Dezvoltarea sistemului urinar
Download
1 / 17

DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 294 Views
 • Uploaded on

DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR. S 3-4 Derivă în ansamblu la vertebrate din: Mezodermul intermediar(R,uretere) Sinusul urogenital(VU, uretra) După plic.transv. MZ intermediar migrează ventral, îşi pierde conexiunea cu somitele şi masa laterală Cordoanele nefrogene  din MZ intermediar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DEZVOLTAREA SISTEMULUI URINAR' - michi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

S 3-4

Derivă în ansamblu la vertebrate din:

 • Mezodermul intermediar(R,uretere)

 • Sinusul urogenital(VU, uretra)

 • După plic.transv. MZ intermediar migrează ventral, îşi pierde conexiunea cu somitele şi masa laterală

 • Cordoanele nefrogene

  •  din MZ intermediar

  • se întind din reg.cefalicăreg caudală

  •  segmentează metameric

 • 1.mésoblaste para-axial2.mésoblaste intermédiaire3.mésoblaste latéral

  4.processus notocordal

  12345

  tube neuralcavité amniotiquemésoblaste para-axial somitemésoblaste intermédiairevésicule vitteline

  4.cordon néphrogène détaché dumésoblaste para-axial


  Formarea schi ei renale
  FORMAREA SCHIŢEI RENALE

  • succesiune cranio-caudală

  • trei componente urinare:

   • Pronefros

   • Mezonefros

   • Metanefros

  • “schiţa embrionară”↔«holonéphros».

   • Pronefros + Mezonefros  tranzitorii

   • Metanefros  rinichiul definitiv

   • Resorbţia mezonefrosului (parţială)  org. genitale

   • dispuse în reg. diferite, dar în continuare

   • Involuează succesiv (Pronefros S3,4; Mezonefros S4-16);

   • Metanefros – evoluează S4 naştere

  1a1b234567

  pronéphros en régressionmésonéphros en régressioncanal de Wolffcordon néphrogènebourgeon urétéralblastème métanéphrogène endéveloppementbourgeon hépatiquecloaque


  PRONEFROSUL

  =ap. urinar definitiv la peşti

  • La om – schiţat rudimentar nefuncţional

  • Apare în reg. cervicală (Mz interm) somitele 7-14 (v.C7)  “ R cervical”

  • S4  se segmentează  7 -10perechi nefrotoame (alungesc, tunelizează)tubii pronefrici:

   • extem.lat – se uneşte cu tubul subiacent  ductul pronefric (mezonefric)

   • extem. medială - se deschide în cav. celomică

  • Concomitent arterele intersegmentare (20)  se capilarizează  glomerulii celomici

   • La peşti - filtrarea urinei din sg glomerulului spre celom  tubii pronefrici  duct pronefric cloacă  mediu extern

 • La om involuează  S4

 • 121+2345678

  cordon néphrogènecanal mésonéphrotiquemésonéphrosintestincloaquenéphrotomes en régressionvésicule vittelineallantoïdeabouchement du canalmésonéphrotique dans le cloaque


  MEZONEFROSUL – R tranzitoriu

  • caracteristic peştilor superior, amfibiene

  • La om – funcţional – câteva săptămâni

  • Apare între somitele 14-16(v.C7T3,L4) ”R toracal”

  • fiecare nefrotom  2-3 tubi mezonefrici:

   • extem.lat – se uneşte cu tubul subiacent  ductele mezonefrice Wolff  cloacă

   • extem. medială - devine sferică invaginează  capsula mezonefrică  arteriola intersegm. glomerulul vascular

   • Capsula+Glom =corpusculul mezonefric(unit. secretorie)

   • Corpuscul +tub=nefronul (unit.excretorie)

  1234567891011

  tube neuralnotochordeaorte dorsalemésentère dorsalintestinectodermesomiteveine cardinale postérieurecanal mésonéphrotique (de Wolff)tubule mesonéphrotiquecrête urogénitale

  12345678910111213

  veine cardinale postérieureaortecrête urinairecanal mésonéphrotique (de Wolff)vésicule mésonéphrotiqueveine sous cardinalecrête génitalemésentère dorsalintestintubule mésonéphrotiquebranches artérielles de l'aorteglomérulecapsule de Bowman


  • La om – urina f. redusă; filtrare  glomerul  capsulă  tubi ducte  cloacă  lichid amniotic

  • dez. maximă  S7

  • formează creasta urogenitală:

