โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ
Download
1 / 37

โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ขอบเขต. สืบค้นโครงการช่วยเหลือทางสังคมแบบของประเทศต่างๆ ที่อาจนำมาปรับใช้กับประเทศไทย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ' - mikasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ

อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขอบเขตโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ

 • สืบค้นโครงการช่วยเหลือทางสังคมแบบของประเทศต่างๆ ที่อาจนำมาปรับใช้กับประเทศไทย

 • ไม่ขอกล่าวถึงโครงการที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนประกันสังคม หรือ ระบบประกันสุขภาพ ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว

 • 6 ประเทศ สวีเดน สหรัฐฯ เม็กซิโก อินเดีย ออสเตรเลีย และ เกาหลีใต้


สวีเดนโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: รัฐสวัสดิการ

 • สวัสดิการสำหรับครอบครัว

  • พ่อและแม่สามารถหยุดงานได้รวมกัน 480 วัน ต่อลูกหนึ่งคน

  • หากมีลูกแฝดหยุดเพิ่มได้อีก 180 วัน

  • ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 60 วันก่อนหน้าวันกำหนดคลอด

  • ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อหยุดงานเป็นรายวัน (180 SEK ~ $30)

  • เด็กจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน (1,050 SEK ~ $175)

  • มีลูกตั้งแต่สองคนขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม (Large Family Supplement)


สวีเดนโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: รัฐสวัสดิการ

 • สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน

  • การเจ็บป่วยจากการทำงานและ

   • เงินได้จากการเจ็บป่วย (Sick pay) จากนายจ้างในช่วง 14 วันแรกของการเจ็บป่วย (ประมาณ 80% ของรายได้)

   • หากเจ็บป่วยเกิน 14 วันจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่เรียกว่า (Sickness Benefit)

  • การประกันการว่างงาน

   • เงินประกันขั้นพื้นฐาน (Basic amount) + เงินประกันที่เกี่ยวพันกับรายได้ (Income related insurance)

   • เงินประกันการว่างงานเป็นเวลา 300 วัน + 150 วันหากมีภาระเลี้ยงดูเด็กต่ำกว่า 18 (ถูกเก็บภาษี)


สวีเดนโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: รัฐสวัสดิการ

 • สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย

  • ครอบครัวรายได้ต่ำที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย

  • สำหรับผู้พิการ และ ผู้สูงอายุ

 • สวัสดิการสำหรับคนพิการ

  • ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้พิการ (Disability allowance) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างผู้ดูแล (Attendance allowance)

  • ครอบครัวเด็กพิการสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่ารถ (Car allowance) ไว้สำหรับดัดแปลงรถให้เหมาะสม


สวีเดนโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: รัฐสวัสดิการ

 • สิทธิด้านการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย

 • สวัสดิการผู้สูงอายุ

  • เงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (Old age pension) สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบ (เสียภาษี)

  • Guarantee pension สำหรับผู้ที่ไม่ได้ old age pension แต่อาศัยอยู่ในสวีเดน 40 ปีขึ้นไป

  • เงินช่วยเหลือเพื่อยังชีพ (Maintenance support) สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในระบบกองทุนผู้สูงอายุ


สวีเดนโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: รัฐสวัสดิการ

 • ต้องมีการจัดเก็บภาษีที่สูง (ภาษีเงินได้สูงสุดอยู่ที่ 60%, VAT 25%, ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 26%)

 • การรักษาพยาบาลที่ดีทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น

 • โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุ มากกว่าผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทำให้มีปัญหาด้านงบประมาณ


รูปที่ โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ1 : ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมคิดเป็นร้อยละของ GDP ในปี 2000 – 2005


รูปที่ โครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ2: รายได้จากภาษีคิดเป็นร้อยละของ GDP ในปี 2000 – 2005


Temporary assistance for needy families tamf
สหรัฐฯโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: Temporary Assistance for Needy Families (TAMF)

 • ช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่มีภาระเลี้ยงดูเด็ก ในด้านต่างๆ เช่น การให้เงินช่วยเหลือ การให้บริการดูแลเด็ก เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย

  • ให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากครอบครัว

  • ส่งเสริมการทำงานหารายได้

  • ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว

 • มีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงาน (The personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 (PRWORA)

