Download

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ


Advertisement
/ 40 []
Download Presentation
Comments
michaela
From:
|  
(112) |   (0) |   (0)
Views: 231 | Added:
Rate Presentation: 3 0
Description:
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. ÖĞRENME. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ. TEMEL KAVRAMLAR. ÖĞRENME : Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu, davranışlarında oluşan kalıcı izli değişmeler. YAŞANTI : Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu, bireyde meydana gelen izler. Deneyimler. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E t m ps koloj sSlide 1

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ

RenmeSlide 2

ÖĞRENME

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ

Temel kavramlarSlide 3

TEMEL KAVRAMLAR

 • ÖĞRENME : Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu, davranışlarında oluşan kalıcı izli değişmeler.

 • YAŞANTI : Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu, bireyde meydana gelen izler. Deneyimler.

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ

Renmen n zell klerSlide 4

ÖĞRENMENİN ÖZELLİKLERİ

 • Davranışta gözlenebilir değişmenin olması

 • Davranıştaki değişmenin kalıcı olması

 • Davranıştaki değişmenin yaşantı ürünü olması

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ

Renme kuramlariSlide 5

ÖĞRENME KURAMLARI

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ

A ri im kuramlariSlide 6

ÇAĞRIŞIM KURAMLARI

Davrani i yakla imSlide 7

DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM

Uyaran tepki

Uyaran Organizma tepki

Egitim psikolojisiSlide 8

Uyaran tepki

öğrenme

Egitim psikolojisiSlide 9

Uyaran Organizma tepki

ÖĞRENME

Klas k ko ullanmaSlide 10

KLASİK KOŞULLANMA

 • Bir nötr uyarıcının, belli bir süre koşulsuz uyarıcı ile birlikte verilmesi sonucu, koşulsuz uyarıcıya verilen tepkinin koşullu uyarıcıya dönüşen nötr uyarıcıya da verilmeye başlaması şeklinde ortaya çıkan koşullanarak öğrenmedir.

Egitim psikolojisiSlide 11

Koşulsuz uyarıcıkoşulsuz tepki

(ET)(SALYA)

Nötr uyarıcı + koşulsuz uyarıcıkoşulsuz tepki

(ZİL) + (ET)(SALYA)

Koşullu uyarıcıkoşullu tepki

(ZİL)(SALYA

Klas k ko ullanma lkelerSlide 12

KLASİK KOŞULLANMA İLKELERİ

 • BİTİŞİKLİK

 • BİLGİLENDİRİCİLİK ( Habercilik)

 • PEKİŞTİRME

 • GENELLEME

 • AYIRT ETME

 • SÖNME

 • KENDİLİĞİNDEN GERİ GELME

Ed msel ko ullanmaSlide 13

EDİMSEL KOŞULLANMA

 • TEPKİSEL DAVRANIŞ ( Refleks ) : Organizma tarafından bilinçli olarak ortaya konulmayan reflekslere dayalı davranışlardır.

 • EDİMSEL DAVRANIŞ ( Eylemsel / fiili / operasyonel / ameli ) : Organizma tarafından bilinçli olarak ortaya konulan davranışlardır.

Egitim psikolojisiSlide 14

 • EDİMSEL KOŞULLANMA : Bireyin / organizmanın yaptığı bir davranışın beğenilmesi sonucu aynı tepkileri sürdürmesi şeklinde ortaya çıkan koşullanma yoluyla oluşan öğrenmedir.

Egitim psikolojisiSlide 15

Organizma tepki uyarıcı

Eylem / edim

ÖĞRENME

Pek t reSlide 16

PEKİŞTİREÇ

 • Öğrenme ortamına konulduğunda yada çıkarıldığında, öğrenmenin kalıcılığını arttıran her türlü etken.

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ

Pek t rmeSlide 17

PEKİŞTİRME

 • Bir olumlu pekişitireci öğrenme ortamına koyarak yada bir olumsuz pekiştireci öğrenme ortamından çıkararak. öğrenmenin kalıcılığını arttırma işlemine pekiştirme denir.

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ

Pek t re t rlerSlide 18

PEKİŞTİREÇ TÜRLERİ

 • OLUMLU PEKİŞTİREÇ: Öğrenme ortamına konulduğunda bir davranışın yapılma sıklığını arttıran ( öğrenmenin kalıcılığını sağlayan ) etkenlerdir.

 • OLUMSUZ PEKİŞTİREÇ: Öğrenme ortamından çıkarıldığında bir davranışın yapılma sıklığını arttıran ( öğrenmenin kalıcılığını sağlayan ) etkenlerdir.

EĞİTİMPSİKOLOJİSİ

Pek t rme tar felerSlide 20

PEKİŞTİRME TARİFELERİ

 • Sürekli pekiştirme :

 • Sabit aralıklı pekiştirme :

 • Sabit oranlı pekiştirme:

 • Değişken aralıklı pekiştirme :

 • Değişken oranlı pekiştirme :

Pek t rme t rlerSlide 21

PEKİŞTİRME TÜRLERİ

 • KOŞULLU ANLAŞMA: bireyden yapması istenen davranış ve bu davranış için verilecek pekiştirecin önceden haber verilmesi şeklinde işleyen pekiştirme işlemidir.

