Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11. mai 2009 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS - PowerPoint PPT Presentation

Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as
Download
1 / 19

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11. mai 2009 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Bakgrunn for Biogass Ørland Biogass fra husdyrgjødsel – et kinderegg ? Litt om biogass Biogass Ørland Vegen videre. Innhold. Svein Lillengen tenker, lærer, prøver og begeistrer

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11. mai 2009 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

Biogass ØrlandPresentasjon på Biogass 09 Fosen, 11. mai 2009Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS


Innhold

Bakgrunn for Biogass Ørland

Biogass fra husdyrgjødsel – et kinderegg?

Litt om biogass

Biogass Ørland

Vegen videre

Innhold


1 bakgrunn for biogass rland

Svein Lillengen tenker, lærer, prøver og begeistrer

Og finner ut at gammel kunnskap og ny teknologi fungerer

Ørland kommune lager en klima- og energiplan

Og ser at over halvparten av klimautslippene i Ørland kommer fra landbruket

Bøndene, kommunen og kraftlaget bestemmer seg for å gjøre noe

Og tenker at et globalt problem kan bli en lokal mulighet?

Ørlendingene gjennomfører en forstudie

Og finner ut at biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel er et kinderegg

1.Bakgrunn for Biogass Ørland


2 biogass fra husdyrgj dsel et kinderegg

Produksjon av fornybar energi

Fra klimagass til energiressurs

Gass, strøm, varme, drivstoff

Økt verdiskaping i landbruket

Agronomisk drift ved bruk av vekstskifter

Større spredningsfleksibilitet

Optimalisert logistikk for sentrale anlegg

Reduserte klimagassutslipp

Fangst av metan

Mindre bruk av kunstgjødsel

2.Biogass fra husdyrgjødsel – et kinderegg?


3 1 litt om biogass hva er biogass

3.1Litt om biogass- Hva er biogass?

 • Produsert fra nedbryting av organiske materialer

 • Består hovedsakelig av metan og karbondioksid

  • Brennverdi i naturgass (82-93% metan): ca.10 kWh/Sm3

  • Brennverdi i biogass (50%-70% metan): ca. 6 kWh/Sm3


3 2 litt om biogass mange typer r stoff

3.2Litt om biogass- Mange typer råstoff

 • Gjødsel

  • Lett tilgjengelig

 • Energivekster

  • Dyrt i Norge

 • Matavfall

  • Betydelig inntektskilde

 • Kloakkslam

  • Uheldig å kombinere med ”reint husdyrgjødsel”

 • Landbruksavfall

  • Kasserte siloballer, avfall fra grønnsaksproduksjonetc

 • Fiskeavfall og slakteriavfall

  • Må hygieniseres


3 3 litt om biogass anaerob fermenteringsprosess typisk anlegg

3.3Litt om biogass- Anaerob fermenteringsprosess – typisk anlegg


3 4 litt om biogass enkel verdikjede i tre deler

3.4Litt om biogass- Enkel verdikjede i tre deler

1

Logistikk

Håndtering av gjødsel og biorest

2 Biogassproduksjon

Omdanning til biogass

3

Energiforedling

Foredling av biogass / distribusjon av energi

 • Lagring og transport av gjødsel til reaktor

 • Lagring og transport av biorest fra reaktor

 • Miljøeffektiv gjødsling av biorest

 • Salg av overskytende biorest til korn- og grønnskapbønder

 • Dokumentasjon av redusert avrenning og bruk av kunstgjødsel

 • Håndtering av annet bioråstoff

 • Forbehandling av alt bioråstoff

 • Biogassproduksjon

 • Forhåndslagring av biorest

 • Dokumentasjon av behandlet biomasse, biogassproduksjon og reduserte klimautslipp

 • Eventuell foredling av biogass til varme, elektrisitet eller drivstoff

 • Distribusjon av energi i form av biogass, varme, strøm eller drivstoff

 • Dokumentasjon av foredlet og distribuert energi og reduserte klimautslipp


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

3.5Litt om biogass- Energibærere og energikvaliteter


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

4.1Biogass Ørland- Naturgitte gode forutsetninger


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

Tett landbruksmiljø – mye gjødsel i et lite område

Tilgang til råmaterialer

Husdyrgjødsel

Biprodukter fra næringsmiddelindustri

Matavfall fra storhusholdninger

Kunder som kjøper varme, gass og/eller strøm

Bønder og kunder som kan benytte seg av bioresten

Aktiv kommune og lokalt energiverk

Vilje og gjennomføringsevne

4.2Biogass Ørland- Mange ressurser


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

Det er tilgjengelig 50.000 tonn/år gjødsel fra storfebesetninger i Ørland.

