Zkladn kola Jakuba Jana Ryby Romitl pod Temnem
Download
1 / 21

Rudolf II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám. Rudolf II. 7. ročník. Název : Rudolf II. Anotace: Výkladová prezentace pojednávající o císaři Rudolfu II. Habsburském.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Rudolf II.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zkladn kola Jakuba Jana Ryby Romitl pod TemnemInovace a zkvalitnn vukyprojekt v rmci Operanho programuVZDLVN PRO KONKURENCESCHOPNOSTEU Penze kolm

Rudolf II.

7. ronk


Nzev: Rudolf II. Anotace: Vkladov prezentace pojednvajc o csai Rudolfu II. Habsburskm.

Vypracoval: Mgr. Vra Skorov

Vzdlvac oblast: lovk a spolenost, Djepis, Ran novovk

Metodika prce s materilem: Vkladov prezentace, lze vyut i k opakovn (Druh uebnho materilu: Prezentace)

Ronk: 7.

Datum vytvoen: 10. 9. 2011


Vypracovala: Mgr. V. Skorov

Pouit literatura: Kolektiv autor: DJEPIS Stedovk a potky novovku pro 7. ronk.

Nov kola 2008.

Vlkov, V.: DJEPIS 7 stedovk a ran novovk pro zkladn koly.

SPN Praha 2007.

R. Blhov a kol.: LITERATURA pro 1. RONK STEDNCH kol.

Didaktis, 2008.


V roce 1526 nastoupili na esk trn Habsburkov. Ferdinand I. Habsbursk se stal uherskm krlem a rakouskm arcivvodou, roku 1556 nmeckm krlem a 1558 mskonmeck csaem. Ve stedn Evrop vytvoil vznamn soustt; to tm dv stolet muselo na vchodn hranici elit Osmansk i. Za Rudolfa II. Habsburskho se Praha stala nejen hlavnm mstem e, ale icentrem vdy a umn. Rozpory mezi panovnkem a eskmi stavy vystily vesk stavovsk povstn. esk stavy 1619 zvolily krlem rnskho falckrabte Fridricha V. Falckho. Po bitv na Bl hoe 8. 11. 1620 bylo povstn poraeno; vldu v echch zskali opt Habsburkov.


Rudolf II. Habsbursk

(1552 1612)

 • arcivvoda rakousk

 • krl uhersk (od r. 1572)

 • krl esk (od r. 1575)

 • krl nmeck (od r. 1576)

 • csa msk (1576 1611)

 • nositel du zlatho rouna

http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=5WltvorwHtAd9M:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II.&docid=bfd3GHmBchoQdM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Hans_von_Aachen_003.jpg/200px-Hans_von_Aachen_003.jpg&w=200&h=254&ei=s2kEUNqZJI25hAeIgomTCA&zoom=1&iact=hc&vpx=716&vpy=34&dur=1969&hovh=203&hovw=160&tx=94&ty=132&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=144&tbnw=120&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:4,s:0,i:84

http://www.google.cz/imgres?q=%C5%99%C3%A1d+zlat%C3%A9ho+rouna&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=F4c8UycwMNo9PM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/%25C5%2598%25C3%25A1d_zlat%25C3%25A9ho_rouna&docid=FADIM2oW3AdrIM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Schatzkammer_Wien_Collane_Orden_vom_Goldenen_Vlies.jpg/275px-Schatzkammer_Wien_Collane_Orden_vom_Goldenen_Vlies.jpg&w=275&h=209&ei=SWoEULPqBIOShgebteTqBQ&zoom=1


Rudolfovo dtstv a dospvn

 • nejstar syn csae Maxmilina II. a Marie panlsk

  (bratranec a sestenice, ddov byli brati)

 • vychovvn katolicky na panlskm dvoe

 • mluvil panlsky, francouzsky,

  nmecky, italsky, sten ecky,

  trochu se dorozuml i esky

 • eskou a uherskou korunu

  zskal jet za ivota otce

http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=phnE2Ieiwt0mvM:&imgrefurl=http://www.historieweb.cz/na-dvore-spanelskeho-krale&docid=bjiycUMWPaej-M&imgurl=http://www.historieweb.cz/sites/default/files/styles/obrazek_v_textu_450/public/obrazky/2012/07/02/11-rudolfii.jpg&w=450&h=553&ei=s2kEUNqZJI25hAeIgomTCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1031&vpy=398&dur=281&hovh=249&hovw=202&tx=169&ty=240&sig=104430009650744727929&page=2&tbnh=135&tbnw=114&start=31&ndsp=39&ved=1t:429,r:7,s:31,i:192