 • Örn: …

Pek t rme t rler1Slide 22

PEKİŞTİRME TÜRLERİ

 • PREMACK İLKESİ: bireyin severek yaptığı davranışları, sevmediği davranışları yaptırmak için pekiştireç olarak kullanmaktır.

 • Örn: …

Pek t rme t rler2Slide 23

PEKİŞTİRME TÜRLERİ

 • BİÇİMLENDİRME: bireyden yapması istenen davranışa yakın olan davranışların pekiştirilerek nihai davranışı yapmaya yöneltme işlemidir.

 • Örn: …

Programli ret mSlide 24

PROGRAMLI ÖĞRETİM

 • PROGRAMLI ÖĞRETİM İLKELERİ :

 • Bilgi küçük parçalar halinde verilmeli (küçük adımlar ilkesi )

 • Anında geri bildirim alma

 • Bireysel hıza göre öğrenme

Programli ret m materyal rneSlide 25

PROGRAMLI ÖĞRETİM MATERYAL ÖRNEĞİ

Bilgi - içerik

a.

b.

c.

d.

soru

a.

b.

c.

d.

Doğru yanıt

YÖNERGE

Egitim psikolojisiSlide 26

BİLİŞSEL ( ZİHİNSEL ) ÖĞRENME KURAMLARI

Egitim psikolojisiSlide 27

UYARICILAR

1

ANLAMLANDIRMA

BİLİNÇLİ YAŞANTI

2

3

4

5

6

B l sel kuramlarSlide 28

BİLİŞSEL KURAMLAR

 • GESTALT KURAMI

 • BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

Gestalt alan ps koloj sSlide 29

GESTALT ( ALAN ) PSİKOLOJİSİ

 • Algılama : Alınan uyarıcıların beyinde anlamlandırılmasıdır.

 • Pragnanz ( Anlamlılık ) ilkeleri : Algılamayı sağlayan ve kolaylaştıran ilkeler.

 • Bilinçli yaşantı

 • Üretici düşünme

B lg y leme kuramiSlide 30

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

 • BİLGİ NASIL ALINIR?

 • NASIL DÜZENLENİR?

 • NASIL SAKLANIR?

 • NASIL HATIRLANIR?

Egitim psikolojisiSlide 31

YÜRÜTÜCÜ KONTROL

BEKLENTİLER

VERİCİLER

ÇEVRE

TEPKİ ÜRETİCİ

ALICILAR

HATIRLAMA

UZUN SÜRELİ BELLEK

DUYUSAL KAYIT

KISA SÜRELİ BELLEK

İŞLEYEN BELLEK

KODLAMA

UNUTMA

UNUTMA

Egitim psikolojisiSlide 32

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

Sosyal renme kuramiSlide 33

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

 • TAKLİT – GÖZLEM ÖĞRENMESİ

 • ÖĞRENME – PERFORMANS İLİŞKİSİ

G zlem yoluyla renme basamaklariSlide 34

GÖZLEM YOLUYLA ÖĞRENME BASAMAKLARI

 • Dikkat etme süreci

  a. Duyu organlarının yeterliği

  b. Seçici dikkat

  c. Modelin özellikleri

Egitim psikolojisiSlide 35

 • Hatırda tutma süreci

 • Davranışı oluşturma süreci

 • Güdüsel basamak

Egitim psikolojisiSlide 36

 • Bireyin kendi kendini düzenlemesi

E t mde sosyal renmeSlide 37

EĞİTİMDE SOSYAL ÖĞRENME

 • Yetişkinlerin iyi model olması

 • Değerlerin öğrenilmesi

 • Dil öğrenme

 • Problem çözme becerisi geliştirme

 • Kural öğrenme

 • Alışkanlıkların oluşması

Renmey etk leyen etmenlerSlide 38

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN ETMENLER

B reyden kaynaklanan fakt rlerSlide 39

BİREYDEN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER

 • BİLİŞSEL GİRİŞ DAVRANIŞLARI ( Bireyin olgunlaşma düzeyi, kavrama düzeyi, zeka düzeyi, ön öğrenmeleri gibi özellikleri )

 • DUYUŞSAL GİRİŞ ÖZELLİKLERİ ( Bireyin öğrenme alanına / derse karşı tutumu, ilgisi)

 • DİĞER ÖZELLİKLER ( Bireyin korku, kaygı ve diğer duygusal ve psikolojik özellikleri)

Evreden kaynaklanan fakt rlerSlide 40

ÇEVREDEN KAYNAKLANAN FAKTÖRLER

 • Öğrenme ortamının uygunluğu

 • Öğrenme materyallerinin uygun ve yeterli olması

 • Öğretmen özellikleri

 • Ailenin sosyo – kültürel özellikleri


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro