slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tomáš Srb, ÚZIS ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Tomáš Srb, ÚZIS ČR - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Odborný seminář Národní sítě Zdravých měst 31. 3. 2010. Dětské úrazy Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Statistika zemřelých (ČSÚ) Výkaz o činnosti ZZ MZ řady A. Tomáš Srb, ÚZIS ČR. Rok 2008 – rozdělení úrazů podle věku zraněné(ho).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tomáš Srb, ÚZIS ČR' - mickey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Odborný seminář Národní sítě Zdravých měst

31. 3. 2010

Dětské úrazyNárodní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Statistika zemřelých (ČSÚ)Výkaz o činnosti ZZ MZ řady A

Tomáš Srb, ÚZIS ČR

obecn traumatologie i
Podle úmyslu

Neúmyslné (náhodné) = náhodné (v užším smyslu) + dopravní

Úmyslné (násilné) = sebepoškození + napadení/útok

Nezjištěný úmysl

Podle místa úrazu

Domácí vč. okolí domu

Obytné instituce (domov seniorů, kolej)

Školní

Sportoviště a hřiště (volnočasové prostory)

Silnice a ulice

Přírodní prostory (parky, lesy, louky, rybník)

Obecná traumatologie (I)
obecn traumatologie ii
Podle povahy síly, která úraz způsobila

Mechanické životné (úder pěstí, pokousání psem)

Mechanické neživotné (pád na schodech, autonehoda, zasažení hozeným předmětem, tonutí)

Způsobené zářením (spáleniny od slunce, nemoc z ozáření)

Termické (působení horka/chladu)

Chemické (poleptání, otravy)

Podle činnosti v době úrazu… atd.

Podle mechanismu úrazu

= děj, který bezprostředně vedl k úrazu (v tom se prolíná úmysl, vnější síla, místo úrazu ad.; viz kapitola XX, MKN-10)

Podle druhu/rozsahu zranění

Monotrauma (kůže-oděrky, kostra-zlomenina pažní kosti, apod.)

Polytrauma = poranění nejméně 2 orgánových systémů, z nichž alespoň jedno ohrožuje na životě; viz kapitola XIX, MKN-10

Obecná traumatologie (II)
shrnut
Domácí úrazy

počet hospitalizací pro domácí úraz poklesl

(roky 2000 ––> 2008 pokles o 22,1 %)

Mechanismus úrazu(3 nejčastější MÚ)

Náhodný pád

Náhodná otrava léky nebo plyny

Náhodné zasažení předmětem nebo opaření/kontaktní popálení

Druh zranění v rámci náhodného pádu v domácnosti

nejčastěji poranění hlavy, krku a trupu

až na dalších místech jsou poranění končetin, následky popálenin a otrav

Zemřelí na domácí úraz

analyzovány jen počty zemřelých během hospitalizace (zde došlo k poklesu ze 16 osob v roce 2000 na 3 smrtelné úrazy v domácnosti v roce 2008)

Shrnutí
shrnut1
Dopravní úrazy

počet hospitalizací pro dopravní úraz poklesl

(roky 2000 ––> 2008 pokles o 27,1 %)

počet zemřelých na dopravní úraz poklesl

(roky 2000 ––> 2008 pokles o 49,2 %)

Mechanismus úrazu(3 nejčastější druhy nehod)

rok 2000 cyklista –> chodec –> člen osádky automobilu

rok 2008 chodec –> cyklista –> člen osádky automobilu

Druh zranění

obecně nejčastěji poranění hlavy

na dalších místech: chodec = koleno a bérec + dolní pol. trupu (pánev, břicho)

cyklista = loket a předloktí a nejméně polytraumat

motocyklista= koleno a bérec + polytraumata nad 6%

člen osádky automobilu=dolní pol. trupu + hrudník + polytraumata nad 6% ze všech sledovaných druhů zranění

Zemřelí na dopravní úraz

počet zemřelých poklesl ze 199 osob v roce 2000 na 101 osob v roce 2008 (tj. pokles o 49,2 % - viz výše)

Shrnutí
n hodn tonut vybran v kov skupina po ty hospitalizac u d t ve v ku 1 4 roky
Náhodné tonutí – vybraná věková skupinapočty hospitalizací u dětí ve věku 1-4 roky
n hodn tonut shrnut
trend vývoje je klesající

(v r. 2008 klesl počet hospitalizací v porovnání s r. 2000 o 58 %)

nejčastější diagnózy:

tonutí v přírodní vodě (W69+W70) 261 případů (46 %)

tonutí v bazénu (W67+W68) 173 případů (30 %)

nejrizikovější věk podle NRHOSP je 1-4 roky

u zemřelých na náhodné tonutí převažuje u určených diagnóz utonutí v přírodní vodě

celkem utonulých 209 osob (zdroj ČSÚ)

v přírodní vodě (W69+W70) 63 osob (30 %)

utonulí s neurčenou diagnózou 122 osob (58 %)

nejvíce utonulých je ve věkové kategorii 15-19 let

Náhodné tonutí - shrnutí
ad