Rudolfovo pesdlen do Prahy 1583

 • neustl ohroovn Vdn ze strany Osmansk e

 • Praha = rezidennm mstem

 • rozvoj vdy, kultury, stavebn rozvoj

 • Nov krlovsk palc, panlsk sl, Rudolfova obrazrna,

  velkolep konrny, Rudolfova tola, Rudolfova lze

  v Csaskm mln a Krlovsk oboe

 • do Prahy uenci, umlci, ciz vyslanci

http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=9y4G-Wk5VpzPcM:&imgrefurl=http://www.audioknihy.eu/store/default.asp%3FlngDepartmentID%3D16%26lngPage%3D5%26lngOrderingItemID%3D1&docid=RvEZ9PgGPxqZGM&imgurl=http://www.audioknihy.eu/shops/8524/images-goods/55064.jpg&w=336&h=336&ei=s2kEUNqZJI25hAeIgomTCA&zoom=1


http://www.google.cz/imgres?q=%C5%A1pan%C4%9Blsk%C3%BD+s%C3%A1l&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=BRNgTKeMNOD3MM:&imgrefurl=http://www.letnislavnosti.cz/letni-slavnosti/koncertni-saly/spanelsky-sal/&docid=_ZEvhu_dEpguUM&imgurl=http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/gallery/spanelsky-sal/panelsky-sal-2.jpg&w=900&h=600&ei=O20EUJzcKI-5hAeymYmCCA&zoom=1&iact=hc&vpx=839&vpy=183&dur=1531&hovh=183&hovw=275&tx=110&ty=116&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=122&tbnw=162&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:0,i:121

Nov krlovsk palc

http://www.google.cz/imgres?q=nov%C3%BD+kr%C3%A1lovsk%C3%BD+pal%C3%A1c&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=1e_9qJPeGWaj_M:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pra%25C5%25BEsk%25C3%25BD_hrad,_Nov%25C3%25BD_kr%25C3%25A1lovsk%25C3%25BD_pal%25C3%25A1c_03.jpg&docid=mK2DfuVy6lAV8M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Pra%2525C5%2525BEsk%2525C3%2525BD_hrad,_Nov%2525C3%2525BD_kr%2525C3%2525A1lovsk%2525C3%2525BD_pal%2525C3%2525A1c_03.jpg&w=640&h=480&ei=m2wEUMnGLITNhAerrYCMCA&zoom=1&iact=hc&vpx=513&vpy=145&dur=1094&hovh=194&hovw=259&tx=137&ty=91&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=129&tbnw=156&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75

panlsk sl

http://www.google.cz/imgres?q=obraz%C3%A1rna+pra%C5%BEsk%C3%A9ho+hradu&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=aExH1WoeWwMfhM:&imgrefurl=http://www.vyletnik.cz/zajimavosti-z-oblasti/praha/praha-1-centrum-stare-mesto-josefov-mala/6640-obrazarna-prazskeho-hradu/&docid=H9rcDqk6AOZrCM&imgurl=http://www.vyletnik.cz/images/vylet/uzivatele/katerinac/img_0585_1.JPG&w=2592&h=1944&ei=I2wEUM6tFMXIhAfFyoiPCA&zoom=1

Rudolfova obrazrna

http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=94BbTiOxQEnONM:&imgrefurl=http://leccos.com/index.php/clanky/rudolf-2-habsbursky&docid=hyzZ_wAAjnTRpM&imgurl=http://leccos.com/pics/pic/rudolf_ii._habsbursky_.jpg&w=259&h=316&ei=s2kEUNqZJI25hAeIgomTCA&zoom=1


Mimo Prahy si csa oblbil zmek v Brandsu nad Labem, kter dal vybavit jako sv hlavn mimoprask sdlo a asto tu pobval, podal hony a hostil vznamn osobnosti. Na sgrafitech, kter lze pozorovat z ndvo zmku, najdete mezi loveckmi vjevy i obraz samotnho Rudolfa, kterak pijm jakhosi asijskho vyslance. Za jeho panovn vznikla na zmku kryt chodba do zahrady, zvan Rudolfina, jej devn krovy jsou pvodn.

Zmek v Bentkch nad Jizerou, kde Rudolf II. provdl astrologick pozorovn.

http://www.google.cz/imgres?q=ben%C3%A1tky+nad+jizerou+z%C3%A1mek&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=QmDLrKzSFe8x8M:&imgrefurl=http://www.zamky-hrady.eu/vylety-benatky-nad-jizerou-zamek-detaily,23&docid=GPEFEaOVa1zUKM&imgurl=http://www.zamky-hrady.eu/img/vylety/1251232587.jpg&w=400&h=402&ei=vG0EUNrBE5OYhQf3_qHyBw&zoom=1


Rudolfova sbrka

 • vce ne 3000 expont z rozlinch obor vd a umn

 • kuriozity

 • prodn pedmty, kameny, minerly, polodrahokamy,

  exotick ovoce, korly, mule, oechy, oechov skopky nkter byly petvoeny v kurizn e a misky, herbe, mapy, hodiny, globy, astronomick a geometrick pstroje

 • dary od panovnk, lechtic ..

 • zval etn umlce a vdce (medaili, zlatnci, vrobci matematickch a astronomickch pstroj, ezai, brusii kamen, sochai, mali = rytec Sadeler, mal Hans von Achen, Guiseppe Arcimboldo, socha Adrian de Vries..)

 • neetil penze ani za nkup obraz po cel Evrop

 • Mezi nejvznamnj skvosty Rudolfovy malsk sbrky patily dla Michelangela, Raffaela, A. Drera, Tiziana, Leonarda da Vincihoatp.


 • hodn zastoupeno sochastv, tesalo se, odlvalo z rznch materil (sdra, vosk, polodrahokamy, plen hlna, stbro.), ezba z drahch kamen (glyptika), uplatnilo se hodinstv a mechanictv

 • Rudolfova koruna, kterou vypracovali

 • prat zlatnci

 • je povaovna za vrchol zlatnickho umn

 • na Rudolfov dvoe

 • po csaov smrti se pouvala jako koruna

 • Rakouskho csastv

 • dnes mono vidt ve vdeskm Hofburgu

http://www.google.cz/imgres?q=koruna+rudolfa+ii&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=E8of2bJNvrIB7M:&imgrefurl=http://www.lizardexe.estranky.cz/fotoalbum/rudolf-habsbursky/rudolf-ii_/korunovacni-koruna-rudolfa-ii..jpg.html&docid=lwkDGvTFsdHQBM&imgurl=http://www.lizardexe.estranky.cz/img/mid/7/korunovacni-koruna-rudolfa-ii..jpg&w=330&h=460&ei=Mm4EUMWUNYOWhQf19MWPCA&zoom=1&iact=hc&vpx=384&vpy=116&dur=156&hovh=265&hovw=190&tx=95&ty=169&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=143&tbnw=116&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72


Kdee dnes ty skvosty jsou

 • tich rozkrdn ji za Rudolfova ivota

 • st si po smrti rozdlili lenov habsburskho rodu

 • za 30let vlky (vdsk generl Knigsmark se 25. ervence 1648 zmocnil Hradan a Mal Strany) umleck dla si rozebrali vdt dstojnci a vojci na vozech odvena do vdska (nejvt st vnovna krlovn Kristin, kter ji rozprodala)


Giuseppe Arcimboldo

(okolo roku 1530 - 1593), italsk mal

Vynalezl typ podobizny, skldajc se z malovanch zvat, kvtin, ovoce a pedmt komponovanch do podoby lidsk hlavy. Nkter obrazy jsou satirick portrty osobnost od dvora, jin jsou alegorick personifikace (Jaro, Lto a dal).

albiiik.blog.cz

http://www.google.cz/imgres?q=arcimboldo&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=smlbiqkqto33RM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo&docid=HiKcl5PhFHAEJM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Giuseppe_Arcimboldo.jpg/225px-Giuseppe_Arcimboldo.jpg&w=225&h=323&ei=1m4EUKDhC86JhQfXxY33Bw&zoom=1


http://www.google.cz/imgres?q=kr%C3%A1lovsk%C3%A1+zahrada+pra%C5%BEsk%C3%A9ho+hradu&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=pg4tTHsHXfKstM:&imgrefurl=http://itras.cz/zahrady-prazskeho-hradu/galerie/8511/&docid=o6TBUqWcbxSpfM&imgurl=http://itras.cz/fotogalerie/zahrady-prazskeho-hradu/velke/kralovska-zahrada-007.jpg&w=640&h=427&ei=lnAEUIizJpOGhQe02vGKCA&zoom=1

