Dragi copii,
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Dragi copii, călătoria noastră virtuală continuă. Astăzi vom vizita PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dragi copii, călătoria noastră virtuală continuă. Astăzi vom vizita. PODIŞURILE. zone relativ întinse, dar netede; netezimea lor se datorează: îndelungatei eroziuni ; sedimentării treptate;. Cele mai importante podişuri din ţara noastră:. Depresiunea Transilvaniei;

Download Presentation

Dragi copii, călătoria noastră virtuală continuă. Astăzi vom vizita

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dragi copii,

călătoria noastră virtuală continuă.

Astăzi vom vizita

PODIŞURILE


 • zone relativ întinse, dar netede;

 • netezimea lor se datorează:

 • îndelungatei eroziuni ;

 • sedimentării treptate;


Cele mai importante podişuri

din ţara noastră:

 • Depresiunea Transilvaniei;

 • Podişul Getic;

 • Podişul Moldovei;

 • Podişul Dobrogei;


DEPRESIUNEA

TRANSILVANIEI


 • s-a format pe fundul unei mări;

 • în sute de milioane de ani,

  fundul mării s-a umplut treptat

  cu nisipul, pietrişul şi mâlul aduse

  de râurile care curgeau din munţii

  ce o împrejmuiau;


 • are aspectul unui podiş;

 • este mărginită de munţi:

 • la E Carpaţii Orientali;

 • la S Carpaţii Meridionali;

 • la V Carpaţii Occidentali:


 • râurile:

 • Mureş;

 • Someş;

 • Olt;

 • Târnava Mare;

 • Târnava Mică

împart Depresiunea

Transilvaniei în:

 • Podişul Someşan – partea deN;

 • Câmpia Transilvaniei - centru;

 • Podişul Târnavelor – partea de S.


Bogăţii:

- pomi fructiferi;

- viţă-de-vie;

- păduri de fag şi stejar ;

- gaz metan;

- sare;

- cereale;


ORAŞE MARI:

 • Cluj;

 • Târgu Mureş;

 • Sibiu;

 • Sighişoara.


Cluj-Napoca

 • Turn

  cu ceas,

 • Biserica

 • Sf. Mihail;

 • râul Someşul Mic


Cluj-Napoca

Biserica Catolică Sf. Mihail


Cluj-Napoca


Târgu Mureş

-Palatul Culturii


Târgu Mureş

Statuia lui Avram Iancu


 • Sibiu,

 • Catedrala Ortodoxă


 • Sighişoara

- cetatea


Sighişoara


PODIŞUL

GETIC


Podişul Getic


 • în partea de S a ţării;

 • în continuarea Subcarpaţilor;

 • mărginit – la N de Subcarpaţii Getici;

  - la S de Câmpia Română;

 • are- aspect de câmpie înaltă;

  - văi largi, binepopulate;

 • este relativ neted;


 • râurile:

 • Jiu;

 • Olt;

 • Argeş

îl împart în:

 • Platforma Jiului;

 • Platforma Olteţului;

 • Platforma Argeşului etc.


 • Bogăţii:

 • cărbuni;

 • petrol;

 • gaze naturale;

 • cereale;

 • viţă-de-vie;

 • pomi fructiferi;


PODIŞUL

MOLDOVEI


Podişul Moldovei


 • aşezat în E ţării;

 • mărginit de – Subcarpaţii Moldovei- la V;

  - Câmpia Română- la S;

 • străbătut de râurile: - Siret;

  - Moldova;

  - Prut;

  - Bârlad;


 • se împarte în:

 • Podişul Sucevei (N-V);

 • Câmpia Moldovei (N-E);

 • Podişul Bârladului (centru şi S);

 • Bogăţii:

 • podgorii întinse (viţă-de-vie): Cotnari; Huşi;

 • pomi fructiferi;

 • teren agricol–culturi de cartofi, cereale,

 • legume;


ORAŞE MARI:

 • Iaşi;

 • Suceava;

 • Bacău;

 • Botoşani;


 • Iaşi - Palatul culturii


 • Iaşi

Biserica Trei Ierarhi

Turnul Mănăstirii Golia


 • Iaşi

 • Teatrul

 • V. Alecsandri


Suceava

Cetatea Sucevei – construită în timpul lui

Ştefan cel Mare


 • Botoşani


 • Bacău,

 • centru


 • Bacău


PODIŞUL

DOBROGEI


 • mărginit de- Dunăre – la V şi la N;

  - Marea Neagră – la E;

  - graniţa cu Bulgaria – la S;

 • alcătuit din roci variate;


 • se împarte în:

 • Masivul Dobrogei de N;

 • Podişul Dobrogei de S;

 • Bogăţii:

 • podgorii renumite:Murfatlar; Babadag;

 • Niculiţel; Ostrov; Medgidia;

 • cereale;

 • pomi fructiferi;

 • păduri de stejar şi tei;

 • piatră de construcţie - granit ;


 • Murfatlar


 • ORAŞE MARI:

 • Constanţa;

 • Mangalia;

 • Tulcea;

 • Cernavodă.


 • Constanţa

 • - vechi port la Marea Neagră - Tomis;

 • plin de vestigii ale trecutului;

 • oraş turistic.


 • Mangalia

 • - vechi port la Marea Neagră - Callatis;

 • oraş turistic.


 • Tulcea


 • Cernavodă - centrala nucleară

 • de producere a energiei electrice


 • Podul de la Cernavodă


Până la următoarea întâlnire,

spor la învăţătură!

Drum bun şi zile însorite

în excursii!


 • Login