Endoskopie horn ho git z pohledu chirurga hlavsa j et al l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Endoskopie horního GIT z pohledu chirurga Hlavsa J. et. Al. PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Endoskopie horního GIT z pohledu chirurga Hlavsa J. et. Al. . Chirurgická klinika FN Brno Bohunice LFMU. Indikace. VCHGD Nádory GERD Achalázie Diagnostika a řešení poop. Komplikací. VCHGD. Určení místa léze a charakteru krvácení (Forest) Malá křivina vs. velká křivina

Download Presentation

Endoskopie horního GIT z pohledu chirurga Hlavsa J. et. Al.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Endoskopie horn ho git z pohledu chirurga hlavsa j et al l.jpg

Endoskopie horního GIT z pohledu chirurga

Hlavsa J. et. Al.

Chirurgická klinika FN Brno Bohunice LFMU


Indikace l.jpg

Indikace

 • VCHGD

 • Nádory

 • GERD

 • Achalázie

 • Diagnostika a řešení poop. Komplikací


Vchgd l.jpg

VCHGD

Určení místa léze a charakteru krvácení (Forest)

Malá křivina vs. velká křivina

Tělo - Antrum - Pylorus - duodenum

Dle hemodynamických parametrů vždy snaha o endoskopické stavění krvácení (klipy, opich adrenalinem….)

S narůstající počtem pokusů o endoskopickou hemostázu narůstá riziko rebleedingu

Pozn. Pro chirurga je nejdůležitější přesná lokalizace, dle které se rozhoduje o typu výkonu (transduodenální opich, BII resekce, wedge resection). Ulcus peroperačně není vidět a není vždy palpovatelný.


Tumory l.jpg

Tumory

- Lokalizace tumoru

- Bioptická verifikace

Dle lokalizace, stagingu, gradingu a Karnofsky indexu pacienta je zvolen typ resekčního výkonu.

(wedge resection, subtotální gastrektomie, totální gastrektomie.)

CAVE !! – difúzní typ adenokarcinomu žaludku


Slide5 l.jpg

GERD

 • GFS je vyšetření první volby u pacientů:

  - s regurgitací

  - s pyrozou u kterých není efekt PPI

 • Histologická verifikace Baretova jícnu.

 • Terapie Baretova jícnu (Mukosektomie ? RFA ?, fotodynamická léčba ?)


Achalazie l.jpg

Achalazie

 • Vyloučení neoplazie.

 • Zejména u polymorbidních pacientů je terapeutickou metodou první volby infiltrace LES botoxem endoskopickou cestou.

 • Peroperační GFS k verifikaci dostatečnosti myotomie.


Diagnsotika a e en poop komplikac l.jpg

Diagnsotika a řešení poop. komplikací

 • Opožděná evakuace žaludku (GEA, stp. resekcích žaludku, PPPD atd…) již pouhá insuflace „rozfouknutí „ anatomozy mívá terapeutický efekt.

 • Krvácení z GEA – v 90% se podaří zastavit endoskopicky

 • Zavádění NJS u pac. s píštělemi k časné enterální nutrici

 • Verifikace vitality interponátu žaludku resp. kolon po resekcích jícnu


D kuji za pozornost l.jpg

Děkuji za pozornost


 • Login