 • บุคคลหนึ่งๆ ไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์เกินกว่า 5 ปี ตลอดชั่วชีวิตของบุคคลดังกล่าว

 • มีการกำหนดอัตราส่วนลดของสิทธิประโยชน์ (Benefit reduction rate, BRR) และ การหักค่าใช้จ่าย (Earning disregard)


Earned income tax credit
สหรัฐฯโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: Earned Income Tax Credit

 • ให้เครดิตภาษีแก่ผู้ทำงานที่มีรายได้ต่ำ อายุระหว่าง 25 ถึง 65 ปี

 • เครดิตภาษีรูปแบบนี้เป็นประเภทที่สามารถเรียกคืนได้ กล่าวคือ หากเครดิตภาษีมีจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีที่จะต้องจ่าย รัฐบาลจะจ่ายส่วนต่างคืนให้กับผู้เสียภาษี

 • การคำนวณเครติดภาษี จะแบ่งตามระดับรายได้ และ จำนวนเด็กในครอบครัว


Public housing
สหรัฐฯโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: Public housing

 • ช่วยเหลือบุคคลยากจน ครอบครัวยากจน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้มีบ้านเช่าอาศัยที่ปลอดภัย ด้วยการจัดหาบ้านให้เช่าในหลายรูปแบบ

 • เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนำมาคำนวณเป็นค่าเช่าซึ่งเท่ากับจำนวนเงินสูงที่สุดจาก

  • 30% ของรายได้ต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย

  • 10% ของรายได้ต่อเดือนก่อนหักค่าใช้จ่าย

  • ค่าเช่าขั้นต่ำ $25 ถึง $50 ต่อเดือน แล้วแต่พื้นที่

 • ผู้ร่วมโครงการสามารถอยู่อาศัยในที่ที่จัดหาให้ไปเรื่อยๆ เว้นเสียแต่จะมีการทำผิดสัญญาเช่า


Housing choice vouchers
สหรัฐฯโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: Housing Choice Vouchers

 • ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวยากจน คนแก่ และ ผู้พิการ เพื่อให้สามารถมีบ้านเพื่ออยู่อาศัย

 • ผู้ร่วมโครงการสามารถหาที่อยู่เอง โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและ ผู้ให้เช่าจะต้องตกลงเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ร่วมโครงการจะต้องสมทบเงินอย่างน้อย 30% ของรายได้ และรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเช่าบางส่วน โดยมี “payment standard” เป็นเพดาน

 • ผู้ร่วมโครงการจะถูกพิจารณาจาก รายได้ และ ขนาดครอบครัว ซึ่งโดยทั่วไป รายได้ต้องไม่เกิน 50% ของค่า median ของรายได้ในพื้นที่ที่จะอยู่อาศัย


Supplemental security income
สหรัฐฯโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: โครงการ Supplemental Security Income

 • ให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแก่ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป คนตาบอด ผู้พิการ และ ผู้พิการจากการทำงาน

 • รัฐบาลอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถทดลองทำงานเพื่อทดสอบว่าจะสามารถทำงานได้หรือไม่เป็นเวลา 9 เดือน ภายในระยะเวลา 5 ปี

 • ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนไม่ว่าจะทำงานได้เงินมากหรือน้อย เว้นเสียแต่ว่าจะสามารถทำงานได้เงินสูงเกินเกณฑ์รายได้

 • หากภายในระยะเวลา 5 ปี เกิดเหตุทำให้ไม่สามารถทำงานได้อีก ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกลับเข้าร่วมโครงการได้โดยทันที


Food stamp
สหรัฐฯโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: โครงการ Food Stamp

 • แจกคูปองอาหารให้ผู้ยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า130% ของเส้นความยากจน) สามารถนำไปใช้ซื้อได้ตามร้านค้าขายปลีก แต่ไม่สามารถใช้ซื้ออาหารร้อนได้


สหรัฐฯโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ: โครงการ WIC

 • ให้ความช่วยเหลือด้านโภชนการ โดยการให้ชุดอาหาร (food package) แก่สตรีมีครรภ์ และ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี ที่มีความยากจน (185% ของเส้นความยากจน) และ เป็นเด็กที่มีความเสี่ยงต่อสภาวะโภชนาการที่แย่ รอบเวลารับประโยชน์ 6 เดือน

