St extrem te arteryel yaralanmalarinda tani ve tedav
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ. DR. CENGİZ KÖKSAL KARTAL KOŞUYOLU Y.İ.E.A.H . ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI. 2. DÜNYA SAVAŞI KORE SAVAŞI AFGANİSTAN SAVAŞI IRAK SAVAŞI. ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI. Modern vasküler cerrahide ilerlemenin unsurları.

Download Presentation

ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARINDA TANI VE TEDAVİ

DR. CENGİZ KÖKSAL

KARTAL KOŞUYOLU Y.İ.E.A.H.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • 2. DÜNYA SAVAŞI

 • KORE SAVAŞI

 • AFGANİSTAN SAVAŞI

 • IRAK SAVAŞI

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Modern vasküler cerrahide ilerlemenin unsurları

 • Modern görüntüleme teknikleri (BT anjiyografi)

 • Endovasküler girişimler

 • Hastanın fizyolojisianlamak- Önce yaşam

  İskemi? Kanama?

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • Penetran yaralanmalar: (Üst extremitenin en önemli non-iyatrojenik yaralanma nedeni)

  -Kurşunlanma

  -Delici kesici alet yaralanmaları

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • Künt travmalar

  -Trafik kazaları (hava yastığı & emniyet kemeri)

  -Yüksekten düşme

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • İyatrojenik yaralanmalar

  -Hemoraji-hematom

  -Psödoanevrizma

  -Arteriovenöz fistül

  -Arteryeltromboz

  -Arteryelemboli

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • İyatrojenik yaralanmalar

  -Kadın hasta

  -İleri yaş

  -Obesite

  -Antikoagulan kullanımı

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARI

 • Sonucu etkileyen faktörler

  -Yaralanma mekanizması yani yaralanmaya neden olan etken

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


TANI

 • Hard signs:

  -Pulsatile kanama

  -Büyüyen hematom

  -Distal nabızların alınamaması

  -İskemik kol (5 P bulgusu)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


TANI

 • Softsigns

  -Fraktür

  -Hematom

  -Üfürüm

  -Azalmış kapiller geri dolum

  -ABI<1.0

  -Kanama hikayesi

  -Hipotansiyon

  -Yumuşak doku hasarı

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


TANI

 • 514 penetranextremite yaralanması

 • 105 yüksek riskli hasta (pulsedefisit, nörolojik defisit, kurşunlanma)

  -%36 hastada anjiyografi ile arter yaralanması saptandı.

 • 151 orta riskli hasta (1 veya daha fazla softsign, ABI<1.0)

  -%26 hastada anjiyografi ile arter yaralanması saptandı.

  *Schwartz M, et al. Theindicationsforarteriography in penetratingextremitytrauma. A prospectiveanalysis. J VascSurg, 17; 166, 1993.


TANI YÖNTEMLERİ

 • Basit el dopleri (distalde sinyal)

 • ABI

 • Doppler USG

 • Basit anjiografi

 • Konvansiyonel Anjiyografi veya DSA

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


CERRAHİ TEDAVİDE TEMEL PRENSİPLER

 • Kanamanın kontrolü (önce hayat, sonra extremite)

  -Elle veya parmakla basmak

  -Turnike ile kontrol (Kollateral dolaşım???)

  -Balon katater ile tamponad (özellikle subklavyen arter için)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


CERRAHİ TEDAVİDE TEMEL PRENSİPLER

 • Sağlam bir extremite ameliyat sahasına alınmalı

 • Kendini sınırlamış hematom

 • Proximal kontrol:

  -Cerrahi explorasyon

  -Endolüminal balon okluder

  -Turnike ile kontrol

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Proximal sağ subklavyen arter kontrolü

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Proximal sol subklavyen arter kontrolü

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Üst extremitearteryel yaralanma şekilleri

 • Penetran yaralanmalarda:

  -Basit laserasyon

  -Kısmı duvar kaybı

  -Arterin transekte olması

  -Geç termik hasara bağlı darlıklar

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Üst extremitearteryel yaralanma şekilleri

 • Künt travmalarda

  -İntimalflep

  -Kısmı veya tam parçalanma

  -Major damar dallarının kopması

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARDA CERRAHİ TEDAVİ

 • Arteryel tamir tekniğini seçerken primer determinant hastanın fizyolojisi (asidoz, hipotermi, şuur durumu)

 • “Hasar kontrol stratejisi” basamaklı tedavi “bailout” prosedürü (geçici çözüm)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Basit tamir ve vasküler hasar kontrol yöntemleri

