Prieglobstį gavusių užsieniečių verslo steigimo Lietuvoje galimybių tyrimas - PowerPoint PPT Presentation

Prieglobst gavusi u sienie i verslo steigimo lietuvoje galimybi tyrimas
Download
1 / 30

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prieglobstį gavusių užsieniečių verslo steigimo Lietuvoje galimybių tyrimas. Analizė. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos. Tyrimo tikslas.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prieglobstį gavusių užsieniečių verslo steigimo Lietuvoje galimybių tyrimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prieglobst gavusi u sienie i verslo steigimo lietuvoje galimybi tyrimas

Prieglobstį gavusių užsieniečių verslo steigimo Lietuvoje galimybių tyrimas

Analizė. Tyrimas. Išvados. Rekomendacijos.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Tyrimo tikslas

Tyrimo tikslas

 • Atlikti prieglobstį gavusių užsieniečių verslo steigimo Lietuvoje problemų ir galimybių tyrimą, suformuluoti pagrindinius efektyvumo didinimo būdus, ir apibendrinti rekomendacijas tyrimo ataskaitoje, kuri turi būti skirta susipažinti kaip patiems prieglobstį gavusiems užsieniečiams, taip ir šioje srityje dirbantiems arba šia sritimi besidomintiems asmenims

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Tyrimo metu apr pta tematika

Tyrimo metu aprėpta tematika

 • PGU verslo steigimo esama situacija: teisėtvarka, užimtumas, problemos ir galimybės;

 • PGU verslo steigimo potencialas: patirtis, žinios ir kvalifikacija, pasitikėjimas, siekiai, motyvacija;

 • PGU verslo steigimui reikalingos paramos poreikis ir pobūdis;

 • Lietuvoje esančios verslo aplinkos vertinimas PGU verslo steigimo atžvilgiu;

 • Projekto “Žinios, darbas – ateitis” veiklos, lyginant 2009 ir 2010 metų veiklas verslumo skatinimo kontekste, jų veiksmingumas PGU atžvilgiu.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Empirini s tyrim as

Empirinis tyrimas

 • Tyrimas vykdytas 2010 m. birželio – liepos mėnesiais

 • Tyrimą atliko UAB “Strateginių sprendimų grupė”.

 • Empiriniam tyrimui buvo sukurti interviu klausimynai lietuvių, rusų ir anglų kalbomis PGU apklausai.

 • Empiriniam tyrimui buvo sukurtas internetinės apklausos instrumentas ekspertų apklausai. Klausimų skaičius priklausė nuo ekspertų ankstesnių atsakymų, veiklos pobūdžio. Prieinamas adresu www.tyrimai-rppc.lt

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Prieglobst gavusi u sienie i verslo steigimo lietuvoje galimybi tyrimas

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Empirinio tyrimo apimtis

Empirinio tyrimo apimtis

 • Interviu būdu apklausta 10 PGU, gyvenančių Rukloje, Kaune ir Vilniuje. Apklausti PGU buvo: 2 moterysir 8 vyrai. Dauguma jų gyvena Lietuvoje jau kelerius metus: 5 apklausti užsieniečiai gyvena 2-2.5 metų Lietuvoje, keturi – keturis metus ir vienas vyras iš Afganistano Lietuvoje jau gyveno 8 metus. Apklaustų PGU amžius nuo 20 iki 38 metų. Jauniausi apklausti PGU buvo kilę iš Šri Lankos, vyriausi iš buvusios Sovietų Sąjungos šalių (Baltarusijos, Uzbekistano). Apklausti PGU buvo kilę iš Čečėnijos (1PGU), Šri Lankos (3PGU), Afganistano (2PGU), Baltarusijos (2PGU), Nepalo (2PGU), Uzbekistano (1PGU).

