VÍZ AZ ÉLET
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 58

Növekedési ütem PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÍZ AZ ÉLET A víz helyzete a világban és Magyarországon G ayer József Nyírpalota Társaság 2005, január 11. U.S. Bureau of the Census. Richards (1991), WRI (1990). Reid & Miller (1989). NOAA. Növekedési ütem. A klímaváltozás hatása XX. század. Föld átlaghőmérséklet: 0,6 C °

Download Presentation

Növekedési ütem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N veked si tem

VÍZ AZ ÉLETA víz helyzete a világban és MagyarországonGayer JózsefNyírpalota Társaság 2005, január 11.


N veked si tem

U.S. Bureau of the Census

Richards (1991), WRI (1990)

Reid & Miller (1989)

NOAA

Növekedési ütem


N veked si tem

A klímaváltozás hatásaXX. század

Föld átlaghőmérséklet: 0,6 C°

Európa: 0,95-1,2 C°

A növekedés mértéke gyorsuló

GCM: a csapadékok szélsőségesebbé válása, KE-ban több téli, kevesebb nyári csapadék

Miskolc, 2004. június


N veked si tem

Egy vízmozgalom kialakulása

 • 1992: Dublin/Rióelvek, Riói Föld Csúcs

 • 1996: WWC, GWP

 • 1997: I. Víz Világfórum, Marrakesh

  • „Jövőképtől a cselekvésig” folyamat

 • 2000: II. Víz Világfórum,Hága

  • 5.500 résztvevő, 128 miniszter:nyilatkozat

 • 2000: ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célok

 • 2002: Fenntartható Fejlődés Csúcs

 • 2003: ENSZ Édesvíz Nemzetközi Éve,

 • 2003: III. Víz Világfórum, Japán (24.000)Víz Világjelentés (UNESCO …)


V z vil gjelent s

Víz Világjelentés


V zk szletek

Vízkészletek

Édesvíz: 2,53% – 35 x 106 km3

Eloszlás egyenlőtlen:

Észak és Közép-Amerika 15% víz – 8% ember

Dél-Amerika 26% víz – 6% ember

Európa 8% víz – 13% ember

Afrika 11% víz – 13% ember

Ázsia 36% víz – 60% ember

Ausztrália, Óceánia 5% víz – < 1% ember


V zk szletek1

Vízkészletek

Felszín alatti vízkitermelés jelentős növekedése

 • Ipari országok 1950-1975

 • Fejlődő országok 1970-1990


V zk szletek2

Vízkészletek

A túlhasználat következménye


Az lettel kapcsolatos kih v sok

Az élettel kapcsolatos kihívások

1,1 milliárd ember fenntartható vízellátás nélkül

2,4 milliárd ember szanitáció (szennyvízelhelyezés) nélkül

1. Alapvető igények és az egészséghez való jog

A vízhez kötődő betegségek:

 • A szennyezett víz fogyasztás – hasmenés

 • A vízi ökoszisztémában élő rovarok, csigák terjesztik – malária, bilharziázis

 • Elégtelen vízellátás, higiénés problémák – rüh, trachoma

Millenniumi fejlesztési célok

2015-re felére csökkenteni az ellátatlanok arányát

Évi kétmilliárd eset – 300 millió súlyos

Halálos: malária 1 millió, többi 2,2 millió


N veked si tem

Környezeti fenntarthatóság

Körülményes meghatározás

ENSZ dekád (1981-90) vízellátás-csatornázás

NAPI 342,000 ember!!!

Még a tevezői kapacitás is hiányzik

ENSz cselekvési dekád „Víz az életért” 2005. március 22.

ENSz oktatási dekád a fenntartható fejlődésért 2005-2014


N veked si tem

Az élettel kapcsolatos kihívások

2. Az ökoszisztémák védelme

Veszélyeztetett

Emlősök 24%

Madarak 12%

Halfajok 33%

A víz minden ökoszisztéma lényeges eleme, mennyiségi, vagy minőségi problémák csökkenthetik a biodiverzitást, táplálékforrást, stb.

Földfelszín 6% mocsarak, lápok, mangroveerdők, vizenyős prérik

1800 óta 50% kiszáradt, Duna mentén 80%


N veked si tem

Az élettel kapcsolatos kihívások

3. Települések vízgazdálkodása

 • 1800 1% városlakó

 • 30%

 • 2002 48%

 • 203060% várható

389 város > 1 millió, 16 város > 10 millió

Koncentrált vízigények, szennyvízkibocsátás, módosított hidrológiai ciklus


N veked si tem

Az élettel kapcsolatos kihívások

4. Élelmiszer-termelés a növekvő népesség számára

Az élelmiszer-termelés – 70% vízfelhasználás

Öntözéses gazdálkodás több fejenkénti élelmiszer

800 millió alultáplált (2030: 400 millió)

Hasznosítási arány 38%-ról 42%-ra

Napi 2800 kalória > 1000 m3 víz

1kg gabona: 1,5 m3; szárnyas: 6 m3; marha: 15 m3


N veked si tem

Az élettel kapcsolatos kihívások

5. Ipari vízfelhasználás

 • Az összes vízfelhasználás 20%-a

 • Globalizáció > gyártásáthelyezés a fejlődő orsz.-ba ahol kevesebb értéket termelnek egységnyi vízfelhasználással > vízminőségromlás

6. Víz és energia

Összes vill.-energia 19%-a

A gazdaságosan kihasználhatók egyharmada

Üvegházgázok, légszennyezők csökkentése


N veked si tem

Az élettel kapcsolatos kihívások

7. A kockázatok csökkentése

1950 óta nő a természeti katasztrófák száma

1991-2000 érintettek: 147 – 211 millió / év

Összesen: 665 000 áldozat

Árvíz – 15%, aszály – 42%

8. A vízkészletek megosztása

megosztás: használatok, felhasználók szerint

261 osztott vízgyűjtő, 145 ország


N veked si tem

Az élettel kapcsolatos kihívások

9. A víz ára és értéke

A víz nem hagyományos kereskedelmi áru, hanem értékes örökség.

