Proto sukr timo metodas min i e ys
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Proto sukrėtimo metodas – “Minčių ežys” PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Proto sukrėtimo metodas – “Minčių ežys”. ir tarpdalykinė integracija. Mes mokomės iš temų, mėgstamų dalykų, ginčų, klausimų, bandymų ir klaidų, svarstymų ir pritaikymo.

Download Presentation

Proto sukrėtimo metodas – “Minčių ežys”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proto sukr timo metodas min i e ys

Proto sukrėtimo metodas – “Minčių ežys”

ir

tarpdalykinė

integracija


Mes mokom s i tem m gstam dalyk gin klausim bandym ir klaid svarstym ir pritaikymo

Mes mokomės iš temų, mėgstamų dalykų, ginčų, klausimų, bandymų ir klaidų, svarstymų ir pritaikymo.


Proto sukr timo metodas min i e ys

Išsitempęs lyg styga lygiagrečiai su grindimis, neklusniems plaukams plaikstantis nuo judesio sukelto vėjelio, profesorius įrodynėja tiesinės švytuoklės svyravimų savybes – nesvarbu, kas ant tokios švytuoklės „prikabintas“.


Integracija

Integracija


Proto sukr timo metodas min i e ys

Vertingiausia kaimokymas vyksta susiejant keletą dalykų, o ne neperžiangiant vienos disciplinos ar vadovėlio ribų.


Tarpdalykin s ugdymo turinio integracijos tikslas

Tarpdalykinės ugdymo turinio integracijos tikslas –

suderinti tarpusavyje atskirų disciplinų perteikiamas žinias ir tuo būdu ugdyti pasaulio, kaip dėsningais ryšiais susietos procesų visumos, integralios sistemos, sampratą.


Tarpdalykinis mokymas tai procesas artimesnis tam b dui kuriuo smegenys mokosi nat raliai

Tarpdalykinis mokymas – tai procesas, artimesnis tam būdui, kuriuo smegenys mokosi natūraliai.


Proto sukr timo metodas min i e ys

Mokymo metodai yra specifiniai, juos parenka ir taiko mokytojas, atsižvelgdamas ne tik į mokslo dalyką, bet ir į mokinį.


Kad neu migt per pamokas nei mokiniai nei mokytoja

Kad neužmigtų per pamokas nei mokiniai, nei mokytoja


Min i e ys

“Minčių ežys”


Tikslas

Tikslas:

nustatyti, kokios mokinių žinios prieš naujų sąvokų pateikimą


Naudojant metod

Naudojant šį metodą:

  • Mokiniai skatinami mąstyti;

  • Savo teiginius grįsti argumentais, faktais;

  • Mokosi laisvai reikšti mintis, diskutuoti.


Proto sukr timo metodas min i e ys

Mokytojas lentoje nubrėžia patį „ežį“ – sąvoką ir 1-2 pagrindinius „spyglius“ – klausimus. Mokiniams pateikiami dar keli klausimai. Kiekvienam naujam atsakymui mokiniai brėžia naujus spyglius ir mąsto toliau.


Io mokymo metodo esm

Šio mokymo metodo esmė:

iš daugybės mokinių minčių (gerų ir neapgalvotų, galbūt ne visai suprantamų) naudojant aiškiai nusakytą užduotį, tuoj pat atrenkami esminiai teiginiai.


Proto sukr timo metodas min i e ys

Pamokų cikle

“Minčių ežys”

gali būti naudojamas ir kaip įvadas į naują temą ir kaip žinių apibendrinimas


Proto sukr timo metodas min i e ys

Taikant mokymo metodus atitinkama kryptimi, veikiama besiformuojanti asmenybė, jos mintys, jausmai, valia, norai ir pan.


I vada

IŠVADA


Proto sukr timo metodas min i e ys

Aktyvių mokymo metodų taikymas faktiškai garantuoja, kad mokytis mokiniams bus nenuobodu ir ilgainiui tai taps jų gyvenimo dalimi.


A i u d mes

AČIŪ UŽ DĖMESĮ


  • Login