 • Internetinės apklausos būdu apklausta 30 respondentų iš įvairių įstaigų dalyvaujančių PGU integracijos procesuose ar iš šiai problematikai artimų sričių ar dirbusių su PGU integracijos metu ar projektuose.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Tyrimo rezultatas

Tyrimo rezultatas

 • Išplėstinė tyrimo ataskaita “PGU verslo steigimo problemos ir galimybės”, 65 psl. apimties, 6 priedai, iš viso 118 psl.

 • Leidinys “PGU verslo steigimo problemos ir galimybės”.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Pgu verslo steigimo galimyb s ir problemos

PGU verslo steigimo galimybės ir problemos

Tyrimo rezultatai

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Pgu verslo steigimo situacija lietuvoje patirtis

PGU verslo steigimo situacija Lietuvoje: patirtis

 • Gerųjų PGU verslo steigimo pavyzdžių nėra: vienintelis reikšmingesnis pavyzdys apskritai - Elektrėnų savivaldybėje čečėnų šeimos įsteigta duonos gaminių kepykla; kiti pavyzdžiai – smulkūs konsultaciniai, vertėjavimo darbai ir pan. pagal IDV liudijimą, patentą, autoriaus darbų sutartis.

 • Ekspertų nuomonė: „Per visą laiką dar nesutikau pabėgėlio, kuris sėkmingai įsteigtų ir plėtotų savo verslą“.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Pgu verslo steigimo situacija lietuvoje finansavimo problemos

PGU verslo steigimo situacija Lietuvoje: finansavimo problemos

 • Pagal LR įstatymus, integracijos tvarką, parama PGU verslo steigimui nėra teikiama.

 • Paskolos PGU praktikoje nėra įmanomos: paskolos suteikimo sąlygų yra fizinio asmens pajamos arba juridinio asmens garantijos dėl paskolos grąžinimo galimybių. Paskolos grąžinimą apsunkina ir tas faktas, kad daugumai (95%) PGU yra suteikiamas papildomos apsaugos, bet ne pabėgėlio statusas, t.y. Jie neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Bankams tai veiksnys neteikti paskolos.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Pgu verslo steigimo situacija lietuvoje kitos aplinkyb s

PGU verslo steigimo situacija Lietuvoje: kitos aplinkybės

 • Integracijos trukmė per trumpa susipažint su verslo aplinka ir rast verslui galimybių, kai prioritetas yra lietuvių kalbos mokymasis;

 • Trūksta kompetencijos veikti naujoje aplinkoje;

 • Visuomenės požiūris neigiamas: sunku gauti reikalingą informaciją ir palaikymą.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Pgu kaip verslininkai

PGU kaip verslininkai

 • Tyrime analizuoti pagal pagrindines socialines-psichologines prigimties kliūtis, trukdančias užsiimti nuosavu verslu pagal Sergej Kovaliov (šaltinis http://kovalev-blog.ru/post_1215779394.html):

  • žemas pasiekimo lygis;

  • konformizmas;

  • kompetencijos verslo klausimuose stoka;

  • nepasitikėjimas savimi.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Prieglobst gavusi u sienie i verslo steigimo lietuvoje galimybi tyrimas

Ekspertai mano, kad PGU turi “verslininko gyslelę”

Ekspertai mano, kad PGU reikia ir sunku persiorientuoti prie verslo aplinkos Lietuvoje

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Prieglobst gavusi u sienie i verslo steigimo lietuvoje galimybi tyrimas

Ekspertai mano, kad PGU turi potencialo sėkmingai įsteigti ir plėtoti verslą Lietuvoje

Ekspertai teigia, kad PGU ieško galimybių įsteigti verslą Lietuvoje

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Rizikos baim

Ekspertai abejoja ar nežino, ar PGU bijo rizikos

Rizikos baimė

 • 33 metų PGU iš Nepalo teigė turįs kelias idėjas: įkurti Nepalietiško maisto restoraną arba užsiimti žemės ūkiu. Tačiau, anot jo, „Nežinau legalių priemonių, kaip tai įgyvendinti, t.y. neturiu teisinių žinių, neturiu pinigų, sunku gauti gerų sėklų sėjimui. Jas reikia atsivežti iš savų kraštų. Kas dėl restorano: Lietuvoje esu pirmą kartą ir nežinau, ar patiks lietuviams nepalietiškos virtuvės skonis (maistas) ir bijau dėl klientų ir paklausos“.