Érték a haszonélvező szempontjából

Ár – a fogyasztóra terhelt díj

Szolgáltatás költsége (tőke és üzem klts.)

Költségmegtérülés elve és szociális támogatás

Privatizáció, PPP, finn modell

A készletek feletti ellenőrzésnek a kormányok és felhasználók kezén kell maradnia


N veked si tem

Az élettel kapcsolatos kihívások

10. Tudás és fejlődés

A tudás a fejlődés kulcstényezője

Szerteágazó tudásbázis (műszaki-tudományos, gazdálkodási, mezőgazd., egészségügyi, stb.)

ENSZ oktatási dekád 2005-2014

11. A gazdálkodás, az intézményi rendszer válsága

A vízválság az intézményi rendszerek válsága:szétaprózódott irányítási rendszer, ellentmondó döntések, felvíz-alvíz ellentétek, stb.


N veked si tem

Konklúzió

A kép nem rózsás 1992 (Rió) óta kevés előrelépés

Nagy vesztesek a szegények, akiket halmozottan sújtanak a nehézségek.

Globális programok nem érték el céljukat (Vízellátás-csatornázási dekád).

Millenniumi Fejlesztési Célok realitása

Közös felelősség

Háromévenként felújítás


N veked si tem

EU Víz Keretirányelv

Végső cél a vizek jó állapotának elérése 2015-re

Felszíni vizek: ökológiai és kémiai

Felszín alatti v.: kémiai és mennyiségi


N veked si tem

Duna medence

Elba

Odera

Visztula

Rajna

Dnyeszter


A duna s jelent sebb m ell kv zfoly sai

A Duna és jelentősebb mellékvízfolyásai

Folyókmkm2m3/s

Duna2780801.4636.460

Inn 51526.130735

Dráva 89341.238577

Tisza 966157.186794

Száva 86195.7191.564


N veked si tem

A Száva forrása Szlovéniában


A z inn a duna s az ilz passaun l

Az Inn, a Duna és az Ilz Passaunál


N veked si tem

A Duna medence legnagyobb tava a Balaton


N veked si tem

A dunai országok együttműködése


N veked si tem

Duna medence


N veked si tem

Duna medence

Vízminőség: kedvező változások

Új, vagy korszerűsített SZVTT-k a Duna és mellékvízfolyások mentén


N veked si tem

Duna medence

158 szvtt, 20-as proritáslista,


N veked si tem

Duna medence

911 kockázati hely 9 ország


N veked si tem

Magyarország

Belép: 114 km3

Kilép: 120 km3

Csap: 58 km3

Elpár: 52 km3


N veked si tem

Magyarország

Árvizek:

Kisebb: 2-3 év

Jelentős: 5-6 év

Rendk.: 10-12 év

Qmax/Qmin

Duna: 1:10

Tisza: 1:100

Körösök: 1:1000

Belvíz 2-3 évente

Aszály 3-5 évente


N veked si tem

Magyarország

Sok víz ?

Kevés víz ?


N veked si tem

Magyarország


N veked si tem

Magyarország

Tisza 1998-2001 4 rendkívüli árvíz


N veked si tem

Vásárhelyi Pál


N veked si tem

VTT első ütem

hat tározó


N veked si tem

Magyarország VTT

Árvízvédelem

Vidékfejlesztés

A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése

Természet- és környezetvédelem

Modern mezőgazdaság


N veked si tem

Magyarország

A felszín alatti víz a láthatatlan készlet

Ivóvíz > 90%

Geotermikus gradiens


N veked si tem

Magyarország hévíz izotermák


N veked si tem

Magyarország tv. szintek esése


N veked si tem

Magyarország

Vízellátás 99,4% (93,4%)

30-40%-os csökkenés

50-180 l/fő/d (átl. 100)

Minőségi problémák (Tisza völgy)

Ivóvíz program 2009-ig 111,3 milliárd Ft


N veked si tem

A magyarországi közműolló


N veked si tem

Magyarország

Csatorna 56,1%

10% bekötetlen

Ivóvíz program 2015-ig 1000 milliárd Ft


N veked si tem

A magyarországi éves csapadék, XX. század

www.vahava.hu


N veked si tem

Magyarország

Öntözés: 1990-ben 200.000 ha, ma 100.000 ha


N veked si tem

Kisköre, Tisza tó


N veked si tem

Jászság térségi vízpótlás


N veked si tem

Magyarország Rába az évtized folyója

Zöld folyosó

Kék folyosó


N veked si tem

Köszönöm a figyelmet


 • Login