Ankara Çamlıdere Barajı Havzasında Bütünleştirilmiş İndeks ile Kuraklık Analizi - PowerPoint PPT Presentation

Ankara aml dere baraj havzas nda b t nle tirilmi ndeks ile kurakl k analizi
Download
1 / 21

 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prof. Dr. Ali Ünal ŞORMAN (ODTÜ) Fatih KESKİN (DSİ). Ankara Çamlıdere Barajı Havzasında Bütünleştirilmiş İndeks ile Kuraklık Analizi. Bu yayının Genişletilmiş hali “International Journal of Water Resources and Environmental Engineering Vol. 2 ( 2 ), pp. 029 – 0 39 March 2010 “ de yayımlanmıştır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ankara Çamlıdere Barajı Havzasında Bütünleştirilmiş İndeks ile Kuraklık Analizi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ankara aml dere baraj havzas nda b t nle tirilmi ndeks ile kurakl k analizi

Prof. Dr. Ali Ünal ŞORMAN (ODTÜ)Fatih KESKİN (DSİ)

Ankara Çamlıdere Barajı Havzasında Bütünleştirilmiş İndeks ile Kuraklık Analizi

Bu yayının Genişletilmiş hali “International Journal of Water Resources and Environmental Engineering Vol. 2 (2), pp.029–039 March 2010“ de yayımlanmıştır


Ankara aml dere baraj havzas nda b t nle tirilmi ndeks ile kurakl k analizi

GİRİŞ

 • Dünyada kuraklıkla ilgili olan çeşitli çalışmalar bulunmakta olup bu çalışmalarda genel olarak durum tespiti ve hidrolojik değişkenlerin eğilim analizleri yapılmıştır.

 • Türkiye’ye yönelik çalışmalara bakıldığında yağış verilerinden yola çıkarak ısınma ve soğuma trendlerinin incelendiği ve değişik etkilerin belirlendiği çalışmalar gözlenmektedir


Ankara aml dere baraj havzas nda b t nle tirilmi ndeks ile kurakl k analizi

GİRİŞ

 • Kuraklık genel olarak üç farklı şekilde incelenmektedir.

  • Meteorolojik kuraklık

  • Tarımsal kuraklık

  • Hidrolojik kuraklık


Ankara aml dere baraj havzas nda b t nle tirilmi ndeks ile kurakl k analizi

GİRİŞ

Kuraklığın tespitinde çok çeşitli indeksler bulunmakta, bunlardan her biri değişik tipte kuraklığın tespitinde kullanılmaktadır

Normalleştirilmiş Yağış İndeksi (NYİ), Normalleştirilmiş Akım İndeksi (NAİ) ve Yüzey Nem İndeksi (YNİ) bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Ayrıca, yukarıda sayılan indekslerin tek bir indeks ile ifade edildiği çalışmalar bulunmaktadır. Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi bunlardan en fazla kullanılanlardan biridir.

Diğer bir indeks ise Yüzey Su Temin İndeksi’dir.


Ali ma alani

ÇALIŞMA ALANI

Çamlıdere baraj havzası


Ankara aml dere baraj havzas nda b t nle tirilmi ndeks ile kurakl k analizi

VERİ

 • Çalışma periyodu (1988 – 2006)

 • Yağış verileri (DMİ)

 • Ankara, Esenboğa ve Kızılcahamam istasyonları

 • Akış verileri (DSİ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)


Ndeks hesaplamalar

İndeks Hesaplamaları

 • NYİ Hesaplaması : Bulunduğu zamana (1,3,6,9,12,24 ay) bağlı olarak zamansal toplamları oluşturulmuş, gamma dağılım fonksiyonu özellikleri ile boyutsuzlaştırılmış ve devamında normal dağılım parametresi olarak ifade edilmiştir.

 • NAİ Hesaplanması : NYİ ile aynıdır.

 • YNİ Hesaplanması: Thornthwaite’ın (1948) formülü ile bulunduğu zaman bağlı olarak hesaplanmıştır.


Kurakl k kategori de erleri mckee ve di 1993

Kuraklık Kategori Değerleri ( Mckee ve diğ.1993)

Mckee TB, Doesken NJ, Kleist J, “The Relationship of Drought Frequency & Duration to Time Scales”, Eighth Conference on Applied Climatology, 17-22 January, Anaheim: California, 1993.


Metodoloj

METODOLOJİ

 • Normalleştirilmiş Yağış İndeksi (NYİ),

 • Normalleştirilmiş Akım İndeksi (NAİ)

 • Yüzey Nem İndeksi (YNİ)

 • Bütünleştirilmiş Kuraklık İndeksi (BKİ)

 • Oluşturulan Bütünleştirilmiş indeks Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) ve Güney Atlantik Salınımı (ENSO)ile ilişkileri araştırılmıştır.


Metodoloj1

METODOLOJİ


Ndeksler

İndeksler


Temel b le enler anal z ve bk hesaplanmas

TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİve BKİ HESAPLANMASı

PC1 için Açıklanabilir Değişim Oranları

PC1 için hesaplanan eigen vektörler


Bk sonu lari

BKİ SONUÇLARI


Islak ve kurak d nemler

ISLAK VE KURAK DÖNEMLER


Ya anmi kuraklik olaylari

YAŞANMIŞ KURAKLIK OLAYLARI

Kaynaklar : 1 Akkemik ve diğ.2005. ”, Int. J. Biometeorology 49 (5), 297-302

2 Kalaycı and Kahya. 2006. J. Hydrol. 324, 163-177

3 Yağcı. 2008http://www.emo.org.tr/resimler/ekler/bd58b8a3f1d72f4_ek.pdf


Nao enso sal n mlar n n bk zerindeki etkisi

NAO, ENSO Salınımlarının BKİ Üzerindeki Etkisi


Nao enso sal n mlar n n bk zerindeki etkisi1

NAO, ENSO Salınımlarının BKİ Üzerindeki Etkisi


Sonu lar

SONUÇLAR

 • Çalışma sonunda, BKİ değerlerinin hidrolojik, meteorolojik ve tarımsal kuraklığın belirlenmesinde yöneticilere yardımcı olabileceği sonucuna varılmıştır.

 • BKİ değerlerinin kullanılabilirliğinin kontrolü için baraj dolusavaklarından bırakılan su miktarları ile BKİ değerleri kıyaslanmış ve uyumlu oldukları gözlemlenmiştir.


Sonu lar1

SONUÇLAR

 • BKİ Hesaplanırken veri setleri arasındaki değişimin %65’e varan oranlarda açıklanabilir olması metodolojinin doğruluğuna işaret etmektedir. NYİ ile NAİ arasındaki kuvvetli ilişki ve bunun 1-2 ay gecikmeli şekilde olması, bu verinin tahmin içinde kullanılabileceğini göstermektedir.


Sonu lar2

SONUÇLAR

 • Aynı zamanda ENSO, NAO ve BKİ arasındaki ilişkinin orta ve yüksek kuraklık veya ıslaklık dönemlerinde 0.55 değerinin üzerinde olması da bu verilerin tahmin için kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

 • ENSO, NAO ve BKİ veri setlerindeki değişim %80’lere varan oranda açıklanabilmektedir. ENSO ve NAO değerlerinin 1-6 ay önceki değerlerinden yola çıkarak olası yağış ve akım tahminlerinde bulunulabilir.


Ankara aml dere baraj havzas nda b t nle tirilmi ndeks ile kurakl k analizi

TEŞEKKÜRLER


 • Login