 • 30 metų vyras iš Afganistano, 8 metus gyvenantis Lietuvoje, Galimybių taip pat įžvelgia: „Matau galimybes maisto (restoranų, kavinių) srity realizuojant savo kultūrą. Taip pat prekyboje nuo drabužių iki aksesuarų iš Azijos. Bet tada turi būti labai didelis kapitalas“. Verslumo 30 metų PGU iš Afganistano niekur nėra mokęsis. Anot jo, „specialiai niekur nesimokiau. Gal užtenka man tiek, kiek jau žinau, bet yra baimė, vertinant verslo atsiperkamumą“.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Prieglobst gavusi u sienie i verslo steigimo lietuvoje galimybi tyrimas

Lietuva nėra palanki šalis naujam PGU verslui

Lietuvos teisėtvarka yra pernelyg sudėtinga PGU verslo atžvilgiu

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Pgu verslo steigimui reikalinga parama

PGU verslo steigimui reikalinga parama

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Prieglobst gavusi u sienie i verslo steigimo lietuvoje galimybi tyrimas

PGU verslo steigimui reikalinga parama: iliustruota

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Projekto inios darbas ateitis veikl veiksmingumo analiz pgu verslo steigimo at vilgiu

Projekto “Žinios, darbas – ateitis” veiklų veiksmingumo analizė PGU verslo steigimo atžvilgiu

Tyrimo rezultatai

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Projekto inios darbas ateitis nauda pgu

Projekto “Žinios, darbas – ateitis” nauda PGU

 • Projekto veiklos padėjo jiems padidinti pasitikėjimą savimi, įgyti kvalifikacijos, darbo patirties bei įdomiau praleisti laiką integracijoje;

 • Projektas teigiamai prisidėjo prie PGU verslumo skatinimo. Nors projekto ribose nebuvo įsteigtas nei vienas verslas kaip savarankiškas juridinis asmuo, buvo parengti 6 verslo planai, pakelta daugiau nei 30 PGU kompetencija verslo steigimo srityje.

 • Dauguma 2009 ir 2010 apklaustų PGU ir vėl dalyvautų analogiškame projekte.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Ekspert nuomon d l projekto naudos pgu

Ekspertų nuomonė dėl projekto naudos PGU

 • “Kuo daugiau užsienietis gauna žinių tuo klausimu, tuo jų pasirinkimas yra lengvesnis ir protingesnis, pvz. užsienietis užsimanė Lietuvoje vykdyti naftos verslą, ir šių užsiėmimų pagalba jis gavo daug naudingos informacijos, kodėl tai reikia daryti arba ne. Turėdamas informacijos ir visokių testų pagalba jis gali apsispręsti ar jis pats tinkamas vykdyti verslą ar tas verslas bus pelningas, ar jis sugebės ir turės pradinio kapitalo vykdyti šį verslą”.

 • “PGU buvo mokomi kaip naudotis įvairiais reikalingais informacijos šaltiniais, iš kur sužinoti apie teikiamas galimybes”.