 • ชุดอาหารจะแตกต่างไปตามลักษณะครอบครัวและเด็ก

 • เน้นส่งเสริมการให้นมแม่ ด้วยการให้ชุดอาหารในปริมาณที่มากขึ้น สำหรับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่


Disaster unemployment assistance
สหรัฐฯโครงการสวัสดิการในประเทศต่างๆ:โครงการ Disaster Unemployment Assistance

 • ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ และ ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากการประกันว่างงานได้

 • จะได้รับเงินช่วยเหลือจนกว่าจะหางานได้ แต่ไม่เกิน 26 สัปดาห์

 • เงินช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 50% ของเงินชดเชยการว่างงานที่แต่ละรัฐกำหนด


Conditional cash transfer cct
โครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข(Conditional Cash Transfer :CCT)

เป็นโครงการให้เงินช่วยเหลือ โดยสิทธิการได้รับเงินจะผูกติดอยู่กับตัวชี้วัดที่สามารถตรวจสอบได้ (verifiable)

 • จุดเด่น

  • บรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น ด้วยการให้เงินช่วยเหลือ

  • ลดปัญหาความยากจนในระยะยาวโดยการกำหนดเงื่อนไขที่นำไปสู่การลงทนุในทุนมนุษย์ (human capital) ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถตัดวงจรความยากจนที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น


Progresa and opportunidades
เม็กซิโกโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข: PROGRESA and OPPORTUNIDADES

 • ให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวยากจน ค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าเล่าเรียน โดยการโอนเงินให้แม่ของเด็ก

 • การกำหนดครัวเรือนที่จะได้รับความช่วยเหลือ

  • กำหนดเป็นพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากสำมะโนประชากร (รายได้ ระดับการรู้หนังสือ การจ้างงาน)

  • การสัมภาษณ์ในเชิงลึกเป็นรายครอบครัว

 • รัฐฯ ทำการสุ่มคัดเลือกครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้าร่วมโครงการ

 • จำนวนเงินที่ได้รับ

  • ขึ้นอยู่กับระดับความยากจน

  • เด็กผู้หญิงจะได้รับเงินช่วยเหลือที่มากกว่า เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ต้องการส่งลูกผู้หญิงเรียนหนังสือ

  • เงินช่วยเหลือจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการศึกษาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของการเรียนหนังสือที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


Progresa and opportunidades1
เม็กซิโกโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข: PROGRESA and OPPORTUNIDADES

 • เงื่อนไข

  • เด็กจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 85% ของเวลาเรียน

  • เด็กจะต้องเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพ เป็นประจำ

  • แม่ของเด็กจะต้องเข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข

 • รอบระยะเวลาโครงการ คือ 3 ปี จ่ายเงินทุกสองเดือน

 • มีการลงทุนด้านอุปทาน เช่น การให้เงินช่วยเหลือไปยังโรงเรียน และ สาธารณสุข


Progresa and opportunidades2
เม็กซิโกโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข: PROGRESA and OPPORTUNIDADES

 • การประเมินผล

  • Randomization ทำให้สามารถทำการผลโครงการประเมินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดปัญหา confounding factor


โครงการ โครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขCCT ในลักษณะเดียวกัน

 • Jamica : ช่วยเหลือคนพิการ กำหนดให้ผู้พิการต้องเข้าตรวจสุขภาพเป็นประจำ

 • Brazil: เน้นการลดปัญหาเรื่องแรงงานเด็กด้วยการสร้างเงื่อนไขให้เด็กต้องเข้าร่วมกิจกรรมหลังเลิกเรียน


Temporary employment program
เม็กซิโกโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข: Temporary Employment Program

 • ให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงานเพื่อให้ผู้ยากจนในชนบทที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้มีรายได้เป็นการชั่วคราว

 • ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนน

 • ให้เงินไม่เกิน 88 ครั้งต่อคนต่อปี


เม็กซิโกโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข

 • เงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย (Tu Casa)

  • ให้เงินช่วยเหลือในการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนในเมืองและในชนบท

  • โดยรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และ ผู้ที่ได้รับสิทธิช่วยกันจ่ายเงินสมทบ

 • INAPAM

  • ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ด้วยการให้บัตร “INAPAM” ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารถโดยสารค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลบางประเภท เป็นต้น


อินเดียโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข

 • Target Public Distribution System

  • รัฐบาลกลางจะทำหน้าที่ในการซื้อ เก็บสินค้า และจัดสรรอาหารไปยังรัฐต่างๆ

  • รัฐบาลท้องถิ่นรับผิดชอบในการดำเนินการกระจายสินค้าไปยังศูนย์ Food price shops (FPS)

  • ครัวเรือนที่มีรายต่ำกว่าเส้นความยากจนจะสามารถซื้อธัญพีชได้ในราคาเพียง 50% ของราคาที่รัฐบาลกำหนดซึ่งเป็นราคาที่ครัวเรือนที่มีรายได้เหนือเส้นความยากจนจะต้องจ่าย

  • ครัวเรือนทั้งสองประเภทจะได้รับสิทธิในการซื้อเท่ากัน คือ 35 กิโลกรัม /ครอบครัว/เดือน


อินเดียโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข

 • National Rural Employment Guarantee Act

  • ประกันการจ้างงานต่อครัวเรือนเป็นเวลา 100 วันในทุกๆ ปี

  • ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ และ น้ำดื่ม เป็นค่าตอบแทน และจะทำงานได้ไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์

  • ทำงาน รัฐฯ จะหางานให้ทำภายในเวลา 15 วัน โดยงานจะอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากหมู่บ้าน หากไกลกว่านั้นแรงงานจะได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้น

  • งานที่ให้ทำจะเน้นไปที่การพัฒนาชุมชน เช่น การทำระบบชลประทานเล็กๆ การปรับปรุงที่ดิน ปลูกต้นไม้ สร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น


อินเดียโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข

 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

  • เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ

  • เงินช่วยเหลือเมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต

  • เงินช่วยเหลือแก่สตรีมีครรภ์

  • เงินช่วยเหลือผู้พิการ

 • Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP)

  • ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้พิการในการจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย เช่น รถเข็น เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยให้มองเห็น

 • IndiraAwaasYojana

  • ให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่มีความยากจนเพื่อการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยในชนบท


ออสเตรเลียโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข

 • โครงการเงินช่วยเหลือทางสังคมทุกชนิดจะต้องมีการทดสอบเกณฑ์ทางรายได้

 • การจ่ายเงินช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ จะทำผ่านหน่วยงานที่ชื่อว่า Centrelinkซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ในลักษณะเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One stop service)

 • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้อย่างง่ายดาย


ออสเตรเลียโครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข

 • เงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีภาระในการดูแลผู้อื่น

 • เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็ก

 • เงินช่วยเหลือเมื่อว่างงาน

 • เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ

 • เงินช่วยเหลือในกรณีเจ็บป่วย พิการ ตั้งครรภ์

 • เงินช่วยเหลือยามฉุกเฉิน


เกาหลีใต้โครงการให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข

 • การประกันความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน (Basic Livelihood Security , BLS)

 • ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BLS จะต้องผ่านเงื่อนไขสองประการคือ (1) รายได้จะต้องอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ารายจ่ายในระดับพอยังชีพที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนด (2) ผู้รับสิทธิประโยชน์จะต้องไม่มี “ผู้ให้ความดูแลตามกฏหมาย” (Legal supporters)

 • เงินช่วยเหลือได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการยังชีพ เงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา เงินช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก และ เงินช่วยเหลืองานศพ

 • จำนวนเงินช่วยเหลือจะถูกคำนวณให้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ยากจนมีเงินได้เพียงพอต่อการยังชีพ


สรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศต่างๆสรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศต่างๆ

 • ในประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการ จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก

  • ต้องมีการจัดเก็บภาษีเงินได้ ในอัตราที่สูง รวมถึงภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม

  • ระบบประกันสุขภาพที่ดีทำให้ประชากรมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวมากขึ้น ประชากรในวัยทำงานน้อยลง ทำให้ภาษีที่จัดเก็บได้ลดลง


สรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศต่างๆสรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศต่างๆ