   • segm. lateral  urinar (duct+tubii mezonefrici)

   • segm. medial  gonadal

  • S6(♀♂) – prin invaginarea epiteliului celomic apar ductele paramezonefrice Muller (ant-lat de Wolff)

  11.crête urogénitale

  891011121314

  intestinmésentère dorsalcrête génitalecrête urinairecanal mésonéphrotique de Wolffcanalicules mésonéphrotiquesaorte

  Méso-urogénital

  Mésovarium

  Méso salpinx

  ligament diaphragmatiquemésonéphrosgonadecordon urogénitalmésentère dorsalcanal de Müllermétanéphroscanal de Wolffligament inguinalintestin

  12345678910

  123456789

  ligament diaphragmatiquemésonéphroscanal de Müllercanal de Wolfftubercule de Müllergonade indifférenciéeligament inguinalsinus urogénitalbourrelet génital (insertion du ligament inguinal)


  • S8 - involuţia diferenţiată pe sexe:

   • ♂ ductele Wolff edifică tractul genital (ductele Muller dispar)

   • ♀ductele Muller formează tractul genital, restul dispare

   • La ♂+ ♀ segm. distal al ductelor mezonefrice  ureter, VU

  12345678910111213

  époophoreparoophoreligament utéro-ovariencanal de Wolff dégénérékyste de Gartnerhymenligament lombo-ovarientrompe utérine (pavillon)hydatide sessile de Morganiuutérusligament rondvagininsertion du ligament rond au niveau des bourrelets labio-scrotaux

  1

  2345678910A

  appendice épididymaireappendice testiculairecanal de Müller régressécanal déférentvésicule séminalecanal éjaculateurparadidymegubernaculum testisutricule prostatiqueface postérieure du sinus urogénital (=> utricule prostatique)colliculus seminalis (veru montanum


  4.bourgeon urétéral5.blastème métanéphrogène endéveloppement

  METANEFROSUL – R definitiv

  S4 în dreptul somitelor 27-28 (vL5 –S1)

  • dublă origine:

   • din mug. Ureteral

   • Masa metanefrogenă

    Mugurele ureteral:

   • diverticul din ductul Wolff)  în masa metanefrogenă dilată pelvisul renal  (succesiune de diviziuni dicotomice)  calice >, calice <,  ducte papilare Belini  tubii colectori

     căile excretoare

  1234567abcde

  uretèreblastème métanéphrogènepetit calicegrand calicebassinettubes collecteursconduit papillaire1er division dichotomique(2 branches)2ème division dichotomique(4 branches)3ème division dichotomique(8 branches)4ème division dichotomique(16 branches)résorption des divisionsprécédentes (16 branches)

  3.petit calice5.tube collecteur8.tube contourné distal9.tube contourné proximal


  Masa metanefrogenă(metanefrică)

  • înconjoară fiecare ramificaţie tubulară mase metanefrice proprii  nefronii (corpuscul+tub renal)

  • se org. şi capsula renală

  • unirea maselor metanefrice proprii  rinichiul lobat (vârsta de 2-3ani)

  • iniţial R – formă sferică cilindrică  se aplatizează

  • F-ţia renală/ din L3  urina f.diluată 40ml/24h în lichidul amniotic

  11a2345678910111213

  tube collecteurlumière du tube collecteurcondensation du blastème métanéphrogène en agrégats cellulairescoiffe de tissus métanéphrogènevésicule rénalenouvelle bifurcation dichotomiquepartie jonctionnelle du tubecollecteurvésicule métanéphrotiquetransformée en tubemétanéphrotiquecapsule de Bowmanartérioletube contourné proximaltube contourné distaltube droit proximaltube droit distal

  3.petit calice5.tube collecteur8.tube contourné distal9.tube contourné proximal


  Rotaţia şi ascensiunea renală

  • rotaţie de 90

  • ascensiuneaLuna 3-4

  • factori:

   • creşterea ureterului

   • tracţiunea exercitată de vasele renale

   • creşterea trunchiului

  fin de la 8e semaine

  fin de la 7e semaine

  fin de la 5e semaine

  mésonéphros a disparu.

  position définitive Th


  Dezvoltarea vezicii urinare uretra evolu ia cloacei
  DEZVOLTAREA VEZICII URINARE, URETRA. EVOLUŢIA CLOACEI

  VU + uretra  din endodermul intestinului posterior

  Cloaca:

