Epidemiol gia
Download
1 / 35

Epidemiológia - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Epidemiológia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Epidemiológia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Epidemiológia

Epidemiológia: az orvostudomány területe, mely vizsgálja a lakosság körében az egészségi állapot jellemzőit; a betegségek gyakoriságát, eloszlását. Tanulmányozza azon jelenségeket, melyek az egészségi állapotot, a betegségek kialakulását befolyásolják; valamint azokat a kockázati tényezőket, melyek a betegség kialakulásában, előfordulási gyakoriságában szerepet játszanak.

Epi démosz: a nép körében.


Az epidemiológia kialakulása a XIX. század második felére vezethető vissza:

 • a fertőzés okainak

  terjedésének

 • a lakosság körében történő vizsgálata


Epidemiológia

Deszkriptív Analitikus Intervenciós

megfigyeléses experimentális klinikai

epidemiológia epidemiológia


Deszkriptív epidemiológia

Vizsgálja a lakosság körében – vagy annak egy csoportjában – a létező jelenségeket, anélkül, hogy ok-okozati összefüggéseket keresne, illetve a vizsgáló beavatkozna a folyamat természetes alakulásába.


Analitikus epidemiológia

A jelenség/betegség kialakulásának oki tényezőit vizsgálja. Kapcsolatot keres a vizsgált jelenség gyakorisága és feltételezett okai között, azonosítja az un. Rizikófaktorokat (pl. dohányzás – tüdőrák), méri a kockázati faktorok hatását.


Experimentális epidemiológia

Az ok-okozati kapcsolat bizonyítása a feltételezett kóroki tényező és a betegség kialakulása között (pl. jódozott konyhasó – golyvagyakoriság; fluor prevenció – fogszuvasodás).


Klinikai epidemiológia

Diagnosztikai és terápiás eredmények értékelése epidemiológiai módszerekkel (tényeken alapuló orvoslás evidence based medicine (EBM).


Az epidemiológia adatforrásai

Demográfiai adatok Morbiditási adatok

(elsősorban rutin (megbetegedési)

statisztikák)


Megbetegedési adatok

Jelentősége:

 • ellátó kapacitás tervezése

 • a társadalomra és a családokra nehezedő

  betegségteher mérése

 • egészségfejlesztési programok tervezése és

  hatékonyságának mérése


Megbetegedési adatok gyűjtése

 • fekvőbeteg-intézetekre épülő megbetegedés regiszterek képzése

 • kötelező, folyamatos bejelentések

 • lakossági felmérésekből nyert morbiditási adat-gyűjtés

 • háziorvosi morbiditás monitorozás működtetése


Fekvőbeteg intézetekre (társadalombiztosítás) épülő regiszterek

A felhasználhatóság korlátai:

 • számláló pontatlansága

 • nevező meghatározhatatlansága

 • jelentések teljessége

 • regionálisan is eltérő igénybevételi szokások, kulturális tényezők

 • az adatok minőségének megkérdőjelezhetősége finanszírozási problémák miatt

 • az egységes diagnosztikus kritériumok hiánya


Fekvőbeteg intézetek regiszterei

 • a kórházi adatokon alapuló statisztikák alacsony megbízhatóságúak és pontatlanok

 • kórházi adatokon alapuló morbiditási regiszterek képzése és ennek alapján az egészségi állapot-ból fakadó szükségletek meghatározása nem ja-vasolt


Kötelezően előírt jelentések

 • bejelentésre kötelezett fertőző betegségek

 • tuberkulózis

 • ételmérgezések

 • foglalkozási betegségek és mérgezések

 • üzemi balesetek

 • halálos balesetek

 • veleszületett fejlődési rendellenességek

 • daganatos betegségek (rákregiszter)


Lakossági felmérésekből nyert morbiditási adatgyűjtés

egészségmagatartás vizsgálatokon alapuló

felmérés felmérések


Gyűjthető adatok köre:

 • általános egészségi állapotra vonatkozó adatok

 • betegségteher adatok

 • szocio-demográfiai adatok

 • életmód

 • az egészséggel kapcsolatos ismeretek

 • a szolgáltatások igénybevétele

 • a szolgáltatással kapcsolatos elvárások

 • egészségpolitikai intézkedéssel kapcsolatos véle-mények


A lakossági felmérésből nyert morbiditás

Előnyei:

 • a gyűjtendő adatok körének flexibilis változtat-hatósága

 • a kapott eredmények reprezentativitása

 • standardizált adatgyűjtés

  Hátrányai:

 • az adatok megbízhatósága (visszaemlékezési torzítás)

 • általánosíthatóság korlátozottsága nem megfele-lő módszertan esetén

 • adatgyűjtés korlátozottsága (kérdőívek limitált hossza)


Háziorvosi morbiditás monitorozás

Esetalapú monitorozás célzott morbiditás

(minden egyes monitorozás

orvos-beteg találkozást (egy-egy betegségre,

rögzít) vagy betegségcso-

portra irányul)


Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program HMAP

 • Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola és ÁNTSZ-ek (4 megye)

 • 1998 októberétől (a már ismert betegségek bejelentése)

 • település nagyság szerint reprezentatív praxisok (me-gyénként 20-20) kiválasztása

 • magasvérnyomás, cukorbetegség, májzsugor, infarktus, daganatok (tüdő, vastagbél, emlő, méhnyak, prosztata)

 • új megbetegedések folyamatos jelentése

 • rejtett morbiditási vizsgálatok (magas vérnyomás, cukorbetegség, májzsugor) 55-64 évesek körében


Az epidemiológiai mutatók alaptípusai

Incidencia Prevalencia


Incidencia: az új esetek gyakorisága egy meghatározott időtartam alatt az eseménytől addig mentes populáció körében.

Prevalencia: az összes létező eset előfordulása az érintett populáció körében egy meghatározott idő-pontban, függetlenül attól, hogy a létező eset az egyednél mióta áll fenn.


új esetek száma az adott időtartamban

az érintett populáció száma ugyanazon

időtartamban

I = x k

CI = x k

(CI = kumulatív incidencia)

új esetek száma a megfigyelt időtartamban

az érintett populáció száma

a megfigyelés kezdetén


az eset bekövetkezése


P= x k

a létező esetek száma adott időpontban

az érintett populáció száma ugyanazon időpontban


Prevalencia

tartam prevalencia pont prevalencia

(az adott időtartam (az adott időpontban

létező és új esetei) ismert esetek)

ritkán használják rutinszerűen használják


Incidencia

Prevalencia

Kimenetel


A magasvérnyomás prevalenciája kor szerint férfiak körében /HMAP1998/


A magasvérnyomás prevalenciája kor szerint nők körében /HMAP,1998/


A magasvérnyomás incidenciája kor szerint férfiak körében/HMAP, 1999-2000/


A magasvérnyomás incidenciája kor szerint nők körében /HMAP, 1999-2000/


A tbc incidenciája


A szifilisz incidenciája


A rosszindulatú daganatos megbetegedések incidenciája


A méhnyakrák incidenciája


A tüdő rosszindulatú daganatainak incidenciája


ad
 • Login