Krlovsk zahrada byla zaloena roku 1534 Ferdinandem I. Habsburskm - renesann zahrada, pozdji proslul botanickmi raritami aexotickmi rostlinami ze vzdlench zem. Od potku byla zahrada doplovna adou staveb sloucch zbav dvorsk spolenosti: vznikla Movna, Krlovsk letohrdek, Lv dvr. Jej souasn podoba navazuje na prodn "anglickou" pravu zpoloviny 19.stolet, obsahuje vak iprvky pravy renesann (giardinetto uKrlovskho letohrdku) iprvky barokn (ornamentln kvtinov zhony).

http://www.google.cz/imgres?q=kr%C3%A1lovsk%C3%A1+zahrada+pra%C5%BEsk%C3%A9ho+hradu&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=qlKnT-UBK1vCRM:&imgrefurl=http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/fotogalerie/prazsky-hrad/7.shtml&docid=v05kGaUwMFdPMM&imgurl=http://www.hrad.cz/img/cms/photogallery/7/zj7q4278.jpg&w=400&h=600&ei=lnAEUIizJpOGhQe02vGKCA&zoom=1

http://www.google.cz/imgres?q=kr%C3%A1lovsk%C3%A1+zahrada+pra%C5%BEsk%C3%A9ho+hradu&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=-zgDpdEp8AfYsM:&imgrefurl=http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/zahrady-prazskeho-hradu.shtml&docid=xfHiqbyixspcMM&imgurl=http://www.hrad.cz/img/u/prazsky-hrad/img-kralovska-zahrada-1.jpg&w=800&h=534&ei=lnAEUIizJpOGhQe02vGKCA&zoom=1


Za Rudolfa II. pibyly na Hrad konrny, ptnice a tzv. lv dvr, kde byla chovna exotick zvata (zej. lvi jako symbol krlovsk moci = prvnho lva dostal darem od tureckho sultna, Tycho Brahe pedpovdl, e lev i Rudolf II. jsou narozeni ve stejnm znamen zvrokruhu a budou mt stejn osud, ili zemou ve stejnou dobu.

http://www.google.cz/imgres?q=lev&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=DmSAysxYAAtD_M:&imgrefurl=http://reknete-stop.blog.cz/rubrika/lev&docid=fm8USak317IVoM&imgurl=http://citaty-o-lasce.cz/wp-content/uploads/lev015.jpg&w=1280&h=1024&ei=NnIEUOqpE8mxhAfjmr2SCA&zoom=1

http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=mdlHU-GTZL5apM:&imgrefurl=http://magazin.e15.cz/pel-mel/cnb-vydala-k-vyroci-umrti-rudolfa-ii-stribrnou-pametni-minci-732836&docid=Afinq359DyDWDM&imgurl=http://img.mf.cz/750/043/2-1302516697_RudolfII..jpg&w=535&h=317&ei=qHEEUK-sHJGKhQejqMSHCA&zoom=1&iact=hc&vpx=256&vpy=448&dur=1203&hovh=173&hovw=292&tx=142&ty=122&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=122&tbnw=163&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:17,s:0,i:122


Rudolfovy zjmy

http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=xWcKgNHPfoxhpM:&imgrefurl=http://www.prazskestezky.cz/hvezd/hvzd03.html&docid=8QjvyMrxpvFzwM&imgurl=http://www.prazskestezky.cz/hvezd/obr/3_Rud-II.jpg&w=160&h=200&ei=qHEEUK-sHJGKhQejqMSHCA&zoom=1

 • matematika, fyzika, chemie

 • alchymie a ern magie

  pezdvku kne alchymist,

  asto pijmal do svch slueb

  podvodnky (Eduard Kelley)