 • ระบบการประกันการว่างงาน ส่งผลให้แรงงานขาดแรงจูงใจในการหางานเมื่อยามว่างงาน

  • รูปแบบของการให้เงินช่วยเหลือจะต้องมีกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการทำงาน ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ

 • ปัญหาการฉ้อโกง

  • โครงการที่มีการทดสอบเกณฑ์ทางด้านรายได้มักประสบปัญหาการรายงานรายได้ที่ไม่เป็นจริงจึงมีต้นทุนและภาระในการดำเนินการที่สูง

  • โครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการ ผู้ได้รับสิทธินำคูปองอาหารที่ได้รับไปขายต่อเพื่อแลกเป็นเงินสด, ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคิดราคาสินค้าในอัตราสูงกว่าปกติ หรือ ให้สินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดไว้

   • แก้ปัญหาโดยการใช้บัตร EBT (Electronic Benefit Transfer), ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลผู้รับสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ในการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และ การรายงานรายได้


สรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศต่างๆสรุปประเด็นปัญหาในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศต่างๆ

 • โครงการประเภทการให้เงินช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไขมักจะพบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้

  • พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลบริการจากรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

  • การพิจารณาเข้าร่วมโครงการมีเป็นครั้งคราว

  • ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขสูง

  • ปัญหาการรายงานรายได้เท็จ


ข้อเสนอแนะในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศไทยข้อเสนอแนะในการดำเนินการสวัสดิการของประเทศไทย

 • ระบบสวัสดิการจะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และ การแก้ปัญหาความยากจนในระยะยาวไปพร้อมๆ กัน

 • ระบบสวัสดิการจะต้องมีกลไกที่ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจนในเชิงโครงสร้าง เช่น การลงทุนมนุษย์

 • เงินสวัสดิการจะต้องเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายคือผู้ยากไร้อย่างตรงจุด

 • ระบบสวัสดิการจะต้องมีกลไกในการกระตุ้นการทำงาน

 • ควรจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการบริหารโครงการสวัสดิการต่างๆ

 • ควรจัดให้มีการติดตามเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลของโครงการ


โครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนจนทั่วไปโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่คนจนทั่วไป

 • โครงการความช่วยเหลือด้านอาหาร

  • เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารซึ่งเป็นรายจ่ายที่สำคัญในการดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้คนยากจนในวัยทำงานมีพลังงานในการทำงาน ทำให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดีสามารถไปโรงเรียน

 • โครงการด้านที่พักอาศัย

  • โครงการประเภทให้เงินอุดหนุนค่าเช่าสำหรับคนในเมือง

  • ให้เงินอุดหนุนเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับคนในชนบท


โครงการเสริมที่เน้นเฉพาะกลุ่มบุคคลต่างๆโครงการเสริมที่เน้นเฉพาะกลุ่มบุคคลต่างๆ

 • โครงการสวัสดิการสำหรับเด็กและสตรี

  • โครงการช่วยเหลือด้านอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์ให้แก่สตรีมีครรภ์ และ เด็กเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์

  • โครงการให้เงินอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) ที่จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ครอบครัวที่รับสวัสดิการจะต้องพาเด็กไปโรงเรียน หรือ ไปตรวจสุขภาพอยู่เสมอ

  • การให้ความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน


โครงการเสริมที่เน้นเฉพาะกลุ่มบุคคลต่างๆโครงการเสริมที่เน้นเฉพาะกลุ่มบุคคลต่างๆ

 • โครงการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

  • โครงการเบี้ยยังชีพ หรือ เบี้ยคนพิการ เป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการที่ไม่มีคนดูแล

  • ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

 • โครงการสวัสดิการสำหรับแรงงานนอกระบบ

  • ควรมีโครงการประกันการจ้างงานสำหรับเกษตรกรที่ว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว

  • การให้เงินช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรประสบปัญหาภัยพิบัติ

  • ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม

   • ผ่อนผันเกณฑ์การจ่ายเงินสบทบให้สอดคล้องกับความผันผวนของรายได้

   • อนุญาติให้มีการถอนเงินสะสมบางส่วนออกมาใช้ในยามฉุกเฉิน


ad