Oplæg til Konference om Genoprettende Ret v Rene Juhler og Heidi Alstrup fra Århus Kommune - PowerPoint PPT Presentation

YOT i Århus og indførelsen af Genoprettende Ret som metode
Download
1 / 17

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YOT i Århus og indførelsen af Genoprettende Ret som metode. Oplæg til Konference om Genoprettende Ret v Rene Juhler og Heidi Alstrup fra Århus Kommune. Familiekontor Vest. Socialforvaltningen. Århus V i tal. Gellerup, Bispehaven, Holmstrup 14000 indbyggere Ca. 45 % børn og unge u. 18 år

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Oplæg til Konference om Genoprettende Ret v Rene Juhler og Heidi Alstrup fra Århus Kommune

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opl g til konference om genoprettende ret v rene juhler og heidi alstrup fra rhus kommune

YOT i Århus og indførelsen af Genoprettende Ret som metode

Oplæg til Konference om Genoprettende Ret v Rene Juhler og Heidi Alstrup fra Århus Kommune

Familiekontor Vest

Socialforvaltningen


Rhus v i tal

Århus V i tal

 • Gellerup, Bispehaven, Holmstrup

 • 14000 indbyggere

 • Ca. 45 % børn og unge u. 18 år

 • Danmarks suverænt fattigste område målt på alle socioøkonomiske facetter

 • 78 nationaliteter repræsenteret

 • Dækker samtidig Lokalpolitiets distrikt


Ungeindsatsen i rhus vest

Ungeindsatsen i Århus Vest

Inddragelse af de unge

og af frivillige

- Unge for unge

- Kontaktstedet

- Jobagent

YOT

Tværfagligt team

YOT Team

Myndighed

Specialteam

Ungerådgivning

 • Foranstaltning

 • Ungeteam

 • Mægling

 • Social træning

 • Kontrolleret frihed

 • - Beredskab

Hjælpere fra civilsamfundet

Kontaktpersons ordning

Arbejdspraktik ordning


Yot i rhus pr 1 4 2010

YOT i Århus pr.1.4.2010

 • Multiagency bestående af forskellige myndigheder på området

 • Efter inspiration fra England

 • Helhedsorienteret sagsbehandling

 • Styrken ligger i kvaliteten, fleksibiliteten og

  hastigheden i opgaveløsningen

 • Ny måde at tænke kriminalpræventiv sagsbehandling


Yot teamets m lgruppe

YOT Teamets målgruppe

 • Alder: 14-18årige (specialteamet håndtere de unge u. den kriminelle lavalder)

 • Ofte unge af anden etnisk oprindelse

 • Geografi: Gellerup, Bispehaven, Holmstrup, Herredsvang (på sigt bydækkende)

 • Sigtelser: 1.gangs sigtelser skal være af personfarlig karakter ellers 2.gangs sigtelser

 • Risikovurdering (Feldings tjekliste)


Opl g til konference om genoprettende ret v rene juhler og heidi alstrup fra rhus kommune

PPR

Undervisningstilbud + Psyk. undersøgelser

Forældre og netværk

Genoprettende Ret

Konfliktmægling + Samfundstjeneste

Samtaleforlæb

En ung sigtes.

Risikovurdering + samtykke udarbejdes

 • Geografisk Dækning

 • Bispehaven

 • Gellerup

 • Herredsvang

 • Holmstrup

 • Viby

UU Vejledningen

Uddannelses- parathedsafklaring

Opfølgning inden for 5 dage, hvis den unge fraviger planen

Opfølgning

YOT

Sagsbehandler

Aftaler

Handleplan

Kontraktforløb

Max 7 dage

Max 3 dage

Den unges rådgiver deltager i mødet

Resultatdokumentation

Evaluering / Effektmål

Gadeplans Teams

Aktivitet

Kontaktperson

Obs opgaver

Resultat dokumentation

Misbrugsbehandling

Ungeteam

Arbejdspraktik

Familieindsats

FU- Samarbejdet

Politi/Anklagemyndighed

Dynamisk Proces


Genoprettende ret

Genoprettende ret

 • En fuldtidsstilling pr.1.9.2010 (2år)

 • Fragivet en rådgiver stilling

 • Ny tilgang til målgruppen

 • Fokus væk fra straf til lærerige konsekvenser

 • Udviklingsorienteret


Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaver


Erfaringer med m lgruppen

Erfaringer med målgruppen


Principper fra genoprettende ret

Principper fra Genoprettende Ret


Inkludering

INKLUDERING

I arbejdet med at inkludere de unge, kræver det at vi møder dem ligeværdigt, og at vi tør bruge os selv i relationen.

 • Eks. (Hassan) ung i konflikt med lærer

 • Uvant at bruge sig selv i konflikten

 • Eks.(Omar) brobygning ud til arbejdsplads

 • Tillidsmand der indleder en tæt relation til den unge

  Udfordring:

 • At gøre de unge attraktive for normalsamfundet, og gøre normalsamfundet attraktivt for de unge.


Ansvarligg re gerningsmand

ANSVARLIGGØRE GERNINGSMAND

Det er vigtigt at møde gerningsmanden anerkendende og respektfuldt, for at få ham til at forholde sig medfølende til ofret.

 • Eks.(Omar) Ung der har begået gaderøveri mod jævnaldrende, som opfodres til at møde ofret.

 • Fokus fra sag til ofret

 • Støtte den unge i at tale om og bære det skamfulde

  Udfordring:

 • At balancere imellem at anerkende den unge, og samtidig tilskynde den unge til at møde ofret, for at rette op på deres kriminelle gerning.


Forberedelse til m de med ofret

FORBEREDELSE TIL MØDE MED OFRET

Det er nødvendigt at støtte den unge i processen med at skulle møde ofret m.fl..

 • Eks.(Omar) Ung der er bange for reaktion fra ofrets mor

 • Ofrets mor var sur

 • Aftale om evt. pause under mødet

 • Forberedelsen af den unge er nødvendig for at sikre en positiv effekt for både ofret og gerningsmanden.

  Udfordring:

 • Balancere mellem at støtte, opstille scenarier og ansvarliggøre


Hvad kr ver det af os professionelle

HVAD KRÆVER DET AF OS PROFESSIONELLE?

For at kunne møde de unge, kræver det af os professionelle, at vi formår at se behovene bag de unges adfærd og reaktioner.

 • Eks. (Mahmoud) ung der udviser aggressiv adfærd i skolen pga. af angst og sekundær traumatisering.

 • Skolen oplever dårligt samarbejde med forældrene

 • Forklaring af Mahmouds adfærd

 • Forståelse af mors situation

 • Anerkendelse

  Udfordringen for os professionelle ligger bl.a. i kunne holde os vågen i relationen, hvilket kræver vi formår at kigge indad.

 • Eks. Undgå optrapning af konflikt med ung

 • Øvelser med henblik på større selvbevidsthed


Generelle udfordringer og visioner

GENERELLE UDFORDRINGER OG VISIONER

 • Inkluderende menneskesyn/ensartet tilgang

 • Ungehus

 • Ungdomsdomstol

 • Medier og Politik


Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger

YOT Århus

Genoprettende Ret

v. René Juhler

Email: rdu@aarhus.dk

Tlf. 51575602

Århus Kommune

Familiekontor Vest

Gudrunsvej 78, 1 sal

8220 Brabrand

www.aarhus.dk/yot

v. Driftsleder Heidi Alstrup

Email: heidi@aarhus.dk

Tlf.29208972


 • Login