Av dette kan en bioreaktor kan generere 1,4 mill m³/år biogass med et energiinnhold på 7 GWh/år.

Det er et betydelig marked for varme lokalt på Brekstad, med Ørland Hovedflyplass som største avtaker

Investeringskostnad for anlegget:

15 – 20 mill kroner

4.3Biogass Ørland- Nøkkeltall


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

Gjødsel

Biogass-anlegg

Gass

Varme

Strøm

Råmaterialer

Biorest

4.4Biogass Ørland- Grensesnitt og rollefordeling

Landbruket - bondesamvirket

Energiselskapet

Sluttbruker


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

Det skissers to alternative modeller for eierskap:

Bøndene (eventuelt et bondesamvirke) og Fosenkraft AS eier ØB, med en avklart fordeling av aksjene (34/66, 50/50 eller 49/51)

Fosenkraft AS eier ØB 100 %.

4.5Biogass Ørland- To alternative modeller for eierskap

Fosenkraft

Bondesamvirke

Ørland Biogass

AS


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

Gjødsel, biorest og bioreaktor:

Alt 1Sentralisert struktur for bioreaktor nordvest på Flystasjonen, med ”rimeligste logistikk” – inngå avtale med FB om bygsling av tomt

Alt 2Desentralisert struktur for bioreaktorer

Energiomforming og energisalg:

Trinn 1Direkte salg av biogass til FB, TINE og ØFJV - Inngå forpliktende avtaler om salg av biogass med FB, TINE og FJV

Trinn 2Mulig bygging av CHP-anlegg – avhengig av marked og myndigheter (grønn kraft) - subsidiert anlegg for oppgradering til biodrivstoff

Finne riktig tidspunkt for realisering og inngå allianser med andre titakshavere i Norge.

4.6Biogass Ørland- Konsulentens konklusjoner


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

5.1Vegen videre- To nye selskaper etableres

Et nytt landbrukssamvirke

 • Biogass Fosen SA

 • Et miljø- og energisamvirke

 • Skal håndtere gjødsel og annen råvare:

  • Transport

  • Lagring

  • Spredning

  • Salg av overskuddsgjødsel

 • ”Biogassreaktor AS”

  • Fosenkraft + Biogass Fosen

 • Min 51% landbrukseid

 • Selskapet skal:

  • Planlegge og bygge biogassfabrikken

  • Selge gass og varme (strøm, drivstoff)


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

5.2Vegen videre- Utvikle forretningsplan og underlag for beslutning

Biogass Fosen SA

 • Forretningsplan

 • Forprosjekt med fokus på logistikk knyttet til husdyrgjødsel og biorest

 • ”Bioreaktor AS”

  • Forretningsplan

  • Forprosjekt med fokus på valg av teknologi- og leverandør


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

5.3Vegen videre- Biogass fra husdyrgjødsel - Samfunnsoppgaver

1

Håndtering av gjødsel og biorest

2

Omdanning til biogass

3

Foredling av biogass / distribusjon av energi

 • Redusere lokale utslipp som avrenning, lukt etc

 • Optimalisere gjødselbruk

 • Redusere bruk av kunstgjødsel

 • Redusere utslipp av metan og lystgasser

 • Økt produksjon og bruk av fornybar energi

Landbruksvirkemidler

Klimakvoter

Enovavirkemidler


Biogass rland presentasjon p biogass 09 fosen 11 mai 2009 ove taranger nesb ecgroup as

5.4Vegen videre- Biogass Ørland – Fullskala pilotanlegg på Brekstad

 • Sterke og relevante ressurser

 • Stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere

 • Tydelige og aktive prosjekteiere

 • Et godt konsept

 • Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp.

 • Ørland i vinden


 • Login