -%36 hastada anjiyografi ile arter yaralanması saptandı.

 • 151 orta riskli hasta (1 veya daha fazla softsign, ABI<1.0)

  -%26 hastada anjiyografi ile arter yaralanması saptandı.

  *Schwartz M, et al. Theindicationsforarteriography in penetratingextremitytrauma. A prospectiveanalysis. J VascSurg, 17; 166, 1993.


Tani y ntemler

TANI YÖNTEMLERİ

 • Basit el dopleri (distalde sinyal)

 • ABI

 • Doppler USG

 • Basit anjiografi

 • Konvansiyonel Anjiyografi veya DSA

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Cerrah tedav de temel prens pler

CERRAHİ TEDAVİDE TEMEL PRENSİPLER

 • Kanamanın kontrolü (önce hayat, sonra extremite)

  -Elle veya parmakla basmak

  -Turnike ile kontrol (Kollateral dolaşım???)

  -Balon katater ile tamponad (özellikle subklavyen arter için)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Cerrah tedav de temel prens pler1

CERRAHİ TEDAVİDE TEMEL PRENSİPLER

 • Sağlam bir extremite ameliyat sahasına alınmalı

 • Kendini sınırlamış hematom

 • Proximal kontrol:

  -Cerrahi explorasyon

  -Endolüminal balon okluder

  -Turnike ile kontrol

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Proximal sa subklavyen arter kontrol

Proximal sağ subklavyen arter kontrolü

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Proximal sol subklavyen arter kontrol

Proximal sol subklavyen arter kontrolü

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extremite arteryel yaralanma ekilleri

Üst extremitearteryel yaralanma şekilleri

 • Penetran yaralanmalarda:

  -Basit laserasyon

  -Kısmı duvar kaybı

  -Arterin transekte olması

  -Geç termik hasara bağlı darlıklar

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extremite arteryel yaralanma ekilleri1

Üst extremitearteryel yaralanma şekilleri

 • Künt travmalarda

  -İntimalflep

  -Kısmı veya tam parçalanma

  -Major damar dallarının kopması

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarda cerrah tedav

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARDA CERRAHİ TEDAVİ

 • Arteryel tamir tekniğini seçerken primer determinant hastanın fizyolojisi (asidoz, hipotermi, şuur durumu)

 • “Hasar kontrol stratejisi” basamaklı tedavi “bailout” prosedürü (geçici çözüm)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Basit tamir ve vask ler hasar kontrol y ntemleri

Basit tamir ve vasküler hasar kontrol yöntemleri

 • Lateral dikiş

 • Bağlama

 • Geçici intraluminalshunt

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarda cerrah tedav1

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARDA CERRAHİ TEDAVİ

 • Debridman

 • Arter proximal ve distalinintrombektomisi

 • Distal ve proximal yatağın heparinle yıkanması

 • Vasospazmın aşılması

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Tam r tekn kler

TAMİR TEKNİKLERİ

 • Lateral dikiş

 • Uç-uca anastamoz

 • Greftinterpozisyonu

 • Baypas

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Reperf zyon hasari

REPERFÜZYON HASARI

 • Uzun süreli iskemilerde

 • No reflow fenomen

 • Serbest O2 radikalleri

 • Kompartman sendromu

  Fasiyotomi

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Subklavyen axiller arter yaralanmalar

Subklavyen-axiller arter yaralanmaları

 • Subklavyen arter yaralanmalarında mortalite %6 (zor ulaşım, klavikulayı kes)

 • Sıklıkla penetren yaralanmalardır.

 • 1. kot dislokasyonu

 • Kritik kol iskemisi sık rastlanmaz

 • Explorasyonu daha zordur.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Brakiyal radiyal brakiyal arter yaralanmalar

Brakiyal, radiyal, brakiyal arter yaralanmaları

 • Penetran ve iyatrojenik

  yaralanmalar

 • Kritik kol iskemisi nadir

 • Radiyal ve ulnar arter

  bağlanabilir???

