slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
EU-s források lehívásának aktuális helyzete Regionális operatív program általános bemutatása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

EU-s források lehívásának aktuális helyzete Regionális operatív program általános bemutatása - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Románia vidéki térségei és Székelyföld esélyei az eddig elért eredmények és az új kohéziós politika tükrébe n Csata Andrea dr. György Ottilia, András Zoltán Kaposvár , 2 013.november 21-22. EU-s források lehívásának aktuális helyzete Regionális operatív program általános bemutatása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EU-s források lehívásának aktuális helyzete Regionális operatív program általános bemutatása' - michon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Románia vidéki térségei és Székelyföld esélyei az eddig elért eredmények és az új kohéziós politika

tükrében

Csata Andrea

dr. György Ottilia, András Zoltán

Kaposvár , 2013.november 21-22

slide2

EU-s források lehívásának aktuális helyzete

 • Regionális operatív program általános bemutatása
 • Központi fejlesztési régió forrás lehívásának elemzése
 • Időbeli ütemezés kérdése
 • Koncentráció kérdése
 • Következő ciklus kihívásai, különös tekintettel a rurális térségekre
 • Konklúziók
slide3

Forrás: RomániaKormánya, azEurópaiUniósForrásokMinisztériumahttp://www.maeur.ro/files/articles/Stadiul_absorbtiei_la28_februarie_2013.pdf. Március. 8.

region lis operat v program
Regionális operatív program
 • A ROP stratégiaicélja a gazdasági, társadalmi, fenntarthatóésterületilegkiegyensúlyozottfejlődéselősegítése, Romániarégióibanazegyediszükségleteknekéserőforrásoknakmegfelelően, a városinövekedésipólusokra, azüzletikörnyezetésazalapinfrastruktúrajavításárafektetve a hangsúlyt A program a területikohézióerősítéséttartjaelsődlegesnek, hogyRomániarégiói, különösen a kevésbéfejlettrégiók, a beruházásokszámáravonzóhelyekkéváljanak.
 • A RegionálisOperatív Program pénzügyikerete a 2007-2013-as időszakra 4.568.341.147 euró, amelyből 3.726.021.762 eurótazEurópaiRegionálisFejlesztésiAlapbólfedeznek, a fennmaradóösszegpedigazállamiköltségvetésbőlés a magánszférából, a pályázókönrészébőlszármazik,
 • A regionáli operatív program fejlesztési tengelyei:
 • 1. A városi növekedési pólusok fejlesztésének támogatása
 • 2. A regionális és helyi szállítási infrastruktúra javítása
 • 3. A helyi és regionális szociális infrastruktúra javítása
 • 4. A helyi és regionális vállalkozási környezet fejlesztésének segítése
 • 5. A turizmus fejlesztése és népszerűsítése
 • 6. Technikai segítségnyújtás
p ly zatok hi nyoss gai
Pályázatok hiányosságai
 • A fejlesztések az adott szektor részterületeire vonatkoznak
 • Például turizmus: panziók számának növekedése, de a turisztikai marketing és a helyi termékek értékesítésének integrálása elmaradt
 • Székelyföldi megyék tekintetében jóléti hatást növelő pályázatokat hívtak le, ugyanakkor a gazdasági felzárkóztatást, versenyképességet segítő programokban nagy a lemaradás (fenntarthatóság kérdéses)
slide22

Központi Fejlesztési Región belüli forráslehívási különbségek a ROP keretén belül

Saját szerkesztés a regionális operatív program hivatalos honlapja alapján,

http://www.inforegio.ro/node/22, letöltés dátuma: 2013.03.01.

rop s koh zi k rd se
ROP és kohézió kérdése

NVFP

ROP

GDP/capita 2012

Harghita county was the second on a national level after Constanta county in agricultural subsidies, because of the grants for disadvantaged mountainous regions

the allocation from esif by operational programme billion euros
The allocation (% from ESIF) by Operational Programme (billion Euros)

The Partnership Agreement for Romania 2014- 2020, 31 May 2013, page 91

v rhat v ltoz sok
Várható változások
 • Kutatás és fejlesztés felértékelődése: rendszer hiba, adottságok hiánya, megfelelő humánerőforrás hiány
 • Zöld energia kiemelt szerepe: energia árak növekedése a támogatási rendszer sajátosságai miatt, befektetők érdekeltsége
 • Fenntarthatósági konfliktusok jönnek létre: társadalmi, gazdasági és környezeti célrendszerben valamint zöld-zöld konfliktusok
sszegz s
Összegzés
 • A regionális operatív programra: számottevő összegeket sikerült lehívni főleg jóléti intézkedésekre a közszféra által, de a vállalkozások versenyképességére és a gazdasági környezet javítására kevesebbet
 • A rurális jellegű megyék, nagy városok nélküli megyék és térségek hátrányát növelte ROP
 • A tervezés aktuális fázisa szerint ez a tendencia nem fog változni.
ad