 • “Visos pažymėtos nuorodos (aut. veiklos) skatina pagalbą kuriant verslą, jei PGU turi noro ir motyvacijos tam verslui pradėti, semtis žinių iš sudarytų sąlygų”.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Projekto inios darbas ateitis veikl apibendrinantis vertinimas

Projekto “Žinios, darbas – ateitis”veiklų apibendrinantis įvertinimas

 • Projektas pateisino daugumos vykdytojų lūkesčius ir buvo naudingas jame dalyvavusiems PGU;

 • Projektų veiklų organizavimas ženkliai pagerėjo 2010 metais, lyginant su 2009, nors aplinkos sąlygos pakito į blogąją pusę: ekonomikos krizė, taupymas, sumažėjo PGU sk., mažesnė daugumos likusiųjų kompetencija;

 • Pagrindinis projekto „Žinios, darbas – ateitis“ trūkumas verslo steigimo atžvilgiu buvo tas, kad projekto ribose nebuvo suteiktos finansinės paramos galimybės tiems PGU, kurie buvo pasirengę verslo steigimui – parengę verslo planus ir kitus organizacinius reikalus;

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


I vados d l pgu verslo steigimo galimybi

Išvados dėl PGU verslo steigimo galimybių

 • Beveik pusė integracijoje dalyvaujančių PGU turi potencialo įsteigti ir plėtoti verslą ar savarankišką individualią veiklą Lietuvoje: turi motyvacijos ir noro, turi ankstesnės verslumo patirties, noriai renkasi mokytis verslumo ir mato to teikiamą naudą.

 • Dauguma prieglobstį gavusių užsieniečių Lietuvoje galėtų vystyti savo verslumo kompetencijas, įgytas jų kilmės šalyje. Tinkamiausia verslo forma, kuria galėtų verstis Lietuvoje gyvenantys PGU yra smulkus verslas pagal verslo liudijimą. PGU pažįstamos verslo sritys: siuvimo paslaugos, kepyklų, kavinių verslas, vaikų darželio paslaugos produktų, drabužių parduotuvės, žemės ūkios veiklos (vaisių, daržovių ir paukščių ir gyvulių auginimas) ir pan.

 • Lietuvoje gyvenantys PGU neturi galimybių įsteigti verslą be paramos: dėl trūkstamo Lietuvoje esančios verslo aplinkos žinojimo ir neprieinamų finansinių išteklių. Verslumo mokymus PGU taip pat gali lankyti ir įgyti reikalingų tik vykdomų integracijos projektų dėka. Tokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimas nėra prieinamas integracijos programos ribose.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


I vados d l paramos pgu verslo steigimui

Išvados dėl paramos PGU verslo steigimui

 • PGU verslo steigimą remti tikslinga, nes tokiu būdu vietoje buvimo socialinių išmokų gavėjais, PGU galėtų tapti Lietuvos mokesčių mokėtojais ir darbo vietų kūrėjais kitiems PGU bei Lietuvos gyventojams.

 • Tikslinga remti tik tų PGU verslą, kurie yra motyvuoti įsitvirtinti ir gyventi Lietuvoje bei plėtoti pradėtą veiklą, kurie motyvuoti kelti savo kvalifikaciją ir tobulėti bei noriai padeda kitiems PGU ar vietos gyventojamas. Kitaip tariant tiems PGU, kurie yra socialiai atsakingi. Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kiek laiko PGU jau gyvena Lietuvoje. Tie PGU kurie gyvena Lietuvoje jau kelerius metus, paprastai geriau žino verslo aplinką, moka vietinę kalbą.

 • PGU verslą tikslinga remti tiesiogiai finansiškai trūkstamų apyvartinių lėšų ir reikalingo investicijų finansavimui bei paslaugomis (teisinės, apskaitos, verslo steigimo, reklamos, ryšių užmezgimo, pirkimų ir kt.)

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Rekomendacijos

Rekomendacijos

 • Rekomendacijos PGU verslo steigimo galimybių kūrimui ir problemų mažinimui, susijusios su PGU verslo steigimo skatinimu tiesiogine finansine parama, parama paslaugomis. Būtina, kad parama būtų labai tikslinga, keliant ir papildomų reikalavimų paramą gavusiems PGU.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Rekomendacijos paramos pgu verslui skyrimas ir administravimas

Rekomendacijos: paramos PGU verslui skyrimas ir administravimas

 • Tikslinga, kad Europos Pabėgėlių Fondas papildytų remiamas sritis PGU verslo steigimo skatinimo sritimi, kurios lėšos galėtų būti paskirtomos programų principu: įstaiga, geriausiai parašiusi verslo steigimo skatinimo programos paskirstymo paraišką, įgytų galimybe skirstyti, administruoti ir kontroliuoti prieglobstį gavusiems užsieniečiams skiriamą paramą verslo steigimui, neviršijant visai verslumo skatinimo programai paskirtos fondo paramos sumos.