  • închisă de mb.cloacală,

  • S7 septul urorectal(cloacal  divide în:

   • sinus urogenital primitiv (se deschid ductele Muller, Wolff+alantoida)

    • sg. cranial+alantoida = canalul vezico-ureteral

    • sg. caudal = sinus urogenital definitiv

   • sinus anorectal

  • Alantoida (atrofiere)  uraca lig. ombilical median

  • Restul can vezico - ureteral  VU+uretra

  3.orifice urogénital4.orifice anal6.sinus urogénital ventral7.rectum8a.vessie en formation

  1258

  septum urorectalmembrane cloacalecloaqueallantoïde


  12345AB

  sinus urogénital primitifcanal de Wolffbourgeon urétéralcanal excréteur communportion pelvienne du sinusurogénitalzone génitalezone urinaire

  VEZICA URINARĂ

  • Vârful + corpul din canalul vezico-ureteral

  • Trigonul + colul  din înglobarea (până la nivelul ureterelor) ductului mezonefric Wolff

  • Endodemul cloacei mucoasa vezicală, parţial uretra

   URETRA

  • ♀  din canalul vezico-ureteral

  • ♂ orig. complexă :

   • uretra prostatică(între orif.intern – colicul seminal)  din canalul vezico-ureteral

   • restul (prostatică+membranoasă+spongioasă)  din SUG definitiv

  122a2b3

  tubercule génitalvestibuleSUG portion phalliqueSUG portion pelviennelame épithéliale vaginale

  45678

  périnéerectumcanal utéro-vaginalvessieurètre

  ouraquerectumvessieuretèreurètre prostatique traversant laprostate (zone orange)urètre membraneuxurètre pénienvésicule séminaleglandes de Cowpercanal déférent

  12345678910


  Anomalii
  ANOMALII

  Anomalii de număr

  • Agenezia renală

   • uni/bilaterală, izolată/asociată

   • cauza absenţa mug. ureteral

   • unilaterală 1/1000, ♂, Rstg(buton), asimptomatică, R dr hipertrofiat compensator

   • bilaterală 1/10000; oligoamnios, neviabilă

  • Rinichii supranumerari

   • f.rară

   • vascularizaţie, căi excretoare proprii

   • cauza duplicaţie prematură a mug. ureteral


  Ectopie vraie

  Anomalii de rotaţie

  • relativ frecventă

  • anat+histo = N

  • Uni/bilat, asociat cu ectopie/ fuziune

   Anomalii de migrare – ectopia

  • Înaltă – f.rară,Rstg,dg.dif cu ascensiunea toracică prin agenezie diafragmatică

   • R.toracic (AR din aorta toracică; VRVCS),urografie

  • Joasă-pelviană (lombaire ou iliaque)

  • În cruce – R+U sunt contralateral

  • R în potcoavă 1/600

   • fuzionarea - în bazin S5

   • migrarea compromisă –obsacol AMI

   • asimptomatic/ infecţii urinare, litiază (S Turner)

  Ectopie basse

  Ectopie croisée

  Rein en fer à cheval


  Anomalii de structură

  Rinichiul polichistic

  • lipsa de racordare a tubilor colectori (div.ureteral) cu cei secretori(masametanefrică)  acumularea urinei în tubii uriniferi-dilataţie chistică  distrugerea completă a parenchimului

   Anomalii vasculare

  • comprimare a ureterului cu hidronefroză

  Dysplasie polykystique autosomique récessive

  Aspect de kystes juxtaposés en grappe de raison


  Anomalies congénitales de l'uretère

  • de trajet

  • de calibre

  • de nombre

  Uretère rétrocave / rétroiliaque

  Méga-uretère primitif obstructif

  Duplications partielles

  Duplications complètes


  123456

  vessieuretèreouraque(reliquat fibreux de l'allantoïde)ombilickyste ombilicalkyste de l'ouraque

  Anomalies de la formation de l'ouraque

  • défaut d'oblitération du canal allantoïdien.

  • quatre types d'anomalies.

   • Kyste de l'ouraque

   • Fistule borgne interne

   • Fistule borgne externe

   • Fistule de l'ouraque:

  1234789

  vessieuretèreouraque(reliquat fibreux de l'allantoïde)ombilicécoulement urinaire à la peaufistule borgne externe(sinus de l'ouraque)fistule borgne interne (diverticule de l'ouraque)

  124710

  vessieuretèreombilicécoulement urinaire à la peaufistule complète de l'ouraque


  ad