 • vytvoit kmen mudrc

 • pemna bnch kov ve zlato a stbro

 • vynlez elixru ivota

 • astronomie a astrologie

Tycho de Brahe

Jan Kepler

http://www.google.cz/imgres?q=jan+kepler&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=NJDRJq39ceQ4rM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler&docid=rNeVFJtf501E0M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Johannes_Kepler_1610.jpg/225px-Johannes_Kepler_1610.jpg&w=225&h=309&ei=S3MEUPWNJ4nKhAfmirT7Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=177&vpy=121&dur=156&hovh=247&hovw=180&tx=75&ty=126&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=135&tbnw=97&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69

http://www.google.cz/imgres?q=tycho+de+brahe&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=-RXn_YIBNKipQM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe&docid=kUl6TG09c_r0wM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Tycho_Brahe.JPG/225px-Tycho_Brahe.JPG&w=225&h=334&ei=33IEUKPQGM6GhQfi6NiECA&zoom=1&iact=hc&vpx=168&vpy=140&dur=1984&hovh=267&hovw=180&tx=88&ty=117&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=120&tbnw=80&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83


Zlat ulika

V devadestch letech 16. stolet v dob Rudolfa II. Habsburskho obvala tyto domky hradn str. Pozdji se ulika stala centrem praskch zlatnk. Krl tu pr zamstnval sv vlastn alchymisty, kte s vnost sedali u tavicch pec a destilanch pstroj, aby vyrobili zlato a uvaili elixry ivota. Rudolf II.

Ve skutenosti ale alchymist

ve Zlat ulice nikdy nebydleli.

http://www.google.cz/imgres?q=zlat%C3%A1+uli%C4%8Dka&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=XF3zvCzDk08RbM:&imgrefurl=http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/prazsky-hrad-zlata-ulicka&docid=ayYPqGV1n5GfaM&imgurl=http://www.praguecityline.cz/wp-content/uploads/2010/08/Pha1-Pra%2525C5%2525BEsk%2525C3%2525BD-hrad-Zlat%2525C3%2525A1-uli%2525C4%25258Dka003.jpg&w=800&h=533&ei=9HMEUOqjKpGJhQfAw83yBw&zoom=1&iact=hc&vpx=958&vpy=2&dur=1125&hovh=183&hovw=275&tx=130&ty=119&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=131&tbnw=193&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0,i:81


eny ano, satek ne!!!

 • starm mldencem, odpor k manelskmu svazku

 • mnoho milenek nejznmj = Kateina Stradov

 • sv dti uznal jako levoboky a dal jim predikt de Austria

 • nejznmj Don Julio (trpl schizofreni, terorizoval okol,

 • nsil na ench)

http://www.google.cz/imgres?q=rudolf+ii.+habsbursk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=skqo_NTVfHCzEM:&imgrefurl=http://blanka.doktorova.sweb.cz/index1.html&docid=W7oFxYkIlV1DKM&imgurl=http://blanka.doktorova.sweb.cz/nedari_obrazky/ovaly/thumb/tn_rudolf_ii-oval.jpg&w=299&h=300&ei=gHQEUNCsMdOChQfizKiCCA&zoom=1


Interpretace Rudolfa II.

 • podivn na Praskm hrad

 • nemocn lovk

 • mecen kultury dky nmu se Praha stala

  kulturn kiovatkou Evropy

Alchymistick laborato

http://www.google.cz/imgres?q=alchymistick%C3%A1+laborato%C5%99&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=OVyU6PzDukXqMM:&imgrefurl=http://www.profimedia.cz/fotografie/alchymisticka-laborator-veku-rudolf-ii-habsburskeho-praha/0011230114/&docid=KRezWWEoDDb2UM&imgurl=http://www.profimedia.cz/fotografie/alchymisticka-laborator-veku-rudolf-ii-habsburskeho-praha/profimedia-0011230114.jpg&w=604&h=480&ei=9HQEULKuMcTKhAeassiWCA&zoom=1&iact=hc&vpx=320&vpy=447&dur=156&hovh=200&hovw=252&tx=127&ty=103&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=135&tbnw=163&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:0,i:129


Majestt r. 1609

 • touto listinou bylo kadmu dovoleno vyznvat nboenstv podle vlastnho rozhodnut

Libesk mr r. 1609

 • Rudolf II. se zekl vldy v Rakousku a Uhrch

 • zajistil nstupnictv bratru Matyovi


Tma: Rudolf II. - 8. ronk

Pouit software: dritel licence - Z J. J. Ryby v Romitle p.T.

Windows XP Professional

SMART Notebook

Zoner - esk kliparty 1, 2, 3

www.obrazky.cz

Autor: Mgr. Vra Skorov

Z J. J. Ryby v Romitle p.T. (www.zsrozmital.cz)


ad
 • Login