Kyliss kuhisee
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

KYLISSÄ KUHISEE PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KYLISSÄ KUHISEE. Hanke- ja kyläviestintä Kehittämisyhdistys Sepra ry, Hamina 10.4.2013. Kuka?. Ulla Maria Hoikkala. Kaakkois-Suomen Leader-toimintaryhmien ja Kaakkois-Suomen ELY_keskuksen yhteisen viestintähankkeen työrukkanen ja tiedottaja Toimittaja, valokuvaaja

Download Presentation

KYLISSÄ KUHISEE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KYLISSÄ KUHISEE

Hanke- ja kyläviestintä

Kehittämisyhdistys Sepra ry, Hamina 10.4.2013

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Kuka?

Ulla Maria Hoikkala

Kaakkois-Suomen Leader-toimintaryhmien ja Kaakkois-Suomen ELY_keskuksen yhteisen viestintähankkeen työrukkanen ja tiedottaja

Toimittaja, valokuvaaja

Viestintäalan yrittäjänä yli 20 vuotta

Toiminut viestinnän ja viestinnän välineiden kouluttajana mm. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Mitä?

Viestintää vai tiedottamista?

 • Yksisuuntaista

 • Passiivista

 • Tekevän tahon määrittämää

Hyvin suunniteltua, tekevän tahon ja vastaanottajan välistä kommunikointia

Kohdennettua ja oikea-aikaista

Vuorovaikutteista => kaksisuuntainen katu

Positiivista ja johdonmukaista

Painottaa sisältöä, ei välineitä

Tukee tavoitteiden saavuttamista

Molempia tarvitaan.

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


MITÄ ON VIESTINTÄ?Viestintä ei ole sitä, mitä luulet sanovasi. Viestintä on sitä, mitä ihmiset ottavat sinulta vastaan ja ymmärtävät.

Mitä?

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Mitä?

MITÄ ON VIESTINTÄ?Virallista vs epävirallista.Suoraa vs epäsuoraa.Ihmiseltä ihmiselle.

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Mitä?

VIESTIN PERILLEMENO10 %teksti15 % kuulo60 % näkö15 % maku, haju, tunto

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

VIESTINTÄ ON SANOJA

 • 4-vuotias lapsi hallitsee 5 000 sanaa.

 • Aikuinen hallitsee 40 000 – 50 000 sanaa.

 • Koulutettu käyttää jopa 100 000 sanan varastoa.

 • Nykysuomen sanakirjan yksinkertaistettu versio sisältää noin 200 000 sanaa.

 • Kaikkine vivahteineen suomen kielessä on noin miljoona sanaa.

 • ON SIIS VÄLIÄ, MITEN SANANSA ASETTELEE.

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Mitä?

VIESTINNÄN MUUTTUVAT VÄLINEET !Ennenpaperi • kynä • kirjoituskone • lankapuhelinNyt mm.Kännykkä • Sähköposti • Facebook • LinkedIn Wikipedia • YouTube • Twitter Blogger • Messenger • Skype Yahoo • Google. . . ja välineitä tulee koko ajan lisää…

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Mitä?

MUUTOS VIESTINTÄILMAPIIRISSÄ!EnnenHidas elämänmeno.Puskaradio kulki kylän raitilla.Sosiaalisuus oli pehmeitä arvoja.Istuttiin nokakkain, juotiin kahvit ja asiat tuli hoidettua.

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Mitä?

MUUTOS VIESTINTÄILMAPIIRISSÄ!NytKiire ja valtava tietoähky.Sosiaalisuus on virtuaalista.Puskaradio on siirtynyt nettiin.Jos kaipaat tietoa – Googleta! Hae Wikipediasta!NÄILLÄ PELIMERKEILLÄ SIIS PELATAAN!

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Kenelle?

Miksi?

 • ”Julkista tukea saaneista hankkeista on tiedotettava aktiivisesti.”

 • ”Pääasiallisena kohderyhmänä on suuri yleisö.”

 • ”Viestintä pyrkii osaltaan synnyttämään ja ylläpitämään laajamittaista keskustelua maaseudun kehittämisestä.”

 • MITEN SAADA VIESTI PERILLE?

HANKEVIESTINTÄ

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Kenelle?

?

HANKE?MIKÄ HANKE?KYLÄTALO? MISSÄ?KUKA?MIKÄ KYLÄ?MISSÄ?HÄH?

?

?

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Kenelle?

Miksi?

HANKEVIESTINTÄ

 • Hyvät käytännöt jakoon!

 • Positiivinen julkisuus.

 • Löydettävä uusi tapa katsoa asioita.

 • Media kiinnostuu ja tietoisuus lisääntyy.

 • Uusia ideoita viriää ja hankkeita syntyy.

 • Kaikkien yhteinen hyvä.

 • MITEN MITATAAN?

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Mitä?

 • Toimijoiden on oltava siellä, missä ihmiset ovat – VERKOSSA.

 • Ihmiset on saatava asian puolelle ja valjastettava sanansaattajiksi.

 • Verkossa toimiminen on vuorovaikutteista.

 • On hyväksyttävä myös kritiikki - se on useimmiten rakentavaa.

 • Media hakee verkosta juttuideoita – kannattaa siis panostaa myös verkkoon.

VIESTINTÄ VERKOSSA

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Mitä?

Viestinnän esteitä

Resurssit

Aikataulutus

Miten saada ihmiset liikkeelle?

Hanke sanana kokenut inflaation

Osaaminen

Tiedon pihtaaminen

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Kenelle?

?

MIKSI?KENELLE?MITÄ?=> millaisin seurauksin?

?

?

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

 • Mitä haluat sanoa? Kenelle sen kohdennat?

