Młodzi ludzie na rynku pracy. Baranowo 2013 - PowerPoint PPT Presentation

M odzi ludzie na rynku pracy baranowo 2013
Download
1 / 13

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Młodzi ludzie na rynku pracy. Baranowo 2013. Rynek pracy . Absolwenci szkół. Media. Edukacja (szkoły, uczelnie). Trendy. Sytuacja gospodarcza. Statystyka – 31 stycznia 2013 roku 22 476 osób bezrobotnych w tym: 12,8% - osoby do 25. roku życia . Przyczyny bezrobocia młodych ludzi :.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Młodzi ludzie na rynku pracy. Baranowo 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M odzi ludzie na rynku pracy baranowo 2013

Młodzi ludzie na rynku pracy. Baranowo 2013


Rynek pracy

Rynek pracy

Absolwenci szkół

Media

Edukacja (szkoły, uczelnie)

Trendy

Sytuacja gospodarcza


M odzi ludzie na rynku pracy baranowo 2013

Statystyka – 31 stycznia 2013 roku

22 476 osób bezrobotnych w tym:

12,8% - osoby do 25. roku życia


Przyczyny bezrobocia m odych ludzi

Przyczyny bezrobocia młodych ludzi :

 • niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy,

 • brak doświadczenia zawodowego (praktyki zawodowej),

 • niedostosowanie programów praktyk do oczekiwań pracodawców.


Charakterystyka m odych bezrobotnych

Charakterystyka młodych bezrobotnych

Według poziomu wykształcenia


M odzi ludzie na rynku pracy baranowo 2013

Struktura bezrobotnych absolwentów według poziomu wykształcenia, zarejestrowanych w PUP Poznań – 02.2012 roku

Analizą objęto

absolwentów kończących

naukę w 2010 roku w

szkołach z Poznania i

powiatu poznańskiego,

którzy w okresie:

02.2011 - 02.2012 roku

zarejestrowali się

w PUP Poznań.

W omawianym czasie

zarejestrowało się

1735 absolwentów.


Procentowy udzia poszczeg lnych grup absolwent w w og lnej liczbie zarejestrowanych absolwent w

Procentowy udział poszczególnych grup absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych absolwentów


Struktura ofert pracy w latach 2001 2010 wed ug poziomu wykszta cenia

Struktura ofert pracy w latach 2001-2010 według poziomu wykształcenia


M odzi ludzie na rynku pracy baranowo 2013

Szkoły wyższe w 2011 roku ukończyło 42 889 osób, najliczniej reprezentowane były kierunki:

Pracodawcy najczęściej poszukiwali:

Zarządzanie: 3368 osób

Pedagogika: 3291 osób

Finanse i rachunkowość 3368 osób

Inżynierów budownictwa

Informatyków

Filologie: 2563 osoby

Nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Administracja:1854 osoby

Doradców finansowych i księgowych


M odzi ludzie na rynku pracy baranowo 2013

Oczekiwania pracodawców:

 • Wysoka motywacja do pracy.

 • Gotowość do uczenia się, zmian.

 • Znajomość języków obcych.

 • Kreatywność.

 • Samodzielność i doświadczenie.

 • Komunikatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.


M odzi ludzie na rynku pracy baranowo 2013

„Wybierz zawód który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować”

Konfucjusz


Wnioski

Wnioski

 • Przemyślany, oparty na predyspozycjach wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

 • Monitoring potrzeb rynku pracy - obserwatoria rynku, projekty badawcze

 • Praktyczne przygotowanie do zawodu (praktyki, staże w trakcie nauki).

 • Umiejętności poszukiwania pracy.

 • Idea „lifelong learning” – uczenia się przez całe życie – przekwalifikowywania.


Wyb r szko y decyzja na ca e ycie

Wybór szkoły – decyzja na całe życie

Czynniki decydujące o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej


 • Login