Metody wielokryterialnej oceny wariantów inwestycji transportowych - PowerPoint PPT Presentation

Metody wielokryterialnej oceny wariant w inwestycji transportowych
Download
1 / 10

 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Metody wielokryterialnej oceny wariantów inwestycji transportowych. Analizowane metody. Metody oceny wariantów inwestycji infrastrukturalnych: HDM-4 - Highway Design and Manageme nt, ver.4

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Metody wielokryterialnej oceny wariantów inwestycji transportowych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metody wielokryterialnej oceny wariant w inwestycji transportowych

Metody wielokryterialnej oceny wariantów inwestycji transportowych

Mgr inż. Wojciech Godlewski

Konferencja:

Polityka Przestrzenna a Transportowa

- Ewaluacja Inwestycji Infrastrukturalnych

Warszawa 17.12.2012


Analizowane metody

Analizowane metody

Metody oceny wariantów inwestycji infrastrukturalnych:

 • HDM-4 - Highway Design and Management, ver.4

 • „Blue Book” – Niebieska Księga dla oceny transportowych inwestycji infrastrukturalnych przygotowana przez inicjatywę Jaspers

 • Metody z wyliczaniem średniej ważonej

 • AHP (Analytic Hierarchy Process)

 • Metody eliminacji wariantów słabszych

  Metody oceniono na podstawie wyników analizy wariantów lokalizacji Centralnego Portu Lotniczego

Polityka Przestrzenna a Transportowa - Ewaluacja Inwestycji Infrastrukturalnych 17.12.2012


Analizy ekonomiczne wielokryterialne

Analizyekonomiczne / wielokryterialne

Metody: oparte o wyliczanie średniej ważonej, AHP, eliminacji wariantów słabszych

Zalety:

 • Uwzględniają dowolną liczbę kryteriów

  Wady:

 • Kryteria są definiowane w każdym przypadku odrębnie (są nieporównywalne)

 • Wynik często nie jest jednoznaczny

Metody: HDM-4, „Blue Book”, „IBDiM” (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)

Zalety:

 • Jednoznaczność wyniku

 • Sprecyzowane kryteria

  Wady:

 • Nie uwzględniają wielu kryteriów

3


Studium przypadku dojazdy do lotnisk badania ruchu r d a i rodki transportu

Studium przypadku – dojazdy do lotnisk Badania ruchu- źródła i środki transportu


Ustalenie wag kryteri w na podstawie bada ankietowych

Ustalenie wag kryteriów na podstawie badań ankietowych


Por wnanie metod zr nicowanie wynik w

Porównanie metod – zróżnicowanie wyników

Wskaźniki charakteryzujące warianty przy różnych metodach oceny

Uszeregowanie wariantów przy różnych metodach oceny

Polityka Przestrzenna a Transportowa - Ewaluacja Inwestycji Infrastrukturalnych 17.12.2012

6


Por wnanie metod

Porównanie metod

 • Metody porównano za pomocą współczynnika korelacji

 • Analizowane metody porównywano za pomocą 4 ocen:

  Współczynniki korelacji:

 • między wynikiem uzyskanym daną metodą i wszystkimi innymi

 • między wynikiem uzyskanym daną metodą i wynikami badań ankietowych

  Porównanie 2 wartości:

 • Wskaźników charakteryzujących warianty wyliczone za pomocą poszczególnych metod

 • Uszeregowanie miejsc wariantów według analizowanych metod

Polityka Przestrzenna a Transportowa - Ewaluacja Inwestycji Infrastrukturalnych 17.12.2012


Dlaczego nale y eliminowa warianty wyra nie s absze

Dlaczego należy eliminować warianty wyraźnie słabsze?

10 wariantów

9 wariantów (bez wyraźnie słabszego)

Polityka Przestrzenna a Transportowa - Ewaluacja Inwestycji Infrastrukturalnych 17.12.2012


Podsumowanie

Podsumowanie

Wnioski z analizy porównawczej:

 • Analizy wielokryterialne dają możliwości uwzględnienia większej liczby czynników

 • W pierwszej fazie należy wyeliminować warianty wyraźnie słabsze, ponieważ zaburzają one ocenę

 • Wartości różnych kryteriów, ale wyrażone w tych samych jednostkach, należy dodać i przypisać im łączną wagę.

  W przypadku inwestycji infrastrukturalnych należy obejmować analizą cały system dróg obciążanych ruchem związanym z daną inwestycją. Dotyczy to także fazy budowy. Nawet krótkotrwałe obciążenie dróg dojazdowych ruchem ciężkim powoduje wyczerpanie kapitału zmęczeniowego i uszkodzenia, których koszt także należy uwzglęnić

9

Polityka Przestrzenna a Transportowa - Ewaluacja Inwestycji Infrastrukturalnych 17.12.2012


Zakres zastosowa wnioski

Zakres zastosowań - wnioski

Niewielka ilość danych

Polityka Przestrzenna a Transportowa - Ewaluacja Inwestycji Infrastrukturalnych 17.12.2012


 • Login