 • Mitkä ovat tavoitteesi viestinnässä?

 • Kaiva itsestäsi luovuus ja mieti asia uusiksi.

 • Pura sanottavasi osiksi ja rakenna paloista uusi kokonaisuus.

 • Tee asiat eri tavalla kuin ennen.

 • Ajattele sanottavasti aina vastaanottajan, älä itsesi näkökulmasta.

 • Vain sinä ymmärrät itsestäänselvyydet.

OLE LUOVA! OLE AVOIN!

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

Koukuta vastaanottaja!

Uusi näkökulma ==> koukutus kylän historiasta, persoonista, nähtävyyksistä, kylähulluista, nuorista

Tarinallisuus  lukijaystävällisyys, helposti ymmärrettävä

Miten hanke istuu kokonaisuuteen ja kylään?

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Verkkotekstin ja paperitekstin rakenne-ero

Miten?

 • Paperiteksti lineaarinen – alku ja loppu

 • Verkkoteksti epälineaarinen – voidaan hyppiä osiosta toiseen ==> hyvän rakenteen merkitys korostuu

 • Sisältö silmäillään nopeasti

 • Sisältö ei sidottu järjestykseen

 • Lukija etsii, valitsee ja kokoaa haluamansa

 • Jokainen sivu itsenäinen kokonaisuus

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

HERKUTELLAAN VIESTINNÄLLÄ!Otsikoi kiinnostavasti.Luo koukuttavaa sisältöä.Käytä kuvia luovasti.Käytä kiinnostavaa kieltä, mutta vältä ylilyöntejä.

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

VARO!

Yksityisyyttä

Loukkaamasta ketään

Jakamasta liikaa tietoa

Kuvien vääränlaista käyttöä

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

MUISTA!

Viestintäohjeet hankeviestinnässä

Logot ja muut rensselit

Lisätietoja alueen toimintaryhmiltä, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, maaseutu.fi –sivustolta, maaseutuvirastosta

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

Sisäinen viestintä eli omat joukot:

Epävirallinen viestintätyyli - nokat vastakkain, sähköposteja, tekstiviestejä, kylän raitilla tapaamisia, some – facebook yms.

Rahoittajat:

Virallinen viestintätyyli – ohjausryhmät, pöytäkirjat, muistiot, raportit

Suuri yleisö, yhteistyökumppanit:

Media kehiin - lehtijutut, tiedotteet, seminaarit, työpajat, messutapahtumat, verkkosivut, some

Kohderyhmäkohtaista viestintää

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

 • Sisäinen viestintä eli omat joukot:

 • Epävirallinen viestintätyyli

 • nokat vastakkain

 • Sähköposti

 • Tekstiviestit

 • kylän raitilla

 • some – facebook yms.

OMAT JOUKOT

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

Rahoittajat ja sidosryhmät

Virallinen viestintätyyli –

Kokoukset ja pöytäkirjat

Muistiot tapaamisista

Raportit

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

Lehtijutut

Tiedotteet

Seminaarit, työpajat, Messutapahtumat

Verkkosivut

Sosiaalinen media

Facebook

YouTube

Kuvapalvelut (Flickr jne)

Tiedottaminen yleisölle

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

?

SUUNNITTELUN MERKITYSHyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

?

?

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Kenelle?

VIESTINTÄSUUNNITELMA

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Kenelle?

 • Selvitä, mitä kieltä nuoret puhuvat? Some-kieltä!

 • Missä he viettävät aikaansa? Somessa!

 • Mistä he ovat kiinnostuneita? Somesta!

 • Käytä samoja keinoja. Mene sinne, missä hekin ovat.

 • Tietotekniikka

 • Anna heille vastuuta – he ovat syntyneet känny kädessä ja näppäimistö suussa.

 • He ovat oivallisia yhteistyökumppaneita.

 • Anna heidän suunnitella, mitä voisivat tehdä.

 • Anna heidän kokeilla – mutta pidä huoli rajoista.

 • Vastuu kasvattaa vastuuta.

NUORET MUKAAN

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

TARJOTAAN KOKEMUSTA

Nuoria tarvitaan mukaan toimintaan.

Nuoret tarvitsevat kokemusta ja vastuuta. Tarjotaan sitä heille!

Houkuttele hyvällä lisällä ansioluetteloon!

Se kertoo työnantajalle ja opiskelupaikalle hakijan kyvystä tehdä yhteistyötä.

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

KOOTUT SELITYKSET

Kyllähän kaikki tän tietää.

Ei kai me rahaa tähän laiteta?

No pannaan seurapalstalle pieni mainos.

Mie kirjotan käsin, tekstaan nätisti.

Minul on kopiokone kotona. Otetaan sillä.

Viedään kaupan seinälle ilmoitus.

MIKÄ AVUKSI, JOS SUKSI EI LUISTA?

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

KUN HOMMA EI LUISTA!

Asenteet, arvomaailma ja yksilölliset tarpeet vaikuttavat viestin tulkintaan.

Ei kerrota ”itsestäänselvyyksiä”.

”Eihän tämä silloinkaan toiminut!”

MIKSIKÖHÄN SE EI TOIMINUT?

VOIKO ASIAT ILMAISTA TOISIN?

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Miten?

PIELEEN MENI, MUTTA MENKÖÖN!

Puhumme epäselvästi.

Kuuntelemme huonosti.

Kirjoitamme sekavasti.

Luemme huolimattomasti.

Osoitamme ilmeillämme muuta kuin sanoillamme.

Ymmärrämme väärin.

Ja sitten ihmettelemme, kun homma ei luista!

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


Yhdessä?

LUISTELLAANKO YHDESSÄ?

Kiitos!

Kaakkois-Suomen viestintähanke / umh


 • Login