Borg bladet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Borgåbladet PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Borgåbladet. Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 // 22.10.2009. Historia. Hette från början Borgå-Bladet. Provnummer utkom 15.12.1860. 1861-1874 utkom tidningen en gång/vecka.

Download Presentation

Borgåbladet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Borgåbladet

Helena Sahri & FredrikaSundén

JG3 // 22.10.2009


Historia

 • Hette från början Borgå-Bladet.

 • Provnummer utkom 15.12.1860.

 • 1861-1874 utkom tidningen en gång/vecka.

 • Från 1861 utkom Bbl med ett nummer varje helgfri lördag, hade en upplaga på drygt 100 exemplar och kostade 5 mark per år.

 • 10.11.1976-> fem gånger/vecka.

 • Tidningen nedlagd 19.9-21.11.1900 samt 16.3-15.6.1901.


Provnumret: lördag 15.12.1860

 • Fyra sidor.

 • ”Tidningen kommer att innehålla: 1) Meddelanden om Borgå stads allmänna lif 2) Stiftsnyheter 3) Månatliga öfversikter av utlandets politiska förhållanden 4) Ariklar rörande kyrkans och skolans angelägenheter och öfriga nationella ämnen 5) Recencioner af inhemsk litteratur 6) Korrespondentartiklar 7) Originalföljetong 8) Annonser”


Provnumret: lördag 15.12.1860


Förstanumret: lördag 5.1.1861

 • Borgå underrättelser

 • Helsingfors ochLandsorten

 • Reflexioner i anledning af någranyssutkomnaLitteraturalster

 • Dikt ”Nyårsnatten”

 • Auktion

 • TillSalu, t.ex. annonsförBorgåÖl

 • Diverse

 • Societetshuset

 • Förloratochupphittat


Förstanumret: lördag 5.1.1864


Historia

 • Grundarna kom från lärarkåren vid Borgå Lyceum.

 • Största drivkraften var Gabriel Lagus, som fungerade som chefredaktör 1861-63.

 • Lagus var anhängare av nya frimodiga idéer och tidningen utkom i samma anda.

 • Efter honom hade tidningen under åtta år fyra redaktörer och var till sin karaktär en lokal dagstidning.


De förstachefredaktörerna

 • Gabriel Lagus 1861-63

 • A. Lindfors 1862-63

 • Anders J. Silfvander 1864-66

 • Rudolf Lindblad 1867-68

 • Konrad Fr. Ottelin 1868-71


Gabriel Lagus

 • Vilhelm Gabriel Lagus d.y. (1837-96)

 • Skolman och författare, gett ut skådespel och dikter.

 • Lektor i grekiska vid Viborgs gymnasium samt rektor vid samma skola.

 • Gett ut verket Den finsk-svenska litteraturens utveckling.

 • Tidningsman: redaktör för Borgåbladet 1861-63, Wiborgs Tidning 1868-72 och Östra Finland 1875-84.


Historia

 • Chefredaktör V.L. Cajander (1872-86) var svensksinnad och under hans långa period behandlade tidningen aktuella samhälleliga händelser i svekomansk anda.

 • Ändå till 1890-talet var Bbl den enda svenskspråkiga dagstidningen i Borgå och språkrör för de viktigaste handelsmännen i staden -> klarade sig trots liten spridning.

 • Största konkurrenterna = Helsingfors svenska dagstidningar.

 • Rivalen Borgå Nya Tidning grundades 1892.


Historia

 • Då Borgå Nya Tidning (BNT) grundades skrev Bbl ganska färglöst.

 • I tävlingssituationen anställde man nya redaktörer.

 • Började orientera sig mer mot Östnyland, och trängde också in på tidningen Östra Nylands område.

 • Hade fler prenumeranter än BNT, över hälften av läsarna fanns på landsbygden.

 • Förblev hela tiden lokaltidning.


Historia

 • I början av 1900-talet understödde Bbl politiskt ”äldre” svenskspråkiga intressen.

 • Framhävde sin svensksinnighet.

 • Språkstrider med Uusimaa som grundats 1895.

 • Rysslandspolitiken nämndes inte före 1905.

 • Tidningen var ändå tydligt konstitutionell och var därför nedlagd 1900 och 1901.

 • Borgå Nya Tidning lades ner 1901.


Historia

 • Borgåbladet stödde SFP och tillhörde de konstitutionella.

 • Tidningen behöll sina vita värderingar, fördömde inte Väinö Tanners regering på förhand.

 • Bbl var rätt högerinriktad, men ville inte beblanda sig med Lapporörelsen trots att de sympatiserade med dessa.

 • ”Fri och självständig svenskspråkig tidning” ”i ordets bästa bemärkelse oberoende”.


I dag


I dag

 • Tidningen har i dag en stabil upplaga på 8500 exemplar.

 • Tror på framtiden, satsar en hel del också på unga läsare.

 • Speciellt tidningens ungdomssidor som görs av en ungdomsredaktion läses av skolungdomar runt om i bygden.


Källförteckning

 • Suomen Lehdistön Historia 5

 • Uppslagsverket Finland

 • Historiska Tidningsbiblioteket, kansalliskirjasto.fi

 • Borgåbladet, bbl.fi


 • Login