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Nce ya am

ÖNCE YAŞAM!!!!!

 • MESS (MangledExtremitySeverityScore)

 • MESI (MangledExtremitySeeverityIndex)

 • PSI (PredictiveSalvageIndex)

 • LSI (LimbSalvageIndex)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Ba ar s z extremiteyi kurtarma abalar

Başarısız Extremiteyi Kurtarma Çabaları

 • Hastane kalış süresini uzatır.

 • Mükerrer cerrahi girişimler ve fizyolojik travma

 • Ağrı

 • Psişik travma

 • Maddi yük

  MESS score≥7 %100 amputasyon

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Ortopedik yumu ak doku ve sinir hasar ile olan st extremite arteryel yaralanmalar

Ortopedik, yumuşak doku ve sinir hasarı ile olan üst extremitearteryel yaralanmaları

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Kemik k r klar ile olan st extremite arteryel yaralanmalar

Kemik kırıkları ile olan üst extremitearteryel yaralanmaları

 • Önce arteryel devamlılık ancak…

  -Externalfixatör

  -Geçici shunt

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Sinir hasar ile olan st extremite arteryel yaralanmalar

Sinir hasarı ile olan üst extremitearteryel yaralanmaları

 • Üst extremite yaralanmalarının %50’si sinir yaralanmaları ile beraberdir.

 • Sıklıkla acil müdahale gerektirmez.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

 • 113 hasta, 130 vasküler travma (2000-2004)

 • 2 axiller, 18 brakiyal, 69 radiyal ve ulnar arter

 • %81’i penetran

 • %20’sinde sinir hasarı ve %18’inde fraktür

 • Brakiyal arter için%44 end-to-end

  %28 safenveninterpoz.

  %17 ligasyon

 • Ulnar ve Radiyal arter

  %52 ligasyon

  %48 dikiş

 • Fasiyotomi%0

 • Amputasyon%2.6

 • Mortalite%4.4

  Fonksiyonel extremite??????

  Rasouli MR, et al. Civiliantraumaticinjuries of theupperextremity. ATCS 2009; 15: 389-93

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

 • 2001-2005

 • 115 periferikvasküler yaralanma (58 üst extremitearteryel yaralanma)

 • Künt travma (%50.5) TK

 • Penetran travma (%33)

 • Brakiyal arter yaralanması %51

 • Greftinterpozisyonu%53

 • Limbsalvage %100

  Shalabi R, et al. Vascularinjuries of theupperextremity.

  J VascBras 2006.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

 • 1992-2006, 189 üst extremitearteryel yaralanma (sivil, iyatrojenik ve askeri)

 • Brakiyal arter (%55), axiller arter (%21), antebrakiyal (%21), subklavyen arter (%2)

 • 3 erken, 7 geç amputasyon

 • Fasiyotomi %9.6

 • In-hospitalmortalite %2.4

  erken grefttrombozu, kompartman sendromu, eşlik eden kemik ve sinir hasarı ampt. İçin risk faktörleri

  Dragos M, et al. Upperextremityarterialinjuries: factorsinfluencingtreatmentaoutcome. Injury2006.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav

 • 2004-2005 2.473 yaralı

 • 43(%1.7 üst extremite) 83 (%3.3) alt extremite

 • 10 (%23)subklavyen arter

 • 25 (%58)Brakiyal arter

 • 10 (%23)Ulnar&radiyal arter

 • 11 hasta(%26 önsafta), 6 hasta (%14) geçici shunt

 • 28 greftinterpoz, 10 tamir, 8 ligasyon

 • 4 hasta erken amputasyon

  Clause WB, et al. Upperextremityvascularınjury: A currentIn-TheatrewartimereportfromoperationIraqıfreedom. AnnVascSurg, 2006.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Te ekk r eder m

TEŞEKKÜR EDERİM….

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


 • Login