Erasmus
Download
1 / 30

Erasmus+ - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Erasmus+. Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Europaforum Hässleholm Petronella Odhner. Varför ett europeiskt utbildningsprogram ?. Erasmus+. Strategi: Europa 2020. Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU-kommissionen 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Erasmus+

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Erasmus

Erasmus+

Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020Europaforum Hässleholm

Petronella Odhner


Varf r ett europeiskt utbildningsprogram

Varföretteuropeisktutbildningsprogram?

Erasmus+


Strategi europa 2020

Strategi: Europa 2020

 • Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU-kommissionen 2010.

 • Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför

  • den ekonomiska krisen

  • globaliseringsfrågan

  • klimatfrågan

  • frågan om den allt äldre befolkningen.


Vergripande m len inom eu 2020 handlar om

Övergripande målen inom EU 2020 handlar om:

 • Arbetsmarknad

 • Innovation

 • Social integration

 • Klimat/energi

 • Utbildning


Vergripande m l f r utbildning 2020

Övergripande mål för Utbildning 2020

 • Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet

 • Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen

 • Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap

 • Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning


Eu s utbildningspolitiska riktm rken

EU:s utbildningspolitiska riktmärken

 • Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola

 • Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent

 • 90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning

 • Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning

 • Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet

Ingårsomhuvudmål I EU2020


Ytterligare riktm rken

Ytterligare riktmärken

 • Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent

 • Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34 åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands


Erasmus1

Erasmus+

Ett verktyg för att nå målen


Allting h nger ihop

 • EU:s mål

Allting hänger ihop

 • Sveriges mål

 • Individens mål

 • EU:s mål

 • Huvudmannens mål

 • Organisationens mål


Vad beh ver ans kande organisationer g ra

 • EU:s mål

Vad behöver ansökande organisationer göra?

 • Arbeta fram en plan för internationalisering

 • Identifiera utvecklingsbehoven som tillgodoses genom utbyte/samarbete

 • Beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar till de olika målnivåerna.

 • Sveriges mål

 • Individens mål

 • Huvudmannens mål

 • Organisationens

 • mål


Om sj lva programmet

Om själva programmet


Programl nder som deltar i erasmus

Programländer som deltar i Erasmus+:


Programl nder som deltar i erasmus1

Programländer som deltar i Erasmus+:

 • Alla EU:s medlemsländer

 • Island

 • Norge

 • Liechtenstein

 • Turkiet

 • Makedonien

 • Schweiz


Eu s medlemsl nder

EU:s medlemsländer

BelgienGreklandMaltaSpanien

BulgarienIrlandNederländernaStorbritannien

CypernItalienPolenSverige

DanmarkKroatienPortugalTjeckien

EstlandLettlandRumänienTyskland

FinlandLitauenSlovakienUngern

FrankrikeLuxemburgSlovenienÖsterrike


N gra utm rkande skillnader mot l lp

Några utmärkande skillnader mot LLP

 • Starkare policykoppling

 • Strategiska projekt/större påverkan

 • Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för en grupp personal och/eller studerande

 • Tvärsektoriella samarbeten uppmuntras

 • Internationella (utanför Europa) samarbeten, f.a. högre utbildning

 • Förenkling:

  - Färre delprogram med samma/liknande regler för de olika sektorerna- Schablonbelopp - Organisationsdata i separat databas- Ackreditering för VET (yrkesutbildning)


Strategiskt t nk

Strategiskt ”tänk”

 • Vilken fråga är mest angelägen?

 • Vad är själva problemet?

 • Varför internationalisering?

 • Vilket angreppssätt?

 • Var/Med vem?

 • Vilket konkret slutmål i projektet?(Hur skall projektet ha förändrat organisationen?)

 • På vilket sätt kommer det att göra skillnad?

 • Vilken garanti för uthållighet efter projektet?

 • Överförbarhet?


Erasmus

Vad kan man göra?

Key Action 1

Key Action 2

Key Action 3


Mobilitetsprojekt

Mobilitetsprojekt

Key Action 1


Vem kan ans ka s nda

Vem kan ansöka/sända?

En ansökande organisation kan bara skicka en ansökan per ansökningsgång 17 mars (2014 förlängt till 24 mars)

En ansökningsomgång omfattar 1 eller 2 år (avgör man själv vid ansökningstillfället)


Vem kan delta resa ut

Vem kan delta/resa ut?


Vad kan man g ra

Vad kan man göra?

Staff training

Teachingassignment

VET placements

Staff training

Teachingassignment

Staff training

Teachingassignment


Vem r mottagande organisation

Vem är mottagande organisation?

Vid praktik, jobbskuggning eller lärandeuppdrag skall ett ömsesidigt avtal upprättas mellan sändande och mottagande organisation


Erasmus

KA 2

Strategiska partnerskap

Koordinerande organisation

Partner-organisation

Partner-organisation

Partner- organisation

Partner- organisation


Utm rkande f r ka2

Utmärkande för KA2

 • Strategiska partnerskap

 • Möta gemensamma utmaningar och behov

 • Koppling till nationella och europeiska mål/policy

 • Tillsammans med andra utveckla, förädla, sprida nytänkande (idéer, metoder och produkter)

 • Stor frihet att sätta ihop sitt partnerskap

 • Tvärsektoriella samarbeten önskvärda

 • Resor (mobiliteter) möjliga men nedtonade

 • Fokus på resultat och förändring; överförbarhet

 • Särskilda regler runt område SKOLA

 • Förenklad budget- Schablonbelopp


Erasmus

ViIken fråga vill projektet tackla?Inom vilket utbildningsområde finns ”problemet”?


Vem kan delta

Vem kan delta?


Former av partnerskap

Former av partnerskap


Vad kan man g ra1

Vad kan man göra?


Www utbyten se erasmusplus@uhr se

www.utbyten.seerasmusplus@uhr.se


ad
 • Login