 • Lateral dikiş

 • Bağlama

 • Geçici intraluminalshunt

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÜST EXTREMİTE ARTERYEL YARALANMALARDA CERRAHİ TEDAVİ

 • Debridman

 • Arter proximal ve distalinintrombektomisi

 • Distal ve proximal yatağın heparinle yıkanması

 • Vasospazmın aşılması

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


TAMİR TEKNİKLERİ

 • Lateral dikiş

 • Uç-uca anastamoz

 • Greftinterpozisyonu

 • Baypas

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


REPERFÜZYON HASARI

 • Uzun süreli iskemilerde

 • No reflow fenomen

 • Serbest O2 radikalleri

 • Kompartman sendromu

  Fasiyotomi

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Subklavyen-axiller arter yaralanmaları

 • Subklavyen arter yaralanmalarında mortalite %6 (zor ulaşım, klavikulayı kes)

 • Sıklıkla penetren yaralanmalardır.

 • 1. kot dislokasyonu

 • Kritik kol iskemisi sık rastlanmaz

 • Explorasyonu daha zordur.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Brakiyal, radiyal, brakiyal arter yaralanmaları

 • Penetran ve iyatrojenik

  yaralanmalar

 • Kritik kol iskemisi nadir

 • Radiyal ve ulnar arter

  bağlanabilir???

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


ÖNCE YAŞAM!!!!!

 • MESS (MangledExtremitySeverityScore)

 • MESI (MangledExtremitySeeverityIndex)

 • PSI (PredictiveSalvageIndex)

 • LSI (LimbSalvageIndex)

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Başarısız Extremiteyi Kurtarma Çabaları

 • Hastane kalış süresini uzatır.

 • Mükerrer cerrahi girişimler ve fizyolojik travma

 • Ağrı

 • Psişik travma

 • Maddi yük

  MESS score≥7 %100 amputasyon

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Ortopedik, yumuşak doku ve sinir hasarı ile olan üst extremitearteryel yaralanmaları

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Kemik kırıkları ile olan üst extremitearteryel yaralanmaları

 • Önce arteryel devamlılık ancak…

  -Externalfixatör

  -Geçici shunt

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


Sinir hasarı ile olan üst extremitearteryel yaralanmaları

 • Üst extremite yaralanmalarının %50’si sinir yaralanmaları ile beraberdir.

 • Sıklıkla acil müdahale gerektirmez.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


 • 113 hasta, 130 vasküler travma (2000-2004)

 • 2 axiller, 18 brakiyal, 69 radiyal ve ulnar arter

 • %81’i penetran

 • %20’sinde sinir hasarı ve %18’inde fraktür

 • Brakiyal arter için%44 end-to-end

  %28 safenveninterpoz.

  %17 ligasyon

 • Ulnar ve Radiyal arter

  %52 ligasyon

  %48 dikiş

 • Fasiyotomi%0

 • Amputasyon%2.6

 • Mortalite%4.4

  Fonksiyonel extremite??????

  Rasouli MR, et al. Civiliantraumaticinjuries of theupperextremity. ATCS 2009; 15: 389-93

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


 • 2001-2005

 • 115 periferikvasküler yaralanma (58 üst extremitearteryel yaralanma)

 • Künt travma (%50.5) TK

 • Penetran travma (%33)

 • Brakiyal arter yaralanması %51

 • Greftinterpozisyonu%53

 • Limbsalvage %100

  Shalabi R, et al. Vascularinjuries of theupperextremity.

  J VascBras 2006.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


 • 1992-2006, 189 üst extremitearteryel yaralanma (sivil, iyatrojenik ve askeri)

 • Brakiyal arter (%55), axiller arter (%21), antebrakiyal (%21), subklavyen arter (%2)

 • 3 erken, 7 geç amputasyon

 • Fasiyotomi %9.6

 • In-hospitalmortalite %2.4

  erken grefttrombozu, kompartman sendromu, eşlik eden kemik ve sinir hasarı ampt. İçin risk faktörleri

  Dragos M, et al. Upperextremityarterialinjuries: factorsinfluencingtreatmentaoutcome. Injury2006.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


 • 2004-2005 2.473 yaralı

 • 43(%1.7 üst extremite) 83 (%3.3) alt extremite

 • 10 (%23)subklavyen arter

 • 25 (%58)Brakiyal arter

 • 10 (%23)Ulnar&radiyal arter

 • 11 hasta(%26 önsafta), 6 hasta (%14) geçici shunt

 • 28 greftinterpoz, 10 tamir, 8 ligasyon

 • 4 hasta erken amputasyon

  Clause WB, et al. Upperextremityvascularınjury: A currentIn-TheatrewartimereportfromoperationIraqıfreedom. AnnVascSurg, 2006.

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


TEŞEKKÜR EDERİM….

3-4 Mayıs, 2013-Diyarbakır Vasküler Travma Çalıştayı


 • Login