 • Specialių testų ir pokalbių su psichologais pagalba atrinkus motyvuotus ir turinčius potencialą įsteigti verslą PGU, jiems būtų suteikti mokymai, kaip parengti paraišką paramai gauti ir verslo planą, kaip suplanuoti projekto ir būsimos nuolatinės veiklos įgyvendinimą.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Rekomendacijos finansin parama verslo steigimo projektams

Rekomendacijos: finansinė parama verslo steigimo projektams

 • Pasitelkti gerąją praktiką finansinės tiesioginės paramos PGU verslo steigimui ar savarankiškos individualios veiklos vykdymo pradžiai iš kitus paramos fondus administruojančios įstaigos. Kaip pavyzdžiui, tam, kad PGU gautų tiesioginę paramą verslo steigimui ar savarankiškos veiklos vykdymo projektui, būtų reikalinga:

  • Parengti paraišką paramai gauti (pagal sukurtą spec.formą), susidedančią iš trumpo projekto idėjos pristatymo, projekto biudžeto pagal skirtingus straipsnius ir jo pagrindimo bei paskirstymo paramos gavimo metais ir verslo plano.

  • Rengti tarpines paramos įsisavinimo ataskaitas.

  • Pasiekti paraiškoje suplanuotus verslo veiklos rodiklius – darbo vietų sukūrimo, verslo įsteigimo, veiklos vystymo tam tikrą iš anksto suplanuotą laikotarpį ne trumpesnį ne – darbo vietų sukūrimo, verslo įsteigimo, veiklos vystymo tam tikrą iš anksto suplanuotą laikotarpį ne trumpesnį nei trys metai nuo paramos suteikimo pradžios.

  • Grąžinti suteiktą paramą, jei veikla, kuriai buvo suteikta parama yra nutraukiama, nepasiekus suplanuotų rodiklių.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Rekomendacijos netiesiogin parama paslaugomis

Rekomendacijos: netiesioginė parama paslaugomis

 • Vykdant PGU verslo steigimo projektą jiems būtų prieinama netiesioginė parama paslaugomis:

  • Teisinės konsultacijos;

  • Apskaitos konsultacijos ir apskaitos vedimas pirmaisiais veiklos mėnesiais;

  • Reklamos ir e-verslo specialistų konsultacijos ir paslaugos;

  • Verslo konsultantas-mentorius. Žmogus nuolat dirbantis su PGU taip kaip dabar dirba kuratoriai, tačiau kompetentingas verslo steigimo ir vykdymo srityje ir galintis konsultuoti bei padėti PGU surasti verslui reikalingas patalpas, įrengimus, padedantis derybose ir t.t.

  • PGU patys galėtų rinktis, kurios paslaugoms jiems yra reikalingos.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


Rekomendacijos vie inimo ir socialin s atsakomyb s reikalavimai

Rekomendacijos: Viešinimo ir socialinės atsakomybės reikalavimai

 • Taip, kaip kitos fondų teikiamos verslo paramos atveju, taip ir PGU verslo paramos suteikimo atveju turi būti reikalaujama viešinti vykdomus projektus įvairiomis formomis, bei padėti kitiems PGU sėkmingai integruotis Lietuvoje ir į darbo rinką. T.y. būtinas reikalavimas paramai gauti - steigiamo verslo socialinė atsakomybė.

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


D kojame u d mes

Dėkojame už dėmesį

PGU integracijos Lietuvoje apibendrinantis tyrimas


 • Login