Akc er nakl nde postoperat f erken d nem zlem ve kompl kasyonlar dr nilg n ulukol
Download
1 / 46

AKCİĞER NAKLİNDE POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM:İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR Dr.Nilgün Ulukol - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

AKCİĞER NAKLİNDE POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM:İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR Dr.Nilgün Ulukol. Hastanın YB’a interne edilmesi Monitorizasyon Tetkikler Mekanik Ventilasyon Sedasyon Ağrı kontrolu İnotroplar Sıvı replasmanı ve hemodinaminin takibi Medikasyon Fizyoterapi Beslenme Komplikasyonlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AKCİĞER NAKLİNDE POSTOPERATİF ERKEN DÖNEM:İZLEM VE KOMPLİKASYONLAR Dr.Nilgün Ulukol' - michelle-grant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Hastanın YB’a interne edilmesi KOMPLİKASYONLAR

 • Monitorizasyon

 • Tetkikler

 • Mekanik Ventilasyon

 • Sedasyon

 • Ağrı kontrolu

 • İnotroplar

 • Sıvı replasmanı ve hemodinaminin takibi

 • Medikasyon

 • Fizyoterapi

 • Beslenme

 • Komplikasyonlar

 • Prognoz


Erken postoperatif dönemde odak noktaları şunlardır KOMPLİKASYONLAR:

 • Ventilasyon desteği

 • Hemodinaminin yönetimi

 • İmmunsupresyon

 • Enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisi

 • Erken rejeksiyonun önlenmesiMONİTORİZASYON tüp ile değiştirilmesi


Hastanın standart monitorizasyonu tüp ile değiştirilmesi:

 • EKG

 • İnvaziv kan basıncı

 • CVP

 • Pulmoner arter kateterizasyonu

 • ETCO2

 • İdrar çıkışı

 • Nabız oksimetre

 • Vücüt ısısı


PULMONER ARTER KATETERİZASYON tüp ile değiştirilmesi

 • Sağ ve sol ventrikül fonksiyonu,

 • pulmonerarter basıncı,

 • mikst venöz oksijensaturasyonu ve

 • kardiyak out put ile ilgili bilgi

 • 110 cm uzunluğunda,2.3 mm (F) çapında


 • CVP : 1-6 mm Hg tüp ile değiştirilmesi

 • Sağ ventrikül basıncı : 15-30/1-6 mmHg

 • PA :15-30/6-12 mmHg

 • PCWP : 6-12 mmHg

 • CI : 2.4-4.0l/min*m2

 • SvO2 : %70-75


TETKİKLER tüp ile değiştirilmesi


İmmunsupresyon tedavisi nedeniyle tüp ile değiştirilmesi

 • Siklosporin A ve Tacrolimus düzeyi,

 • antibiyotik düzeyi,

 • hemogram,böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, trigliserid, kolesterol,

 • AKG,

 • koagulasyon değerleri, elektrolitler

 • akciğer grafisi


MEKANİK tüp ile değiştirilmesiVENTİLASYONSEDASYON VE ANALJEZİ olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi


 • En sık kullanılan ajanlar : olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

  • Benzodiazepinler : Midazolam

  • Propofol

  • Opioidler:Morfin sulfat ,Fentanil,Remifentanil

  • Nöroleptikler: Haloperidol

  • Deksmetedomidin


 • MİDAZOLAM olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

  Düşük doz:anksiyolitik

  Yüksek doz: sedasyon,kas gevşemesi, anterograd amnesi,antikonvulzan

  Etki başlaması: 2-5 dakika

  Aktif metaboliti : α Hidroksimidazolam

  Doz: 0.04-0.2 mg/kg/saat

  Deliryum tablosu:Haloperidol


 • OPİOİDLER olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

  Amnezi

  Tolerans

  Analjezi ve Sedasyon

  Doz: Morfin: 1-5 mg/saat

  Fentanil: 50-350mcg/saat


 • PROPOFOL olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

  Kısa süre sedasyon

  Renal ve hepatik yetmezlikte doz değişimi

  Santral venöz kateterden

  Doz: 25-75 mcg/kg/dak.

  4 mg/kg/saat uygulamasının 48 saatten uzun olması durumunda Propofol infuzyon sendromu


 • DEKSMEDETOMİDİN olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

  α2 adrenerjik agonist: Sedasyon,anksiyolitik,analjezik

  Solunum depresyonu yapmaz

  Doz: 0.2-0.7 mcg/kg/saat

  FDA onayı:24 saat


AĞRI KONTROLU olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi


 • PCA: iv veya epidural olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

 • ECMO: Heparinize edilmeden 1 saat önce

 • Epidural kateterden: Lokalenestezi ile opioid uygulanır

 • İv PCA: Yükleme dozu:0.05 mg/kg

  Bazal doz: 0.02 mg/kg

  Kilitli kalma süresi: 8 dakika

  Parasetamol ve Tramadol

  NSAİD: kontraindike


İNOTROPLAR olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi


 • NORADRENALİN olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

  α adrenerjik etkisi,yüksek dozda βmimetik

  En sık kullanılan vazopressör ajan

  5mcg/kg/dak. maksimal dozdur


 • DOPAMİN olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

  3 mcg/kg/dak.: renal kan akımını arttırır

  3-10 mcg/kg/dak: βmimetik etkisi

  10 mcg/kg/dak üzerinde α mimetik


 • DOBUTAMİN olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

  β1Reseptör agonistidir,β2etkisi zayıftır

  3-15mcg/kg/dak.

  dekompanse kalp yetersizliğinde


SIVI REPLASMANI olması ile geç ekstubasyon ve uzun süreli yoğun bakımda kalış süresi

VE HEMODİNAMİ
MEDİKASYON Ekokardiyografi,CVP ve PCWP


F Ekokardiyografi,CVP ve PCWPİZYOTERAPİBESLENME öksürük refleksi azalmıştırK öksürük refleksi azalmıştırOMPLİKASYONLAR


 • Akciğer ile ilgili komplikasyonlar: öksürük refleksi azalmıştır

  • İskemik reperfüzyon ödemi: Nonkardiyojenik ödem ve saatler içinde gelişen akciğer hasarı ile karakterizedir

  • Non infeksiyöz hava yolu komplikasyonu

  • Enfeksiyon

  • Ampiyem

  • Rejeksiyon: non spesifik bulgular


 • Akciğer dışı komplikasyonlar öksürük refleksi azalmıştır

  • GİS komplikasyonları: %50 den fazla hasta

  • Atriyal taşikardi: atriyal fibrilasyon

  • Renal yetmezlik: Calcineurin kullanımı

  • Hiperamoniemi: Ensefalopati,letarji,ajitasyon, tremor,koma

  • TTP ve HUS: Calcineurin kullanımı


PROGNOZ öksürük refleksi azalmıştır


 • Erken mortalite: %15 öksürük refleksi azalmıştır

 • En sık mortalite nedenleri:

 • Enfeksiyon

 • Rejeksiyon

 • Hipoksik iskemik ensefalopati

 • İskemik reperfuzyon hasarı


ad