Proces konsolidacji rynku obrotu wierzytelno ciami rozpocz ty
Download
1 / 14

Proces konsolidacji rynku obrotu wierzytelnościami rozpoczęty PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proces konsolidacji rynku obrotu wierzytelnościami rozpoczęty. Profil działalności PI. Segment rynku – windykacja i obrót jednostkowymi wierzytelnościami business to business Podział podstawowych usług: - wierzytelności wymagalne : windykacja na zlecenie, kupno wierzytelności

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Proces konsolidacji rynku obrotu wierzytelnościami rozpoczęty

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proces konsolidacji rynku obrotu wierzytelno ciami rozpocz ty

Proces konsolidacji rynku obrotu wierzytelnościami rozpoczęty


Proces konsolidacji rynku obrotu wierzytelno ciami rozpocz ty

Profil działalności PI

Segment rynku – windykacja i obrót jednostkowymi wierzytelnościami business to business

Podział podstawowych usług:

- wierzytelności wymagalne: windykacja na zlecenie, kupno wierzytelności

- wierzytelności niewymagalne: faktoring , finansowanie


Grupa kapita owa pi

Grupa kapitałowa PI

PRAGMA INKASO SA – lider rynku obrotu wierzytelnościami business to business o wysokich nominałach jednostkowych

PragmaCollect Sp. z o.o. – kompleksowa obsługa windykacyjna wierzytelności business to business o nominałach jednostkowych pon. 10 tys. zł


Najwa niejsze daty

Najważniejsze daty

23.11.2010

Umowa akwizycyjna z

GF Premium SA

18.10.2010

debiut na Catalyst

14.05.2010

debiut na GPW

14.04.2008

debiut na NewConnect

19.02.2002

utworzenie Spółki


Wyniki finansowe gk pi

Wyniki finansowe GK PI

* prognoza


Struktura przychod w pi

Struktura przychodów PI


Wyniki finansowe gk pi1

Wyniki finansowe GK PI

* prognoza


Umow a akwizycyjna

Umowa akwizycyjna

Data zawarcia:

 • 23.11.2010r.

  Strony umowy:

 • PRAGMA INKASO SA

 • 4 akcjonariusze GF Premium SA, posiadający łącznie pakiet kontrolny akcji

  Przedmiot:

 • Nabycie większościowego pakietu akcji GF Premium SA

 • Zobowiązanie akcjonariuszy do odpowiedzi na wezwanie PRAGMA INKASO do sprzedaży pakietu akcji gwarantującego przejęcie kontroli nad spółką


Profil dzia alno ci gf premium sa

Profil działalności GF Premium SA

 • Jeden z wiodących faktorów niebankowych

 • Uznana marka

 • Kompetencje w zakresie faktoringu klasycznego, w tym pełnego

 • Zaawansowane know-how

 • Pracujący portfel wierzytelności w wysokości przeszło 40 mln zł

 • Spółka notowana na GPW od 2007 r.

 • Wysokie kapitały własne

 • Minimalne zadłużenie


Dane finansowe gf premium

Dane finansowe GF Premium


Dane finansowe gf premium sa

Dane finansowe GF Premium SA

Wg stanu na 30.09.2010:

 • Aktywa razem 60 633 tys. zł

 • Kapitał własny 58 767 tys. zł

 • Zobowiązania 1 866 tys. zł

 • Aktywa trwałe 5 485 tys. zł

 • Aktywa obrotowe 51 560 tys. zł

 • GFP SA posiada płynne aktywa.

 • Spółka nie jest zadłużona.

 • Dysponuje wysokim kapitałem własnym oraz możliwością pozyskania finansowania dłużnego w znacznej wysokości.


Efekty synergii

Efekty synergii

nabycie know-how faktoringu klasycznego

crossselling

przejęcie części klientów PI

kompleksowa oferta zarządzania należnościami

nabycie kompetencji windykacyjnych i wywiadowczych

optymalizacja kosztów stałych zarządu, windykacji, wywiadu, sprzedaży

odciążenie struktur od obsługi faktoringu klasycznego

możliwość zwiększenia marży dzięki usługom dodanym

wzrost rozpoznawalności Grupy

skokowe zwiększenie obrotów i udziału w rynku

koncentracja na wysokomarżowych transakcjach obrotu wierzytelnościami

wysokie kapitały własne

efektywny kanał dystrybucji - dział handlowyPI

minimalne zadłużenie wykorzystanie dźwigni finansowej


Podzia produktowy

Podział produktowy

 • windykacja i zakup wierzytelności średnio i wysoko nominałowych

 • zarządzanie wierzytelnościami i ich obsługa prawna

 • faktoring klasyczny, w tym faktoring pełny

 • windykacja i zakup wierzytelności o nominałach jednostkowych pon. 10 tys. zł


Proces konsolidacji rynku obrotu wierzytelno ciami rozpocz ty

Dziękujemy za uwagę

i zapraszamy do zadawania pytań


 • Login