Erasmus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Erasmus+ PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Erasmus+. Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Europaforum Hässleholm Petronella Odhner. Varför ett europeiskt utbildningsprogram ?. Erasmus+. Strategi: Europa 2020. Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU-kommissionen 2010.

Download Presentation

Erasmus+

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Erasmus+

Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020Europaforum Hässleholm

Petronella Odhner


Varföretteuropeisktutbildningsprogram?

Erasmus+


Strategi: Europa 2020

 • Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU-kommissionen 2010.

 • Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför

  • den ekonomiska krisen

  • globaliseringsfrågan

  • klimatfrågan

  • frågan om den allt äldre befolkningen.


Övergripande målen inom EU 2020 handlar om:

 • Arbetsmarknad

 • Innovation

 • Social integration

 • Klimat/energi

 • Utbildning


Övergripande mål för Utbildning 2020

 • Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet

 • Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen

 • Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap

 • Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning


EU:s utbildningspolitiska riktmärken

 • Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola

 • Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent

 • 90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning

 • Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning

 • Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet

Ingårsomhuvudmål I EU2020


Ytterligare riktmärken

 • Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent

 • Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34 åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har studerat eller praktiserat utomlands


Erasmus+

Ett verktyg för att nå målen


 • EU:s mål

Allting hänger ihop

 • Sveriges mål

 • Individens mål

 • EU:s mål

 • Huvudmannens mål

 • Organisationens mål


 • EU:s mål

Vad behöver ansökande organisationer göra?

 • Arbeta fram en plan för internationalisering

 • Identifiera utvecklingsbehoven som tillgodoses genom utbyte/samarbete

 • Beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar till de olika målnivåerna.

 • Sveriges mål

 • Individens mål

 • Huvudmannens mål

 • Organisationens

 • mål


Om själva programmet


Programländer som deltar i Erasmus+:


Programländer som deltar i Erasmus+:

 • Alla EU:s medlemsländer

 • Island

 • Norge

 • Liechtenstein

 • Turkiet

 • Makedonien

 • Schweiz


EU:s medlemsländer

BelgienGreklandMaltaSpanien

BulgarienIrlandNederländernaStorbritannien

CypernItalienPolenSverige

DanmarkKroatienPortugalTjeckien

EstlandLettlandRumänienTyskland

FinlandLitauenSlovakienUngern

FrankrikeLuxemburgSlovenienÖsterrike


Några utmärkande skillnader mot LLP

 • Starkare policykoppling

 • Strategiska projekt/större påverkan

 • Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för en grupp personal och/eller studerande

 • Tvärsektoriella samarbeten uppmuntras

 • Internationella (utanför Europa) samarbeten, f.a. högre utbildning

 • Förenkling:

  - Färre delprogram med samma/liknande regler för de olika sektorerna- Schablonbelopp - Organisationsdata i separat databas- Ackreditering för VET (yrkesutbildning)


Strategiskt ”tänk”

 • Vilken fråga är mest angelägen?

 • Vad är själva problemet?

 • Varför internationalisering?

 • Vilket angreppssätt?

 • Var/Med vem?

 • Vilket konkret slutmål i projektet?(Hur skall projektet ha förändrat organisationen?)

 • På vilket sätt kommer det att göra skillnad?

 • Vilken garanti för uthållighet efter projektet?

 • Överförbarhet?


Vad kan man göra?

Key Action 1

Key Action 2

Key Action 3


Mobilitetsprojekt

Key Action 1


Vem kan ansöka/sända?

En ansökande organisation kan bara skicka en ansökan per ansökningsgång 17 mars (2014 förlängt till 24 mars)

En ansökningsomgång omfattar 1 eller 2 år (avgör man själv vid ansökningstillfället)


Vem kan delta/resa ut?


Vad kan man göra?

Staff training

Teachingassignment

VET placements

Staff training

Teachingassignment

Staff training

Teachingassignment


Vem är mottagande organisation?

Vid praktik, jobbskuggning eller lärandeuppdrag skall ett ömsesidigt avtal upprättas mellan sändande och mottagande organisation


KA 2

Strategiska partnerskap

Koordinerande organisation

Partner-organisation

Partner-organisation

Partner- organisation

Partner- organisation


Utmärkande för KA2

 • Strategiska partnerskap

 • Möta gemensamma utmaningar och behov

 • Koppling till nationella och europeiska mål/policy

 • Tillsammans med andra utveckla, förädla, sprida nytänkande (idéer, metoder och produkter)

 • Stor frihet att sätta ihop sitt partnerskap

 • Tvärsektoriella samarbeten önskvärda

 • Resor (mobiliteter) möjliga men nedtonade

 • Fokus på resultat och förändring; överförbarhet

 • Särskilda regler runt område SKOLA

 • Förenklad budget- Schablonbelopp


ViIken fråga vill projektet tackla?Inom vilket utbildningsområde finns ”problemet”?


Vem kan delta?


Former av partnerskap


Vad kan man göra?


[email protected]


 • Login